Wstecz

Dotacje na remont zabytków

Dotacje remontów w 2021 r.

Tegoroczne wsparcie finansowe, przeznaczone w budżecie miasta na dotacje przy zabytkach, wynosi 8 mln zł. Na prace planowane przeznaczono prawie 7 mln zł. Dzięki tym środkom w 2021 r. zostały dofinansowane prace przy 43 zabytkach.

Uchwałami z 18 lutego i 18 marca tego roku Rada Miasta przyznała:

  • ponad 3,6 mln zł na 21 zadań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz

  • ponad 3,3 mln zł na 22  zadania przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Przyznane pieniądze pokryją maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnych remontów. Kwota udzielonej dotacji na realizację jednego zdania nie przekracza 200 tys. zł.

Prace będą prowadzone w budynkach mieszkalnych, obiektach sakralnych oraz przy pomnikach nagrobnych. Dzięki otrzymanej dotacji właściciele zabytków przeprowadzą przede wszystkim remonty elewacji i dachów i wykonają izolacje przeciwwilgociowe fundamentów.

W tym roku dzięki miejskim dotacjom będą remontowane kamienice na Starym Mieście przy Wąskim i Szerokim Dunaju, Krzywym Kole, Freta, Starej. W Śródmieściu m.in. domy przy ulicach Wilczej, Koszykowej, Puławskiej, a na Pradze przy ul. Jagiellońskiej i na pl. Hallera. Kontynuowane będą remonty w kościołach p.w. Wszystkich Świętych i św. Wojciecha a także w Kolonii Wawelberga. Dotacje pozwolą na konserwację 14 pomników nagrobnych na Powązkach.

Lista przyznanych dotacji dostępna jest na stronach http://zabytki.um.warszawa.pl/content/osiem-milion%C3%B3w-na-remonty-zabytk%C3%B3whttp://zabytki.um.warszawa.pl/content/11-kolejnych-zabytk%C3%B3w-b%C4%99dzie-remontowanych-dzi%C4%99ki-dotacjom.


Nie znalazłeś informacji?