Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Przedsiębiorcy, organizacje społeczne

Wsparcie miasta dla warszawskiej branży turystycznej

Sektor turystyki to jedna z gałęzi gospodarki, które szczególnie mocno ucierpiały w kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Dlatego prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków, pochodzących z tegorocznych oszczędności, dla warszawskich przedsiębiorców zrzeszonych w Warszawskiej Organizacji Turystycznej (WOT).

Dzięki zwiększeniu miejskiej składki o 300 tys. zł w Warszawskiej Organizacji Turystycznej za rok 2021, jej zarząd będzie mógł zwolnić przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu z przyszłorocznej składki członkowskiej. Warszawska Organizacja Turystyczna, której współzałożycielem jest Miasto Stołeczne Warszawa, jest stowarzyszeniem, którego celem jest wspieranie sektora turystycznego w stolicy poprzez promocję działalności swoich członków. WOT prowadzi wiele programów wsparcia, m.in. kampanię marketingową #Tylkorazem, ale również świadczy pomoc w staraniach o różnego rodzaju dotacje i prowadzi szkolenia dla zrzeszonych w organizacji. 

W marcu br. został wprowadzony Program #WarszawaPomagaPrzedsiębiorcom, dzięki któremu stołeczni przedsiębiorcy otrzymali pakiet pomocowy, który w miarę możliwości samorządu poszerzany jest o kolejne elementy wsparcia. W ramach programu zostało na przykład uwzględnione wsparcie dla najemców w postaci obniżenia czynszu w lokalach miejskich.  

Niższe stawki za ogródki gastronomiczne również w 2021 roku

Miasto pozostawi na cały kolejny rok obniżone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla osób prowadzących drobną działalność gospodarczą. Uchwałę w tej sprawie przyjęli stołeczni radni. 

 

75 proc. mniej za ogródki gastronomiczne

Przedsiębiorcy za zezwolenie na ustawienie ogródka kawiarnianego w 2021 r. wciąż będą płacić o 75 proc. mniej niż standardowo, a na organizację targowisk, instalację pawilonów handlowych, kiosków, szyldów i markiz, słupów ogłoszeniowych oraz gablot informacyjnych i reklamowych będzie przysługiwał 50 proc. rabat.

Przedsiębiorcy z zasady płacą jedynie za rzeczywiste zajęcie pasa drogowego. Jeśli zlikwidują stolik i krzesła, nie rozstawią straganu z kwiatami i zniczami z powodu zakazu, to nie zapłacą za zajęcie pasa, którego w rzeczywistości nie zajęli. Natomiast właściciele kiosku - po wprowadzeniu różnych form lockdownu - nie są w stanie z dnia na dzień obiektu usunąć i wciąż zajmują pas drogowy, choć faktycznie nie zarabiają.

 

Niższy czynsz w lokalach użytkowych

To nie jedyna forma pomocy dla stołecznych przedsiębiorców. Warszawa od pierwszych dni ogłoszenia stanu epidemii wspiera przedsiębiorców będących najemcami miejskich lokali użytkowych. W przypadku konieczności zawieszenia działalności lub pogorszenia sytuacji finansowej firmy, spowodowanych pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2, możliwa jest obniżka czynszu. Okres obniżki może obowiązywać przez cały czas epidemii, a nawet dłużej, tj. do 30 dni po zniesieniu ograniczeń, nakazów lub zakazów. Obniżki czynszu udzielono 3432 najemcom na łączną kwotę ponad 30 mln zł.

W zasobach miasta jest 8634 lokali użytkowych.

Niższy czynsz w lokalach użytkowych do końca stanu epidemii

Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z pomocy Warszawy w zakresie obniżki czynszu w lokalach użytkowych. Pozwala na to uchwała Rady m.st. Warszawy, która wydłuża okres niższego czynszu do zakończenia stanu epidemii Covid-19.

Dotychczasowy mechanizm jednokrotnego obniżenia czynszu okazał się niewystarczający. Można było uzyskać bonifikatę z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych i to przez maksymalnie 3 miesiące w okresie 5 lat. Wcześniej obowiązujące rozwiązania prawne nie uwzględniały sytuacji nadzwyczajnych, jak pojawienie się zagrożenia typu koronawirus SARS-CoV-2. Przedsiębiorca, który korzystał z takiej obniżki czynszu „pozbawiał się” tej możliwości przez kolejne 5 lat. Od 17 lipca br. to się zmieniło.

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXI/909/2020 zmienia zasady najmu lokali użytkowych. Rozszerzona zostaje możliwość udzielenia wsparcia najemcom miejskich lokali użytkowych poprzez okresowe obniżki czynszu, w przypadku wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia. Taką obniżkę, będzie można zastosować, kiedy spadek dochodów najemców lub konieczność całkowitego zamknięcia lokalu, nastąpi z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przepisami rozporządzenia Ministra lub Rady Ministrów. Okres obniżki przedłużony jest o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów, ze względu na to, że w pierwszym miesiącu kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. Ograniczenie stosowania tych zwolnień jednorazowo na 5 lat nie będzie miał zastosowania. Ci którzy złożyli już taki wniosek wiosną, nie muszą go składać ponownie.

Jak skorzystać z obniżki czynszu po raz pierwszy?

 • Jeśli do tej pory nie korzystano z obniżek czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, można wystąpić o wsparcie.

