Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Edukacja, sport, kultura

Eduwarszawa.pl – kończymy pilotaż i zaczynamy kolejny etap

13 000 uczniów i 1300 nauczycieli z 22 szkół w pięciu dzielnicach z kontami na jednej platformie Eduwarszawa.pl. Po dwóch miesiącach pilotażu rozpoczynamy włączanie kolejnych 235 szkół i placówek.

W środę, 1 lipca, odbyła się konferencja online podsumowująca pilotaż i rozpoczynająca kolejny etap wdrażania nowego rozwiązania cyfrowego w placówkach oświatowych realizowanego przez m.st. Warszawę.

– Rozpoczynamy cyfrową transformację warszawskiej oświaty. Przygotowywaliśmy się do tego projektu od kilku lat, a pandemia, która nas dotknęła, zintensyfikowała nasze prace i przyspieszyła działania. Dzisiaj możemy mówić o systemowym rozwiązaniu, jakim jest cyfrowa platforma warszawskiej edukacji – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy i dodaje: – Eduwarszawa.pl udostępnia nowoczesne, bezpieczne i wygodne środowisko codziennej cyfrowej pracy warszawskiej kadry pedagogicznej, uczniów i wychowanków, pracowników administracji i obsługi oraz urzędników. To największy projekt tego typu w Polsce, ale też największy w Europie.

 

Bezpiecznie, cyfrowo i wygodnie

Warszawa podpisała umowę, dotyczącą udostępnienia w latach 2020-2022 licencji A3 Microsoft Office365 wszystkim jednostkom oświatowym,  dla których jest organem prowadzącym. 

Realizacja projektu Eduwarszawa.pl zapewnia standaryzację usług, cyberbezpieczeństwo użytkowników, budowanie kompetencji nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez darmowe udostępnianie technologii, również do użytku prywatnego, cyfrową przestrzeń do pracy stacjonarnej oraz w czasie prowadzenia edukacji zdalnej. 

Eduwarszawa.pl to również rewolucja w możliwości kontaktowania się i wymiany doświadczeń pracowników warszawskiej edukacji. Wdrażane narzędzia dają techniczne możliwości zorganizowania wielu różnorodnych grup nauczycieli, zatrudnionych w tej samej lub innej placówce, o wspólnych zainteresowaniach, wspólnie rozwiązujących istotne dla nich problemy, dzielących się wiedzą i doświadczeniem, pracujących nad tymi samymi dokumentami, współtworzących bibliotekę materiałów do powszechnego wykorzystania.

 

Na początek tysiąc wdrożonych nauczycieli

Pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy pilotaż projektu Eduwarszawa.pl. Wzięło w nim udział 1300 nauczycieli z 22 placówek z 5 dzielnic – Ursynowa, Wawra, Pragi-Południe, Targówka i Żoliborza. Założyliśmy konta 13 tys. uczniów ze szkół objętych pilotażem.

Od 4 maja nauczyciele biorą udział w szkoleniach organizowanych przez  samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).  

Zakończyły się szkolenia wprowadzające dla użytkowników środowiska Office365. Przeprowadzono 52 edycje szkoleń I stopnia, zapoznających nauczycieli z narzędziami z pakietu (oznacza to realizację 780 godzin kształcenia), w których udział wzięło 1 tys. nauczycieli. Dla 45 kolejnych grup (to 675 godzin szkoleń) trwają również szkolenia II stopnia.

Wakacje: start szkoleń dla kolejnych nauczycieli

Wakacje w tym roku będą oznaczały dla nauczycieli nie tylko zasłużony wypoczynek, ale i przygotowanie się poprzez doskonalenie do realizacji zdalnej edukacji w nowym roku szkolnym, dzięki czemu edukacja online w Warszawie będzie jeszcze wyższej jakości.

Ruszamy właśnie z kolejnymi szkoleniami. WCIES zaplanował dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, wakacyjny cykl szkoleń przybliżających nowe narzędzia cyfrowe.

Warszawska Szkoła Letnia

Stolica zaprasza młodzież do udziału w bezpłatnych wakacyjnych kursach z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Skorzystać z nich mogą uczniowie obecnych klas siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich liceum i trzecich technikum, którzy przygotowują się do egzaminów w 2021 roku.

Planowane jest uruchomienie kursów z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski. Każdy kurs będzie trwał 5 dni (poniedziałek - piątek), w godz. 10.00–13.30, obejmie 4 godziny dydaktyczne (45 min.) dziennie z przerwami. Zajęcia poprowadzą nauczyciele, którzy są praktykami, na co dzień pracującymi w warszawskich szkołach.

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4) oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego (ul. Przyrynek 9)., z zachowaniem przepisów i reżimu sanitarnego, obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.

Zajęcia są bezpłatne, finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Uczestnik zobowiązuje się do obecności na zajęciach. Dopuszczalny limit nieobecności wynosi 2 godziny. Minimalna liczba osób w grupie, która warunkuje uruchomienie zajęć to 5 uczniów. Każda osoba może zapisać się tylko raz na wybrany przedmiot. Liczba miejsc jest ograniczona m.in. bezpieczeństwem uczestników kursów oraz zindywidualizowanym podejściem do potrzeb uczniów.

Zajęcia będą realizowane w następujących edycjach:

Edycja I: 13–17 lipca

Edycja II: 20–24 lipca

Edycja III: 27–31 lipca

Edycja IV: 10–14 sierpnia

Edycja V: 17–21 sierpnia

Rekrutacja na zajęcia rozpocznie się 1 lipca o godz. 9.00 poprzez elektroniczny system zapisów, dostępny na stronie www.wcies.edu.pl.

