Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Edukacja, sport, kultura

Zasiłek opiekuńczy zostaje przedłużony do 24 grudnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku np. zamknięcia szkoły lub przedszkola.

Więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-przedluzony-do-24-grudnia

Przedłużenie nauki zdalnej

Nauczanie w trybie zdalnym w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych zostaje przedłużone do 3 stycznia 2021 r. 

Ferie zimowe w szkołach w całej Polsce odbędą się od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przechodzą na naukę zdalną

Od poniedziałku, 9 listopada, rząd wprowadza zdalny tryb nauki także dla klas 1-3 szkół podstawowych. W ten sposób dotychczas uczyli się uczniowie klas 4-8 podstawówek oraz szkół ponadpodstawowych.

Rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa, mające zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa - szczegóły tutaj. Kolejne obostrzenia wejdą w życie od soboty, 7 listopada, a te związane z edukacją od poniedziałku, 9 listopada.

Dotychczas, od 17 października, nauka w trybie zdalnym została wprowadzona w szkołach ponadpodstawowych i wyższych. Później, 26 października, tym trybem nauczania zostali objęcie również uczniowie klas 4-8 klas podstawowych.

Dodatkowo od 24 października w godz. 8-16 dzieci i młodzież do 16. r.ż. nie mogą wychodzić z domu bez osoby dorosłej.

Nauka zdalna i zawieszone zajęcia – lista szkół i oddziałów w Warszawie

W związku z zakażeniami wirusem COVID-19 w niektórych placówkach oświatowych część zajęć została zawieszona, a wybrane oddziały prowadzą naukę w trybie zdalnym. Przedstawiamy aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa w warszawskich przedszkolach i szkołach. Stan na 30 listopada, godz. 15.30:

 

Całkowicie zawieszone zajęcia:

Bielany:

 • Przedszkole nr 39

Decyzją Sanepidu zajęcia w całym przedszkolu zostają zawieszone od 30 listopada do 4 grudnia,

Mokotów:

 • Przedszkole nr 260

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym od 26 do 3 grudnia,

 • Przedszkole nr 146

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w całym przedszkolu od 30 listopada do 6 grudnia,

Praga-Południe:

 • Przedszkole nr 180 – ul. Saska 78

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w całym przedszkolu od 30 listopada do 6 grudnia,

 

Szkoły/placówki ogólnomiejskie:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Praga-Południe

Decyzją Sanepidu zajęcia dydaktycznych do 31 grudnia b.r. oraz o zawieszeniu fakultatywnym zajęć zespołów wychowawczych od 16 do 31 grudnia 2020 r. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla uczniów,

 • Zespół szkół Specjalnych nr 78 w  Instytucie "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - Wawer

Decyzją Sanepidu zajęcia we wszystkich oddziałach wchodzących w skład zespołu szkół: w Przedszkolu Specjalnym nr 104, w Szkole podstawowej Specjalnej nr 106 i CXXIII Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym zostają zawieszone od 19.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla uczniów,

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” - Wawer

Decyzją Sanepidu zajęcia w LXXXV  Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym  oraz  Szkole Podstawowej  Specjalnej nr 393 wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” zostają zawieszone od 2 listopada do 31 grudnia. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego – Wawer

Decyzja o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na podstawie rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 oraz 2019 r., poz. 318 i 1093). od 26 do 30 listopada. W sytuacji szczególnej placówka zapewni zajęcia opiekuńcze wychowankom.

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 – Mokotów

Decyzją Dyrektora zajęcia w całej szkole zostają zawieszone od 30 listopada 2020 r do 3 stycznia 2021 r. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 – Żoliborz

Decyzją Dyrektora zajęcia w całej szkole zostają zawieszone od 30 listopada do 4 grudnia. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291 – Żoliborz

Decyzją dyrektora zajęcia we wszystkich oddziałach zostają zawieszone od 30 listopada do 3 stycznia 2021 r. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Branżowa Szkoła I st. Specjalna nr 54 i Szkoła specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 – Śródmieście

Decyzją Dyrektora zajęcia w ul. Długa 9 – zawieszenie zajęć od 30.11.2020 r. do 3.01. 2021 r.. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych – Wola

Decyzją Dyrektora zajęcia we wszystkich składowych placówki: w CXXXIX Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym, Technikum Specjalnym nr 31, Branżowej Szkole I stopniaSpecjalnej nr 52 zostają zawieszone od 29 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167 - Mokotów

Decyzją Dyrektora zajęcia we wszystkich oddziałach zostają zawieszone od 30 listopada do 3 stycznia 2021 r. . Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków.

