Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Przedsiębiorcy, organizacje społeczne

Wsparcie dla warszawskich przedsiębiorców

Realizacja tarczy antykryzysowej - stan na 31 lipca na godz. 14.30

Warszawa wypłaciła już ponad 866 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców. Do tej pory wpłynęło ponad 166 tys. wniosków w ramach tarczy. Rozpatrzyliśmy ponad 158 tys. wniosków, co stanowi blisko 95 proc. W ciągu ostatniej doby rozpatrzyliśmy 3047 wniosków.

 

 

Wnioski prawie rozpatrzone – delegacje niepotrzebne

150 pracowników Urzędu m.st. Warszawy oddelegowanych do wsparcia Urzędu Pracy przy realizacji tarczy antykryzysowej wróci do swoich zadań.

Do obsługi wniosków w Urzędzie Pracy skierowano w maju (po przeszkoleniu) 150 pracowników Urzędu m.st. Warszawy, którzy istotnie wsparli rozpatrywanie wniosków o pożyczki dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Łącznie rozpatrzyli aż kilkadziesiąt tysięcy wniosków elektronicznych i papierowych.

Urząd Pracy zatrudnia dodatkowo na umowę-zlecenie 25 osób, które wraz z pracownikami urzędu zajmują się dalszą obsługą – wymagających jeszcze oceny - 10 tysięcy wniosków listowych, a także nowymi bieżącymi wnioskami elektronicznymi.

Do 15 lipca rozpatrzyliśmy w sumie 124 tysiące wniosków o pożyczki ze 138,5 tys. wniosków złożonych,  tj.  89,4 proc. ogółu, na kwotę 585 mln zł.

Warszawa wspiera: 20 mln zł dla 3 tys. firm

Obniżki czynszów w miejskich lokalach, ulgi w spłacie zaległości, pomoc najemcom ogródków gastronomicznych czy bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne. Stolica oferuje szereg rozwiązań lokalnym firmom, które w związku z epidemią znalazły się w trudnej sytuacji.

Cały czas monitorujemy sytuację, związaną ze skutkami epidemii dla biznesu i pozostajemy w kontakcie ze środowiskiem stołecznych przedsiębiorców, proponując im pomoc oraz wsparcie. Z programu wsparcia dla warszawskich przedsiębiorców skorzystało już wiele stołecznych firm. W zasobie miasta znajduje się 8634 lokali użytkowych. Według stanu na 12 czerwca br. – o obniżkę czynszu za wynajem lokalu miejskiego wystąpiło 3780 najemców. Blisko 3000 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę blisko 20 mln zł. 919 najemców wystąpiło o obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości (stan na 4.06.2020 r.)

Do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło 36 wniosków, dotyczących obniżenia czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego pod obiekty związane z funkcją drogi i ok. 40 wniosków dotyczących handlu, o obniżenie opłaty w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy o czasowym obniżeniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Decyzją Rady m.st. Warszawy obowiązuje 75-proc. bonifikata za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą wystąpić o odroczenie spłaty lub rozłożenie jej na raty. Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej w związku ze skutkami obostrzeń jakie wprowadził rząd z powodu epidemii, mogą wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło ponad 500 takich wniosków (stan na 12.06.2020 r.).

Stolica oferuje ponadto przedsiębiorcom przedłużenie o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Przedłużenie następuje z mocy prawa, bez konieczności składania przez przedsiębiorców jakichkolwiek wniosków.

Warszawa proponuje też przedsiębiorcom odroczenie płatności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na okres do trzech miesięcy, nawet do 30 czerwca 2020 r. oraz ulgi w opłatach za odpady. Jeśli przez cały miesiąc na terenie firmy/lokalu/nieruchomości nie będą powstawały odpady (w związku z zamknięciem lokalu, zawieszeniem działalności), to nie powstanie obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie nimi. W tym przypadku właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację, dotyczącą gospodarowania odpadami.

