null Dziki w Warszawie

Populacja dzików bytująca w mieście jest bardzo liczna, co wynika z dużej dostępności pożywienia poza terenami leśnymi (dokarmianie przez ludzi, niezabezpieczone kontenery na śmieci, nieogrodzone działki, nieużytki, itp.). Do tego dochodzą korzystne warunki klimatyczne i brak zagrożeń środowiskowych.

Dodatkowo dziki swobodnie przemieszczają się w obrębie miasta, a także pomiędzy stolicą i gminami sąsiednimi. Teren ich żerowania jest często znacznie oddalony od miejsca ich bytowania, a w wielu rejonach pojawiają się okresowo.

Obecność dzików w środowisku naturalnym jest bardzo korzystna, jednak powodują sporo zamieszania, gdy docierają w głąb miasta. Dzięki wysokiej inteligencji radzą sobie dobrze z rozmaitymi przeszkodami oraz łatwo dostosowują swój tryb życia do nas, ludzi.

Zalecenia

Chcąc uniknąć spotkań z dzikami:

  1. należy utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości,

  2. nie wolno wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

  3. kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych powinny być zamykane, aby dzik nie mógł się do nich dostać i nie wyczuł zapachu pożywienia.

Natomiast, gdy dojdzie do spotkania z dzikiem:

  1. w momencie, gdy zauważymy dzika (a gdy on nas nie zauważył) należy oddalić się, nie wykonując gwałtownych ruchów,

  2. nie należy uciekać, ponieważ może to sprowokować zwierzę do ataku,

  3. nie wolno głaskać, karmić, podchodzić do dzika, który sprawia wrażenie zwierzęcia oswojonego, ale w dalszym ciągu może być niebezpieczny.

Dodatkowo:

  1. przebywając z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy – obecność psa oraz sprowokowanie dzika może poskutkować śmiertelnym atakiem na psa,

  2. należy zachować szczególną ostrożność w miejscach bytowania dzików - poznasz je po zrytym terenie.

Lasy miejskie

Planowy odstrzał dzików

Do miejskich jednostek wpływa nawet kilkadziesiąt zgłoszeń na dobę związanych z obecnością dzików, a Lasy Miejskie każdego dnia podejmują nawet do 15 interwencji na wezwanie warszawiaków.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pod koniec września 2022 roku wydano decyzję o odstrzale do 200 osobników na terenie Warszawy.

Lasom Miejskim zależy na utrzymaniu rozsądnej wielkości populacji dzików na terenach leśnych w stolicy, ponieważ są to niesłychanie pożyteczne i potrzebne zwierzęta. Nie ma mowy o ich całkowitym wytępieniu, nie może być też zgody na nadmierny rozrost – obie skrajności są niekorzystne dla ekosystemu warszawskich lasów.

Kontakt w Warszawie

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem dzikiego zwierzęcia na terenie Warszawy prosimy o kontakt z pracownikiem ds. łowiectwa Lasów Miejskich pod nr tel. w Warszawie 600-020-746 lub 600-020-747, które są czynne całą dobę. Można też zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.

Nie znalazłeś informacji?