Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 906/2019 zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (§ 1 ust.1).

W § 1 ust. 2 pkt 3 ww. zarządzenia wskazane zostały zadania nowotworzonej komórki organizacyjnej m.st. Warszawy.

Zarządzenie w powyższym zakresie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

W dniu 7 czerwca 2019r. zostało podpisane przez  Prezydenta m.st. Warszawy zarządzenie nr 989/2019 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, które wchodzi w życie z dniem 1 października 2019r. W zarządzeniu został wskazany zakres działania Biura.

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy określa w szczególności wewnętrzną organizację oraz podział zadań pomiędzy poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.


Nie znalazłeś informacji?