Więcej szczegółów na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. www.wcies.edu.pl

Ponad 3 tys. wolnych miejsc w żłobkach – trwa nabór

Rozpoczęliśmy drugi etap rekrutacji do żłobków, w którym dostępnych jest blisko 3,1 tys. miejsc dla najmłodszych warszawiaków. Wolne miejsca dostępne są prawie w każdej dzielnicy Warszawy. Nabór uzupełniający potrwa do 13 lipca.

Rekrutacja jest prowadzona na stronie: www.zlobki.waw.pl

W zależności od lokalizacji i wielkości żłobka zainteresowanie nimi jest zróżnicowane, dlatego przed wskazaniem konkretnego warto sprawdzić dostępność miejsc w okolicznych placówkach. Lista ponad 30 nowych placówek, w których są dostępne miejsca w ramach drugiego etapu rekrutacji, znajduje się pod poniższym adresem: zlobki.waw.pl/ii-etap-rekrutacji

Rekrutacja do liceów i techników trwa

Uczniowie klas VIII poznali wyniki egzaminów. Teraz do 4 sierpnia powinni uzupełnić swoje wnioski rekrutacyjne. Mogą też zmienić preferencje i wybrać inną placówkę.

Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych. Warszawskie licea, technika i szkoły branżowe I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 przyjmą niemal 20 tys. absolwentów podstawówek.

Kandydaci biorący udział w elektronicznej rekrutacji powinni złożyć kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru do 4 sierpnia (do godz. 16.00). Uwaga: kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Wyniki egzaminów zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu przez komisje rekrutacyjne.

To także ostatnia chwila, żeby zmienić swoją decyzję dotyczącą wyboru danej szkoły (zmiana preferencji). W tym celu należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą z prośbą o anulowanie złożonego w systemie wniosku. Następnie trzeba wprowadzić do systemu nowe informacje dotyczące wyboru szkół i wydrukować wniosek. Nowy wniosek podpisany przez kandydata i rodziców/opiekunów prawnych wraz z wymaganymi dokumentami trzeba złożyć osobiście lub w formie elektronicznej w wybranej szkole pierwszej preferencji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 12 sierpnia o godz. 12.00. Od 13 do 18 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci będą mogli potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani – by to zrobić, muszą złożyć w niej oryginały dokumentów.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poznamy 19 sierpnia o godz. 14.00.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i logowania do systemu można znaleźć na stronie um.warszawa.pl.

Unijne wsparcie dla edukacji zdalnej

62 szkoły z Warszawy i gmin podwarszawskich otrzymają sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze z UE. Sprzęt trafi do szkół na przełomie września i października.

30 czerwca, przedstawiciele samorządu Mazowsza podpisali umowy partnerskie z beneficjentami z Warszawy i gmin podwarszawskich.

Samorządowe władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nie posiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

 

Beneficjenci z Warszawy:

 

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół Łączności w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

samorząd województwa mazowieckiego

Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

Obchody Powstania Warszawskiego

W tym roku obchody Powstania Warszawskiego będą miały wyjątkowy charakter z uwagi na pandemię. Warszawa i inni współorganizatorzy są zmuszeni ograniczyć zarówno samą skalę, jak i liczbę uczestników obchodów. Wstęp na uroczystości będzie możliwy wyłącznie z zaproszeniem lub po rejestracji na stronie rejestracja.1944.pl. Wydarzenia będą transmitowane na profilu Muzeum Powstania Warszawskiego na Facebooku.

Więcej

Otwieramy stołeczne domy kultury

Warszawskie domy kultury otwierają się po przerwie. We wszystkich obowiązują jednolite procedury bezpieczeństwa, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Miasto przekazało do sanepidu regulaminy funkcjonowania poszczególnych placówek w okresie pandemii.

Domy kultury będą stosować dodatkowe zabezpieczenia (w tym plastikowe przegrody, dozowniki z płynem odkażającym, itd.), dokonają zmiany trybu pracy (system zmianowy, dystans między pracownikami), przeprowadzą wymagane przeglądy i wprowadzą nowe zasady uczestnictwa w zajęciach, wydarzeniach i projektach.

Zachęcamy do obserwowania komunikatów na stronach i profilach społecznościowych warszawskich domów kultury - tam znajdują się szczegółowe informacje oraz zasady obowiązujące w  poszczególnych placówkach, a także bieżąca oferta działań online:

Białołęcki Ośrodek Kultury
Bielański Ośrodek Kultury
Dom Kultury Świt
Centrum Promocji Kultury Praga Południe
Dom Kultury Kadr
Ośrodek Kultury Ochoty
Dom Kultury Praga
Dom Kultury Rembertów
Prom Kultury Saska Kępa
Dorożkarnia
Służewski Dom Kultury
Centrum Łowicka
Dom Kultury Śródmieście
Dom Kultury Zacisze
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek
Ośrodek Kultury Arsus
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
Wawerskie Centrum Kultury
Ośrodek Kultury Wesoła
Centrum Kultury Wilanów
Dom Kultury Włochy
Wolskie Centrum Kultury
Dom Kultury Wygoda
Staromiejski Dom Kultury

Mobilni w Kulturze. Warszawa wspiera artystów

122 projekty zgłoszone do programu Mobilni w Kulturze, służącego rozwojowi potencjału środowisk kulturalnych i kompetencji kadr kultury, otrzymają wsparcie m.st. Warszawy. Miasto pomaga osobom zajmującym się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Finansowany ze środków miasta Program spotkał się z wyjątkowym zainteresowaniem – zgłoszono do niego 826 wniosków. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 122 zwycięskie projekty. Doceniono m.in te zaangażowane społecznie, np. odwołujące się do problemów różnych grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych, imigrantów itp.), a także działania interdyscyplinarne, łączące walory artystyczne z tematyką ekologiczną, czy pomysły na sztukę dostępną – tworzoną z myślą o osobach, które na co dzień nie mają możliwości korzystania z oferty kulturalnej.