 • Wówczas należy przygotować wniosek o obniżkę i wysłać go do jednostki miasta, w której zawarło się umowę najmu (wniosek może zostać przesłany mailowo).Do wniosku powinny zostać dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

Jak skorzystać z kontynuacji obniżki czynszu?

 • Jeśli otrzymaliście Państwo obniżkę czynszu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, nie musicie składać kolejnych wniosków o obniżkę.

 • Prosimy Państwa o przesyłanie, tak jak do tej pory, dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.

 • Jeśli w związku z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami lub zakazami zamknęli Państwo lokale i jeszcze ponownie ich nie uruchomili, prosimy o przesyłanie informacji do jednostki miasta z potwierdzeniem tego faktu na koniec każdego miesiąca.

Obniżka czynszu do kosztów utrzymania lokalu obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy lokal pozostaje zamknięty. Jeśli wznowią Państwo działalność w lokalu, prosimy o przesyłanie dokumentów finansowo-księgowych, które potwierdzą spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Obniżka czynszu będzie udzielona proporcjonalnie do udokumentowanego spadku obrotów.
 
Granicę dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza suma wydatków obciążających wynajmującego wynikających z utrzymania lokalu. Składają się na nią: koszty eksploatacyjne wynajmującego, opłaty eksploatacyjne, opłaty na fundusz remontowy ponoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, koszty konserwacji i remontów oraz inne opłaty niezależne od wynajmującego.

Od marca, z takiej formy pomocy skorzystało dotychczas ponad 3400 warszawskich przedsiębiorców na łączną kwotę 27,5 mln zł.

Warszawa: 1 grosz za m2 pasa drogowego dziennie w ramach ulgi dla przedsiębiorców

Aby zabezpieczyć interesy zwłaszcza najmniejszych warszawskich przedsiębiorców wprowadzimy „groszową” stawkę, czyli 1 gr za 1 mkw. dziennie za zajęcie pasa drogowego przez obiekty, w których w wyniku rządowych ograniczeń nie będzie mogła być prowadzona działalność gospodarcza. Opłaty wcześniej pobrane będziemy zwracać proporcjonalnie. Groszowa stawka będzie aktualna przez cały czas obowiązywania rządowych zakazów. 

To nie wszystko - prezydent Rafał Trzaskowski podczas najbliższej sesji Rady Miasta zwróci się do miejskich radnych, aby na cały kolejny rok pozostawić przyjęte w tym roku z jego inicjatywy obniżone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla osób prowadzących drobną działalność gospodarczą.  

Chodzi o tych przedsiębiorców, którzy w największym stopniu są dotknięci ograniczeniem kontaktów społecznych i mobilności. Oznacza to, że za zezwolenie na ustawienie ogródka kawiarnianego wciąż będzie się płacić o 75 proc. mniej niż standardowo. Z kolei zezwolenia na organizację targowisk, pawilony handlowe, kioski, szyldy i markizy, słupy ogłoszeniowe oraz gabloty informacyjne i reklamowe pozostałyby z rabatem w wysokości 50 proc. 

Apel do przedsiębiorców o elastyczne godziny pracy

W ramach działań przeciw epidemii zaapelowaliśmy do przedsiębiorców, by umożliwili pracownikom pracę zdalną i elastyczne godziny pracy. Ważne, byśmy wszyscy ograniczyli spotkania twarzą w twarz oraz liczbę pasażerów w komunikacji miejskiej.

Wypłaciliśmy ponad miliard złotych z tarczy!

Warszawa wypłaciła już ponad 1 mld 2 mln zł z tzw. tarczy antykryzysowej. Rozpatrzyliśmy 99,6 proc. Wszystkich wniosków, które do nas wpłynęły.

Do 21 września, do godz. 15.  miasto rozpatrzyło już 174 986 ze 175 736 wniosków, które do tej pory złożyli przedsiębiorcy. 159 869 z nich - pozytywnie. Warszawa wypłaciła przedsiębiorcom 1 002 135 916,59 zł ze środków przyznanych przez rząd w ramach wsparcia dla firm w związku z pandemią COVID-19.

Najliczniej zgłaszają się do nas i uzyskują wsparcie firmy prawnicze, firmy doradztwa gospodarczego, firmy IT, prywatne praktyki medyczne, dentystyczne i fizjoterapii, przedsiębiorstwa przewozowe i taksówkarskie, agencje reklamowe, firmy księgowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy doradztwa z zakresu informatyki oraz przedsiębiorstwa gastronomiczne. Dofinansowanie do wynagrodzeń najczęściej otrzymują restauracje i inne firmy gastronomiczne oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wśród samozatrudnionych najczęściej wsparcie dostają taksówkarze i inni przewoźnicy, lekarze, dentyści i fizjoterapeuci oraz fryzjerzy i kosmetyczki.

Warszawa wspiera też firmy w ramach własnych możliwości. Warszawscy przedsiębiorcy korzystają m.in. z obniżek czynszu w lokalach miejskich, obniżek czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogi, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych od nieruchomości oraz podatku od środków transportu. Z ułatwień tych skorzystało kilka tysięcy przedsiębiorców.