 • Branżowa Szkoła I st. Specjalna nr 51, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 38 – Praga-Północ

Decyzją Dyrektora zajęcia w całej placówce zostają zawieszone od 30 listopada do 3 stycznia 2021 r. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 

Częściowo zawieszone zajęcia:

Bemowo:

 • Przedszkole nr 319

Decyzją Sanepidu (ustną) zajęcia w grupach: II i III zostają zawieszone od 25 do 30 listopada,

 • Przedszkole nr 350

Decyzją Sanepidu (ustną) zajęcia w grupach: I, II oraz IV zostają zawieszone od 24 do 30 listopada,

 • Przedszkole nr 362

Decyzją Sanepidu (ustną) zajęcia w grupie I zostają zawieszone od 30 listopada do 4 grudnia,

Bielany:

 • Przedszkole nr 308

Decyzją Sanepidu (ustną) zajęcia w grupach: V i VI zostają zawieszone od 24 do 30 listopada,

 • Przedszkole nr 181

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupie II od 27 listopada do 5 grudnia,

Mokotów:

 • Przedszkole nr 28

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupie I od 25 do 30 listopada,

 • Przedszkole nr 148

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupie I w dniu 30 listopada,

 • Przedszkole nr 344

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupach: IV i VI w dniu 30 listopada,

 • Przedszkole nr 317

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupie VI w dniu 30 listopada,

Praga-Południe:

 • Przedszkole nr 392

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupie III od 25 do 30 listopada, natomiast w grupie V od 27 do 3 grudnia,

 • Przedszkole nr 425

Przedszkole uzyskało zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupie III od 26 listopada do 3 grudnia,

 • Przedszkole nr 407

Przedszkole uzyskało zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupie IA od 26 listopada do 3 grudnia,

 • Przedszkole nr 235

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupach: I i V od 30 listopada do 4 grudnia,

 • Przedszkole nr 295

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupie V od 1 do 4 grudnia,

Śródmieście:

 • Przedszkole nr 16

Decyzją Sanepidu (ustną) zajęcia w grupach: I i II zostają zawieszone od 25 do 30 listopada,

Targówek:

 • Przedszkole nr 123

Decyzją Sanepidu zajęcia w grupie „Krokodylki” zostają zawieszone od 26 do 4 grudnia,

 • Przedszkole nr 432

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupie V od 30 listopada do 4 grudnia,

Ursynów:

 • Przedszkole nr 366

Decyzja Sanepidu zajęcia w grupach: VII, VIII oraz IX od 26 do 30 listopada,

 • Przedszkole nr 352

Placówka uzyskała zgodę dzielnicy na zawieszenie zajęć w grupach: I, II, III oraz VII od 25 do 30 listopada,

 • Przedszkole nr 286

Decyzją Sanepidu zajęcia w grupie II zostają zawieszone od 27 listopada do 4 grudnia,

 • Przedszkole nr 395

Decyzją Sanepidu zajęcia w grupach: IX oraz X zostają zawieszone od 30 listopada do 4 grudnia,

Wawer:

 • Przedszkole nr 264

Decyzją Sanepidu zajęcia w grupie VIII zostają zawieszone od 27 listopada do 5 grudnia,

Wola:

 • Przedszkole nr 124

Decyzją Sanepidu zajęcia w grupach: I, II, III oraz IV od 26 listopada do 3 grudnia,

 • Przedszkole nr 253

Decyzją Sanepidu zajęcia w grupie III zostają zawieszone od 25 do 30 listopada,

 • Przedszkole nr 74

Decyzją Sanepidu zajęcia w grupie IV zostają zawieszone w dniu 30 listopada,

 • Przedszkole nr 273

Decyzją Sanepidu zajęcia w grupie II zostają zawieszone od 30 listopada do 4 grudnia,

 • Szkoła Podstawowa nr 225

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziale 0B zostają zawieszone od 26 do 30 listopada,

