Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Budowa mostu pieszo-rowerowego

Pierwsza z siedmiu podpór mostu pieszo-rowerowego na Pragę jest gotowa. Niebawem wykonawca zacznie stawiać filar następnej. Po stronie praskiej rozpoczął już budowę pirsu, czyli połączenia między lądem a mostem pontonowym, do którego cumować będą barki z dźwigami i holownikami.

Budowa mostu idzie bardzo sprawnie. Od marca, kiedy zaczęły się prace zasadnicze, wykonawca (firma Budimex) przeprowadził już palowanie i wbił w ziemię oraz pogrążył w dnie rzeki stalowe grodzice. To elementy, które stanowią podstawę posadowienia obiektu. Zostały ulokowane w miejscach, gdzie będą znajdowały się podpory przeprawy – cztery lądowe i trzy rzeczne. Podpory będą oparte o 183 pale. 160 z nich wbito (101 w dno Wisły, 59 na lądzie), a 23 wwiercono (przy przyczółkach przyszłego mostu).

Następnie Budimex zaczął instalować grodzice i do końca maja wbił i pogrążył ponad 300 z zaplanowanych 584. Jako pierwsze w komplecie ulokowano te przy jednej z trzech podpór na wybrzeżu praskim i na niej już pod koniec maja stanął pierwszy filar. Do budowy tej podpory użyto prawie 11 ton stali zbrojeniowej i 120 m sześc. betonu.

Każda podpora będzie składać się z trzech fragmentów. To tzw. korek betonowy, fundament i filar. 

Więcej informacji o postępach budowy jest dostępnych na stronie.

 

Ważne ogniwo rozwoju 

Most na Pragę jest naturalnym rozwinięciem Nowego Centrum Warszawy. Połączy Bulwary Wiślane z Pragą. Dzięki niej warszawiacy, bez wspinania się po schodach, w kilka minut przejdą na drugą stronę Wisły. Dalej dojdą albo do centrum Starej Pragi, albo w okolice kampusu uniwersyteckiego, albo Krakowskiego Przedmieścia.

Most będzie również ważnym ogniwem rozwoju Warszawy w kierunku wschodnim. Centrum biznesowe miasta przesuwa się na zachód, w kierunku Woli, dlatego równoważymy tę tendencję – przykładem odbudowa Bulwarów Wiślanych i rewitalizacja Pragi. Przeprawa wpisze się w ten trend, bo będzie brakującym fragmentem osi od Starego Miasta do gęsto zabudowanych rejonów Pragi. Most przyśpieszy dalsze zmiany na prawym brzegu Wisły, po tym, jak rzekę przekroczyła linia metra, a niedawno remont przeszły główne ulice Pragi, czyli Wybrzeże Szczecińskie i Helskie.

Przez cały czas budowy działać będzie strona internetowa mostnaprage.waw.plotwiera się w nowej karcie pełna informacji z budowy i ciekawostek. Kilkanaście dni temu po obu stronach rzeki zostały też ustawione specjalne punkty informacyjne dla mieszkanek i mieszkańców. Znajdują się dokładnie tam, gdzie w przyszłości pojawią się wejścia na most. Punkty w przystępny sposób przybliżają kształt i zakres inwestycji, a także związane z nią ciekawe szczegóły techniczne.

https://mostnaprage.waw.pl/budowa-mostu-na-prage-trwa-palowanie-na-wisle

Lokalizacja mostu

W Warszawie trwa budowa jednego z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych na świecie, który połączy Bulwary Wiślane z Pragą. Planowany czas budowy mostu wynosi 2 - 3 lata (2023 - 2024).

Most powstanie na wysokości ul. Karowej na lewym brzegu i ul. Okrzei na prawym brzegu między mostem Śląsko-Dąbrowskim, a mostem Świętokrzyskim.

Konstrukcja mostu

Nowa konstrukcja będzie miała 452 metry długości. Tym samym będzie o 127 m dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy będzie zmienna i w najwęższym punkcie wyniesie 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 m. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą ją w 2 minuty.

Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową. Na przeprawie znajdą się dwie „strefy wypoczynkowe” z drewnianymi siedziskami. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone w balustradach. Most zostanie objęty monitoringiem.

Jednopoziomowa konstrukcja

Projekt przeprawy został ukończony na początku 2021 r. Przygotowała go wyłoniona w międzynarodowym konkursie architektonicznym pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy. Zgodnie z jego założeniami, most będzie jednopoziomową przeprawą położoną na siedmiu żelbetowych podporach. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa się poszerzy i rozdzieli na dwie rampy przerzucone nad nabrzeżną promenadą na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy nimi zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem, wbudowane w taras bulwaru. Zamiast kortenu, czyli stali trudnordzewiejącej, most będzie wykonany ze stali pokrytej farbą imitującą kolor kortenu. Materiał ten lepiej zniesie dużą wilgotność nad rzeką.

