Wybory

Wstecz

Dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - II TURA

Krok po kroku

PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Sprawdź jak założyć tymczasowy profil zaufany (można go założyć bez wychodzenia z domu, jest ważny 3 miesiące).

DOPISZ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW (<— aktywny przycisk przekierowujący na stronę z e-usługą).

 

W URZĘDZIE

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców.
  2. Wypełniony druk złóż osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy, w której chcesz głosować. 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Termin składania dokumentów:

do 7 lipca 2020 r.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

  1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo w której wyborca czasowo przebywa, musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i doręczony do urzędu osobiście lub w inny sposób (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania.
  2. Do spisu wyborców może dopisać się również wyborca nigdzie nie zamieszkały, przebywający w dniu wyborów na obszarze gminy.
  3. Po dopisaniu się do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?