Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Przedsiębiorcy, organizacje społeczne

Stolica ponownie pomaga restauratorom

Warszawscy radni przyjęli 9.09.2021 r. uchwałę w sprawie przesunięcia terminu płatności III raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Termin został przesunięty z 30 września na 31 grudnia 2021 r.

Jest to kolejny etap wsparcia przedsiębiorców branży gastronomicznej, prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy. Wiosną tego roku Rada m.st. Warszawy zwolniła gastronomików z opłaty II raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń, a tym, którzy wnieśli do 31 stycznia 2021 r. opłatę jednorazową, przyznano zwrot w wysokości 1/3 wniesionej opłaty. Działania te objęły 2267 przedsiębiorców, a łączna suma zwrotu to ponad 2,5 mln złotych (dokładnie 2 506 250, 59 zł).

Na uchwały Rady Warszawy zezwala wprowadzona w styczniu nowelizacja ustawy „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Stawki opłat za sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy składają pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do końca stycznia. Opłatę mogą wnosić jednorazowo za cały rok lub w trzech równych ratach. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione są od zawartości procentowej i wartości obrotu w skali całego roku. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł; jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł opłata wnoszona jest w wysokości 1,4 proc. od ogólnej wartości sprzedaży. Takie same stawki obowiązują za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu wynosi 2100 zł, a jeżeli wartość sprzedaż w roku poprzednim przekracza 77 000 zł, opłata wnoszona jest w wysokości 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży.

Wsparcie miasta dla warszawskiej branży turystycznej

Sektor turystyki to jedna z gałęzi gospodarki, które szczególnie mocno ucierpiały w kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Dlatego prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków, pochodzących z tegorocznych oszczędności, dla warszawskich przedsiębiorców zrzeszonych w Warszawskiej Organizacji Turystycznej (WOT).

Dzięki zwiększeniu miejskiej składki o 300 tys. zł w Warszawskiej Organizacji Turystycznej za rok 2021, jej zarząd będzie mógł zwolnić przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu z przyszłorocznej składki członkowskiej. Warszawska Organizacja Turystyczna, której współzałożycielem jest Miasto Stołeczne Warszawa, jest stowarzyszeniem, którego celem jest wspieranie sektora turystycznego w stolicy poprzez promocję działalności swoich członków. WOT prowadzi wiele programów wsparcia, m.in. kampanię marketingową #Tylkorazem, ale również świadczy pomoc w staraniach o różnego rodzaju dotacje i prowadzi szkolenia dla zrzeszonych w organizacji. 

Niższe stawki za ogródki gastronomiczne również w 2021 roku

Miasto pozostawi na cały rok 2021 obniżone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla osób prowadzących drobną działalność gospodarczą. Uchwałę w tej sprawie przyjęli stołeczni radni. 

 

75 proc. mniej za ogródki gastronomiczne

Przedsiębiorcy za zezwolenie na ustawienie ogródka kawiarnianego w 2021 r. wciąż będą płacić o 75 proc. mniej niż standardowo, a na organizację targowisk, instalację pawilonów handlowych, kiosków, szyldów i markiz, słupów ogłoszeniowych oraz gablot informacyjnych i reklamowych będzie przysługiwał 50 proc. rabat.

Przedsiębiorcy z zasady płacą jedynie za rzeczywiste zajęcie pasa drogowego. Jeśli zlikwidują stolik i krzesła, nie rozstawią straganu z kwiatami i zniczami z powodu zakazu, to nie zapłacą za zajęcie pasa, którego w rzeczywistości nie zajęli. Natomiast właściciele kiosku – po wprowadzeniu różnych form lockdownu – nie są w stanie z dnia na dzień obiektu usunąć i wciąż zajmują pas drogowy, choć faktycznie nie zarabiają.