Założeniem programu Mobilni w Kulturze było udzielenie wsparcia warszawskim przedstawicielom środowiska kultury, prowadzącym działania kulturalne, edukacyjne i upowszechnieniowe (także w Internecie), tworzącym koncepcje twórcze oraz rozwijającym kompetencje związane z działalnością kulturalną. Chodziło szczególnie o osoby zajmujące się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Z wynikami naboru można zapoznać się na www.mobilniwkulturze.org. Już na początku sierpnia rozpocznie się etap zawierania umów i uruchomione zostaną pierwsze wypłaty dotacji.

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5000, 7000 lub 9000 zł.

Organizatorem programu Mobilni w Kulturze jest Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, a Realizatorem Programu – Fundacja Stocznia.

Otwieramy kolejne baseny

Pierwsze pływalnie, m.in. na Ursynowie i Białołęce zostały otwarte między 6 a 8 czerwca. Od 15 czerwca dołączyło do nich kolejne 11 kąpielisk. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego ich otwarcie uwarunkowane było spełnieniem niezbędnych wymogów sanitarnych.

W sumie od 15 czerwca otwartych jest kolejnych 11 placówek. Są to baseny przy ulicach:

 • Oławskiej 3A,

 • Lindego 20,

 • Niegocińskiej 2A,

 • Sosnkowskiego 3,

 • Orląt Lwowskich 1,

 • Poprzecznej 22,

 • Wiertniczej 26A,

 • Esperanto 5,

 • Kasprzaka 1/3,

 • Potockiej 1,

 • Konwiktorskiej 6.

Kolejne pływalnie będą otwierane natychmiast po uzyskaniu pełnej gotowości do bezpiecznego przyjęcia warszawiaków.

Już na początku czerwca rozpoczęliśmy napełnianie wodą miejskich basenów, zamkniętych wskutek epidemii koronawirusa. Czas pandemii wykorzystaliśmy do serwisów i remontów, które zwyczajowo realizowane były w wakacje.

 

Lato w mieście – koniec zapisów, będą wolne miejsca

Pierwszy etap zapisów do „Lata w Mieście” zakończony. Ponad 11 tys. warszawskich dzieci będzie miało w wakacje zapewnioną opiekę oraz zajęcia, dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Po zalogowaniu się na konto na stronie https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl można sprawdzić informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do akcji „Lato w mieście". Zakwalifikowani uczniowie mogą pobrać kartę kwalifikacyjną.

Do 19 czerwca do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę uczestnictwa w „Lecie w Mieście” – dostarczając kartę kwalifikacyjną oraz potwierdzenie opłaty za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. To warunek przyjęcia do akcji.

Od 23 czerwca rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca – szczegóły na stronie zgłoszeń.

 

Zasady opieki nad dziećmi podczas wakacji

 • Feryjne Placówki Edukacyjne będą organizowane m.in. zgodnie z  wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku:

 • Wprowadza się ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie.

 • Do placówek nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie.

 • Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe.

 • Przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

 • Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

Nowe zasady dotyczące szkół i uczelni

Od 18 maja rząd zmienił zasady dotyczące szkół. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek w Warszawie zostaną podane w najbliższym czasie.

Według wprowadzonych przez rząd zasad będzie możliwe prowadzenie zajęć:

 • praktycznych w szkołach policealnych,

 • rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja mogą zostać otwarte także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną, np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
 

Od 25 maja wróciła możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),

 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Terminy matur i egzaminów ósmoklasisty

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Z harmonogramem matur można zapoznać się na stronie um.warszawa.pl. Więcej na stronie gov.pl

Termin dodatkowy egzaminu osmioklasisty to 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

 

O czym należy pamiętać podczas egzaminu?

 • Nie przychodź do szkoły, jeśli jesteś na kwarantannie lub mieszkasz z taką osobą.

 • Zachowaj co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe.

 • Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.

 • Zakryj usta i nos, kiedy rozmawiasz z kolegą albo nauczycielem oraz kiedy wychodzisz z sali egzaminacyjnej.

 • Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy.

 • Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.

 • Dokładnie myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.

 • Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz.

 • Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

Placówki wsparcia dziennego wznawiają działalność

Placówki działają od 25 maja na nowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
 
Ograniczono liczbę podopiecznych w grupach, z zachowaniem minimalnej powierzchni czterech metrów kwadratowych w sali na jedno dziecko i każdego opiekuna. Opieka w placówkach odbywa się w taki sposób, aby opiekunowie i dzieci nie mieszały się między grupami. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą wchodzić do budynku. Spotkania z kadrą opiekuńczą są umawiane z wyprzedzeniem, a podczas samej wizyty rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu.

Podopieczni nie mogą przynosić na zajęcia żadnych przedmiotów oraz własnego jedzenia i napojów. Wychowankowie muszą również dezynfekować swoje telefony komórkowe przy wejściu do placówki oraz zostawiać urządzenia w wyznaczonym miejscu. Użycie telefonu jest dozwolone w sytuacjach wyjątkowych – po otrzymaniu zgody kadry opiekuńczej. 

Na zajęcia nie są przyjmowane dzieci osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci i młodzież, których obydwoje rodzice pracują oraz które nie mają sprzętu do nauki zdalnej lub dostępu do Internetu. Ponadto kryterium pierwszeństwa dotyczy również dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz rodzin, które mają trudne warunki lokalowe.

