Budżet obywatelski (partycypacyjny)

Wstecz

Budżet obywatelski na 2021 r.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania projeków dzielnicowych i ogólnomiejskich sprawdź na stronie

Mieszkańcy wybrali 359 projektów - 18 ogólnomiejskich i 341 dzielnicowych. Najwięcej projektów zostanie zrealizowanych w dzielnicy Śródmieście (31).

W głosowaniu wzięło udział 109 025 mieszkańców Warszawy (w 2019 r. zagłosowało ponad 105 tys. mieszkańców, a w 2018 zagłosowało ok. 90 tys. osób).

99,6 proc. osób zagłosowało przez internet. Zagłosowało więcej kobiet niż mężczyzn (62 proc. głosujących to warszawianki, a 38 proc. - warszawiacy).

Najczęściej głosowały osoby w wieku między 35 a 44 rokiem życia – prawie 35 proc. głosujących. Łączny udział grup wiekowych 25-34 lata i 35-44 lata w strukturze wiekowej głosujących stanowi aż 62,5 proc.

Największe zainteresowanie głosowaniem było na Żoliborzu i Bałołęce.

Najwięcej głosów zdobył projekt „Schronisko Na Paluchu - sala rehabilitacyjna dla zwierząt” - 43 874 głosów.

Najdroższy zwycięski projekt to „Asfaltowe drogi dla rowerów”, którego koszt realizacji został oszacowany na 4 783 300 zł.

Pełna lista zwycięskich projektów na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

 

Harmonogram 7 edycji budżetu obywatelskiego

  • Zgłaszanie projektów: od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.

  • Ocena zgłoszonych projektów: od 22 stycznia do 24 czerwca 2020 r.

  • Składanie odwołań od oceny negatywnej: od 24 czerwca do 14 sierpnia  2020 r.

  • Głosowanie na projekty: od 1do 15 września  2020 r.

  • Ogłoszenie wyników: 30 września 2020 r.

Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego

Warszawianki i warszawiacy zgłosili w tej edycji budżetu obywatelskiego łącznie 2242 pomysły - 199 ogólnomiejskich i 2043 dzielnicowe. To o 76 projektów więcej niż w zeszłym roku.

Najwięcej propozycji mieszkańcy zgłosili w dzielnicach: Bielany - 169, Białołęka - 160 oraz Mokotów - 151.

Zgłaszanie projektów do tej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 3 grudnia 2019 r. i zakończyło się o północy 21 stycznia br. 

Większość pomysłów mieszkańcy zgłosili w ostatnich dniach etapu zgłaszania projektów.

 

Jakie projekty zgłosili mieszkańcy?

Sporo zgłoszonych pomysłów dotyczy zieleni, ochrony środowiska czy ekologii - m.in. kilkanaście butelkomatów i tężni solankowych.

Mieszkańcy zgłosili również projekty sportowo-rekreacyjne, dotyczące budowy boisk, pumptracków – torów do jazdy wyczynowej, skateparków oraz propozycje dotyczące przestrzeni miejskiej np. murale czy neony.

Wiele pomysłów dotyczyło organizacji wydarzeń – potańcówek sąsiedzkich, kin plenerowych, warsztatów edukacyjnych.

Wszystkie zgłoszone projekty można przejrzeć na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

 

Ocena zgłoszonych projektów

Każdy zgłoszony pomysł został sprawdzony przez pracowników urzędu – najpierw formalnie (np. czy do formularza zgłoszeniowego zawiera wszystkie niezbędne informacje lub czy została dołączona prawidłowa lista poparcia), później merytorycznie. Urzędnicy oceniali m.in. czy zgłoszona propozycja jest możliwa do realizacji m.in. czy:

  • jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

  • jest możliwa do realizacji we wskazanej lokalizacji,

  • jest możliwa do realizacji w ciągu roku,

  • wpisuje się w kompetencje miasta,

  • jest zgodna z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Autorzy projektów, których propozycje zostały negatywnie ocenione, mogli jeszcze odwołać się od wyniku oceny. Wpłynęły 154 odwołania, które rozpatrywane były do 14 sierpnia. W wyniku ponownej oceny 30% z nich (47, z czego pięć ogólnomiejskich i 42 dzielnicowe) zostało rozpatrzonych pozytywnie. 
Wyniki oceny wszystkich projektów zgłoszonych w tej edycji są dostępne na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Projekty ocenione pozytywnie: 1506 (67%), w tym projekty ogólnomiejskie - 106 (53%), dzielnicowe 1400 (69%).

Projekty ocenione negatywnie: 661 (30%), w tym projekty ogólnomiejskie - 84 (42%), dzielnicowe - 577 (28%).

Projekty wycofane przez autora: 76 (3%), w tym projekty ogólnomiejskie - 10 (5%), dzielnicowe - 66 (3%). 

 


Nie znalazłeś informacji?