 

Niższy czynsz w lokalach użytkowych

To nie jedyna forma pomocy dla stołecznych przedsiębiorców. Warszawa od pierwszych dni ogłoszenia stanu epidemii wspiera przedsiębiorców będących najemcami miejskich lokali użytkowych. W przypadku konieczności zawieszenia działalności lub pogorszenia sytuacji finansowej firmy, spowodowanych pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2, możliwa jest obniżka czynszu. Okres obniżki może obowiązywać przez cały czas epidemii, a nawet dłużej, tj. do 30 dni po zniesieniu ograniczeń, nakazów lub zakazów. Obniżki czynszu udzielono 3432 najemcom na łączną kwotę ponad 30 mln zł.

W zasobach miasta jest 8634 lokali użytkowych.

Niższy czynsz w lokalach użytkowych do końca stanu epidemii

Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z pomocy Warszawy w zakresie obniżki czynszu w lokalach użytkowych. Pozwala na to uchwała Rady m.st. Warszawy, która wydłuża okres niższego czynszu do zakończenia stanu epidemii Covid-19.

Dotychczasowy mechanizm jednokrotnego obniżenia czynszu okazał się niewystarczający. Można było uzyskać bonifikatę z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych i to przez maksymalnie 3 miesiące w okresie 5 lat. Wcześniej obowiązujące rozwiązania prawne nie uwzględniały sytuacji nadzwyczajnych, jak pojawienie się zagrożenia typu koronawirus SARS-CoV-2. Przedsiębiorca, który korzystał z takiej obniżki czynszu „pozbawiał się” tej możliwości przez kolejne 5 lat. Od 17 lipca 2021 r. to się zmieniło.

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXI/909/2020 zmienia zasady najmu lokali użytkowych. Rozszerzona zostaje możliwość udzielenia wsparcia najemcom miejskich lokali użytkowych poprzez okresowe obniżki czynszu, w przypadku wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia. Taką obniżkę, będzie można zastosować, kiedy spadek dochodów najemców lub konieczność całkowitego zamknięcia lokalu, nastąpi z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przepisami rozporządzenia Ministra lub Rady Ministrów. Okres obniżki przedłużony jest o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów, ze względu na to, że w pierwszym miesiącu kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. Ograniczenie stosowania tych zwolnień jednorazowo na 5 lat nie będzie miał zastosowania. Ci którzy złożyli już taki wniosek wiosną, nie muszą go składać ponownie.

Jak skorzystać z obniżki czynszu po raz pierwszy?

  1. Jeśli do tej pory nie korzystano z obniżek czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, można wystąpić o wsparcie.

  2. Wówczas należy przygotować wniosek o obniżkę i wysłać go do jednostki miasta, w której zawarło się umowę najmu (wniosek może zostać przesłany mailowo). Do wniosku powinny zostać dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

Jak skorzystać z kontynuacji obniżki czynszu?

  1. Jeśli otrzymaliście Państwo obniżkę czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, nie musicie składać kolejnych wniosków o obniżkę.

  2. Prosimy Państwa o przesyłanie, tak jak do tej pory, dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.

  3. Jeśli w związku z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami lub zakazami zamknęli Państwo lokale i jeszcze ponownie ich nie uruchomili, prosimy o przesyłanie informacji do jednostki miasta z potwierdzeniem tego faktu na koniec każdego miesiąca.

Obniżka czynszu do kosztów utrzymania lokalu obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy lokal pozostaje zamknięty. Jeśli wznowią Państwo działalność w lokalu, prosimy o przesyłanie dokumentów finansowo-księgowych, które potwierdzą spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Obniżka czynszu będzie udzielona proporcjonalnie do udokumentowanego spadku obrotów.

Granicę dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza suma wydatków obciążających wynajmującego wynikających z utrzymania lokalu. Składają się na nią: koszty eksploatacyjne wynajmującego, opłaty eksploatacyjne, opłaty na fundusz remontowy ponoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, koszty konserwacji i remontów oraz inne opłaty niezależne od wynajmującego.


Od marca  2021 r., z takiej formy pomocy skorzystało dotychczas ponad 3400 warszawskich przedsiębiorców na łączną kwotę 27,5 mln zł.

Wypłaciliśmy ponad miliard złotych z tarczy!

Warszawa wypłaciła ponad 1 mld 2 mln zł z tzw. tarczy antykryzysowej. Rozpatrzyliśmy 99,6 proc. Wszystkich wniosków, które do nas wpłynęły.