Firmy korzystają też z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna, które oferuje bezpłatne doradztwo księgowe, prawne i finansowe.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: przedłużamy termin na wpłaty

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych będzie można zapłacić później. Warszawa wspiera stołecznych przedsiębiorców ułatwiając im prowadzenie biznesu w niełatwych warunkach podczas pandemii COVID-19. Stołeczni radni przedłużyli termin uregulowania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Trzecią ratę będzie można zapłacić do 31 grudnia 2020 r. Dotyczy to podmiotów, które sprzedają alkohol do spożycia na miejscu, nie obejmuje natomiast sklepów.

Więcej 

Rusza program „Mama - Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM”

Aż 62 proc. kobiet potrzebuje mentora, który wesprze je w rozwoju i karierze zawodowej. Co trzeciej kobiecie brakuje też pewności siebie, szczególnie kiedy zostaje mamą. Dodatkowo pandemia spowodowała, że sytuacja na rynku pracy jest niepewna. Dlatego stolica uruchamia program „Mama - Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM”.

Sytuacja zawodowa kobiet

Pandemia koronawirusa mocno odbija się na sytuacji zawodowej Polek. Z badań Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką wynika, że co piąta ankietowana boi się, że straci pracę, prawie 12 proc. już ją straciła, a 10 proc. nie wie czy nie nastąpi to w najbliższej przyszłości. Pojawia się coraz więcej sygnałów o zwalnianiu kobiet pracujących w branżach, które najbardziej ucierpiały - a były w nich zatrudnione głównie kobiety (usługi, kultura, gastronomia) oraz kobiet, które po zamknięciu żłobków czy przedszkoli korzystały ze zwolnień na opiekę nad dzieckiem.

Dodatkowo wyniki pokazały co utrudnia ankietowanym kobietom rozwój zawodowy: ciągle brakuje im wystarczającej pewności siebie (36 proc.) i kompetencji (16 proc.).

 

„Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM”

Program warsztatów i szkoleń ma na  celu uchronić matki aktywne zawodowo przed negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy i jednocześnie wzmocnić poczucie własnej wartości. Projekt będzie realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet przy wsparciu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Działania skierowane są do kobiet, które na stałe mieszkają w Warszawie. Program w szczególności przeznaczony jest dla mam, które mają trudności z powrotem na rynek pracy lub dalszym rozwojem swojej kariery. Program szkoleniowy odbędzie się w języku polskim, niemniej jednak zachęcamy, aby wzięły w nim także udział migrantki mieszkające w Warszawie, pochodzące z Ukrainy czy Białorusi.

W pierwszym etapie uczestniczki będą rozwijały swoje predyspozycje i wzmacniały pewność siebie. W kolejnym wezmą udział w warsztatach, które pomogą im w rozwoju oraz wyborze ścieżki kariery zawodowej, a w ostatnim będą rozwijały konkretne umiejętności, które pomogą im wrócić na rynek pracy lub założyć własny biznes.

Rekrutacja do programu rozpoczyna się 21 września br. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz online, dostępny w specjalnej zakładce na stronie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Wyniki rekrutacji będą znane już 13 października.

Program „Mama - Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM” jest uzupełnieniem dotychczasowej oferty miasta dla rodziców małych dzieci. Warszawa m.in. oferuje bezpłatne żłobki, mające na celu aktywizację zawodową kobiet, zapewniając ich dzieciom opiekę oraz profesjonalne wsparcie w rozwoju kariery zawodowej.

Badamy, jaka przyszłość gospodarcza czeka Warszawę po pandemii

Warszawa do końca roku wskaże te obszary gospodarki, które w ciągu najbliższych 20 lat będą się najlepiej rozwijać i zapewnią całemu miastu zrównoważony rozwój. Gospodarka po pandemii będzie inna – nasze badanie uwzględni to i pozwoli miastu efektywniej wspierać inwestorów oraz przedsiębiorców w rozwijaniu ich działalności przez kolejne dekady. Warszawa zaprasza firmy do współpracy w realizacji badania.

Podczas określania perspektywicznych i innowacyjnych obszarów gospodarczych Warszawy pod uwagę zostaną wzięte m.in. obecny potencjał gospodarczy miasta z uwzględnieniem odporności poszczególnych branż na globalne kryzysy oraz umiejętności reagowania na załamania koniunktury, potencjał naukowy oraz badawczo-rozwojowy, tendencje demograficzne, długoterminowe zobowiązania międzynarodowe (np. zobowiązania klimatyczne), a także pozycja stolicy na tle innych europejskich miast.

Więcej

Warszawa wspiera przedsiębiorców – pakiet 2.0

Obniżenie kosztów, mentoring i bezpłatne doradztwo biznesowe oraz księgowe. Warszawa wprowadza nowe ułatwienia dla stołecznych przedsiębiorców, dotkniętych stanem epidemii.

 

Wydłużenie okresu obniżek czynszów w miejskich lokalach użytkowych

Najemcy miejskich lokali użytkowych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek wprowadzonych ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub innego zagrożenia mogą skorzystać z wydłużenia okresu obniżenia czynszu aż do 30 dni od dnia ich zniesienia. Czasowe obniżenie czynszu, przedsiębiorca może uzyskać, zwracając się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wynajmującej lokal z wnioskiem o obniżkę za dany okres.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXI/909/2020 Rady m.st. Warszawy (https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/02A2A0F1-BDFD-4101-938F-05941221DCB5,frameless.htm) z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. 