Przedsiębiorcy korzystają też z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Od połowy marca do końca maja, mimo panujących obostrzeń wprowadzonych przez rząd i zaleceń utrzymywania dystansu społecznego, odwiedziło je ponad 80 osób, pytając o rozwiązania zawarte w tarczach antykryzysowych, zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dofinansowaniem. Informacje są udzielane także drogą telefoniczną i mailową. Ponadto 146 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w ramach Academy_Smolna, która odbywa się online.

Veolia Energia Warszawa przekazała Szpitalowi Wolskiemu kombinezony ochronne

W czasie epidemii koronawirusa setki firm, organizacji i osób prywatnych wsparły Warszawę i miejskie instytucje, w tym szpitale. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom pomoc otrzymują potrzebujący, stołeczne jednostki oraz personel medyczny. W dalszym ciągu są potrzebne są m.in. kombinezony ochronne, maseczki, rękawiczki.

Veolia Energia Warszawa wraz z Fundacją Veolia w kwietniu przekazała pieniądze, które stolica przeznaczyła na posiłki dla lekarzy i ratowników oraz paczki żywnościowe dla najuboższych i seniorów. Z kolei w lipcu firma przekazała ponad 900 kombinezonów ochronnych dla Szpitala Wolskiego – łączna kwota wsparcia to 150 tys. zł.  W czasie restrykcyjnych obostrzeń związanych z COVID-19 firma deweloperska Cordia przekazała 500 tys. zł na paczki żywnościowe. Z kolei Fundacja TVN „Nie jesteś sam” wpłaciła 100 tys. zł darowizny dla Szpitala Wolskiego.

Wśród darczyńców znajdują się także urzędy, restauracje, galerie handlowe, stowarzyszenia, fundacje, studenci, uczelnie, placówki oświatowe, firmy działające w różnych branżach. Przekazali oni m.in. maski ochronne i filtry, rękawiczki, kombinezony, ochraniacze na buty, taśmy uszczelniające połączenia, środki czystości i ręczniki papierowe, przyłbice, urządzenia do opryskiwania, kosmetyki, darowizny pieniężne, zgrzewki wody i napojów, obiady oraz udostępnili samochody.

Dzielnice również otrzymują wsparcie od różnych podmiotów i zaangażowanych mieszkańców. To nie tylko wartościowe rzeczy czy pożywienie, np. ciepłe posiłki dla bezdomnych, sprzęt komputerowy i środki ochronne. Również usługi, pomoc fizyczna oraz logistyczna.

Miasto zachęca do społecznych inicjatyw wszystkich, którzy mogą pomóc w czasie trwającej epidemii Covid-19. Priorytetami są między innymi:

•  żywność i woda potrzebne osobom ubogim i bezdomnym - dary te będą dystrybuowane za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych,

•  środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i podmiotów opiekuńczo-leczniczych: jednorazowe maseczki, gogle, rękawice, płyny do odkażania - będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych, Domom Pomocy Społecznej i innym potrzebującym.

Oprócz głównych potrzeb Warszawa przyjmie każdą inną pomoc – stołeczne jednostki i biura zadbają o dystrybucję podarunków. Organizacje oraz mieszkańcy mogą wysłać propozycję wsparcia na adres darczyncy@um.warszawa.pl z krótkim opisem tego, co mogliby przekazać. Spis darczyńców znajduje się na Miejskim Portalu Wolontariatu.

Rozpoczynamy konkurs na dodatkowe miejsca w żłobkach

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konkursie na organizację opieki nad dziećmi „Żłobek dla maluszka 20-23”. Miasto zapewni miesięczne dofinansowanie do zaoferowanego miejsca w żłobku w wysokości 1500 zł w 2020 r. i 1400 zł w latach 2021-2023. Na oferty czekamy do 31 lipca do godz. 16.00.

