Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Edukacja, sport, kultura

1 września uczniowie wrócili do szkół, a zgodnie z wytycznymi rządowymi zajęcia lekcyjne będą odbywały się w reżimie sanitarnym. Warszawskie placówki intensywnie przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego, w tym do akcji szczepień przeciw COVID-19, które ruszą w szkołach w 3. tygodniu września.

Ruszyły szczepienia w szkołach przeciw COVID-19

13.09.2021 w szkołach ruszyły szczepienia uczniów od 12 roku życia. W akcję mocno zaangażowały się także warszawskie placówki. Do tej pory w stolicy zaszczepiły się już ponad 72 tysiące dzieci w wieku od 12 do 18 lat, a do akcji szczepień w szkołach zgłosiło się kilka tysięcy uczniów.

W tym roku naukę zdalną zastąpiło nauczanie w trybie stacjonarnym. Tym bardziej istotne jest więc zaszczepienie jak największej liczby osób, w tym uczniów. Do akcji mogą zgłaszać się wszystkie warszawskie szkoły – publiczne i niepubliczne.

Szczepienia – w zależności od liczby chętnych – organizowane są na terenie samych szkół lub w punktach szczepień.

Więcej  

 

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań w warszawskich szkołach:

 • od 1 do 5 września odbędą się lekcje wychowawcze oraz spotkania informacyjne i edukacyjne z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży;

 • od 6 do 12 września wychowawcy klas będą zbierali zgody na szczepienie uczniów;

 • akcja szczepień przeciw COVID-19 odbędzie się miedzy 13 a 19 września.

Dyrektorzy szkół skontaktują się z podmiotem leczniczym i przekażą dane o liczbie chętnych na szczepienia. Informację o terminie podania dawki rodzice uczniów otrzymają bezpośrednio ze szkoły. Samo szczepienie poprzedzi wypełnienie kwestionariusza występnego wywiadu przesiewowego, który musi podpisać jednego z rodziców lub opiekunów dziecka.

Na terenie miejskich szkół będą się mogli zaszczepić zarówno uczniowie, jak również członkowie ich rodzin oraz personel placówki – taką informację należy wówczas zaznaczyć w formularzu wstępnej deklaracji szczepień.

 

Spotkania online dla rodziców ze specjalistami

W odpowiedzi na prośby rodziców przygotowaliśmy webinaria z ekspertami w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Podczas tych spotkań specjaliści będą odpowiadali na przesłane wcześniej pytania dotyczące szczepień dzieci i młodzieży przeciw COVID-19. Seminaria mają charakter otarty i nie obowiązują na nie zapisy.

 

W webinariach dla rodziców i opiekunów uczniów wezmą udział:

 • dr Aneta Górska - Kot - lekarz pediatra, ordynator oddziału pediatrycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza;

 • dr Paweł Grzesiowski - lekarz pediatra, doktor nauk medycznych, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19

Terminy spotkań:

Warszawa przygotowała również spotkania online z udziałem ekspertów dla nauczycieli stołecznych szkół z możliwością zadawania pytań poprzez czat.

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Wytyczne MEiN, MZ, GIS wrzesień 2021

Nauka zdalna i zawieszone zajęcia – lista szkół, placówek i oddziałów w Warszawie

W związku z zakażeniami wirusem COVID-19 w niektórych placówkach oświatowych część zajęć została zawieszona, a wybrane oddziały prowadzą naukę w trybie zdalnym. Przedstawiamy aktualną sytuację związaną z epidemią koronwirusa w warszawskich przedszkolach i szkołach.

Stan na 20 października, godz. 15.30:

 1. Całkowicie zawieszone zajęcia:

Brak.

