Wstecz

Dotacje na remont zabytków

Dotacje remontów w 2022 r.

Przez miesiąc, od początku października do 2 listopada 2021 r., Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przyjmowało wnioski o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach planowane w 2022 roku.

Łącznie wpłynęły 144 wnioski. Komisja dotacyjna oceniła wnioski merytorycznie i wybrała obiekty, które otrzymają dofinansowanie.

Radni miejscy 17 marca 2022 r. podjęli pierwszą w tym roku uchwałę dotacyjną na prace przy warszawskich zabytkach. Dofinansowanie na planowane prace remontowe przyznano na 45 zadań:

  • ponad 2,8 mln zł na 20 zadań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz

  • ponad 3,9 mln zł na 25 zadań przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Dzięki miejskim dotacjom, zostanie wykonana kompleksowa konserwacja i restauracja wystroju architektonicznego ryzalitu środkowego elewacji wschodniej Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 1/2/4, remont elewacji budynków przy ul. Szeroki Dunaj 11, Wilczej 60, Stalowej 9 i wielu innych.

Kontynuowane będą remonty w budynkach przy ulicy Jasnej 10, Jagiellońskiej 56 i Świętojerskiej 24 oraz prace przy elewacjach kościoła pw. Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5, kościoła pw. Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 12 czy cerkwi pw. św. Jana Klimaka na Woli.

Dotowane będą również prace konserwatorskie 11 pomników nagrobnych z Cmentarza Stare Powązki oraz przy nagrobkach na Cmentarzu Prawosławnym na Woli czy obiektów żeliwnych (ambona, balustrada, konsole) w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Lista przyznanych uchwałą z 17 marca 2022 roku dotacji, znajduje się w załącznikach na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie). 

Wsparcie finansowe na 2022 r. przeznaczone w budżecie miasta na dotacje przy zabytkach, wynosi ponad 9,4 mln zł. Na prace planowane przeznaczono prawie 7 mln zł. Pozostała w budżecie kwota zostanie rozdysponowana w terminie późniejszym, na kolejne zadania, znajdujące się na liście rekomendowanych wniosków oraz na zadania dotyczące wniosków o udzielenie dotacji w formie refundacji.

Refundacje 2022 r.

Zbliża się termin naboru wniosków o refundacje za prace przy zabytkach wykonane w 2021 r.

O refundacje można się ubiegać wyłącznie za prace wykonane i rozliczone w całości w 2021 r.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia do 2 maja br. Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Te, które wpłyną po 2 maja nie będą rozpatrywane.

Wniosek można złożyć w jednej z dwóch form:

  • papierowo

  • w siedzibie BSKZ przy ul Nowy Świat 18/20

  •  kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 lub

  • za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data nadania)

  • elektronicznie

  • za pośrednictwem Platformy Moja Warszawa.

Aby złożyć wniosek przez Internet obowiązkowe jest uwierzytelnienie Profilem Zaufanym.

W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy lub jeden z członków zarządu (np. wspólnoty mieszkaniowej) konieczne jest posiadanie i dołączenie w systemie ważnego pełnomocnictwa.

zasadami udzielania dotacji na prace przy zabytkach, można się zapoznać na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).


Nie znalazłeś informacji?