 • Szkoła Podstawowa nr 388

Decyzją Sanepidu zajęcia w oddziel 0B zostają zawieszone od 30 listopada do 3 grudnia, natomiast w oddziałach: 0A oraz 0C w dniu 30 listopada,

Żoliborz:

 • Przedszkole nr 87

Decyzją Sanepidu (ustną) zajęcia w grupach: IV i V zostają zawieszone od 25 do 30 listopada,

 • Przedszkole nr 361

Decyzją Sanepidu (ustną) zajęcia w grupie V zostają zawieszone od 26 listopada do 3 grudnia,

 

Szkoły/placówki ogólnomiejskie:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Decyzja o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do 31 grudnia b.r. oraz o zawieszeniu fakultatywnym zajęć zespołów wychowawczych od 16 października do 31 grudnia 2020 r.

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 283 w Instytucie Matki i Dziecka

Placówka uzyskała pozytywną opinię na zawieszanie zajęć i wprowadzenie nauki zdalnej dla 15 uczniów klas 3 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 283 w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Klinice Neurologii od 1 września do 31 grudnia 2020 r. - z uwagi na potrzebę ochrony zdrowia uczniów;

 • Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 226 w Instytucie Głuchoniemych - Śródmieście

Decyzją Dyrektora zostają zawieszone zajęcia z logorytmiki, zajęcia taneczne i zajęcia muzyczne we wszystkich oddziałach szkoły, również oddziałach przedszkolnych oraz w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 25 listopada do 1 grudnia. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 85 – Śródmieście

Zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 243 oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 w ZSS nr 85 od 30 listopada do 22 grudnia.

Zajęcia WWRD, dla dzieci których rodzice wyrazili taką potrzebę odbywają się planowo.

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 - Śródmieście

Decyzją Dyrektora zostały zawieszone zajęcia w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 51, we wszystkich klasach CXXXVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr 62. Tryb pracy mieszanej

 • Instytut Głuchoniemych - Śródmieście

Zawieszone zajęcia w niektórych klasach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 226 – w zależności od decyzji rodziców. Zawieszone zajęcia w oddziałach CXXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i Technikum Specjalnego nr 28.

Stacjonarnie funkcjonują wszystkie klasy młodsze w szkole podstawowej, oddziały przedszkolne, zespół wczesnego wspomagania, Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 50 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4. Od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. Instytutjako całość – tryb pracy mieszanej.

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 196 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Słabosłyszących nr 15 – Śródmieście

Nauka hybrydowa na II etapie edukacyjnym: od 30.11-13.XII  klasy 4-5 stacjonarnie,  a klasy 6-8 zdalnie. Od 14.XII do 22 XII  zmiana tj. klasy 6-8 stacjonarnie, a klasy 4-5 zdalnie,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 – Śródmieście

Decyzją Dyrektora w terminie od 30 listopada do 4 grudnia na poziomie klas IV- VIII nauczanie zdalne prowadzone jest w większość oddziałów, za wyjątkiem:- nauka stacjonarna w 4 oddziałach dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością,- hybrydowo pracują: IV a i IV d oraz VI e ( 3 oddziały).

 • Szkoła Podstawowa w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa  Brudzińskiego Specjalna nr 287 – Ochota

Decyzją Dyrektora zajęcia w klasach VII i VIII, prowadzonych na terenie oddziału dziennego psychiatrycznego w SZPZLO Warszawa-Ochota, z siedzibą w Ursusie zostają zawieszone od 30 listopada do 22. Na podstawie decyzji kierownika oddziału szpitalnego i dyrektora szkoły. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 - Ochota

Decyzją Dyrektora zajęcia w 2 klasach młodszych, 4 klasach IV-VIII i jednym zespole rewalidacyjno-wychowawczym zostają zawieszone od 30 listopada do 3 grudnia 2021 r. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków. Szkoła jako całość - tryb pracy mieszanej.