 1. Częściowo zawieszone zajęcia:

Bemowo:

 • Szkoła Podstawowa nr 357

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach:4b oraz 8b zostają zawieszone od 15 do 21 października, natomiast w klasie 3b od 20 do 28 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 316

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 2c zostają zawieszone od 14 do 22 października, natomiast w klasie 3b od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 341

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 3f zostają zawieszone od 13 do 22 października, w klasach: 4a, 4b, 4c, 4f, oraz 6b od 18 do 25 października, w klasach: 1d oraz 8b od 18 do 23 października, w klasie 2c od 18 do 21 października, natomiast w klasie 7g od 19 do 21 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 82

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 3d zostają zawieszone od 15 do 22 października, w klasie 7h od 19 do 25 października, natomiast w klasie 4b od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 350

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 2a oraz 2c zostają zawieszone od 15 do 21 października, w klasie 1e od 18 do 23 października, w klasie 2c od 18 do 25 października, natomiast w klasie 5a od 15 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 321

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale 0a zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Białołęka:

 • CV LO im. Z. Herberta

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 3c zostają zawieszone od 16 do 20 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 366

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 2d oraz 2f zostają zawieszone od 18 do 26 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 342

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4s, 5s, 7s, 8b oraz 8s zostają zawieszone od 14 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Bielany:

 • Szkoła Podstawowa nr 133

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4j oraz 5m zostają zawieszone od 14 do 21 października, natomiast w klasach: 2j, 4a, 4r, 6d, 6i, 8k oraz 8e od 14 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 247

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4a, 5a, 6b, 7b, 7c, 8a oraz 8c zostają zawieszone od 18 do 22 października, w klasie 8b od 18 do 21 października, natomiast w klasie 5a od 18 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 150

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 2a zostają zawieszone od 18 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 209

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4a, 7a, 8b oraz 8c zostają zawieszone od 18 do 25 października, natomiast w klasie 6a od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • XLI LO im. J. Lelewela

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 3p (maturalnej), 3e oraz 3f (po SP) zostają zawieszone od 18 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 263

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4a, 4b oraz 8c zostają zawieszone od 18 do 23 października, natomiast w klasach: 5a oraz 5b od 18 do 21 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 352

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 3b, 4a, 4d, 7a, 7b oraz 7e zostają zawieszone od 19 do 22 października, w klasach: 1d oraz 7d od 19 do 25 października, natomiast w klasie 4d od 20 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • XLI LO im. J. Lelewela

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 2d zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 293

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale 0b zostają zawieszone od 20 do 24 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Mokotów:

 • Szkoła Podstawowa nr 69

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 8d zostają zawieszone od 17 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 371

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 2a zostają zawieszone od 15 do 21 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Przedszkole nr 278

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale III i IV zostają zawieszone od 15 do 21 października
2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 271

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale przedszkolnym zostają zawieszone od 18 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 119

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 2a zostają zawieszone od 18 do 24 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 212

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7d zostają zawieszone od 18 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 6 zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Przedszkole nr 196

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale IV zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 103

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4-7 zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 2c zostają zawieszone od 18 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Ochota:

 • Szkoła Podstawowa nr 152

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 5b zostają zawieszone od 18 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Praga - Południe:

 • Szkoła Podstawowa nr 255

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4-8 zostają zawieszone od 20 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 185

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7b zostają zawieszone od 15 do 21 października, natomiast w klasie 3c od 18 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 215

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4b, 4d, 5d oraz 7a zostają zawieszone od 15 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • IV LO im. A. Mickiewicza

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 2c zostają zawieszone od 18 do 21 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 168

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 6a zostają zawieszone od 15 do 23 października, natomiast w klasie 6a od 15 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 120

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7e zostają zawieszone od 18 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 312

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 5b oraz 8e zostają zawieszone od 19 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Przedszkole nr 249

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale IV zostają zawieszone od 19 do 21 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 373

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 2b oraz 8b zostają zawieszone od 18 do 21 października, natomiast w klasach: 7a oraz 7b od 19 do 21 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • XIX LO im. Powstańców Warszawy

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 2a oraz 2d zostają zawieszone od 18 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 397

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 8b zostają zawieszone od 19 do 28 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • CXIX LO i. J. Kuronia

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 2c, 3d, 3d1, 3e oraz 3e1 zostają zawieszone od 20 do 28 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów

Praga Północ:

 • Szkoła Podstawowa nr 30

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 1,3,4 oraz 8 zostają zawieszone od 20 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Zespół Szkół nr 40