Tak jak w przypadku warszawskich żłobków i przedszkoli, priorytetem dla otwarcia placówek wsparcia jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz kadrze opiekuńczej. W tym celu miasto dostarczyło do tych instytucji łącznie blisko 10 tys. maseczek, przyłbic, rękawiczek i fartuchów ochronnych oraz około 3 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

 

Kolejne placówki przygotowują się do otwarcia

Placówki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów:

 • warsztaty terapii zajęciowej,

 • środowiskowe domy samopomocy i klub samopomocy,

 • domy dziennego pobytu

również chcą jak najszybciej wznowić działalność, jednak ze względu na grono podopiecznych potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do nowego reżimu sanitarnego, opracowanie stosownych procedur i zapoznanie z nimi osób, które znajdują się pod opieką ośrodków. Z opieki tych placówek korzystają osoby z niepełnosprawnościami (wzroku, intelektualną), osoby z chorobami współistniejącymi i seniorzy, dlatego ośrodki muszą opracować szczegółowe procedury sanitarne, dostosowane do szczególnych potrzeb swoich podopiecznych.

Przedszkola i żłobki otwarte od 18 maja

Miasto opracowało niezbędne procedury i instrukcje, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa maluchom, rodzicom i personelowi.  

Zasady opieki:

 • zgodnie z wytycznymi rządowymi w jednej grupie w przedszkolu lub żłobku może być maksymalnie 12 dzieci (przy zapewnieniu 4 m² powierzchni na jedno dziecko); 

 • usunięto wszystkie zabawki i sprzęty, których nie da się zdezynfekować. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek; 

 • w żłobkach nie wolno zostawiać wózków dziecięcych;

 • do placówek nie są przyjmowane dzieci z rodzin, które przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;

 • przyjęcia do grup odbywają się tylko w określonych godzinach; 

 • zdrowe osoby, przyprowadzające i odprowadzające dzieci, muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe;  

 • w przestrzeni wspólnej rodzice mogą przebywać przy zachowaniu co najmniej 2 m dystansu. Czas pobytu rodziców będzie ograniczony do niezbędnego minimum – rodzice powinni jak najszybciej przekazać lub odebrać dziecko, nie spacerować po placówce i nie prowadzić rozmów telefonicznych; 

 • opieka w placówkach jest tak zorganizowana, aby grupy się nie mieszały

 • sale są wietrzone co godzinę, a dzieci pilnowane, aby często myły ręce (m.in. przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza); 

 • leżaczki i łóżeczka do spania są rozstawiane z zachowaniem odpowiedniej odległości, a po odpoczynku dezynfekowane;

 • place zabaw były dezynfekowane, a dzieci będą z nich korzystały wyłącznie w małych grupach, 

 • w przedszkolach i żłobkach nie będzie żadnych zajęć dodatkowych ani imprez okolicznościowych. 

Rodzice otrzymali te instrukcje – również po to, aby przygotować dzieci do nowej sytuacji w placówkach, np. do sytuacji, że personel nosi środki ochrony osobistej.

W żłobkach, już po wejściu do budynku, opiekunowie w przyłbicach codziennie mierzą dzieciom temperaturę i przeprowadzają krótki wywiad z rodzicami lub opiekunami. Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, jeśli ma podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C), pracownik zaobserwuje u niego katar, kaszel, kichanie. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, zostanie ono odizolowane, a rodzice lub opiekunowie zobowiązani do odebrania go niezwłocznie. Ponadto konieczne będzie okazanie wyniku badania, a przed powrotem dziecka do placówki zaświadczenia lekarza, że jest ono zdrowe.

Olbrzymią rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa sanitarnego odgrywają również rodzice i opiekunowie dzieci i przestrzeganie przez nich restrykcyjnych zasad oraz monitorowanie stanu zdrowia rodziny oraz nieprzyprowadzanie dziecka chorego, z objawami przeziębienia.

Warszawa kupiła blisko 3 mln par rękawiczek, ponad 330 tys. maseczek, blisko 22 tys. przyłbic i ponad 3,5 tys. fartuchów. Przed otwarciem żłobków i przedszkoli tereny w ich pobliżu, w tym place zabaw, zostały zdezynfekowane metodą ozonowania. Kierownicy miejskich żłobków wzięli także udział w internetowym szkoleniu z lekarzem na temat ochrony sanitarnej.

Na podstawie przeprowadzonych przez miasto ankiet wśród ponad 70 tys. rodzin chęć oddania dzieci do przedszkoli zgłosiło 24 proc. rodzin, a do żłobków – 34 proc. Oznacza to, że do żłobków trafi ok. 2,8 tys. maluchów, a do przedszkoli ok. 14 tys. dzieci. Zgodnie z rekomendacją rządu w pierwszej kolejności do placówek będą przyjmowane dzieci osób, które walczą z epidemią (służba medyczna, służby mundurowe) oraz pracowników sektora opieki nad dziećmi i przedsiębiorstw, których działalność jest związana z przeciwdziałaniem COVID-19.  

Obecnie miasto może zapewnić opiekę dla 21 tys. dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz ponad 3 tys. maluchów w żłobkach. Jeśli rząd nie złagodzi wytycznych sanitarnych, może być problem z przyjmowaniem kolejnych dzieci.

 

Dodatek motywacyjny dla opiekunów w żłobkach

Wskutek obowiązujących przepisów opiekunowie w żłobkach mieli w kwietniu mniejsze niż wcześniej wynagrodzenia - ze względu na nieświadczenie pracy w jej miejscu nie otrzymali oni dodatku motywacyjnego. W związku z bardzo dobrymi rezultatami „odmrożenia żłobków”, prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o przyznaniu pracownikom żłobków wyższego dodatku motywacyjnego za maj, który będzie wypłacony w czerwcu.

W czasie zamknięcia przez rząd szkół, przedszkoli i żłobków z powodu pandemii COVID-19, we wszystkich warszawskich żłobkach obowiązywały wynagrodzenia za gotowość do pracy.