Rola mostu

Most stworzy nowe połączenie spacerowe między Bulwarami Wiślanymi, które stanowią efektowne miejsce wypoczynku, odwiedzane tłumnie niemal przez cały rok, a praskim brzegiem Wisły, który jest bardziej naturalny i niezagospodarowany. Dziś te dwa brzegi funkcjonują w zasadzie osobno, bo trudno dostępny dla pieszych most Śląsko-Dąbrowski nie zachęca by ją przekroczyć.

Dzięki nowej przeprawie przejście z jednego na drugi brzeg będzie łatwe i wygodne.

Most będzie szansą dla rewitalizującej się właśnie Pragi, która tym samym przybliży się do centrum miasta i zyska wygodne połączenie z kampusem uniwersyteckim na Powiślu. Ciąg ulic Okrzei i Ząbkowskiej może stać się nową osią – praskim odpowiednikiem Traktu Królewskiego. Dziś Okrzei kończy się nadwiślańskimi zaroślami. Po otwarciu mostu idący tą trasą w kilka minut znajdzie się na Bulwarach Wiślanych. Idąc dalej - wzdłuż Karowej - szybko trafi w okolice Krakowskiego Przedmieścia.

Rozstrzygnięcie przetargu

Budimex zbuduje pieszo-rowerową przeprawę przez Wisłę.

Wstępny kosztorys opiewał na ok. 180 mln zł, tymczasem oferta zwycięskiej firmy jest aż o 60 mln zł tańsza. 

 

Analiza ofert

Ponieważ skala inwestycji jest bardzo duża, dłużej niż zwykle trwała analiza złożonych ofert. Zainteresowani nadsyłali też wiele pytań odnośnie budowy mostu, na które trzeba było odpowiedzieć.

 

Firmy biorące udział w przetargu

Przetarg spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na wizji lokalnej w miejscach, które połączy nowy most, spotkali się przedstawiciele aż 15 firm zainteresowanych kontraktem.

Ostatecznie zgłosiło się pięć firm i konsorcjów:

  • Budimex (120 mln 961 tys. zł brutto),

  • Intop z Warszawy (89 mln 975 tys. zł brutto),

  • Mostostal Warszawa (159 mln 442 tys. zł brutto),

  • Strabag z siedzibą w Pruszkowie (134 mln 613 tys. zł brutto),

  • konsorcjum firm Gülermak i Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt (228 mln 292 tys. zł brutto). 

 

Wybór oferty

Ostatecznie wybrano ofertę Budimexu. Okazała się aż o jedną trzecią niższa od opiewającego na 176 mln zł kosztorysu inwestorskiego, przygotowanego przez ZDM.

Prawdopodobnie ani wcześniej, ani w przyszłości nie udałoby się wybrać rzetelnego wykonawcy, który zbudowałby most na wysokości ulic Okrzei i Karowej tak tanio. Wpływ na to ma zapewne popandemiczna sytuacja na rynku budowlanym, ale też fakt, że zaprojektowany most będzie pierwszą tej skali budowlą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie. Warto więc mieć ją w swoim portfolio.

Konieczna wycinka drzew

W styczniu 2022 roku Firma Budimex rozpoczęła wycinkę ok. 40 drzew, w większości w różnym stopniu choroby, oraz 5606 m kw. krzewów i zarośli. Wycinka przeprowadzana jest pod nadzorem przyrodniczym, po wykonaniu oględzin terenu. Inwestycja wymagała uzyskania zezwoleń i zgód w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, które sprawdziły, o jakiej porze roku można takie prace prowadzić i czy będą miały istotny wpływ na ekosystem.

Zastępcze legowiska dla ptaków

Budowa potrwa dwa lata i będzie prowadzona w stopniu jak najmniej inwazyjnym dla przyrody. Będzie się odbywała pod nadzorem ornitologicznym. Planowane jest wykonanie lęgowisk zastępczych dla ptaków w postaci budek lęgowych umiejscowionych na podporach mostu.

Nowe nasadzenia

W bliskim sąsiedztwie przeprawy zieleńca o powierzchni 5,3 tys. m kw., składającego się z 2 drzew i licznych krzewów. Dodatkowo poza obszarem inwestycji zostanie posadzonych 58 drzew (klony polne ‘Elsrijk’, dęby błotne i graby pospolite) i krzewy (tawuła japońska i dereń biały).

Wizualizacje mostu

 

Wejście na most od strony bulwarów

 

Piesi i rowerzyści na moście

 

Most widziany z boku

Strona internetowa poświęcona budowie mostu

Została uruchomiona strona internetowa, na której będą się pojawiać bieżące informacje z budowy. Zachęcamy do oglądania (otwarcie linku w nowym oknie).

 

Nie znalazłeś informacji?