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 1c, 4tpi, 4to oraz 3tpk zostają zawieszone od 20 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Śródmieście:

 • Szkoła Podstawowa nr 220

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale 0a zostają zawieszone od 18 do 24 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 210

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 6a zostają zawieszone od 19 do 22 października, natomiast w klasie 4a od 20 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 12

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4b, 6a oraz 8b zostają zawieszone od 20 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Przedszkole nr 20

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale IV zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Targówek:

 • Szkoła Podstawowa nr 298

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 2a zostają zawieszone od 14 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Zespół Szkół nr 41

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 3e zostają zawieszone od 15 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • XLVI LO Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 3dp zostają zawieszone od 18 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 84

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale 0 zostają zawieszone od 18 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 398

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 1b oraz 3b zostają zawieszone od 14 do 21 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Ursus:

 • Szkoła Podstawowa nr 2

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 5b zostają zawieszone od 15 do 22 października, w klasie 7c od 20 do 25 października, natomiast w klasach: 8a, 8c oraz 8d od 20 do 28 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 382

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 5b zostają zawieszone od 15 do 22 października, w klasach: 5a oraz 6a od 19 do 22 października, w klasach: 8a, 8j oraz 8m od 19 do 24 października, natomiast w klasie 8g od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 4

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7f zostają zawieszone od 15 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Zespół Szkół nr 42

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 3b BSI zostają zawieszone od 18 do 21 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 11

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7d zostają zawieszone od 18 do 23 października, natomiast w klasach: 4,5b, 7a, 7b oraz 8b października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Przedszkole nr 200

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale „Fiołki” zostają zawieszone od 18 do 24 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Ursynów:

 • Szkoła Podstawowa nr 340

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7g zostają zawieszone od 15 do 22 października, w klasach: 1e, 1a, 1c oraz 2f od 18 do 24 października, w klasach: 8d oraz 8a od 18 do 22 października, w klasach: 1e, 1a, 1c oraz 2f od 18 do 24 października, natomiast w klasie 8d od 18 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 303

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7a zostają zawieszone od 14 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 81

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 5a zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Przedszkole nr 283

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale VI zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Wawer:

 • Szkoła Podstawowa nr 124

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 6A zostają zawieszone od 21.10.2021 do 23.10.2021 r.

 • Szkła nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 3b od 21.10.2021 r. do 25.10.2021 r. 

 • Szkoła Podstawowa nr 216

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 6b zostają zawieszone od 18 do 25 października 2021 r., w klasie 6a zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r.  Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • XXV LO im. J. Wybickiego

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 3ep oraz 1c zostają zawieszone od 18 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Wesoła:

 • Szkoła Podstawowa nr 353

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 4d, 5a, 8a oraz 8c zostają zawieszone od 13 do 21 października, w klasie 7b od 20 do 22 października, natomiast w klasie 4b od 21 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 173

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale 0b zostają zawieszone do 21 października, w klasach: 6b, 7a oraz 8a do 22 października, natomiast w klasie 3c od 19 do 24 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 385

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale 0b zostają zawieszone od 20 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Wilanów:

 • Szkoła Podstawowa nr 169

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7c zostają zawieszone od 18 do 21 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Włochy:

 • Szkoła Podstawowa nr 359

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 4a zostają zawieszone od 16 do 28 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Zespół Szkół nr 17

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 4a zostają zawieszone od 16 do 25 października, w klasach: 4b oraz 4c od 19 do 25 października, w klasach: 2b oraz 8b od 20 do 21 października, w klasach: 2c, 4a oraz 4b od 20 do 22 października, natomiast w klasach: 2a, 4c, 6a oraz 8a od 20 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 88

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 3c zostają zawieszone od 20 do 24 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 3dp zostają zawieszone od 20 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Wola:

 • Szkoła Podstawowa nr 26

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 5a zostają zawieszone od 15 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Zespół Szkół Fototechnicznych

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 1bf, 2tb, 2can, 3tc, 3tf zostają zawieszone od 15 do 22 października, natomiast w klasach: 3bfa, 3bfb, 3tb, 3teod 15 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 222