 

Nowe rozwiązanie dla najemców miejskich lokali

Dla najemców miejskich lokali użytkowych wprowadzono możliwość wnoszenia kaucji przy umowach na najem lokali w formie poręczenia przez inny podmiot. Poręczenie może zastąpić wpłatę na konto wynajmującego. Podmiot poręczający musi spełnić warunki, które uwiarygodnią jego zdolność do poręczenia. Dzięki temu najemca lokalu  może przeznaczyć środki finansowe na rozwój swojej działalności, zamiast na kaucję.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 947/2020 Prezydenta m.st. Warszawy (https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6EBBAD7A-72DE-475D-995E-2DD2685098F7,frameless.htm) z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

 

Opłaty za ogródki gastronomiczne niższe o 75 proc. 

Od 18 czerwca obowiązują jeszcze niższe stawki za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne. Do tej pory opłaty były niższe o połowę. Teraz będzie to 75 proc. Szacuje się, że przedsiębiorcy, dzięki 75-procentowej bonifikacie, zaoszczędzą ok. 1,2 mln zł.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy (https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B7FC737A-AFBE-4D50-A95D-ACA1FEA1526A,frameless.htm)  z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V-2. 

 

Wydłużenie czasu na zapłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Obecnie trwają prace nad projektem uchwały Rady m.st. Warszawy umożliwiającej wydłużenie terminu na wniesienie opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster’20

Wkrótce rusza kolejna edycja miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw booster’20. Program zapewni co najmniej 20 start-upom merytoryczne wsparcie. Doradcy pomogą początkującym firmom zweryfikować projekty biznesowe, zaistnieć na rynku oraz objaśnią jak pozyskać doświadczenie, kontakty  i wsparcie kapitałowe. 

Program zostanie zrealizowany przez Fundację Mobile Open Society Through Technology (MOST) w konsorcjum z partnerami – Fundacją Startup Hub Poland oraz Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

 

Mentoring biznesowy i bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne w formie online

#Academy_Smolna (http://firma.um.warszawa.pl/doradztwo-indywidualne-academy_smolna/)  to szkolenia i doradztwo pod okiem ekspertów i praktyków biznesu. Indywidualne, bezpłatne konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych niezależnie od dojrzałości biznesowej. 

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji ponad 630 godzin konsultacji tematycznych. Mogą skorzystać z porad w obszarach, które sprawiają im najwięcej trudności, czyli: księgowość, prawo gospodarczo-handlowe, prawo własności intelektualnej oraz obszary biznesowe (m.in.: model biznesowy, przenoszenie działalności do internetu, promocja w mediach społecznościowych, efektywna sprzedaż czy strategia firmy).

Specjaliści z różnych branż, którzy udzielają praktycznych porad i wskazówek, zapewniają wysoką jakość i wartość merytoryczną programu. Na bieżąco uzupełniają także swoją wiedzę, w tym m.in. z zakresu tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Ponadto w ramach programu osoby z najciekawszymi pomysłami na biznes otrzymały sześciomiesięczne wsparcie mentoringowe. Warszawscy przedsiębiorcy i osoby z pomysłem na działalność gospodarczą  w Warszawie  mają  teraz szansę na długofalową indywidualną współpracę z mentorem biznesowym, który będzie wspierał rozwój przedsiębiorców i ich firm poprzez określenie i realizację celów biznesowych.

Program Academy_Smolna#2020 jest realizowany przez Fundację Inkubator Technologiczny z firmą Infakt.pl oraz kancelarią prawną Hogan Lovells.

 

Spotkania na temat firmy społecznej

Podczas spotkań  można dowiedzieć się, co to jest firma/przedsiębiorstwo społeczne. Skąd taki pomysł i dlaczego – choć niereklamowane – takie przedsięwzięcia wciąż powstają i znajdują miejsce na rynku. Dlaczego warto je promować, zachęcać do zakładania firm, w których obok zysku ważne są inne wartości, takie jak pomoc słabszym, ochrona środowiska, działania kulturalne. Na spotkaniach przybliżone zostaną również sprawy formalne i organizacyjne, związane z założeniem takiej firmy i przykłady już istniejących przedsiębiorstw.

Informacje o spotkaniach publikowane będą na www.firma.um.warszawa.pl oraz na profilu FB Centrum Przedsiębiorczości Smolna. (https://www.facebook.com/CentrumPrzedsiebiorczosciSmolna/

Program jest realizowany we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Warszawa wspiera: ponad 28 mln zł dla blisko 4 tys. firm

Obniżki czynszów w miejskich lokalach, ulgi w spłacie zaległości, pomoc najemcom ogródków gastronomicznych czy bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne. Stolica oferuje szereg rozwiązań lokalnym firmom, które w związku z epidemią znalazły się w trudnej sytuacji.

Cały czas monitorujemy sytuację, związaną ze skutkami epidemii dla biznesu i pozostajemy w kontakcie ze środowiskiem stołecznych przedsiębiorców, proponując im pomoc oraz wsparcie. Z programu wsparcia dla warszawskich przedsiębiorców skorzystało już wiele stołecznych firm. W zasobie miasta znajduje się 8634 lokali użytkowych. Według stanu na 7 września br. – o obniżkę czynszu za wynajem lokalu miejskiego wystąpiło 3858 najemców. Łączna kwota obniżek to ponad 28 637 000 zł.