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 – Ochota

Decyzją Dyrektora zajęcia w klasach: 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 8b zostają zawieszone od 30 listopada do 23 grudnia. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147 – Wola

Decyzją Dyrektora zajęcia stacjonarne na poziomie klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zostają zawieszone od 30 listopada do 4 grudnia. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Bielany

Decyzją Dyrektora zajęcia w oddziale łączonym 4-8, prowadzonym na terenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży Warszawa-Bielany zostają zawieszone od 30 listopada do 3 grudnia 2021. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244 – Wawer

Decyzją Dyrektora zajęcia w klasach: IV-VIIIzostają zawieszone od 30 listopada do 4 grudnia. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 89 – Praga-Południe

Decyzją Dyrektora zajęcia w Szkole Branżowej I stopnia nr 53 oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 3 zostają zawieszone od 30 listopada do 4 grudnia. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 – Targówek

Decyzją Dyrektora zajęcia w klasach: I-VIII zostają zawieszone od 30 listopada do 22 grudnia 2020 r. Szkoła prowadzi nauczanie zdalne dla wychowanków.

 

Przygotowanie Warszawy do nauki zdalnej

Stolica przygotowała się do prowadzenia nauki w trybie zdalnym oraz hybrydowym w tym roku szkolnym.

Przygotowania do nauki w trybach innych niż stacjonarnych trwają od kwietnia. Wtedy rozpoczęliśmy proces budowania platformy edukacyjnej eduwarszawa.pl, która docelowo obejmie 30 tysięcy nauczycieli oraz 260 tys. uczniów. Koszt jej wdrożenia i zakupu licencji MS Office365 dla nauczycieli i uczniów to 12 mln zł.

W wakacje przeprowadziliśmy też ankiety na temat tego, jak wyglądała nauka zdalna (w ponad 360 placówkach) oraz przeszkoliliśmy nauczycieli do pracy na nowej platformie.

Przygotowaliśmy „Warszawskie wytyczne edukacyjne - nauka w czasie pandemii”, które zawierają wzory regulaminów, instrukcji do łatwego i szybkiego wykorzystania przez dyrektorów oraz rekomendacje dla dyrektorów wszystkich rodzajów placówek, jak uczyć m.in. w trybach mieszanym i zdalnym.

Zadbaliśmy o osobiste bezpieczeństwo nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty i w maju kupiliśmy środki ochrony osobistej dla ponad 39 tys. nauczycieli i pracowników oświaty za ponad 2,5 mln zł.

Przeznaczyliśmy także 1,1 mln zł na 23,5 tys. paczek żywnościowych i 3 tys. ciepłych posiłków dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, niekorzystających z pomocy OPS.

Zadbaliśmy też o sprzęt komputerowy (zakupy i wypożyczenia) dla 5 tys. nauczycieli i uczniów (2,4 mln zł łącznie z projektami unijnymi).

Przeznaczyliśmy ponad 1,2 mln zł na szczepienia przeciwko grypie dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

W wakacje uczniowie w ramach Warszawskiej Szkoły Letniej mogli skorzystać z bezpłatnych korepetycji. Powstało też Warszawskie Repozytorium Pomysłów oraz infolinia dla rodziców.

Podejmujemy już kolejne działania - umożliwimy m.in. szkołom podstawowym korzystanie z infrastruktury sportowej i pomieszczeń w szkołach ponadpodstawowych. Przygotujemy kolejne materiały i poradniki dla dyrektorów, dotyczące funkcjonowania placówek w czasie pandemii. Będziemy nadal podnosili kompetencje cyfrowe nauczycieli, a do platformy zostaną przyłączone kolejne szkoły. Dzieci objęte pomocą OPS, a znajdujące się na nauczaniu zdalnym, będą mogły korzystać z posiłków m.in. z puli środków dyrektorskich.

Zasady bezpieczeństwa w szkołach od 1 września

Warszawa przygotowała szczegółowe wytyczne dla wszystkich szkół i przedszkoli dotyczące nauki w czasie pandemii.

Miasto opracowało wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 września we wszystkich samorządowych szkołach. Są tam także zalecenia dotyczące m.in. jak najszybszego wdrożenia narzędzi do edukacji zdalnej, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, organizacji pracy w przedszkolach, wspierania dzieci z niepełnosprawnościami, rozwijania kompetencji cyfrowych czy monitorowania problemów uczniów.

