null Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Białołęce

Umowa na projekt i budowę Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM) przy ul. Ceramicznej na Białołęce została podpisana w sierpniu 2021 roku.

Placówka łącząca pokolenia

Placówka będzie miejscem spotkań i wsparcia dla różnych grup. Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy spotkają się z najstarszymi. Osoby o szczególnych potrzebach znajdą  profesjonalną i dostosowaną do potrzeb opiekę.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej będzie integrować osoby w różnym wieku - dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Dlatego w wymaganiach projektowych uwzględniono konieczność zaprojektowania zewnętrznych miejsc wspólnych – ogrodu społecznościowego, sensorycznego lub siłowni plenerowej.

Swoje miejsce znajdą tu zarówno seniorzy, jak i najmłodsze dzieci z Białołęki. Dzięki temu powstanie zupełnie nowa formuła placówki społecznej o otwartym, międzypokoleniowym charakterze.

W CAMie seniorzy będą mieć zapewnioną opiekę przez osiem godzin dziennie oraz ciepły posiłek. Będą mogli rozwijać także swoje zainteresowania i uczestniczyć w zajęciach utrzymujących sprawność fizyczną. W budynku znajdzie się również żłobek dla 150 dzieci.

CAM będzie również miejscem otwartym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Oprócz profesjonalnej opieki podopieczni będą mogli uczestniczyć w zajęciach treningowych, przystosowujących do samodzielności. Przestrzeń będzie zaprojektowana tak, aby nie było wokół rozpraszających bodźców, intensywnego światła – bardzo uciążliwych dla osób z autyzmem.

Realizacja inwestycji

Działka pod inwestycję jest zadrzewiona, więc konieczne będzie usunięcie części drzew, jednak wyłoniony wykonawca został poinformowany, że wycinkę należy ograniczyć do niezbędnego minimum, tak by na terenie CAMu pozostało możliwie najwięcej zieleni. Liczba i rodzaj drzew przeznaczonych do wycięcia zostanie określona w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na miejsca wyciętych drzew zostaną nasadzone nowe.

Za realizację zadania w trybie projektuj i buduj odpowiadać będzie konsorcjum firm PBO Śląsk i MTM Budownictwo.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na pierwszy kwartał 2022 r., a finalizacja inwestycji na trzeci kwartał 2023 r.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 31 milionów złotych brutto.

Nie znalazłeś informacji?