Wstecz

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie

STACJONARNA DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZOSTAJE ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA 

Informujemy, że do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie.

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Z pomocy mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Od 18 maja, w związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

 

Zarządzenie nr 1883/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2020 r.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A4445E71-6046-4057-9C85-2313FA5F2B1F,frameless.htm

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. W razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z zainteresowanym planu działania i pomoc w jego realizowaniu.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

 • prawa pracy,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

 • prawa podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej)

 • ubezpieczenia  społecznego

 • mediacji.

 

Formy nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

 • sporządzenie  projektu  pisma  w sprawach, o których  mowa  w pkt 1 i 2 z wyłączeniem  pism  procesowych  w toczącym  się  postępowaniu przygotowawczym  lub  sądowym  i pism w toczącym  się  postępowaniu sądowoadministracyjnym;

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w stolicy.

 

35 punktów w lokalach wskazanych przez dzielnice:

 • 17 punktów adwokacko – radcowskich udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej;

 • 18 punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe z czego 9 punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej i 9 punktów świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

 • 5 dni w tygodniu

 • co najmniej 4 godziny dziennie

 

Jak umówić się na wizytę

Informacje i zapisy dostępnę są pod numerem 19115.

 

Wyślij opinię na temat porady

Można wyrazić opinię na temat udzielonej porady. W tym celu należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę jej udzielenia i przesłać swoje zdanie e-mailem lub listownie na adres Biura Prawnego (jeśli pomoc była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego) lub Biura Pomocy i Projektów Społecznych (jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową NGO).

Wykaz planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2020 roku

 

 

Dzielnica

Adresy lokalu

Dni i godziny w których planuje się dyżury

Informacje czy dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Rodzaj podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Bemowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. Rozłogi 10

Poniedziałek – piątek: 10.00 – 14.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. Rozłogi 10

Poniedziałek – piątek:

15.00 – 19.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza (z siedzibą ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa).

Białołęka

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Modlińska 197

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00

 

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Modlińska 197

Poniedziałek – piątek: 12.00 - 16.00

Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Bielany

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29, pok. 183

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29, pok. 183

Poniedziałek – piątek: 12.00 – 16.00

Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

 

Mokotów

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców ul. Woronicza 44a, pok. 16

 

Poniedziałek, piątek: 11.30 – 15.30

Wtorek – czwartek: 9.00 – 13.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Bachmacka 1 A, pok. 3

Poniedziałek, piątek: 11.30 – 15.30

Wtorek – czwartek: 9.00 – 13.00

Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Ochota

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Białobrzeska 26

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek, czwartek: 8.00 – 12.00

Środa: 12.30 – 16.30

Piątek: 12.00 – 16.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Białobrzeska 26

Poniedziałek: 9.00 – 13.00

Wtorek, czwartek: 12.00 – 16.00

Środa: 8.30 – 12.30

Piątek: 8.00 – 12.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza (z siedzibą ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa).

Praga - Południe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

ul. Walecznych 59   

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

ul. Paca 42

Poniedziałek – piątek: 12.00 – 16.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Komitet Ochrony Praw Dziecka (z siedzibą ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa).

Praga - Północ

Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, pok. 539

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 – 12.00

Środa, piątek: 12.00 - 16.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego    

Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, pok. 539

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 12.00 – 16.00

Środa, piątek: 8.00 – 12.00

Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

 

 

Rembertów

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ul. Plutonowych 10

Poniedziałek: 16.00 – 20.00

Wtorek, czwartek: 12.00 – 16.00

Środa, piątek: 8.00 – 12.00

Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Śródmieście

punkt specjalistyczny nieodpłatna mediacja

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Czerniakowska 178A

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00

W tym dyżur osoby o kwalifikacjach mediatora i radcy prawnego/adwokata    

Środa: 9.00 – 13.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja udzielana przez adwokata i radcę prawnego którzy posiadają kwalifikacje mediatora   

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Konwiktorska 3/5

Poniedziałek - piątek: 16.00 – 20.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez organizację pozarządową: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny (z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa).

Dom Kultury Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Anielewicza 3/5

Poniedziałek – piątek: 12.00 – 16.00

Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Targówek

punkt specjalistyczny nieodpłatna mediacja

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Św. Wincentego 87, pok. 20

Poniedziałek – piątek: 8.30 - 12.30

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Św. Wincentego 87, pok. 20

Poniedziałek – piątek: 15.00 - 19.00

W tym dyżur osoby o kwalifikacjach mediatora i doradcy obywatelskiego   

Wtorek: 15.00 – 19.00

Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Ursus

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Pl. Czerwca 1976 r. nr 1

Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek – piątek: 8.00 – 12.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

 

 

 

Dom Kultury „Kolorowa”

ul. Sosnkowskiego 16

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek, środa: 16.00 – 20.00

Czwartek, piątek: 15.00 – 19.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: „Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej” ( z siedzibą ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa).

 

Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Al. KEN 61, pok. 344

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

Wtorek – piątek: 12.00 – 16.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Al. KEN 61, pok. 344

Poniedziałek: 10.00 – 14.00

Wtorek – piątek: 8:00 – 12:00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych ( z siedzibą ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa).

Wawer

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Żegańska 1, pok. 132

Poniedziałek – piątek:

8.00 – 12.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Żegańska 1, pok. 132

Poniedziałek – piątek:

12.00 – 16.00

Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Wesoła

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 33, pok. 102

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

Wtorek, czwartek, piątek: 10.00 – 14.00

Środa: 11.00 – 15.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Wilanów

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

ul. Klimczaka 2, lok. 4

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

Wtorek – piątek: 12.00 – 16.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

ul. Klimczaka 2, lok. 4

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00

 

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (z siedzibą ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa).

Włochy

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Al. Krakowska 257, pok. 12

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

Wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00

Środa: 12.00 – 16.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Al. Krakowska 257, pok. 12

Poniedziałek: 10.00 – 14.00

Wtorek, czwartek, piątek: 12.00 – 16.00

Środa: 8.00 – 12.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza (z siedzibą ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa).

Wola

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

ul. Żelazna 99

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

Wtorek – piątek: 12.00 – 16.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

 

 

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

ul. Żelazna 99

Poniedziałek: 10.00 – 14.00

Wtorek – piątek: 8.00 – 12.00

Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

Żoliborz

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8, pok. 1

Poniedziałek – piątek: 15.00 – 19.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8, pok. 1

 

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00

Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza (z siedzibą ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa).


Nie znalazłeś informacji?