Dodatkowe środki na organizację grup niemowlęcych w czasie pandemii

Oferent otrzyma dodatkowe środki na przystosowanie żłobka do odpowiedniego reżimu sanitarnego, jeśli w ramach złożonej oferty zadeklaruje miejsca organizacyjne w placówce dla dzieci powyżej 20. tygodnia życia a przed ukończeniem pierwszego roku życia, w roku szkolnym 2020/2021.

Więcej 

Warszawa na tle innych miast

Urzędy pracy w poszczególnych miastach mają różne obłożenie pracą. Przykładowo warszawski Urząd Pracy ma mniej urzędników niż trzykrotnie mniejsza Łódź. Łódź przy czterokrotnie mniejszej liczbie przedsiębiorców, którzy mogą złożyć wnioski, ma dokładnie 292 pracowników, tymczasem w stołecznym urzędzie pracy jest ich 255.

Na poniższym wykresie widać, ile wniosków i firm przypada na 1 urzędnika w poszczególnych miastach – widać przez to jak potężne dysproporcje występują między nimi.

 

Według danych na 30 kwietnia, w Warszawie mamy ponad 440 tys. firm, które są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropoliach. W Krakowie takich firm są 142 tys., we Wrocławiu – blisko 120 tys., w Poznaniu – 111 tys., w Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku – 77,5 tys.

Co ważne, do stołecznego urzędu pracy, poza firmami, które są zarejestrowane w stolicy w rejestrze REGON, wnioski składają również firmy, które prowadzą tu swoją działalność oraz te, które prowadzą działalność w całym kraju.

W ciągu miesiąca, pomiędzy 16 kwietnia a 16 maja, wpłynęło do warszawskiego urzędu pracy ponad 80 tys. wniosków w ramach tarczy. To jest dokładnie trzy razy tyle, ile warszawski urząd pracy otrzymuje rocznie! Obecnie liczba składanych wniosków powoli się stabilizuje. Większość podmiotów, które są uprawnione i spełniały kryteria, wnioski złożyło. Ponad 10 proc. z tych wniosków jest złożona w wersji papierowej, co oznacza konieczność przepisywania ich do systemu ministerstwa.

Warszawa wspiera przedsiębiorców

Stolica wprowadza program wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji – utraciły klientów, zlecenia, dochody, zostały zmuszone do zawieszenia działalności. Pakiet zawiera rozwiązania, które ułatwią przedsiębiorcom przetrwanie tego najgorszego okresu.

 

Jak miasto wspiera lokalnych przedsiębiorców?

 

Ulgi dla najemców miejskich lokali użytkowych oraz dzierżawców miejskich terenów, w tym: obniżka czynszu

Żeby uzyskać czasowe obniżenie czynszu, przedsiębiorca musi zwrócić się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wydzierżawiającej z wnioskiem o obniżkę za dany okres. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni do całkowitego zamknięcia lokalu. Początkowo obniżka będzie przyznawana na miesiąc, z możliwością przedłużenia.

W przypadku całkowitego zaprzestania działalności prowadzonej na dzierżawionym gruncie lub w wynajmowanym lokalu, miasto może zmniejszyć czynsz nawet o 90%, ale nie niżej niż do opłat niezależnych od wynajmującego/wydzierżawiającego. Przedsiębiorcy, którzy musieli ograniczyć działalność, mogą również złożyć wnioski o obniżki. Dotyczy to także prowadzących ogródki gastronomiczne. 

 

Ulgi w spłacie należności

Możliwe jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności. Wnioski o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty można składać dopiero po powstaniu zaległości.

 

Zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe

Podatek od nieruchomości dla firm – do zapłaty później

Warszawscy radni podjęli decyzję o przedłużeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości, które przypadają na kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości następuje z mocy prawa bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.
 
Kto może skorzystać z tej formy wsparcia?
  • przedsiębiorcy,

  • organizacje pozarządowe,

  • inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (organizacje i stowarzyszenia kościelne, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, partie polityczne, samorządy zawodowe), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią.

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, mogą liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty.
Podatnik, aby uzyskać pomoc, powinien wystąpić z wnioskiem, który wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki domyślnej ePUAP Urzędu: /UMSTWarszawa/skrytka lub na adres e-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.

