Informacje o Urzędzie m.st. Warszawy

Wstecz

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne.

Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw.

Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony. 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (otwarcie w nowym oknie)

Czy Dziennik Ustaw jest dostępny w formie papierowej? Czy może go gdzieś uzyskać?

Dziennik Ustaw jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Nie jest dostępna papierowa forma Dziennika Ustaw.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. Od 1 stycznia 2012 r.

Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie)


Nie znalazłeś informacji?