Budżet obywatelski (partycypacyjny)

Wstecz

Budżet obywatelski (partycypacyjny) na 2020 r.

Budżet obywatelski - głosowanie

Zwycięskie projekty

Mieszkańcy wybrali do realizacji łącznie 414 projektów - 29 ogólnomiejskich i 385 dzielnicowych. Najwięcej projektów zostanie zrealizowanych w dzielnicy Wola (37), a najmniej na Pradze-Północ (9).

Projektem, który zdobył najwięcej głosów okazało się „2020 drzew dla Warszawy”. Aż 40 990 osób oddało głos właśnie na ten projekt.

Z kolei najdroższy zwycięski projekt to „Wiaty rowerowe przy szkołach”, którego koszt realizacji został oszacowany na 3 600 000 zł.

Pełna lista zwycięskich projektów na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Transmisja z gali ogłoszenia wyników budżetu obywatelskiego dostępna jest tutaj.

 

 

Głosowanie

Do 23 września 2019 roku warszawiacy mieli czas na głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim.

W tej edycji do dyspozycji mieszkańców są 83 mln zł, a do wyboru było aż 1425 projektów.

Udział w głosowaniu mógł wziąć każdy warszawiak – nie trzeba być zameldowanym ani pełnoletnim, wystarczy być mieszkańcem Warszawy.

Każdy mógł zagłosować na 15 projektów dzielnicowych (w jednej wybranej przez siebie dzielnicy) oraz 10 projektów ogólnomiejskich. Należy jednak pamiętać, że można zagłosować tylko raz.

 

Harmonogram VI edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie

 • Zgłaszanie projektów - 20 maja – 10 czerwca 2019 r.

 • Ocena zgłoszonych projektów - 11 czerwca – 8 sierpnia 2019 r.

 • Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania i ewentualna ponowna ocena - 9 – 26 sierpnia 2019 r. 

 • Głosowanie na projekty - 6 września – 23 września 2019 r.

 • Ogłoszenie wyników głosowania - 3 października 2019 r.

 • Realizacja zwycięskich pomysłów - 2020 r.

 

Przebieg szóstej edycji budżetu obywatelskiego

Do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona rekordowa kwota, bo ponad 83 mln zł. Mieszkańcy zgłosili 2 166 projektów. Do etapu głosowania zakwalifikowano łącznie 1425 projektów - 1324 dzielnicowe i 101 ogólnomiejskich. O tym, które zostaną zrealizowane w 2020 r. zdecydowało ponad 105 tys. warszawiaków.

Co nowego w 6 edycji budżetu obywatelskiego

 

 • Większa kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców – 83 mln złotych, czyli prawie 20 mln więcej niż w poprzednim roku, na realizację projektów warszawiaków.

 • Poziom ogólnomiejski – możliwość zgłoszenia nie tylko projektów dzielnicowych, ale również ogólnomiejskich, dotyczących całego miasta lub kilku dzielnic.

 • To samo kryterium ogólnodostępności we wszystkich dzielnicach. Zmiana jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych dotyczące potrzeby ujednolicenia zasad.

 • Zmiana nazwy z „budżet partycypacyjny” na „budżet obywatelski”, zgodnie z regulacjami ustawowymi.

 • Liczba wymaganych podpisów na liście poparcia – zgłaszając projekt dzielnicowy należy dostarczyć listę poparcia zawierającą podpisy 20 mieszkańców z danej dzielnicy, z kolei do projektu ogólnomiejskiego trzeba dołączyć 40 podpisów mieszkańców Warszawy.

 • Zasady głosowania – każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim.

 • Więcej głosów decyduje o skierowaniu projektów do realizacji. Na poziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na poziomie dzielnicowym – co najmniej 50.

 

Stan realizacji projektów z poprzednich edycji: 1. edycja – 97% (327 zrealizowanych projektów), 2. edycja – 95% (614 zrealizowanych projektów), 3. edycja – 91% (699 zrealizowanych projektów), 4. edycja – 75% (664 zrealizowane projekty), 5. edycja – realizacja rozpoczęła się w 2019 r.  

 

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu w Warszawie - www.twojbudzet.um.warszawa.pl

 

Budżet obywatelski - konsultacje i spotkania otwarcia

 

 • 20 maja, o godzinie 18.00 w każdej dzielnicy zostały zorganizowane spotkania otwarcia, podczas których mieszkańcy poznali zasady i harmonogram nowej edycji budżetu obywatelskiego, a także plany inwestycyjne dzielnic na najbliższe lata.

 • 2 kwietnia, godz. 18:00 w Centrum Komunikacji Spolecznej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zasad budżetu obywatelskiego w Warszawie. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi mailowo i na spotkaniu. Konsultacje trwały do 9 kwietnia br.

Późniejszy start budżetu obywatelskiego

 

VI edycja budżetu partycypacyjnego w Warszawie (na rok 2020) rozpoczęła się później niż dotychczasowe edycje.

Późniejszy start budżetu partycypacyjnego był m.in. konsekwencją obowiązywania nowych przepisów regulujących budżety obywatelskie w miastach na prawach powiatu. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wymaga, aby zasady kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego zostały przyjęte przez Radę Miasta nowej kadencji.

 

We wtorek, 19 lutego, Komisja Regionalnej Izby Obrachunkowej unieważniła w całości uchwałę nr VI/63/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 25 stycznia br. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami stolicy w zakresie budżetu obywatelskiego.

Unieważnienie uchwały oznacza, że planowane na marzec rozpoczęcie VI edycji budżetu partycypacyjnego musiało zostać przesunięte do czasu przyjęcia nowej uchwały. 

W czwartek, 11 kwietnia 2019 r., warszawscy radni zdecydowali o przebiegu kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 

Zarządzenie nr 825/2019 z 17.05.2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.

Realizacje projektów 2019r i poprzednie edycje


Nie znalazłeś informacji?