„Warszawskie wytyczne edukacyjne”:

 • przed wejściem do szkoły i szatni trzeba zdezynfekować dłonie,

 • do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie,

 • dzieci przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe, które będą musiały przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada jedno dziecko – jeden opiekun) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu, inne osoby z zewnątrz mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,

 • wychowawcy klasy ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia,

 • zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły – oznacza to np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Jednocześnie rekomenduje się jak najrzadszą zmianę   sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy. Zalecane jest również noszenie maseczek na korytarzach szkolnych,

 • uczniowie nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi,

 • sale będą wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach,

 • sprzęt sportowy będzie myty lub dezynfekowany,

 • zostaną wyłączone wszelkie źródełka i fontanny wody pitnej,

 • w łazienkach są instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie.

 

Więcej informacji 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkolI

25 sierpnia Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szczegółowe informacje tutaj.

Od 1 września uczniowie wracają do szkół

Rok szkolny 2020/21 rozpocznie się dla uczniów w formie tradycyjnej, ale w reżimie sanitarnym. Możliwe jest wprowadzanie nauczania w formie mieszanej lub zdalnej, w zależności od sytuacji epidemicznej.

1 września uczniowie wracają do szkół. Rząd i GIS przygotowują wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, w razie pojawienia się ogniska zakażeń.

W szkołach będzie obowiązywało bezwzględne przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zalecane jest zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia.

 

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Opieka nad małymi dziećmi w czasie epidemii

W badaniu, które przeprowadziliśmy wśród rodziców i opiekunów najmłodszych warszawiaków korzystających ze żłobków w okresie maj-sierpień, 99 proc. z nich deklaruje, że placówki w jasny i zrozumiały sposób poinformowały ich o zasadach opieki w warunkach reżimu sanitarnego.

 

Zasady opieki w żłobkach w reżimie sanitarnym

Opieka w miejskich żłobkach nadal odbywa się w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wdrożona w placówkach procedura określa zasady, na podstawie których do żłobka można przyprowadzać wyłącznie zdrowe maluchy, bez objawów infekcji. Do placówek nie są przyjmowane dzieci osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Osoba, które przyprowadza i odbiera dziecko jest zobowiązana do noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego. 

Pomieszczenia, w których przebywają dzieci i sprzęty przez nie używane, są utrzymywane             w czystości, dezynfekowane i wietrzone zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas opieki, w żłobkach zostały zawieszone zajęcia prowadzone przez osoby i firmy zewnętrzne.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 88 proc. badanych rodziców i opiekunów uważa, że dzięki wdrożonym procedurom reżimu sanitarnego żłobek opiekuje się dzieckiem w bezpieczny sposób. W opinii badanych najważniejsze są: częste wietrzenie sal, badanie stanu zdrowia dzieci przed wpuszczeniem do żłobka, w tym pomiar temperatury ciała malucha. Zdaniem rodziców i opiekunów jest to również jedna z najbardziej przestrzeganych zasad w placówkach – udzielono 92 proc. odpowiedzi twierdzących.

 

Jak od września rodzice pogodzą opiekę nad dzieckiem i pracę? 

Jeden na czterech badanych rodziców i opiekunów nie zna jeszcze zasad, na jakich będzie pracować od września (27 proc.). Osoby, które znają te zasady (54 proc.) najczęściej mają wiedzę dotyczącą jednego miesiąca (17 proc.).

Co ważne, blisko połowa ankietowanych (46 proc.) deklaruje, że w przypadku zwiększenia obostrzeń związanych z epidemią, nie ma możliwości zorganizowania opieki nad dzieckiem poza żłobkiem. Pozostali skorzystają z zasiłku opiekuńczego (16 proc.), pracy zdalnej lub z nieodpłatnej pomocy rodziny i znajomych (po 9 proc.).

 

Koronawirus – obawy rodziców

Poczucie niepewności jak rozwinie się sytuacja z koronawirusem jesienią wyraża 76 proc.  badanych. Wśród obaw najczęściej pojawia się utrudniony jesienią dostęp do lekarza pediatry (77 proc.). Ponad połowa respondentów (53 proc.) uważa, że liczba zakażeń COVID-19 w Polsce w najbliższym czasie znacznie wzrośnie, nawet do kilku tysięcy dziennie. Obawy rodziców i opiekunów budzi również niepewność, dotycząca przywrócenia dużych obostrzeń dla obywateli (lockdownu) – jak wiosną i utrata pracy.