 

Opłaty za użytkowanie wieczyste 

Termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. został zmieniony (dla wszystkich użytkowników wieczystych) na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 należy wnieść do 31 stycznia 2021 r.

Opłaty za odpady 

Jeśli przez cały miesiąc na terenie firmy/lokalu/nieruchomości nie będą powstawały odpady (zamknięty lokal, zawieszona działalność), to nie powstanie obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie nimi. W tym przypadku właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację dot. gospodarowania odpadami. Deklarację można złożyć elektronicznie za pomocą platformy ePUAP2. Więcej informacji dostępne na https://warszawa19115.pl/-/deklaracje

 

Pomoc najemcom ogródków gastronomicznych

Warszawscy radni przegłosowali 18 czerwca nowy projekt uchwały o obniżeniu stawek za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne. Do tej pory opłaty były niższe o połowę. Teraz będzie to 75 proc. 

W maju z inicjatywy prezydenta Rafała Trzaskowskiego opłaty za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne zostały obniżone o połowę. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy są obciążeni wieloma innymi kosztami, a pomoc rządowa często bywa niewystarczająca, dlatego zdecydowaliśmy o kolejnej bonifikacie, która będzie wynosiła 75 proc.  

Do tej pory do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło 36 wniosków, dotyczących obniżenia czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego pod obiekty związane z funkcją drogi i ok. 40 wniosków dotyczących handlu. 

Szacujemy, że przedsiębiorcy dzięki 75 proc. bonifikacie zaoszczędzą ok. 1,2 mln zł. 

Miasto oferuje także pomoc przy rozwiązaniu umowy (decyzji) o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomicznego i zwrot wniesionej opłaty. Wsparcia w tym zakresie udzielają Zarząd Dróg Miejskich lub urzędy dzielnic (dla dróg lokalnych). 

 

Bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne w formie on-line

#Academy_Smolna to szkolenia i doradztwo pod okiem ekspertów i praktyków biznesu. Indywidualne, bezpłatne konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od dojrzałości biznesowej. Więcej informacji: http://firma.um.warszawa.pl/doradztwo-indywidualne-academy_smolna/.

 

Bezpłatne wsparcie przy zakładaniu firmy

Punkt Informacyjny Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku w CEIDG. Aby uzyskać wsparcie należy wysłać e-mail na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl lub zadzwonić – tel. 22 443 22 17.

 

„Nie pozwolę ci się zamknąć” 

To ogólnopolska kampania Krajowej Izby Gospodarczej realizowana w ramach projektu KIG #SolidarnizBinzesem. Jej celem jest popularyzacja idei finansowego wsparcia mikro- i małych przedsiębiorstw, którym grozi upadłość. 

Wystarczy przekazać właścicielowi swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kawiarni czy pizzerii itp. wsparcie finansowe w postaci zaliczki. Wpłacona dziś kwota pomoże mu pokryć bieżące koszty działalności, natomiast realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony i przywrócone zostanie pełne funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych.

 

Jak można pomóc mikroprzedsiębiorcom?

1.    Skontaktuj się z mikroprzedsiębiorcą, którego chcesz wesprzeć (mail/telefon/ media społecznościowe).

2.    Określ, za jaką usługę/towar chcesz zapłacić.

3.    Ustal, jak możesz przekazać zaliczkę (przelew, płatność kartą, gotówka).

4.    Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, kiedy możesz otrzymać usługę/towar.

5.    Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Niektórzy podatnicy, w tym najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy. Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz potwierdzenie zapłaty.

Warto pamiętać, że:

1.    Przyjęcie zaliczki to umowa gwarantująca, że w przyszłości otrzymasz usługę/towar. Zarówno Ty, jak i sprzedający możecie się z niej wycofać. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.

2.    Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – 3 lat.

