Wstecz

Miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych w SPPN

Karta parkingowa

Ze stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych (tzw. kopert) mogą korzystać wszyscy uprawnieni, którzy wyłożą za przednią szybą ważną Kartę Parkingową.

Zasady wydawania Karty Parkingowej opisane są na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (zobacz)

Postój na miejscach wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, na podstawie wyłożonej za przednią szybą Karty Parkingowej, jest bezpłatny.

Wykaz miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych (otwarcie w nowym oknie)

Wyznaczanie miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych

Zarząd Dróg Miejskich wykonuje miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych (tzw. koperty) w pasie drogowym dróg publicznych (zobacz wykaz ulic), na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Na pozostałych drogach publicznych (niewymienionych w ww. wykazie) koperty wyznaczają Wydziały Infrastruktury poszczególnych urzędów dzielnic.

Miejsca wyznaczane są na podstawie uzasadnionych wniosków osób zainteresowanych.

Wniosek, skierowany do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym (otwarcie w nowym oknie), powinien zawierać uzasadnienie i proponowaną lokalizację, może również zawierać szkic usytuowania miejsca.

Zastrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych zlokalizowane na drogach publicznych, funkcjonują jako ogólnodostępne i mogą z nich korzystać wszyscy uprawnieni, którzy wyłożą za przednią szybą ważną Kartę Parkingową. Nie wyznaczamy miejsc przypisanych do jednego samochodu, zakładu pracy czy sklepu.

Karta N+

Karta parkingowa wraz z naklejką RFID, będącą kartą N+, wyłożona za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia (hologram) oraz umożliwiająca odczytanie numeru i daty ważności, uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.


Nie znalazłeś informacji?