Pomoc psychologiczna - w stolicy wspieramy, przeciwdziałamy i pomagamy

Po dłuższej nieobecności dzieci i młodzież wracają do szkół. W tym trudnym pandemicznym okresie warszawscy uczniowie mogą liczyć na wsparcie psychologiczne i pomoc. 

W każdej szkole prowadzonej przez miasto zapewniona jest opieka psychologa lub pedagoga, a w aż 88 proc. szkół podstawowych i 68 proc. szkół ponadpodstawowych dzieci i młodzież mogą liczyć zarówno na opiekę psychologiczną jak i pedagogiczną. Jednocześnie, w zależności od potrzeb w stołecznych szkołach zatrudnia się również innych specjalistów - logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz reedukatorów.

Warszawa ma też rozbudowany system poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. W stolicy działa 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 4 specjalistyczne.

Poradnie, w których są zatrudnieni specjaliści: psycholodzy (diagności, psychoterapeuci – indywidualni i rodzinni oraz trenerzy umiejętności psychologicznych), pedagodzy (diagności, specjaliści terapii pedagogicznej), terapeuci SI, logopedzi oraz pedagodzy specjalni - pomagają uczniom. Diagnozują ich rozwój, możliwości i potrzeby, wspierają rozwój i pomagają w efektywnym uczeniu się, uczą jak rozwiązywać konflikty i problemy. Wspierają też rodziców i nauczycieli w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

Uczniowie z problemami psychicznymi mają możliwość terapii i kontynuowania nauki w czasie hospitalizacji w 3 miejskich szkołach zorganizowanych w szpitalach.

 

Zadzwoń – pomożemy

Zakres działania poradni specjalistycznych jest zróżnicowany i ukierunkowany na rozwiązywanie konkretnych problemów. Poradnie obejmują swoim zasięgiem całe miasto: TOP (diagnozuje dzieci z zaburzonymi analizatorami wzroku i słuchu, afazją, jąkające się, prowadzi też ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy OKRO), Uniwersytet dla Rodziców (dla rodziców wychowujących dzieci z trudnościami w zachowaniu), OPTA (dla dzieci i rodzin zagrożonych alkoholizmem), MOP (zaburzenia okresu dojrzewania, m.in. anoreksja i bulimia).

W ramach specjalistycznej poradni TOP działa Młodzieżowy Telefon Zaufania. Pomoc można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00–19.00.

W mieście działa też Psychologiczne Centrum Wsparcia dla rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy mogą skorzystać z pomocy psychologów, pedagogów, psychoterapeutów. Można tam znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa.

 

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Nasze poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają aktywnie w Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, która udziela pomocy dzieciom zagrożonym wykorzystywaniem seksualnym. Jej działania koncentrują się na ochronie najmłodszych i zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy.

W ramach sieci dzieci i ich rodziny są wspierane przez specjalistów z 23 poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę, z 3 organizacji pozarządowych oraz z Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Jednostką koordynującą działania jest Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”.

 

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

Dodatkowym wsparciem dla naszych szkół są też Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne, które znajdują się w pięciu młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz siedmiu placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Warszawy.

Placówki rozwiązują problemy wychowawcze dzieci i młodzieży, oferują bezpłatną pomoc nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, kuratorom sądowym i pracownikom socjalnym we wszelkich sytuacjach związanych z niedostosowaniem społecznym, trudnościami adaptacyjnymi, uzależnieniami, używaniem lub eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi, nieprzestrzeganiem norm społecznych, buntem, agresją czy fobiami szkolnymi uczniów. Dyżurujący w nich specjaliści udzielają rocznie ponad 1000 indywidualnych porad i konsultacji.

 

Interwenci kryzysowi

Od 2009 r. w stolicy działa też grupa interwentów kryzysowych (powołana zarządzeniem prezydenta), którzy udzielają pomocy pokrzywdzonym i rozwiązują konflikty w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. W jej skład wchodzą przedstawiciele Biura Edukacji oraz psycholodzy i pedagodzy, specjalizujący się w szybkim i skutecznym uruchamianiu procedur kryzysowych. 