Cała akcja opiera się na wzajemnym zaufaniu i kontakcie klienta i mikroprzedsiębiorcy.  Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) nie pośredniczy w tej relacji. Więcej informacji na stronie www.kig.pl

Urząd Pracy w Warszawie pomaga

Przedsiębiorcy, pracodawcy i organizacje pozarządowe mogą się starać o niskooprocentowane pożyczki i dofinansowanie z Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Mikroprzedsiębiorcy mogą wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5000 zł. Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Na wniosek może zostać umorzona, pod warunkiem jednak, że wnioskujący nie zmniejszy stanu zatrudnienia przez trzy miesiące. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa. Więcej informacji

Dofinansowanie przy spadku obrotów

Przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione lub organizacje pozarządowe mogą wystąpić o dofinansowanie. Wsparcie będzie przyznawane tym podmiotom, które w stosunku do minionego roku zanotowały spadek obrotów o minimum 30%. Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie trzy miesiące, a jego poziom będzie uzależniony od skali spadku obrotów firmy.

Nabór wniosków na dofinansowanie rozpocznie się 29 kwietnia i potrwa do 12 maja. Wnioski będzie można przesyłać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub tradycyjnie, pocztą na adres urzędu.

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia

·         Zasady dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw

·         Zasady dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników

·         Zasady dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji mogą skorzystać z infolinii 22 836 83 28 lub 693 397 108. Mogą się także kontaktować ze stołecznym urzędem pracy, pisząc na adres: tarcza@up.warszawa.pl

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Osoba, która posiada profil zaufany lub podpis elektroniczny dokonuje rejestracji za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl. Jeżeli wystąpią problemy z wypełnieniem formularza to pod numerem 19 524 można uzyskać poradę, pomoże także  film instruktażowy.

W przypadku trudności z dokonaniem rejestracji online można także zadzwonić do placówek Urzędu Pracy m.st. Warszawy:

•        przy ul. Grochowskiej 171 B; tel. 22 391 13 00 wew. 312 lub 313,

•        przy ul. Ciołka 10 A; tel.  22 836 71 70 lub 22 877 73 50.

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, ale posiadają konto elektroniczne w banku mogą założyć profil bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Urząd Pracy m.st. Warszawy wprowadził także możliwość rejestracji drogą tradycyjną, papierową. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy lub odebrać przed głównymi siedzibami urzędu – przy ul. Grochowskiej 171B oraz przy ul. Ciołka 10A. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów (lista poniżej) należy wysłać pocztą na jeden z powyższych adresów lub wrzucić do specjalnej skrzynki, która będzie przed urzędem dostępna.

Ważne: wnioski oraz wszystkie niezbędne dokumenty (tylko ich kserokopie!) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Datą rejestracji będzie data wpływu dokumentów do urzędu, nie data wysyłki.

Z tej formy rejestracji będą mogły także korzystać bezrobotne osoby niepełnosprawne.  

Szczegółowe informacje i dokumenty, których kserokopie należy dołączyć

Warszawa nie wstrzymuje procedur przetargowych

Rozstrzygane obecnie przetargi cieszą się dużym zainteresowaniem, a oferty są często znacznie niższe od kosztorysów.
 
W czasie epidemii zamówienia publiczne mogą się przyczynić do złagodzenia kryzysu gospodarczego i utrzymania miejsc pracy. Skorzystają na tym zarówno firmy, jak i mieszkańcy.

Nowa platforma dla restauratorów #WspieramGastro

Warszawa stara się restauratorów wspierać. Właśnie ruszyła pierwsza niezależna platforma internetowa do zamawiania jedzenia na wynos.

Na platformie www.wspieramgastro.warszawa.pl/ każdy restaurator może stworzyć swoje menu i sklep online - oparty na wspólnej domenie. To projekt niezależny od wielkich, sieciowych przedsięwzięć. Tym, co odróżnia tę platformę od innych, jest brak prowizji. Przychód zasila w całości budżet warszawskich przedsiębiorców.

