Specific category icon

Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Dla przedsiębiorców i zarządców nieruchomości

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy

Co powinien zrobić zarząd wspólnoty lub spółdzielni?

1. Zbierać informacje od swoich mieszkańców dotyczące liczby gospodarstw domowych zamieszkujących w danym lokalu.

2. Złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, którymi zarządza.

3. Wnosić opłatę, do 28 dnia każdego miesiąca.

Numery kont - na które należy wpłacać opłaty.

Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także - bez prowizji - w wybranych placówkach pocztowych.

4. Aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi.

5. Przygotować miejsce gromadzenia odpadów zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie i uzgodnić sposób odbioru odpadów.

 

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi dla wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (nieruchomości wyłącznie użytkowej)

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości użytkowej lub jej zarządca?

1. Wypełnić deklarację. Obliczyć miesięczną opłatę zależną od pojemności pojemników stosowanych do zbierania danej frakcji odpadów i liczby opróżnień tych pojemników właściwej dla poszczególnych frakcji odpadów w danym miesiącu.

2. Złożyć deklarację w urzędzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby.

3. Wnieść opłatę do 28 dnia każdego miesiąca.

Numery kont - na które należy wpłacać opłaty.

Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także - bez prowizji - w wybranych placówkach pocztowych.

4. Przygotować miejsce gromadzenia odpadów zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie i uzgodnić sposób odbioru odpadów.

 

Przydatne informacje i dokumenty do pobrania


Nie znalazłeś informacji?