Wpłynęło 310 wniosków, dotyczących obniżenia czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego pod obiekty związane z funkcją drogi i ok. 40 wniosków dotyczących handlu, o obniżenie opłaty w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy o czasowym obniżeniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Decyzją Rady m.st. Warszawy obowiązuje 75-proc. bonifikata za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą wystąpić o odroczenie spłaty lub rozłożenie jej na raty. Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej w związku ze skutkami obostrzeń jakie wprowadził rząd z powodu epidemii, mogą wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło ponad 600 takich wniosków (stan na 7 września 2020 r.).

Przedsiębiorcy korzystają też z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna. 215 osób odwiedziło punkt informacyjny, pytając o rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej, warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz rodzaje dofinansowania. 210 uczestników wzięło udział w programach Academy_Smolna. W jej ramach zrealizowano 416 godzin on-line bezpłatnego doradztwa księgowego, prawnego lub finansowego. Pięć firm zostało wybranych do udziału w programie mentoringowym.

Veolia Energia Warszawa przekazała Szpitalowi Wolskiemu kombinezony ochronne

W czasie epidemii koronawirusa setki firm, organizacji i osób prywatnych wsparły Warszawę i miejskie instytucje, w tym szpitale. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom pomoc otrzymują potrzebujący, stołeczne jednostki oraz personel medyczny. W dalszym ciągu są potrzebne są m.in. kombinezony ochronne, maseczki, rękawiczki.

Veolia Energia Warszawa wraz z Fundacją Veolia w kwietniu przekazała pieniądze, które stolica przeznaczyła na posiłki dla lekarzy i ratowników oraz paczki żywnościowe dla najuboższych i seniorów. Z kolei w lipcu firma przekazała ponad 900 kombinezonów ochronnych dla Szpitala Wolskiego – łączna kwota wsparcia to 150 tys. zł.  W czasie restrykcyjnych obostrzeń związanych z COVID-19 firma deweloperska Cordia przekazała 500 tys. zł na paczki żywnościowe. Z kolei Fundacja TVN „Nie jesteś sam” wpłaciła 100 tys. zł darowizny dla Szpitala Wolskiego.

Wśród darczyńców znajdują się także urzędy, restauracje, galerie handlowe, stowarzyszenia, fundacje, studenci, uczelnie, placówki oświatowe, firmy działające w różnych branżach. Przekazali oni m.in. maski ochronne i filtry, rękawiczki, kombinezony, ochraniacze na buty, taśmy uszczelniające połączenia, środki czystości i ręczniki papierowe, przyłbice, urządzenia do opryskiwania, kosmetyki, darowizny pieniężne, zgrzewki wody i napojów, obiady oraz udostępnili samochody.

Dzielnice również otrzymują wsparcie od różnych podmiotów i zaangażowanych mieszkańców. To nie tylko wartościowe rzeczy czy pożywienie, np. ciepłe posiłki dla bezdomnych, sprzęt komputerowy i środki ochronne. Również usługi, pomoc fizyczna oraz logistyczna.

Miasto zachęca do społecznych inicjatyw wszystkich, którzy mogą pomóc w czasie trwającej epidemii Covid-19. Priorytetami są między innymi:

•  żywność i woda potrzebne osobom ubogim i bezdomnym - dary te będą dystrybuowane za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych,

•  środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i podmiotów opiekuńczo-leczniczych: jednorazowe maseczki, gogle, rękawice, płyny do odkażania - będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych, Domom Pomocy Społecznej i innym potrzebującym.

Oprócz głównych potrzeb Warszawa przyjmie każdą inną pomoc – stołeczne jednostki i biura zadbają o dystrybucję podarunków. Organizacje oraz mieszkańcy mogą wysłać propozycję wsparcia na adres darczyncy@um.warszawa.pl z krótkim opisem tego, co mogliby przekazać. Spis darczyńców znajduje się na Miejskim Portalu Wolontariatu.

Warszawa wspiera przedsiębiorców

Stolica wprowadza program wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji – utraciły klientów, zlecenia, dochody, zostały zmuszone do zawieszenia działalności. Pakiet zawiera rozwiązania, które ułatwią przedsiębiorcom przetrwanie tego najgorszego okresu.

 

Jak miasto wspiera lokalnych przedsiębiorców?

 

Ulgi dla najemców miejskich lokali użytkowych oraz dzierżawców miejskich terenów, w tym: obniżka czynszu

Żeby uzyskać czasowe obniżenie czynszu, przedsiębiorca musi zwrócić się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wydzierżawiającej z wnioskiem o obniżkę za dany okres. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni do całkowitego zamknięcia lokalu. Początkowo obniżka będzie przyznawana na miesiąc, z możliwością przedłużenia.

W przypadku całkowitego zaprzestania działalności prowadzonej na dzierżawionym gruncie lub w wynajmowanym lokalu, miasto może zmniejszyć czynsz nawet o 90%, ale nie niżej niż do opłat niezależnych od wynajmującego/wydzierżawiającego. Przedsiębiorcy, którzy musieli ograniczyć działalność, mogą również złożyć wnioski o obniżki. Dotyczy to także prowadzących ogródki gastronomiczne. 

 

Ulgi w spłacie należności

Możliwe jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności. Wnioski o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty można składać dopiero po powstaniu zaległości.

 

Zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe

Podatek od nieruchomości dla firm – do zapłaty później

Warszawscy radni podjęli decyzję o przedłużeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości, które przypadają na kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości następuje z mocy prawa bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.
 