 

Szkolenia dla nauczycieli

Wychowawców i szkolnych pedagogów aktywnie wspiera Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). W jego ofercie znajdują się liczne kursy doskonalące, seminaria, warsztaty, konsultacje i inne formy doskonalenia - ukierunkowane na bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne warszawskich uczniów i wychowanków. Realizowane są także szkolenia w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (w tym depresji).

W tym roku szkolnym zaplanowano szkolenia, konferencje i kursy doskonalące, dotyczące m.in.: wsparcia psychologicznego uczniów i edukacji zdrowotnej, diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb, doskonalenia kompetencji metodycznych psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli szkół specjalnych.

 

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna w miejskich przychodniach

W ramach systemu opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Warszawie działają również ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Placówki zapewniają szybki kontakt ze specjalistami oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży oferowane przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych. Ośrodki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej), wizyty i porady.  Przykładem takiej placówki jest Centrum TOGO prowadzone przez Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ. Ośrodek posiada oddziały na Białołęce (w poradni przy ul. Przykoszarowej 16) oraz w Śródmieściu (al. Wyzwolenia 6). Opieką TOGO są objęte dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz ich rodziny i opiekunowie prawni.

W miejskiej przychodni w Ursusie przy ul. Sosnkowskiego 18 (filia SZPZLO Warszawa–Ochota) funkcjonuje dzienny oddział opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Młodzi pacjenci mogą skorzystać z leczenia oraz rehabilitacji; oddział udziela również konsultacji edukacyjnych dla ich rodzin.

W warszawskich podmiotach leczniczych od lat funkcjonują również poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, m.in. na Żoliborzu, Ursynowie, Pradze-Południe.

 

Wykaz placówek, które świadczą opiekę psychologiczną dla dzieci i młodzieży. 

Kupimy szczepionki przeciwko grypie dla pracowników żłobków, przedszkoli, szkół oraz pracowników pomocy społecznej

W związku z początkiem roku szkolnego, Warszawa zakupi szczepionki na grypę dla ponad 43 tys. pracowników stołecznych placówek oświatowych oraz dla blisko 7,5 tys. pracowników pomocy społecznej i miejskich żłobków.

Ze względu na dużą częstotliwość kontaktów społecznych osoby, osoby, które pracują w sektorach oświaty i pomocy społecznej są szczególnie narażone na grypę i infekcje. Dlatego też, w ramach akcji każdy nauczyciel, pedagog, opiekun w żłobku, pracownik miejskich domów i ośrodków pomocy społecznej, jak również pracownik personelu administracyjnego i pomocniczego, będzie mógł skorzystać z finansowanych przez miasto szczepień przeciwko grypie.

Warto dodać, że Warszawa finansuje bezpłatne szczepienia przeciwko grypie sezonowej, które obejmują grupy mieszkańców najbardziej narażone na zachorowanie tj.:

 • osoby powyżej 65 r. życia. W 2019 roku z programu „Grypa 65+” skorzystało blisko 50 tys. seniorów;

 • dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 roku życia;

 • oraz kobiety w ciąży.

Programy te będą realizowane jesienią oraz wiosną i obejmą ok. 50 tys. seniorów, blisko 10 tys. dzieci oraz ponad 3 tys. kobiet w ciąży. Szczepienia są dostępne także dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego oraz podopiecznych noclegowni i schronisk.

Więcej

 

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców w wypadku zamknięcia szkoły lub przedszkola

Od 1 września rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów będzie on przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

W jakich przypadkach można wnioskować o zasiłek na opiekę nad dzieckiem?

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz

 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

 

Więcej informacji 

Eduwarszawa.pl – kończymy pilotaż i zaczynamy kolejny etap

13 000 uczniów i 1300 nauczycieli z 22 szkół w pięciu dzielnicach z kontami na jednej platformie Eduwarszawa.pl. Po dwóch miesiącach pilotażu rozpoczynamy włączanie kolejnych 235 szkół i placówek.

W środę, 1 lipca, odbyła się konferencja online podsumowująca pilotaż i rozpoczynająca kolejny etap wdrażania nowego rozwiązania cyfrowego w placówkach oświatowych realizowanego przez m.st. Warszawę.

