Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

„Projekt 30 minus” - aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa

W dniu 17 czerwca 2015 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 PO WER, UDA - POWR.01.01-14-0005/15-00, pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa - Urzędem Pracy m.st. Warszawy.


Na podstawie umowy Urząd Pracy m.st. Warszawy realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (I)” współfinansowany przez Unię Europejską dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 do 29 lat zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy i jeszcze niekorzystających ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w m.st. Warszawa. 
 
Program oferuje wsparcie w formie:

  • Indywidualnego Planu Działania (IPD)
  • poradnictwa zawodowego
  • pośrednictwa pracy
  • szkoleń w trybie indywidualnym
  • staży


Zgłoszenia przyjmują pośrednicy pracy w Urzędach:

  • ul. Ciołka 10a pokoje 202, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 217

  • ul. Grochowska 171b stanowiska 2 -17

  • ul. Młynarska 37A stanowiska 5 - 6

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.


Urząd Pracy


Nie znalazłeś informacji?