Do 21 września 2020 r., do godz. 15.  miasto rozpatrzyło już 174 986 ze 175 736 wniosków, które do tej pory złożyli przedsiębiorcy. 159 869 z nich - pozytywnie. Warszawa wypłaciła przedsiębiorcom 1 002 135 916,59 zł ze środków przyznanych przez rząd w ramach wsparcia dla firm w związku z pandemią COVID-19.

Warszawa wspiera też firmy w ramach własnych możliwości. Warszawscy przedsiębiorcy korzystają m.in. z obniżek czynszu w lokalach miejskich, obniżek czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogi, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych od nieruchomości oraz podatku od środków transportu. Z ułatwień tych skorzystało kilka tysięcy przedsiębiorców.

Firmy korzystają też z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna (otwarcie w nowym oknie), które oferuje bezpłatne doradztwo księgowe, prawne i finansowe.

Badamy, jaka przyszłość gospodarcza czeka Warszawę po pandemii

Warszawa wskaże te obszary gospodarki, które w ciągu najbliższych 20 lat będą się najlepiej rozwijać i zapewnią całemu miastu zrównoważony rozwój. Gospodarka po pandemii będzie inna – nasze badanie uwzględni to i pozwoli miastu efektywniej wspierać inwestorów oraz przedsiębiorców w rozwijaniu ich działalności przez kolejne dekady. Warszawa zaprasza firmy do współpracy w realizacji badania (otwarcie w nowym oknie).

Podczas określania perspektywicznych i innowacyjnych obszarów gospodarczych Warszawy pod uwagę zostaną wzięte m.in. obecny potencjał gospodarczy miasta z uwzględnieniem odporności poszczególnych branż na globalne kryzysy oraz umiejętności reagowania na załamania koniunktury, potencjał naukowy oraz badawczo-rozwojowy, tendencje demograficzne, długoterminowe zobowiązania międzynarodowe (np. zobowiązania klimatyczne), a także pozycja stolicy na tle innych europejskich miast.

Więcej (otwarcie w nowym oknie)

Urząd Pracy w Warszawie pomaga

Przedsiębiorcy, pracodawcy i organizacje pozarządowe mogą się starać o niskooprocentowane pożyczki i dofinansowanie z Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Mikroprzedsiębiorcy mogą wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5000 zł. Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Na wniosek może zostać umorzona, pod warunkiem jednak, że wnioskujący nie zmniejszy stanu zatrudnienia przez trzy miesiące. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa. Więcej informacji (otwarcie w nowym oknie)

Dofinansowanie przy spadku obrotów

Przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione lub organizacje pozarządowe mogą wystąpić o dofinansowanie. Wsparcie będzie przyznawane tym podmiotom, które w stosunku do minionego roku zanotowały spadek obrotów o minimum 30%. Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie trzy miesiące, a jego poziom będzie uzależniony od skali spadku obrotów firmy.

Wnioski można przesyłać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub tradycyjnie, pocztą na adres urzędu.

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia na stronie (otwarcie w nowym oknie).

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji mogą skorzystać z infolinii 22 836 83 28 lub 693 397 108. Mogą się także kontaktować ze stołecznym urzędem pracy, pisząc na adres: tarcza@up.warszawa.pl

Warszawa nie wstrzymuje procedur przetargowych

Rozstrzygane obecnie przetargi cieszą się dużym zainteresowaniem, a oferty są często znacznie niższe od kosztorysów.
 
W czasie epidemii zamówienia publiczne mogą się przyczynić do złagodzenia kryzysu gospodarczego i utrzymania miejsc pracy. Skorzystają na tym zarówno firmy, jak i mieszkańcy.

Nowa platforma dla restauratorów #WspieramGastro

Warszawa stara się restauratorów wspierać. Właśnie ruszyła pierwsza niezależna platforma internetowa do zamawiania jedzenia na wynos.

Na platformie www.wspieramgastro.warszawa.pl (otwarcie w nowym oknie) każdy restaurator może stworzyć swoje menu i sklep online - oparty na wspólnej domenie. To projekt niezależny od wielkich, sieciowych przedsięwzięć. Tym, co odróżnia tę platformę od innych, jest brak prowizji. Przychód zasila w całości budżet warszawskich przedsiębiorców.