Kto może skorzystać z tej formy wsparcia?
 • przedsiębiorcy,

 • organizacje pozarządowe,

 • inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (organizacje i stowarzyszenia kościelne, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, partie polityczne, samorządy zawodowe), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią.

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, mogą liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty.
Podatnik, aby uzyskać pomoc, powinien wystąpić z wnioskiem, który wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki domyślnej ePUAP Urzędu: /UMSTWarszawa/skrytka lub na adres e-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.

 

Opłaty za użytkowanie wieczyste 

Termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. został zmieniony (dla wszystkich użytkowników wieczystych) na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 należy wnieść do 31 stycznia 2021 r.

Opłaty za odpady 

Jeśli przez cały miesiąc na terenie firmy/lokalu/nieruchomości nie będą powstawały odpady (zamknięty lokal, zawieszona działalność), to nie powstanie obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie nimi. W tym przypadku właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację dot. gospodarowania odpadami. Deklarację można złożyć elektronicznie za pomocą platformy ePUAP2. Więcej informacji dostępne na https://warszawa19115.pl/-/deklaracje

 

Pomoc najemcom ogródków gastronomicznych

Warszawscy radni przegłosowali 18 czerwca nowy projekt uchwały o obniżeniu stawek za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne. Do tej pory opłaty były niższe o połowę. Teraz będzie to 75 proc. 

W maju z inicjatywy prezydenta Rafała Trzaskowskiego opłaty za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne zostały obniżone o połowę. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy są obciążeni wieloma innymi kosztami, a pomoc rządowa często bywa niewystarczająca, dlatego zdecydowaliśmy o kolejnej bonifikacie, która będzie wynosiła 75 proc.  

Do tej pory do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło 36 wniosków, dotyczących obniżenia czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego pod obiekty związane z funkcją drogi i ok. 40 wniosków dotyczących handlu. 

Szacujemy, że przedsiębiorcy dzięki 75 proc. bonifikacie zaoszczędzą ok. 1,2 mln zł. 

Miasto oferuje także pomoc przy rozwiązaniu umowy (decyzji) o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomicznego i zwrot wniesionej opłaty. Wsparcia w tym zakresie udzielają Zarząd Dróg Miejskich lub urzędy dzielnic (dla dróg lokalnych). 

 

Bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne w formie on-line

#Academy_Smolna to szkolenia i doradztwo pod okiem ekspertów i praktyków biznesu. Indywidualne, bezpłatne konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od dojrzałości biznesowej. Więcej informacji: http://firma.um.warszawa.pl/doradztwo-indywidualne-academy_smolna/.

 

Bezpłatne wsparcie przy zakładaniu firmy

Punkt Informacyjny Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku w CEIDG. Aby uzyskać wsparcie należy wysłać e-mail na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl lub zadzwonić – tel. 22 443 22 17.

 

„Nie pozwolę ci się zamknąć” 

To ogólnopolska kampania Krajowej Izby Gospodarczej realizowana w ramach projektu KIG #SolidarnizBinzesem. Jej celem jest popularyzacja idei finansowego wsparcia mikro- i małych przedsiębiorstw, którym grozi upadłość. 

Wystarczy przekazać właścicielowi swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kawiarni czy pizzerii itp. wsparcie finansowe w postaci zaliczki. Wpłacona dziś kwota pomoże mu pokryć bieżące koszty działalności, natomiast realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony i przywrócone zostanie pełne funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych.

 

Jak można pomóc mikroprzedsiębiorcom?

1.    Skontaktuj się z mikroprzedsiębiorcą, którego chcesz wesprzeć (mail/telefon/ media społecznościowe).

2.    Określ, za jaką usługę/towar chcesz zapłacić.

3.    Ustal, jak możesz przekazać zaliczkę (przelew, płatność kartą, gotówka).

4.    Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, kiedy możesz otrzymać usługę/towar.

5.    Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Niektórzy podatnicy, w tym najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy. Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz potwierdzenie zapłaty.

Warto pamiętać, że:

1.    Przyjęcie zaliczki to umowa gwarantująca, że w przyszłości otrzymasz usługę/towar. Zarówno Ty, jak i sprzedający możecie się z niej wycofać. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.

2.    Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – 3 lat.

Cała akcja opiera się na wzajemnym zaufaniu i kontakcie klienta i mikroprzedsiębiorcy.  Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) nie pośredniczy w tej relacji. Więcej informacji na stronie www.kig.pl

Urząd Pracy w Warszawie pomaga

Przedsiębiorcy, pracodawcy i organizacje pozarządowe mogą się starać o niskooprocentowane pożyczki i dofinansowanie z Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Mikroprzedsiębiorcy mogą wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5000 zł. Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Na wniosek może zostać umorzona, pod warunkiem jednak, że wnioskujący nie zmniejszy stanu zatrudnienia przez trzy miesiące. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa. Więcej informacji

Dofinansowanie przy spadku obrotów

Przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione lub organizacje pozarządowe mogą wystąpić o dofinansowanie. Wsparcie będzie przyznawane tym podmiotom, które w stosunku do minionego roku zanotowały spadek obrotów o minimum 30%. Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie trzy miesiące, a jego poziom będzie uzależniony od skali spadku obrotów firmy.

Nabór wniosków na dofinansowanie rozpocznie się 29 kwietnia i potrwa do 12 maja. Wnioski będzie można przesyłać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub tradycyjnie, pocztą na adres urzędu.