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7a zostają zawieszone od 18 do 22 października, w klasach: 7b, 7c, 7d, 8a oraz 8b od 18 do 21 października, w klasach: 1b oraz 4b od 19 do 25 października, w klasach: 3b, 3c, 4c oraz 5b od 19 do 28 października, natomiast w oddziałach: 0a oraz 0b od 20 do 29 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • III LO im. J. Sowińskiego

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 3bg, 1h, 2c oraz 3fp zostają zawieszone od 18 do 21 października, w klasach: 3fg oraz 2d od 18 do 22 października, natomiast w klasach: 2a, 2bp, 2cp oraz 1bod 18 do 23 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 387

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale 0c zostają zawieszone od 20 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Żoliborz:

 • Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 1a oraz 1c zostają zawieszone od 14 do 22 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • Szkoła Podstawowa nr 267

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 7b zostają zawieszone od 18 do 24 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 • XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasach: 0g, 1d, 1f, 2d, 2f, 3f, 3g, 3d oraz 3j zostają zawieszone od 19 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

 

Szkoły/placówki ogólnomiejskie:

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 89

Decyzją Sanepidu zajęcia w klasie 2a zostają zawieszone od 18 do 25 października, natomiast w klasach: 1a, 3cg oraz 3asp od 20 do 25 października 2021 r. Szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne dla uczniów.

Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464):

legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

Więcej informacji

Pomoc psychologiczna - w stolicy wspieramy, przeciwdziałamy i pomagamy

Po dłuższej nieobecności dzieci i młodzież wracają do szkół. W tym trudnym pandemicznym okresie warszawscy uczniowie mogą liczyć na wsparcie psychologiczne i pomoc. 

W każdej szkole prowadzonej przez miasto zapewniona jest opieka psychologa lub pedagoga, a w aż 88 proc. szkół podstawowych i 68 proc. szkół ponadpodstawowych dzieci i młodzież mogą liczyć zarówno na opiekę psychologiczną jak i pedagogiczną. Jednocześnie, w zależności od potrzeb w stołecznych szkołach zatrudnia się również innych specjalistów - logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz reedukatorów.

Warszawa ma też rozbudowany system poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. W stolicy działa 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 4 specjalistyczne.

Poradnie, w których są zatrudnieni specjaliści: psycholodzy (diagności, psychoterapeuci – indywidualni i rodzinni oraz trenerzy umiejętności psychologicznych), pedagodzy (diagności, specjaliści terapii pedagogicznej), terapeuci SI, logopedzi oraz pedagodzy specjalni - pomagają uczniom. Diagnozują ich rozwój, możliwości i potrzeby, wspierają rozwój i pomagają w efektywnym uczeniu się, uczą jak rozwiązywać konflikty i problemy. Wspierają też rodziców i nauczycieli w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

Uczniowie z problemami psychicznymi mają możliwość terapii i kontynuowania nauki w czasie hospitalizacji w 3 miejskich szkołach zorganizowanych w szpitalach.

 

Zadzwoń – pomożemy

Zakres działania poradni specjalistycznych jest zróżnicowany i ukierunkowany na rozwiązywanie konkretnych problemów. Poradnie obejmują swoim zasięgiem całe miasto: TOP (diagnozuje dzieci z zaburzonymi analizatorami wzroku i słuchu, afazją, jąkające się, prowadzi też ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy OKRO), Uniwersytet dla Rodziców (dla rodziców wychowujących dzieci z trudnościami w zachowaniu), OPTA (dla dzieci i rodzin zagrożonych alkoholizmem), MOP (zaburzenia okresu dojrzewania, m.in. anoreksja i bulimia).

W ramach specjalistycznej poradni TOP działa Młodzieżowy Telefon Zaufania. Pomoc można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00–19.00.

W mieście działa też Psychologiczne Centrum Wsparcia dla rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy mogą skorzystać z pomocy psychologów, pedagogów, psychoterapeutów. Można tam znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa.