Warszawscy restauratorzy, choć sami w trudnej sytuacji, chcą pomagać lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi medycznemu. Firmy obecne na platformie #WspieramGastro zadeklarowały, że udzielą znaczących rabatów dla pracowników ochrony zdrowia lub przekażą im posiłki.

Skorzystaj ze zdalnej pomocy prawnej

Mieszkańcy mogą znów korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 26 marca adwokaci i radcy udzielają jej zdalnie.

Zmieniają się zasady korzystania podczas epidemii z nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych, udzielanych zdalnie przez adwokatów, radców oraz doradców obywatelskich. Nie trzeba już składać oświadczeń, a z pomocy mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Od 18 maja, w związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zakres pomocy

Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, celnego, dewizowego i handlowego oraz podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego i mediacji.

Natomiast poradnictwo obywatelskie oferuje wsparcie dotyczące spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego oraz porad dla osób zadłużonych.

Od 26 marca pomoc jest udzielana zdalnie i mogą z niej korzystać również osoby wykluczone cyfrowo, bez dostępu do Internetu, wystarczy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer 19115.

Porady są udzielane najczęściej osobom ubogim i bezdomnym, całkowicie niezdolnym do pracy, osobom posiadającym orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, seniorom, kombatantom i weteranom oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Warszawa wspiera organizacje pozarządowe

Miasto podjęło szereg działań, aby pomóc organizacjom społecznym w realizacji zadań na rzecz mieszkańców. Zaproponowaliśmy zmiany w umowach dotacyjnych i apelowaliśmy o uwzględnienie NGO w rządowej specustawie zwalczania COVID-19.

31 marca 2020 r. Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, które dopuszcza zmianę terminów realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu konkursowym. Dokument umożliwia również zmianę warunków ich realizacji, o ile nie zmieni to kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy.

Informacje na ten temat są dostępne na stronie ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci.

Zmiany w umowach dotacyjnych

Miasto zaproponowało NGO aneksy do umów. 11 marca 2020 r. organizacje zostały poproszone o przeanalizowanie możliwości prowadzenia części działań w formie zdalnej oraz przełożenia terminów wydarzeń. Poszczególne zmiany do umów są indywidualnie rozpatrywane przez dyrektorów biur i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: ngo.um.warszawa.pl/rekomendacje-pelnomocniczki-ds-organizacji-pozarządowych

Została również wprowadzona rekomendacja, aby władze dzielnicy i dyrektorzy miejskich biur wprowadzali do umów dotacyjnych z NGO klauzule, które umożliwiają zawarcie aneksów. Umożliwi to uregulowanie zasad, wedle których organizacje pozarządowe będą realizowały zadania publiczne lub część z nich w czasie epidemii.

Stanowisko Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

WRDPP zrzeszająca przedstawicieli organizacji pozarządowych, prezydenta oraz Rady m.st. Warszawy przygotowała dwa apele do Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego, którym jest wicepremier Piotr Gliński. Dotyczą one obecnej sytuacji sektora organizacji społecznych. W swoim stanowisku z 12 marca 2020 r., WRDPP zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w rządowej specustawie, które uwzględnią również organizacje pozarządowe.

Dodatkowo, WRDPP w kolejnym apelu z 24 marca 2020 r., zwracała uwagę na brak możliwości wypełnienia przez NGO ustawowego obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz elektronicznego podpisania dokumentu przez zarząd organizacji w terminie do 31 marca 2020 r.

Ulgi w zapłacie czynszu za najem miejskich lokali

Organizacje pozarządowe, które wynajmują lokale z zasobów Warszawy, mogą skorzystać z możliwości jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej – obniżka nie może dotyczyć więcej niż 3 miesięcy w okresie 5 lat. Istnieje również możliwość odroczenia zapłaty lub rozłożenia na raty całej należności lub jej części. NGO mogą skorzystać z tego rozwiązania po złożeniu wniosku, ale dopiero w przypadku, jeśli płatności są już opóźnione.

