null Bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców na temat cyfryzacji

Działa bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców, którzy szczególnie w czasie pandemii poszukują odpowiedzi na pytania związane z transformacją cyfrową ich biznesu i dostosowaniem do obecnych warunków. Infolinia to darmowe konsultacje na temat narzędzi cyfrowych, zmiany modelu biznesowego, bezpieczeństwa danych, efektywnej pracy zdalnej czy sprzedaży hybrydowej.

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 pod numerem 22 12 25 226.

Infolinię uruchomiła firma Engave we współpracy z m.st. Warszawą w ramach projektu Technologia na trudne czasy. Szczegółowe informacje o infolinii są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

Nowoczesne rozwiązania ułatwiają pracę

Coraz częściej firmy sprawnie łączą rozwiązania cyfrowe z pracą ludzi. Korzystają z aplikacji, inwestują w infrastrukturę IT, chmurę i platformy online. Większość nie wyobraża sobie innego pozyskiwania nowych klientów niż przy użyciu digital marketingu i social mediów. To tu odbywa się komunikacja, reklama i sprzedaż. Szczególnie teraz firmy, które nie korzystały do tej pory z narzędzi online i nowoczesnych kanałów komunikacji, notują spadki sprzedaży. Co więcej, nowoczesne kanały już dawno stały się standardowymi. Ten trend na pewno utrzyma się także po pandemii. Nawet jeżeli tęsknimy za kontaktem bezpośrednim i wydarzeniami stacjonarnymi, nie da się już cofnąć chęci wykorzystania online w biznesie. Przeważają korzyści i efektywność takich wydarzeń.

 

Warszawa wspiera przedsiębiorców – aktualne dane

Dotychczasowe formy pomocy to obniżki czynszów, opłat, ulgi, doradztwo. Konkretną pomoc – poza wypłatą rządowej tarczy antykryzysowej – uzyskało kilka tysięcy firm.

Wstrzymana jest waloryzacja czynszów – dotyczy to 3964 najemców. Szacuje się, że dzięki temu zapłacą ogółem mniej o około 4-5 mln zł. Obniżkę czynszu w lokalach miejskich otrzymało 3553 najemców na kwotę niemal 44,8 mln zł. Do końca lutego z obniżek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych skorzystało 739 wnioskodawców – łącznie udzielono obniżek na kwotę prawie 8,9 mln zł.

Przedsiębiorcy złożyli 909 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Otrzymali ulgi na łączną kwotę ok. 3,6 mln zł.

Przedsiębiorcy otrzymali zwolnienie z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szacuje się, że przedsiębiorcy wniosą łącznie opłatę mniejszą o około 5 mln zł.

Blisko 500 osób odwiedziło punkt informacyjny w Centrum Przedsiębiorczości Smolna z pytaniami dotyczącymi tarczy antykryzysowej, działalności gospodarczej oraz dofinansowania. Od początku pandemii konsultanci Punktu Informacyjnego CPS obsłużyli ponad 2 344 osób (przedsiębiorców i osób planujących działalność gospodarczą).

Nie znalazłeś informacji?