Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

null Przedsiębiorcy, organizacje społeczne

Stolica pomogła restauratorom

Warszawscy radni przyjęli 9.09.2021 r. uchwałę w sprawie przesunięcia terminu płatności III raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Termin został przesunięty z 30 września na 31 grudnia 2021 r.

Niższe stawki za ogródki gastronomiczne

Przedsiębiorcy za zezwolenie na ustawienie ogródka kawiarnianego w 2021 r. płacili o 75 proc. mniej niż standardowo, a na organizację targowisk, instalację pawilonów handlowych, kiosków, szyldów i markiz, słupów ogłoszeniowych oraz gablot informacyjnych i reklamowych przysługiwał 50 proc. rabat.

Niższy czynsz w lokalach użytkowych

Przedsiębiorcy mogli skorzystać w 2021 r. z pomocy Warszawy w zakresie obniżki czynszu w lokalach użytkowych. Rozszerzona została możliwość udzielenia wsparcia najemcom miejskich lokali użytkowych poprzez okresowe obniżki czynszu, w przypadku wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia. 

Pomoc Urzędu Pracy

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferowały pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 są na stronie Urzędu Pracy.

Nie znalazłeś informacji?