Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

null Przedsiębiorcy, organizacje społeczne

Miasto st. Warszawa wprowadziło szereg rozwiązań, które miały ułatwić lokalnym przedsiębiorcom przetrwanie stanu epidemii, ale również pomóc rozwijać się stosownie do możliwości. Pakiet obejmuje głównie wsparcie dla firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią. W programie uwzględniono wsparcie dla najemców, dzierżawców i podatników w zakresie:

  • obniżek czynszów w miejskich lokalach użytkowych (za najem),

  • obniżek za zajęcie pasa drogi (np. pod ogródek gastronomiczny, kiosk czy inny obiekt),

  • obniżek czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości,

  • ulg w płatności podatków lokalnych.

Pakiet był poszerzany o kolejne elementy wsparcia dostosowane do potrzeb stołecznych firm. Wraz z przedłużającą się pandemią odstąpiono od waloryzacji czynszów w miejskich lokalach użytkowych i wydłużono okres obowiązywania obniżek z tytułu ich najmu. Wprowadzono niższe stawki za zajęcie pasa drogowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą (do 75% np. za ustawienie ogródka kawiarnianego), wydłużono czas na wniesienie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych czy uruchomiono merytoryczne programy doradczo-szkoleniowe i akceleracyjne.

Nie znalazłeś informacji?