 

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Nasze poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają aktywnie w Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, która udziela pomocy dzieciom zagrożonym wykorzystywaniem seksualnym. Jej działania koncentrują się na ochronie najmłodszych i zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy.

W ramach sieci dzieci i ich rodziny są wspierane przez specjalistów z 23 poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę, z 3 organizacji pozarządowych oraz z Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Jednostką koordynującą działania jest Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”.

 

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

Dodatkowym wsparciem dla naszych szkół są też Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne, które znajdują się w pięciu młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz siedmiu placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Warszawy.

Placówki rozwiązują problemy wychowawcze dzieci i młodzieży, oferują bezpłatną pomoc nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, kuratorom sądowym i pracownikom socjalnym we wszelkich sytuacjach związanych z niedostosowaniem społecznym, trudnościami adaptacyjnymi, uzależnieniami, używaniem lub eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi, nieprzestrzeganiem norm społecznych, buntem, agresją czy fobiami szkolnymi uczniów. Dyżurujący w nich specjaliści udzielają rocznie ponad 1000 indywidualnych porad i konsultacji.

 

Interwenci kryzysowi

Od 2009 r. w stolicy działa też grupa interwentów kryzysowych (powołana zarządzeniem prezydenta), którzy udzielają pomocy pokrzywdzonym i rozwiązują konflikty w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. W jej skład wchodzą przedstawiciele Biura Edukacji oraz psycholodzy i pedagodzy, specjalizujący się w szybkim i skutecznym uruchamianiu procedur kryzysowych. 

 

Szkolenia dla nauczycieli

Wychowawców i szkolnych pedagogów aktywnie wspiera Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). W jego ofercie znajdują się liczne kursy doskonalące, seminaria, warsztaty, konsultacje i inne formy doskonalenia - ukierunkowane na bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne warszawskich uczniów i wychowanków. Realizowane są także szkolenia w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (w tym depresji).

W tym roku szkolnym zaplanowano szkolenia, konferencje i kursy doskonalące, dotyczące m.in.: wsparcia psychologicznego uczniów i edukacji zdrowotnej, diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb, doskonalenia kompetencji metodycznych psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli szkół specjalnych.

 

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna w miejskich przychodniach

W ramach systemu opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Warszawie działają również ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Placówki zapewniają szybki kontakt ze specjalistami oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży oferowane przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych. Ośrodki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej), wizyty i porady.  Przykładem takiej placówki jest Centrum TOGO prowadzone przez Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ. Ośrodek posiada oddziały na Białołęce (w poradni przy ul. Przykoszarowej 16) oraz w Śródmieściu (al. Wyzwolenia 6). Opieką TOGO są objęte dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz ich rodziny i opiekunowie prawni.

W miejskiej przychodni w Ursusie przy ul. Sosnkowskiego 18 (filia SZPZLO Warszawa–Ochota) funkcjonuje dzienny oddział opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Młodzi pacjenci mogą skorzystać z leczenia oraz rehabilitacji; oddział udziela również konsultacji edukacyjnych dla ich rodzin.

W warszawskich podmiotach leczniczych od lat funkcjonują również poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, m.in. na Żoliborzu, Ursynowie, Pradze-Południe.

 

Wykaz placówek, które świadczą opiekę psychologiczną dla dzieci i młodzieży. 

Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin

Warszawscy uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią. Uzyskają je telefonicznie w czterech specjalistycznych poradniach.

W Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Obecnie dyżury telefoniczne pełnią:

 1. Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” – od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00, pod numerem tel. 519 047 372;

 2. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” - od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00, tel. 500 717 258;

 3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 pod numerem tel. 510 205 050, a w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00 pod numerem 519 047 370.

 4. Działa także Młodzieżowy Telefon Zaufania w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Ze specjalistami można się kontaktować od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00-19.00 pod numerem 667 147 738.

Można również wysłać maila na adres: mtz@mtz.waw.pl.

Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne (kliknij i pobierz numery telefonów i godziny dyżurów). Dyżur w godzinach 9-19.

Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiadają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy tłumaczą i służą radą (nie rozwiązują konkretnych zadań). Kontakt z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl


Nie znalazłeś informacji?