Poniżej informacja, którą miasto przekazało organizacjom pozarządowym 23 marca 2020 r. w tej sprawie: ngo.um.warszawa.pl/możliwość skorzystania z ulg w zapłacie czynszu.

Prace komisji dialogu społecznego

Dzielnicowe i branżowe komisje dialogu społecznego pracują w formie zdalnej. Portal ngo.pl przygotował przegląd aplikacji, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe do organizacji spotkań w trybie on-line.

Konkursy ofert i system małych dotacji odbywają się bez zakłóceń

Terminowo ogłaszamy kolejne konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i ich wyniki. Trwają również nabory w systemie małych dotacji oraz powoływane są komisje konkursowe, których posiedzenia odbywają się zdalnie.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działa zdalnie

Współfinansowane ze środków miejskich SCWOP działa zdalnie, a szkolenia i seminaria odbywają się w formule webinariów. Eksperci centrum udzielają porad i konsultacji telefonicznie, mailowo lub przez komunikatory internetowe.

Więcej aktualnych informacji dla organizacji pozarządowych: warszawa.ngo.pl oraz ngo.um.warszawa.pl.

W stanie epidemii pomagajmy razem

Darczyńcy wspierają Warszawę

Do tej pory setki firm, organizacji i osób prywatnych wsparły m.st. Warszawę i instytucje miejskie, w tym szpitale. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom pomoc otrzymują potrzebujący, stołeczne jednostki oraz personel medyczny. Wśród darczyńców znajdują się urzędy, lokale gastronomiczne, galerie handlowe, stowarzyszenia, fundacje, studenci, uczelnie, placówki oświatowe, firmy działające w różnych branżach. Przekazali oni m.in. maski ochronne i filtry, rękawiczki, kombinezony, ochraniacze na buty, taśmy uszczelniające połączenia, środki czystości i ręczniki papierowe, przyłbice, urządzenia do opryskiwania, kosmetyki, darowizny pieniężne, zgrzewki wody i napojów, obiady oraz udostępnili samochody.

Przykładowo, Veolia Energia Warszawa wraz z Fundacją Veolia przekazała 125 tys. zł, które stolica przeznaczy na posiłki dla lekarzy i ratowników oraz paczki żywnościowe dla najuboższych i seniorów oraz na potrzeby środków bezpieczeństwa w szpitalach i podmiotach miejskich. Firma deweloperska Cordia przekazała 500 tys. zł na paczki żywnościowe. Z kolei fundacja TVN – nie jesteś sam wpłaciła 100 tys. zł darowizny dla Szpitala Wolskiego.

Dzielnice również otrzymują wsparcie od różnych podmiotów i zaangażowanych mieszkańców – to nie tylko wartościowe rzeczy czy pożywienie, np. ciepłe posiłki dla bezdomnych, sprzęt komputerowy i środki ochronne, ale również usługi, pomoc fizyczna oraz logistyczna.

Miasto zachęca do społecznych inicjatyw wszystkich, którzy mogą pomóc w czasie trwającej epidemii Covid-19. Priorytetami są między innymi:

  • żywność i woda, potrzebne osobom ubogim i bezdomnym - dary te będą dystrybuowane za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych,

  • gotowe posiłki dla personelu medycznego, które będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych,

  • gotowe posiłki i paczki żywnościowe dla seniorów trafią do potrzebujących za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych lub podmiotów, opiekujących się powstańcami,

  • środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i podmiotów opiekuńczo-leczniczych: jednorazowe maseczki, gogle, rękawice, płyny do odkażania - będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych, Domom Pomocy Społecznej i innym potrzebującym.

Oprócz wymienionych głównych potrzeb, Warszawa przyjmie każdą inną pomoc – stołeczne jednostki i biura zadbają o dystrybucję podarunków. Organizacje oraz mieszkańcy mogą wysłać propozycję wsparcia na adres darczyncy@um.warszawa.pl z krótkim opisem tego, co może zostać przekazane.

Spis darczyńców znajduje się na Miejskim Portalu Wolontariatu.


Nie znalazłeś informacji?