Budżet obywatelski (partycypacyjny)

Wstecz

Budżet obywatelski na 2022 r.

Po raz kolejny w 8. edycji budżetu obywatelskiego warszawiacy zdecydują, na co przeznaczyć część środków z budżetu miasta i wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w 2022 r.

Hasło tegorocznej akcji to „Ty też możesz zmienić Warszawę”. Dzięki zaangażowaniu warszawiaków, w ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy już ponad 3 tys. projektów.

Zgłoszone projekty

Do 25 stycznia mieszkańcy zgłaszali pomysły, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu stolicy.

W tej edycji warszawiacy zgłosili łącznie 2198 propozycji – 232 projekty o charakterze ogólnomiejskim i 1966 pomysłów dotyczących dzielnic. Najwięcej z nich dotyczy Mokotowa, Bielan i Ursynowa.

Obecnie trwa etap oceny projektów. Każdy zgłoszony pomysł zostanie sprawdzony przez pracowników urzędu – najpierw formalnie (np. czy formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie niezbędne informacje lub czy została do niego dołączona prawidłowa lista poparcia), a później merytorycznie.

Wszystkie zgłoszone projekty można przejrzeć na stronie.

 

Jakie projekty zgłosili mieszkańcy?

Niezmiennie dużą popularnością cieszą się zieleń i place zabaw – mieszkańcy zgłosili ponad 100 projektów polegających na posadzeniu drzew oraz blisko 100 kolejnych dotyczących budowy nowych placów zabaw, remontu istniejących lub zamontowania nowych atrakcji dla dzieci.

Podobnie jak w ubiegłych latach, mieszkańcy zgłosili również projekty dotyczące sportu – organizacji zajęć sportowych lub rozbudowy infrastruktury. Duża część zgłoszonych zajęć jest adresowana do osób z niepełnosprawnością. Pojawiło się także około 70 projektów dotyczących boisk, a kolejnych blisko 30 projektów dotyczy budowy, remontu lub oświetlenia skejtparków i torów do jazdy na rowerze.

Sukces polskiej tenisistki, Igi Świątek w ubiegłorocznym turnieju Rolland Garros zaowocował większą popularnością tenisa, co z kolei przełożyło się wyraźnie na liczbę zgłoszonych projektów, które dotyczą tej dyscypliny sportu. Pojawiło się kilkanaście projektów dotyczących wybudowania kortu lub ścianki do tenisa.

W budżecie obywatelskim widać również potrzebę mieszkańców do wygodniejszego poruszania się po Warszawie rowerem. Ponad 100 projektów dotyczy rozwoju infrastruktury rowerowej np. budowę nowych ścieżek.

Mieszkańcy zgłosili też kilka projektów, które mają pomóc różnym grupom warszawiaków w radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii koronawirusa, m.in. oferujących warsztaty psychologiczne dla dzieci uzależnionych od gier i Internetu, a także sesje z psychologiem i terapeutą dla wszystkich borykających się ze skutkami psychologicznymi izolacji.

 

Harmonogram

  • zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.;

  • ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2021 r.;

  • składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2021 r.;

  • rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2021 r.;

  • głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2021 r.;

  • ogłoszenie wyników: 15 lipca 2021 r.;

  • realizacja projektów: 2022 r.

Skąd bierze się kwota na budżet obywatelski?

Zasady budżetu obywatelskiego w Warszawie określili stołeczni radni, jednak należy pamiętać, że część kwestii została narzucona w przepisach ustawowych. W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona kwota w wysokości 0,5% wydatków z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu. W tej edycji będzie to rekordowa kwota ponad 93,5 mln zł.

Dla przypomnienia – z inicjatywy prezydenta Warszawy realizowaliśmy budżet obywatelski już pięć lat wcześniej przed wprowadzeniem obowiązku ustawowego. Od 2018 r. coroczne przeprowadzenie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu jest obowiązkowe - reguluje to art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.

Oznacza to, że Warszawa nie miała prawa ewentualnego zawieszenia przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. Jesteśmy zobligowani ustawowo, żeby taki proces przeprowadzić.

Koszt projektów z budżetu obywatelskiego

W poprzednich edycjach miasto spotkało się z zarzutami, że projekty przeprowadzane w ramach budżetu obywatelskiego są bardzo drogie.

Wyjaśniamy, że jako jednostka samorządu terytorialnego realizujemy swoje zadania - w tym również te z budżetu obywatelskiego - zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (m.in. prawem zamówień publicznych).

Dla przykładu, przedstawiciel urzędu nie może kupić w sklepie budowlanym najtańszej ławki, ponieważ elementy małej architektury umieszczane w przestrzeni publicznej muszą być odpowiedniej jakości, spełniać standardy określone w przepisach. Wiele inwestycji wymaga również atestów czy gwarancji, które wpływają na koszt projektu.

Natomiast wykonawcy są wybierani w przetargach - w ramach zapytania ofertowego lub konkursu dla organizacji pozarządowych. Koszty realizacji projektów często obejmują również opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę, montaż czy koszty utrzymania obiektu, np. codziennego sprzątania i dezynfekcji toalety publicznej. Często pomimo, że tytuł projektu odnosi się do jednego działania, to w swoim opisie zawiera szereg komponentów, których skala powoduje, że jest on drogi.

Należy także pamiętać o tym, że zarówno ceny surowców, jak i prac budowlanych stale rosną, co również musi być brane pod uwagę przy szacowaniu kwoty, za jaką miasto będzie zobligowane zrealizować dany projekt.

Projekty zrealizowane i zgłoszone w budżecie partycypacyjnym są dostępne w aplikacji Warszawa 19115, dzięki której można również brać udział w głosowaniu na najlepszy pomysły mieszkańców: warszawa19115.pl/o-aplikacji-mobilnej

 


Nie znalazłeś informacji?