Od uruchomienia na nowo miejskich żłobków minęły trzy tygodnie. Żłobki bardzo dobrze zdały ten egzamin, co potwierdzają kontrole przeprowadzone w 50 z niemal 70 placówek. Zespół Żłobków wysoko ocenia pracę ponad 1000 opiekunek świadczących pracę. Przestrzegane są wszystkie zasady, dotyczące podziału dzieci na grupy, badania stanu zdrowia dzieci w momencie wejścia do żłobka, przestrzegania zaleceń higienicznych, osobnych wejść, itp.

Frekwencja w żłobkach wynosi prawie 30 proc. uprawnionych – w miniony piątek w żłobkach było 3800 dzieci, którymi zajmowało się 1800 opiekunek. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie zaufania rodziców – ta frekwencja jest blisko maksymalnego limitu przyjęć dzieci do żłobków według zasad ustalonych przez rząd.

Organizacja pracy przedszkoli w czasie wakacji

Warszawskie przedszkola i „zerówki” zmieniają zasady organizacji opieki wakacyjnej. W tym roku nie będą przyjmować dzieci z innych placówek.

W lipcu i sierpniu dzieci będą mogły przez sześć tygodni uczęszczać do swojego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole. Ze względów bezpieczeństwa placówki nie będą oferowały opieki dzieciom uczęszczającym na co dzień do innych przedszkoli/szkół. Aby pracownicy mogli skorzystać z urlopów wypoczynkowych, placówki zostaną zamknięte przez 2,5 tygodnia.

Pełna informacja dotycząca harmonogramu pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na lipiec i sierpień br. jest opublikowana na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

Główny Inspektorat Sanitarny przygotował wytyczne, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw oraz ich opiekunów.

Wytyczne mówią m.in. o tym, że:

 • Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 • Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
Więcej informacji

Ozonowanie warszawskich placów zabaw i siłowni plenerowych

Warszawa rozpoczęła ozonowanie ogólnodostępnych placów zabaw i siłowni plenerowych.

W nocy z 3 na 4 czerwca wodą wysoko ozonowaną zdezynfekowano 11 placów zabaw w dzielnicach: Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła. Kolejne zostaną odkażone wieczorem i w nocy z 5 na 6 czerwca. W ten sposób miasto zdezynfekuje łącznie 114 wskazanych przez Zarząd Zieleni - największych i najczęściej odwiedzanych placów zabaw oraz siłowni plenerowych we wszystkich dzielnicach.

Wcześniej Warszawa przeprowadziła odkażanie placów zabaw przy żłobkach, miniżłobkach, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach tuż przed ich otwarciem. Było to łącznie 1040 obiektów.

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.  Procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, bazy noclegowej i obiektów, wydawania posiłków, a także zapewnienia środków ochrony osobistej dostępne są w serwisie gov.pl.

Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi  w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i doktoranckie, a także legitymacji służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepisy te mają zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje, że ograniczenia w działalności uczelni potrwają do 30 września 2020 r. a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne. Informacje dotyczące funkcjonowania szkół wyższych mają zostać podane w najbliższym czasie.

 

Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin

Warszawscy uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią oraz wskazówki dotyczące edukacji zdalnej. Uzyskają je telefonicznie w czterech specjalistycznych poradniach.

W Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Obecnie dyżury telefoniczne pełnią:

• Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” – od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00, pod numerem tel. 519 047 372;

• Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” - od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00, tel. 500 717 258;

• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 pod numerem tel. 510 205 050, a w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00 pod numerem 519 047 370.

• Działa także Młodzieżowy Telefon Zaufania w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Ze specjalistami można się kontaktować od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00-19.00:

 • 27 maja - 570 801 694

 • 28 maja - 667 147 779

 • 29 maja - 574 488 801

 • 1 czerwca - 502 856 44

 • 2 czerwca - 667 147 738

 • 3 czerwca - 570 801 694

 • 4 czerwca - 667 147 779

 • 5 czerwca - 574 488 801

Można również wysłać maila na adres: mtz@mtz.waw.pl.

Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne (kliknij i pobierz numery telefonów i godziny dyżurów). Dyżur w godzinach 9-19.

Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiadają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy tłumaczą i służą radą (nie rozwiązują konkretnych zadań). Kontakt z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl

Odmrażanie kultury i sportu

Od 18 maja możliwe są m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),

 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),

 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,

 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,

 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Od 30 maja udostępnione ponownie zostaną:

 • siłownie plenerowe, place zabaw, mała infrastruktura leśna.

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,

 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,

 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu,

 • możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów,

 • w  hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness,

 • koncerty plenerowe do 150 osób (uczestnicy muszą zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans).

Wesela i inne uroczystości rodzinne:

Będzie możliwa organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób. Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

Informacje o datach otwarcia m.in. basenów w miejskich ośrodkach sportu podamy wkrótce.

Od 19 czerwca nastąpi częściowe otwarcie stadionów piłkarskich w określonych warunkach sanitarnych:

 • możliwość zajęcia do 25 proc. miejsc na stadionie piłkarskim, 

 • usadzanie osób w sposób zapobiegający grupowaniu się, 

 • stosowanie zasad dotyczących dezynfekcji, zakupu biletów oraz dochodzenia kibiców do stadionu.

Koncerty Chopinowskie online do końca sierpnia

Trwający 61. sezon Koncertów Chopinowskich został przedłużony do końca sierpnia i będzie kontynuowany w dotychczasowej, internetowej formule.

Recitale w sieci i w Łazienkach

Koncerty Chopinowskie w internecie odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00. Transmisja jest dostępna na Facebooku, a także na Youtube i stronach internetowych koncerty-chopinowskie.pl i estrada.com.pl. Choć recitale są prezentowane w sieci, można je usłyszeć również z głośników rozstawionych w głównych miejscach Łazienek - co niedzielę o godz. 12.00.

