null Dobry pracownik nie ma wieku – pilotażowy program dla pracodawców

Projekt „Dobry pracownik nie ma wieku” łączy chętnych do pracy seniorów z pracodawcami, którzy będą mogli skorzystać z rozwiązań obniżających koszty zatrudnienia. Projekt realizuje Urząd Pracy m.st. Warszawy. Pilotaż przez najbliższy rok przetestuje różne formy wsparcia seniorów i pracodawców. Wszyscy chętni seniorzy, który trafią do projektu odbędą szkolenia włączające ich cyfrowo i przybliżające dzisiejszy rynek pracy.

Cel projektu

Celem działań zaplanowanych w projekcie jest:

  • zwiększenie szans seniorów na rynku pracy

  • zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym 

  • zmiana postrzegania pracujących seniorów.

Korzyści dla pracodawców

Firma decydująca się na zatrudnienie pracownika w wieku emerytalnym może liczyć na wiele korzyści:

  • dofinansowanie ze strony urzędu pracy części kosztów wynagrodzenia

  • indywidualne szkolenia dla pracowników

  • wdrożenie w zadania firmy poprzez staże.

Wszystkie instrumenty są finansowane w ramach projektu.

Zgłoś firmę do projektu

Kontakt:

  • e-mail dobrypracownik@up.warszawa.pl

  • tel. 22 391 13 00 centrala – następnie numer 3.

Więcej szczegółów na stronie warszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik.

Informacje o projekcie będą również publikowane na facebooku www.facebook.com/UrzadPracyWarszawa.

Nie znalazłeś informacji?