Warszawscy restauratorzy, choć sami w trudnej sytuacji, chcą pomagać lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi medycznemu. Firmy obecne na platformie #WspieramGastro zadeklarowały, że udzielą znaczących rabatów dla pracowników ochrony zdrowia lub przekażą im posiłki.

Skorzystaj ze zdalnej pomocy prawnej

Mieszkańcy mogą znów korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 26 marca 2021 r. adwokaci i radcy udzielają jej zdalnie.

Zmieniły się zasady korzystania podczas epidemii z nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych, udzielanych zdalnie przez adwokatów, radców oraz doradców obywatelskich. Nie trzeba już składać oświadczeń, a z pomocy mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Od 18 maja 2021 r., w związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zakres pomocy

Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, celnego, dewizowego i handlowego oraz podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego i mediacji.

Natomiast poradnictwo obywatelskie oferuje wsparcie dotyczące spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego oraz porad dla osób zadłużonych.

Od 26 marca 2021 r. pomoc jest udzielana zdalnie i mogą z niej korzystać również osoby wykluczone cyfrowo, bez dostępu do Internetu, wystarczy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer 19115.

Porady są udzielane najczęściej osobom ubogim i bezdomnym, całkowicie niezdolnym do pracy, osobom posiadającym orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, seniorom, kombatantom i weteranom oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Warszawa wspiera organizacje pozarządowe

Miasto podjęło szereg działań, aby pomóc organizacjom społecznym w realizacji zadań na rzecz mieszkańców. Zaproponowaliśmy zmiany w umowach dotacyjnych i apelowaliśmy o uwzględnienie NGO w rządowej specustawie zwalczania COVID-19.

31 marca 2020 r. Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie (otwarcie w nowym oknie), które dopuszcza zmianę terminów realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu konkursowym. Dokument umożliwia również zmianę warunków ich realizacji, o ile nie zmieni to kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy.

Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

Zmiany w umowach dotacyjnych

Miasto zaproponowało NGO aneksy do umów. 11 marca 2020 r. organizacje zostały poproszone o przeanalizowanie możliwości prowadzenia części działań w formie zdalnej oraz przełożenia terminów wydarzeń. Poszczególne zmiany do umów są indywidualnie rozpatrywane przez dyrektorów biur i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

Została również wprowadzona rekomendacja, aby władze dzielnicy i dyrektorzy miejskich biur wprowadzali do umów dotacyjnych z NGO klauzule, które umożliwiają zawarcie aneksów. Umożliwi to uregulowanie zasad, wedle których organizacje pozarządowe będą realizowały zadania publiczne lub część z nich w czasie epidemii.

Stanowisko Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

WRDPP zrzeszająca przedstawicieli organizacji pozarządowych, prezydenta oraz Rady m.st. Warszawy przygotowała dwa apele do Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego, którym jest wicepremier Piotr Gliński. Dotyczą one obecnej sytuacji sektora organizacji społecznych. W swoim stanowisku z 12 marca 2020 r. (otwarcie w nowym oknie), WRDPP zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w rządowej specustawie, które uwzględnią również organizacje pozarządowe.

Dodatkowo, WRDPP w kolejnym apelu z 24 marca 2020 r., zwracała uwagę na brak możliwości wypełnienia przez NGO ustawowego obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz elektronicznego podpisania dokumentu przez zarząd organizacji w terminie do 31 marca 2020 r.

Ulgi w zapłacie czynszu za najem miejskich lokali

Organizacje pozarządowe, które wynajmują lokale z zasobów Warszawy, mogą skorzystać z możliwości jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej – obniżka nie może dotyczyć więcej niż 3 miesięcy w okresie 5 lat. Istnieje również możliwość odroczenia zapłaty lub rozłożenia na raty całej należności lub jej części. NGO mogą skorzystać z tego rozwiązania po złożeniu wniosku, ale dopiero w przypadku, jeśli płatności są już opóźnione.