Kalendarz najbliższych koncertów:

LIPIEC

12 lipca - Szymon Nehring

19 lipca - Karolina Nadolska 

26 lipca - Rafał Łuszczewski

SIERPIEŃ

2 sierpnia - Tomasz Ritter

9 sierpnia - Adam Kałduński

16 sierpnia - Adam Goździewski i Olga Pasiecznik 

23 sierpnia - Julia Łozowska

30 sierpnia - Paweł Kowalski

Wirtualny Bieg Powstania Warszawskiego

Bieg Powstania Warszawskiego odbędzie się w tym roku wyłącznie w przestrzeni wirtualnej w ostatni weekend lipca (24-26.07). Start i meta zależeć będą wyłącznie od uczestników.

Można ustalić ciekawą, zahaczającą o punkty historyczne w Warszawie. Może mieć ona kształt symbolu Polski Walczącej, czyli popularnej „kotwicy”. Może to być dystans 5 lub 10 kilometrów, wzorem tradycyjnych zmagań sportowych z Biegu Powstania, sztafeta maratońska śladem walk powstańczych albo też szybkie 1944 metrów na bieżni.

Najciekawsze relacje ze „startu” w wirtualnym Biegu Powstania Warszawskiego organizatorzy będą nagradzać upominkami od partnerów i sponsorów - wzorem poprzedniej inicjatywy AKTYWNEJ WARSZAWY – „Biegu bez limitu”.

Do wydarzenia można dołączyć bezpłatnie. Zapraszamy: https://tiny.pl/7c7nw

Muzeum POLIN wraca z nową wystawą

Po ponad trzech miesiącach zamknięcia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN znów zaprasza zwiedzających. 26 czerwca otwarta zostanie wystawa „Tu Muranów”, opowiadająca o dziejach warszawskiego osiedla i losach jego mieszkańców.

Wystawa czasowa "Tu Muranów" będzie czynna do  22 marca 2021 r. Towarzyszy jej bogaty program wydarzeń, zarówno online jak i z publicznością – warsztaty, spacery, koncerty, akcje społeczne, dyskusje i wykłady.

Na stronie internetowej Muzeum POLIN został opublikowany regulamin zwiedzania, uwzględniający reżim sanitarny obowiązujący w instytucjach kultury.   

Eksperymentuj bezpiecznie w Centrum Nauki Kopernik

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Centrum Nauki Kopernik znów jest otwarte. W całym budynku obowiązują nowe zasady zwiedzania.

Eksponaty oraz powierzchnie często dotykane zostały pokryte specjalną powłoką fotokatalityczną, która zabezpiecza przed bakteriami, wirusami i grzybami.  To rewolucyjne rozwiązanie pozwala zachować czystość bez konieczności ciągłego dezynfekowania. Gospodarze przypominają również o konieczności zasłaniania ust i nosa, zachowaniu bezpiecznej odległości od innych, częstym myciu i dezynfekowaniu rąk oraz poruszaniu się z godnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania.

Na wystawy może teraz wejść o połowę mniej osób, zwiększona została też odległość między eksponatami. Ze względów bezpieczeństwa z użytkowania wyłączone są źródełka wody pitnej, szatnie (można korzystać z szafek samoobsługowych) oraz suszarki do rąk w toaletach (do dyspozycji są jednorazowe papierowe ręczniki). Więcej na temat bezpiecznego zwiedzania i eksperymentowania można znaleźć na stronie internetowej CNK.

Stołeczne muzea znów zapraszają zwiedzających

Warszawskie muzea, zamknięte przez wiele tygodni z powodu pandemii koronawirusa, ponownie zapraszają zwiedzających. Otwarcie planują m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Dom Spotkań z Historią.

Ze względu na bezpieczeństwo gości i personelu placówki wprowadzają nowe zasady zwiedzania, zmieniają się też godziny otwarcia. Pojawiły się dodatkowe zabezpieczenia - płyny dezynfekujące czy plastikowe przegrody.

Uwaga! W pomieszczeniach wystawienniczych zwiedzający powinni mieć zakryte usta i nos.

Ponowne otwarcie warszawski muzeów:

Zachęcamy do obserwowania komunikatów na stronach i profilach społecznościowych placówek - tam zamieszczane są szczegółowe informacje oraz nowe zasady zwiedzania. 

Warszawskie ZOO znów otwarte

ZOO można zwiedzać w godz. 9-18, a w weekendy i święta w godz. 9-19. Obowiązuje limit do 3000 osób jednocześnie, a goście powinni zachować dystans.

Otwarte będą dwa wejścia do zoo – przy ul. Ratuszowej i na wysokości mostu Gdańskiego. Zachęcamy gości do kupna biletów bezgotówkowo lub przez internet na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej mPay oraz w biletomatach przy bramach wejściowych. 

Zwiedzających obowiązują wszystkie zasady bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych – zakrywanie nosa i ust, zachowanie 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi. Na jednej ławce również będzie mogła siedzieć tylko jedna osoba – wyjątkiem są osoby mieszkające ze sobą. Odwiedzający powinni też pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do toalet, a także o zachowaniu zasad sanitarnych, np. nie należy dotykać szyb podglądowych i barierek.

W kolejnych etapach placówka powróci do prowadzenia edukacyjnych zajęć dla najmłodszych, organizacji wydarzeń i plenerowych konkursów. Obecnie gry, konkursy i ciekawostki o zwierzętach można śledzić na Facebooku, na profilu Warszawskie ZOO i ZOO Edukacja.