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia

·         Zasady dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw

·         Zasady dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników

·         Zasady dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji mogą skorzystać z infolinii 22 836 83 28 lub 693 397 108. Mogą się także kontaktować ze stołecznym urzędem pracy, pisząc na adres: tarcza@up.warszawa.pl

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Osoba, która posiada profil zaufany lub podpis elektroniczny dokonuje rejestracji za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl. Jeżeli wystąpią problemy z wypełnieniem formularza to pod numerem 19 524 można uzyskać poradę, pomoże także  film instruktażowy.

W przypadku trudności z dokonaniem rejestracji online można także zadzwonić do placówek Urzędu Pracy m.st. Warszawy:

•        przy ul. Grochowskiej 171 B; tel. 22 391 13 00 wew. 312 lub 313,

•        przy ul. Ciołka 10 A; tel.  22 836 71 70 lub 22 877 73 50.

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, ale posiadają konto elektroniczne w banku mogą założyć profil bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Urząd Pracy m.st. Warszawy wprowadził także możliwość rejestracji drogą tradycyjną, papierową. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy lub odebrać przed głównymi siedzibami urzędu – przy ul. Grochowskiej 171B oraz przy ul. Ciołka 10A. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów (lista poniżej) należy wysłać pocztą na jeden z powyższych adresów lub wrzucić do specjalnej skrzynki, która będzie przed urzędem dostępna.

Ważne: wnioski oraz wszystkie niezbędne dokumenty (tylko ich kserokopie!) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Datą rejestracji będzie data wpływu dokumentów do urzędu, nie data wysyłki.

Z tej formy rejestracji będą mogły także korzystać bezrobotne osoby niepełnosprawne.  

Szczegółowe informacje i dokumenty, których kserokopie należy dołączyć

Warszawa nie wstrzymuje procedur przetargowych

Rozstrzygane obecnie przetargi cieszą się dużym zainteresowaniem, a oferty są często znacznie niższe od kosztorysów.
 
W czasie epidemii zamówienia publiczne mogą się przyczynić do złagodzenia kryzysu gospodarczego i utrzymania miejsc pracy. Skorzystają na tym zarówno firmy, jak i mieszkańcy.

Nowa platforma dla restauratorów #WspieramGastro

Warszawa stara się restauratorów wspierać. Właśnie ruszyła pierwsza niezależna platforma internetowa do zamawiania jedzenia na wynos.

Na platformie www.wspieramgastro.warszawa.pl/ każdy restaurator może stworzyć swoje menu i sklep online - oparty na wspólnej domenie. To projekt niezależny od wielkich, sieciowych przedsięwzięć. Tym, co odróżnia tę platformę od innych, jest brak prowizji. Przychód zasila w całości budżet warszawskich przedsiębiorców.

Warszawscy restauratorzy, choć sami w trudnej sytuacji, chcą pomagać lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi medycznemu. Firmy obecne na platformie #WspieramGastro zadeklarowały, że udzielą znaczących rabatów dla pracowników ochrony zdrowia lub przekażą im posiłki.

Skorzystaj ze zdalnej pomocy prawnej

Mieszkańcy mogą znów korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 26 marca adwokaci i radcy udzielają jej zdalnie.

Zmieniają się zasady korzystania podczas epidemii z nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych, udzielanych zdalnie przez adwokatów, radców oraz doradców obywatelskich. Nie trzeba już składać oświadczeń, a z pomocy mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Od 18 maja, w związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zakres pomocy

Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, celnego, dewizowego i handlowego oraz podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego i mediacji.

Natomiast poradnictwo obywatelskie oferuje wsparcie dotyczące spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego oraz porad dla osób zadłużonych.

Od 26 marca pomoc jest udzielana zdalnie i mogą z niej korzystać również osoby wykluczone cyfrowo, bez dostępu do Internetu, wystarczy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer 19115.

Porady są udzielane najczęściej osobom ubogim i bezdomnym, całkowicie niezdolnym do pracy, osobom posiadającym orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, seniorom, kombatantom i weteranom oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Warszawa wspiera organizacje pozarządowe

Miasto podjęło szereg działań, aby pomóc organizacjom społecznym w realizacji zadań na rzecz mieszkańców. Zaproponowaliśmy zmiany w umowach dotacyjnych i apelowaliśmy o uwzględnienie NGO w rządowej specustawie zwalczania COVID-19.

31 marca 2020 r. Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, które dopuszcza zmianę terminów realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu konkursowym. Dokument umożliwia również zmianę warunków ich realizacji, o ile nie zmieni to kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy.

Informacje na ten temat są dostępne na stronie ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci.

Zmiany w umowach dotacyjnych

Miasto zaproponowało NGO aneksy do umów. 11 marca 2020 r. organizacje zostały poproszone o przeanalizowanie możliwości prowadzenia części działań w formie zdalnej oraz przełożenia terminów wydarzeń. Poszczególne zmiany do umów są indywidualnie rozpatrywane przez dyrektorów biur i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: ngo.um.warszawa.pl/rekomendacje-pelnomocniczki-ds-organizacji-pozarządowych

Została również wprowadzona rekomendacja, aby władze dzielnicy i dyrektorzy miejskich biur wprowadzali do umów dotacyjnych z NGO klauzule, które umożliwiają zawarcie aneksów. Umożliwi to uregulowanie zasad, wedle których organizacje pozarządowe będą realizowały zadania publiczne lub część z nich w czasie epidemii.