Zobacz informację, którą miasto przekazało organizacjom pozarządowym 23 marca 2020 r. w tej sprawie (otwarcie w nowym oknie).

Prace komisji dialogu społecznego

Dzielnicowe i branżowe komisje dialogu społecznego pracują w formie zdalnej. Portal ngo.pl (otwarcie w nowym oknie) przygotował przegląd aplikacji, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe do organizacji spotkań w trybie on-line (otwarcie w nowym oknie).

Konkursy ofert i system małych dotacji odbywają się bez zakłóceń

Terminowo ogłaszamy kolejne konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i ich wyniki. Trwają również nabory w systemie małych dotacji oraz powoływane są komisje konkursowe, których posiedzenia odbywają się zdalnie.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działa zdalnie

Współfinansowane ze środków miejskich SCWOP działa zdalnie, a szkolenia i seminaria odbywają się w formule webinariów. Eksperci centrum udzielają porad i konsultacji telefonicznie, mailowo lub przez komunikatory internetowe.

Więcej aktualnych informacji dla organizacji pozarządowych: warszawa.ngo.pl (otwarcie w nowym oknie) oraz um.warszawa.pl/waw/ngo (otwarcie w nowym oknie).

W stanie epidemii pomagajmy razem

Darczyńcy wspierają Warszawę

Do tej pory setki firm, organizacji i osób prywatnych wsparły m.st. Warszawę i instytucje miejskie, w tym szpitale. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom pomoc otrzymują potrzebujący, stołeczne jednostki oraz personel medyczny. Wśród darczyńców znajdują się urzędy, lokale gastronomiczne, galerie handlowe, stowarzyszenia, fundacje, studenci, uczelnie, placówki oświatowe, firmy działające w różnych branżach. Przekazali oni m.in. maski ochronne i filtry, rękawiczki, kombinezony, ochraniacze na buty, taśmy uszczelniające połączenia, środki czystości i ręczniki papierowe, przyłbice, urządzenia do opryskiwania, kosmetyki, darowizny pieniężne, zgrzewki wody i napojów, obiady oraz udostępnili samochody.

Przykładowo, Veolia Energia Warszawa wraz z Fundacją Veolia przekazała 125 tys. zł, które stolica przeznaczy na posiłki dla lekarzy i ratowników oraz paczki żywnościowe dla najuboższych i seniorów oraz na potrzeby środków bezpieczeństwa w szpitalach i podmiotach miejskich. Firma deweloperska Cordia przekazała 500 tys. zł na paczki żywnościowe. Z kolei fundacja TVN – nie jesteś sam wpłaciła 100 tys. zł darowizny dla Szpitala Wolskiego.

Dzielnice również otrzymują wsparcie od różnych podmiotów i zaangażowanych mieszkańców – to nie tylko wartościowe rzeczy czy pożywienie, np. ciepłe posiłki dla bezdomnych, sprzęt komputerowy i środki ochronne, ale również usługi, pomoc fizyczna oraz logistyczna.

Miasto zachęca do społecznych inicjatyw wszystkich, którzy mogą pomóc w czasie trwającej epidemii Covid-19. Priorytetami są między innymi:

  1. żywność i woda, potrzebne osobom ubogim i bezdomnym - dary te będą dystrybuowane za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych,

  2. gotowe posiłki dla personelu medycznego, które będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych,

  3. gotowe posiłki i paczki żywnościowe dla seniorów trafią do potrzebujących za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych lub podmiotów, opiekujących się powstańcami,

  4. środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i podmiotów opiekuńczo-leczniczych: jednorazowe maseczki, gogle, rękawice, płyny do odkażania - będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych, Domom Pomocy Społecznej i innym potrzebującym.

Oprócz wymienionych głównych potrzeb, Warszawa przyjmie każdą inną pomoc – stołeczne jednostki i biura zadbają o dystrybucję podarunków. Organizacje oraz mieszkańcy mogą wysłać propozycję wsparcia na adres darczyncy@um.warszawa.pl z krótkim opisem tego, co może zostać przekazane.

Spis darczyńców znajduje się na Miejskim Portalu Wolontariatu (otwarcie w nowym oknie).


Nie znalazłeś informacji?