Taras widokowy na XXX piętrze PKiN znów otwarty

Ponownie otworzyliśmy dla gości taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Specjalne procedury umożliwiają bezpieczne podziwianie panoramy miasta.

Na XXX piętro można wjechać codziennie w godzinach 12-20. Goście oczekujący na windę, stoją w bezpiecznych 2-metrowych odstępach. Windy pracują bez obsługi windziarzy, pod dozorem kamer i dyspozytora dźwigów. Pałac Kultury i Nauki zapewnia gościom pełen dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk, a kupując bilety na taras widokowy można także nabyć maski ochronne.

Spacery „Warszawskie Konserwacje” online

Od kilkunastu lat warszawskie zabytki pięknieją dzięki dotacjom miasta. Efekty remontów mieszkańcy mogli podziwiać podczas spacerów „Warszawskie Konserwacje”. W tym roku, z powodu epidemii, formuła wycieczek uległa zmianie. Zapraszamy do obejrzenia wyremontowanych zabytków online.

 

Film o remoncie elewacji północnej Kolonii Wawelberga, przy ul. Wawelberga 3 i historia tego osiedla dostępny jest tutaj

(https://www.youtube.com/watch?v=V6x1vxzVxKw&feature=youtu.be)

Łazienki Królewskie i park w Wilanowie ponownie otwarte

Od 20 kwietnia ogrody Muzeum Łazienki Królewskie i Pałacu Króla Jana III w Wilanowie są otwarte dla odwiedzających.  

Łazienkowskie ogrody są otwarte w dni powszednie w godz. 10-19, a w weekendy i święta w godz. 8-20. Do odwołania zamknięte pozostaną znajdujące się na terenie ogrodów publiczne toalety oraz plac zabaw. Spacerujący muszą zachować odległość 2 m od innych osób i nosić maseczki oraz ograniczyć dotykanie wyposażenia ogrodów.

Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa pozostają zamknięte do odwołania. Zaplanowane w najbliższym czasie wydarzenia nie odbędą się, podobnie jak zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Muzeum zaprasza do kontaktu z kulturą on-line. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych stale pojawiają się nowe treści, pozwalające korzystać z muzealnej oferty. Dla nauczycieli i uczniów udostępniane są materiały do pracy zdalnej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lazienki-krolewskie.pl.

Otwarty został też park przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zamknięty dla zwiedzających pozostaje pałac, a wszystkie wydarzenia edukacyjne i kulturalne w muzeum zostały odwołane. Spacerować można także po przedpolu pałacu i Morysinie, dzięki bogatym zasobom online: www.wilanow-palac.pl/zasoby_wiedzy.

Schronisko na Paluchu ponownie otwarte

Od 18 lipca Schronisko Na Paluchu otwarte dla mieszkańców, którzy chcą adoptować psa lub kota. Odwiedzający placówkę muszą zasłonić nos i usta oraz zachować bezpieczny dystans. Na nowy dom czeka teraz 586 zwierząt.

W związku z epidemią koronawirusa odwiedziny Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie były czasowo wstrzymane. Teraz mieszkańcy mogą znów przyjść do placówki przy ul. Paluch 2, by zapoznać się z czworonogiem, który szuka nowego właściciela. Przed przyjazdem na Paluch warto przejrzeć ogłoszenia zwierząt dostępne na stronie internetowej schroniska. W zakładce „Do adopcji” znajdują się zdjęcia psów i kotów wraz z opisami o ich wieku, wadze, temperamencie i przyzwyczajeniach. Przy pupilach dopisany jest też numer kontaktowy do wolontariusza lub opiekuna, z którym należy umówić termin spotkania w placówce. Szczegóły dotyczące procedury adopcji psów i kotów oraz porady dla przyszłych właścicieli czworonogów są dostępne na stronie Schroniska Na Paluchu.

Zwrot lub wymiana biletów

W sytuacji, gdy wszystkie wydarzenia w miejskich instytucjach kultury zostały odwołane, zachęcamy mieszkańców do przebukowania biletów na inne terminy bądź wydarzenie.

Informujemy, że w każdej placówce przysługuje również możliwość zwrotu biletu. Szczegółowe informacje na temat formy wymiany biletu, zmiany terminu czy zwrotu, znajdują się na stronach poszczególnych placówek kulturalnych.

Zostań w domu z kulturą

Warszawskie instytucje kultury udostępniają wybrane projekty on-line i umożliwiają mieszkańcom stały kontakt z kulturą, bez konieczności wychodzenia z domu.

Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann – dostępne online

W tym sezonie mieszkańcy i turyści nie spotkają się na inauguracji pokazów w Multimedialnym Parku Fontann. Zapraszamy do transmisji online, podczas których warszawskie legendy będą interpretować znani polscy aktorzy. Tekstom będą towarzyszyły filmy ze spektakli pokazywanych w latach ubiegłych. Zapraszamy przed komputery w piątek, 1 maja o godz. 19.00. Premiery kolejnych odcinków - w każdy piątek, o godz.19.00.

Zostań w domu kultury 

Na stronie www.kulturalna.warszawa.pl oraz Facebooku, na bieżąco aktualizowane są informacje z warszawskiego, wirtualnego świata kultury. Do zwiedzania on-line zapraszają m.in.:

#Zostań w domu, nie wychodź z teatru!
To akcja zainicjowana przez warszawskie teatry w odpowiedzi na ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa. Dzięki tej inicjatywie możemy obejrzeć spektakle on-line, spotkania z aktorkami i aktorami w mediach społecznościowych, mamy okazję na popatrzenie na teatr od kuchni.