Stanowisko Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

WRDPP zrzeszająca przedstawicieli organizacji pozarządowych, prezydenta oraz Rady m.st. Warszawy przygotowała dwa apele do Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego, którym jest wicepremier Piotr Gliński. Dotyczą one obecnej sytuacji sektora organizacji społecznych. W swoim stanowisku z 12 marca 2020 r., WRDPP zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w rządowej specustawie, które uwzględnią również organizacje pozarządowe.

Dodatkowo, WRDPP w kolejnym apelu z 24 marca 2020 r., zwracała uwagę na brak możliwości wypełnienia przez NGO ustawowego obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz elektronicznego podpisania dokumentu przez zarząd organizacji w terminie do 31 marca 2020 r.

Ulgi w zapłacie czynszu za najem miejskich lokali

Organizacje pozarządowe, które wynajmują lokale z zasobów Warszawy, mogą skorzystać z możliwości jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej – obniżka nie może dotyczyć więcej niż 3 miesięcy w okresie 5 lat. Istnieje również możliwość odroczenia zapłaty lub rozłożenia na raty całej należności lub jej części. NGO mogą skorzystać z tego rozwiązania po złożeniu wniosku, ale dopiero w przypadku, jeśli płatności są już opóźnione.

Poniżej informacja, którą miasto przekazało organizacjom pozarządowym 23 marca 2020 r. w tej sprawie: ngo.um.warszawa.pl/możliwość skorzystania z ulg w zapłacie czynszu.

Prace komisji dialogu społecznego

Dzielnicowe i branżowe komisje dialogu społecznego pracują w formie zdalnej. Portal ngo.pl przygotował przegląd aplikacji, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe do organizacji spotkań w trybie on-line.

Konkursy ofert i system małych dotacji odbywają się bez zakłóceń

Terminowo ogłaszamy kolejne konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i ich wyniki. Trwają również nabory w systemie małych dotacji oraz powoływane są komisje konkursowe, których posiedzenia odbywają się zdalnie.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działa zdalnie

Współfinansowane ze środków miejskich SCWOP działa zdalnie, a szkolenia i seminaria odbywają się w formule webinariów. Eksperci centrum udzielają porad i konsultacji telefonicznie, mailowo lub przez komunikatory internetowe.

Więcej aktualnych informacji dla organizacji pozarządowych: warszawa.ngo.pl oraz ngo.um.warszawa.pl.

W stanie epidemii pomagajmy razem

Darczyńcy wspierają Warszawę

Do tej pory setki firm, organizacji i osób prywatnych wsparły m.st. Warszawę i instytucje miejskie, w tym szpitale. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom pomoc otrzymują potrzebujący, stołeczne jednostki oraz personel medyczny. Wśród darczyńców znajdują się urzędy, lokale gastronomiczne, galerie handlowe, stowarzyszenia, fundacje, studenci, uczelnie, placówki oświatowe, firmy działające w różnych branżach. Przekazali oni m.in. maski ochronne i filtry, rękawiczki, kombinezony, ochraniacze na buty, taśmy uszczelniające połączenia, środki czystości i ręczniki papierowe, przyłbice, urządzenia do opryskiwania, kosmetyki, darowizny pieniężne, zgrzewki wody i napojów, obiady oraz udostępnili samochody.

Przykładowo, Veolia Energia Warszawa wraz z Fundacją Veolia przekazała 125 tys. zł, które stolica przeznaczy na posiłki dla lekarzy i ratowników oraz paczki żywnościowe dla najuboższych i seniorów oraz na potrzeby środków bezpieczeństwa w szpitalach i podmiotach miejskich. Firma deweloperska Cordia przekazała 500 tys. zł na paczki żywnościowe. Z kolei fundacja TVN – nie jesteś sam wpłaciła 100 tys. zł darowizny dla Szpitala Wolskiego.

Dzielnice również otrzymują wsparcie od różnych podmiotów i zaangażowanych mieszkańców – to nie tylko wartościowe rzeczy czy pożywienie, np. ciepłe posiłki dla bezdomnych, sprzęt komputerowy i środki ochronne, ale również usługi, pomoc fizyczna oraz logistyczna.

Miasto zachęca do społecznych inicjatyw wszystkich, którzy mogą pomóc w czasie trwającej epidemii Covid-19. Priorytetami są między innymi:

 • żywność i woda, potrzebne osobom ubogim i bezdomnym - dary te będą dystrybuowane za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych,

 • gotowe posiłki dla personelu medycznego, które będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych,

 • gotowe posiłki i paczki żywnościowe dla seniorów trafią do potrzebujących za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych lub podmiotów, opiekujących się powstańcami,

 • środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i podmiotów opiekuńczo-leczniczych: jednorazowe maseczki, gogle, rękawice, płyny do odkażania - będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych, Domom Pomocy Społecznej i innym potrzebującym.

Oprócz wymienionych głównych potrzeb, Warszawa przyjmie każdą inną pomoc – stołeczne jednostki i biura zadbają o dystrybucję podarunków. Organizacje oraz mieszkańcy mogą wysłać propozycję wsparcia na adres darczyncy@um.warszawa.pl z krótkim opisem tego, co może zostać przekazane.

Spis darczyńców znajduje się na Miejskim Portalu Wolontariatu.


Nie znalazłeś informacji?