TR Warszawa

Teatr Lalka

Teatr Ateneum

Teatr Dramatyczny 

Teatr Studio 

Teatr Lalek Guliwer

Teatr Syrena 

Teatr Żydowski

Wspólnie wspieramy warszawskie teatry

Portal ewejsciowki.pl, który tworzy wspólnotę instytucji kulturalnych i miłośników kultury wysokiej, we współpracy z portalem biletomat.pl, ruszył z ogólnopolską akcją #WspieramKulture:

1.      „Trzymam bilet”

Jeśli posiadasz już bilet na wydarzenie kulturalne, które jednak się nie odbędzie, nie musisz go zwracać. Możesz przebukować bilet na inny termin lub wymienić go na bilet otwarty.

2.      „Kupuję bilety”

Zarezerwuj bilet na nadchodzące wydarzenie jako znak solidarności z artystami, twórcami i wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces tworzenia kultury.

3.      „Podaruj kulturę”

Wiele podmiotów posiada w swoich ofertach voucher, będący biletem otwartym na dowolne wydarzenie. Kupując go swoim bliskim, możesz wesprzeć wybraną instytucję kultury.

4.      „Płacę, ile chcę”

Na portalu ewejsciowki.pl znajdują się darmowe spektakle transmitowane on-line, z możliwością przekazania wsparcia finansowego danej instytucji w modelu "Pay as you want". Cegiełki mają wartość np. 1, 2, 5, 10 czy 20 zł. Do widza należy decyzja czy ogląda spektakl za darmo, czy też zechce wesprzeć daną instytucję małą kwotą. Wpłata nie jest obowiązkowa – link do spektaklu jest ogólnodostępny i zazwyczaj publikowany np. na profilu teatru na Facebooku.

Wszystkie wydarzenia dostępne w modelu dobrowolnych wpłat znajdują się na portalu ewejsciowki.pl. Każdego dnia lista wydłuża się o kolejne interesujące pozycje.

Bieżące informacje, dotyczące akcji #WspieramKulture oraz repertuaru poszczególnych teatrów, które zaangażowały się w tę inicjatywę, znajdują się również na stronie Weź Mnie. Do Teatru na Facebooku.

Działania stołecznych teatrów

Warszawskie teatry podejmują również indywidualne działania, przypominając swoim widzom o różnych możliwościach wsparcia finansowego.

Teatr Syrena uruchomił możliwość zakupu „cegiełek” na rzecz teatru.

Teatr Roma organizuje akcję „Zostań honorowym widzem Teatru Roma”, umożliwiając swoim widzom zakup m.in. imiennej tabliczki na wybranym fotelu czy we foyer teatru, zaproszeń na pierwsze przedpremierowe pokazy nowych tytułów czy ozdobnego Certyfikatu Honorowego Widza Teatru.

Teatr Dramatyczny w ramach akcji #ZmienTerminNieOdwoluj zachęca widzów do zmiany biletu na inny, dowolny termin.

Teatr Rampa oferuje ratunkowy Otwarty Bilet Podarunkowy. Jest to bilet dla 2 osób, który jest ważny do maja 2021 roku i można go wykorzystać na dowolny spektakl.

Teatr WARSawy prosi o wsparcie pod hasłem „Wrócimy z jeszcze większą mocą!”, oferując Bilety Wsparcia.

 

Warszawa wspiera ludzi kultury

Warszawa uruchamia specjalny, dedykowany otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie ludzi kultury – „Mobilni w kulturze”. Przeznaczamy na ten cel 1 mln zł.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator, który zleci osobom fizycznym – artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom – realizacje: koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych; koncepcji rozwoju kompetencji; koncepcji, dotyczącej reorientacji zawodowej twórców, wykonawców, artystów, organizatorów, edukatorów, animatorów, badaczy kultury. Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować on-line. Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób. Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu, a jego wyniki w maju.

Miasto uruchamia również drugi konkurs w ramach wsparcia dla warszawskich księgarń stacjonarnych – „Ulubiona warszawska księgarnia”. Inicjatywa dedykowana jest księgarniom indywidualnym, stacjonarnym i/lub antykwariatom księgarskim – zarówno specjalistycznym, jak i ogólnym – prowadzącym działalność w nie więcej niż 3 księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie.  Docenione zostaną trzy księgarnie, a pula nagród wyniesie 40 tys. zł.

W ramach wsparcia dla ponaddzielnicowych instytucji kultury (teatrów, muzeów, innych instytucji):

·         możliwość zmiany harmonogramu uruchamiania kolejnych rat dotacji podmiotowych;

·         możliwość zmiany wskaźników działań statutowych instytucji, m.in. poprzez renegocjację umów z dyrektorami;

·         wpisanie do kontraktów, w punkcie dotyczącym wskaźników widzów, prezentacji on-line;

·         zmiany harmonogramów w przyznanych dotacjach celowych;

·         pomoc w uzyskaniu bonifikaty lub odroczenia płatności czynszów. 

W ramach wsparcia dla stypendystów artystycznych miasto proponuje możliwość aneksowania harmonogramów i zakresów działań stypendiów.

 

Budżet obywatelski – głosowanie przeniesione na jesień

Warszawscy radni zadecydowali o zmianie harmonogramu obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Przedłużono czas na ocenę projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a głosowanie zostało przeniesione na wrzesień.

Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca, aby umożliwić przeprowadzenie rzetelnej oceny zgłoszonych projektów. Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektów, zgodnie z nowych harmonogramem, przypada od 24 czerwca do 14 sierpnia. Z kolei głosowanie odbędzie się w dniach 1–15 września, a wyniki ogłosimy 30 września. Projekty wybrane w tej edycji będą realizowane w 2021 roku, o ile sytuacja formalno-prawna i faktyczna, umożliwi ich pełną realizację. Pozostałe zasady regulujące przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie nie zmieniły się.

W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego na realizację projektów mieszkańców przeznaczono ponad 83 mln zł.


Nie znalazłeś informacji?