– Rozpoczynamy cyfrową transformację warszawskiej oświaty. Przygotowywaliśmy się do tego projektu od kilku lat, a pandemia, która nas dotknęła, zintensyfikowała nasze prace i przyspieszyła działania. Dzisiaj możemy mówić o systemowym rozwiązaniu, jakim jest cyfrowa platforma warszawskiej edukacji – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy i dodaje: – Eduwarszawa.pl udostępnia nowoczesne, bezpieczne i wygodne środowisko codziennej cyfrowej pracy warszawskiej kadry pedagogicznej, uczniów i wychowanków, pracowników administracji i obsługi oraz urzędników. To największy projekt tego typu w Polsce, ale też największy w Europie.

 

Bezpiecznie, cyfrowo i wygodnie

Warszawa podpisała umowę, dotyczącą udostępnienia w latach 2020-2022 licencji A3 Microsoft Office365 wszystkim jednostkom oświatowym,  dla których jest organem prowadzącym. 

Realizacja projektu Eduwarszawa.pl zapewnia standaryzację usług, cyberbezpieczeństwo użytkowników, budowanie kompetencji nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez darmowe udostępnianie technologii, również do użytku prywatnego, cyfrową przestrzeń do pracy stacjonarnej oraz w czasie prowadzenia edukacji zdalnej. 

Eduwarszawa.pl to również rewolucja w możliwości kontaktowania się i wymiany doświadczeń pracowników warszawskiej edukacji. Wdrażane narzędzia dają techniczne możliwości zorganizowania wielu różnorodnych grup nauczycieli, zatrudnionych w tej samej lub innej placówce, o wspólnych zainteresowaniach, wspólnie rozwiązujących istotne dla nich problemy, dzielących się wiedzą i doświadczeniem, pracujących nad tymi samymi dokumentami, współtworzących bibliotekę materiałów do powszechnego wykorzystania.

 

Na początek tysiąc wdrożonych nauczycieli

Pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy pilotaż projektu Eduwarszawa.pl. Wzięło w nim udział 1300 nauczycieli z 22 placówek z 5 dzielnic – Ursynowa, Wawra, Pragi-Południe, Targówka i Żoliborza. Założyliśmy konta 13 tys. uczniów ze szkół objętych pilotażem.

Od 4 maja nauczyciele biorą udział w szkoleniach organizowanych przez  samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).  

Zakończyły się szkolenia wprowadzające dla użytkowników środowiska Office365. Przeprowadzono 52 edycje szkoleń I stopnia, zapoznających nauczycieli z narzędziami z pakietu (oznacza to realizację 780 godzin kształcenia), w których udział wzięło 1 tys. nauczycieli. Dla 45 kolejnych grup (to 675 godzin szkoleń) trwają również szkolenia II stopnia.

 

Wakacje: start szkoleń dla kolejnych nauczycieli

Wakacje w tym roku będą oznaczały dla nauczycieli nie tylko zasłużony wypoczynek, ale i przygotowanie się poprzez doskonalenie do realizacji zdalnej edukacji w nowym roku szkolnym, dzięki czemu edukacja online w Warszawie będzie jeszcze wyższej jakości.

Ruszamy właśnie z kolejnymi szkoleniami. WCIES zaplanował dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, wakacyjny cykl szkoleń przybliżających nowe narzędzia cyfrowe.

Unijne wsparcie dla edukacji zdalnej

62 szkoły z Warszawy i gmin podwarszawskich otrzymają sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze z UE. Sprzęt trafi do szkół na przełomie września i października.

30 czerwca, przedstawiciele samorządu Mazowsza podpisali umowy partnerskie z beneficjentami z Warszawy i gmin podwarszawskich.

Samorządowe władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nie posiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

 

Beneficjenci z Warszawy:

 

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół Łączności w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

samorząd województwa mazowieckiego

Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

Warszawa na Święta – warsztaty, konkursy, gotowanie

Mimo epidemii chcemy podtrzymać świąteczną atmosferę - na profilu miasta na Facebooku od 27 listopada odbywać się będą wydarzenia, warsztaty i konkursy, w których będzie mógł wziąć udział każdy warszawiak, niezależnie od wieku.

Od 27 listopada do 25 grudnia na profilu FB Miasta Stołecznego Warszawy odbędą się warsztaty z zakresu świątecznego gotowania, ozdabiania domu i pieczenia pierniczków. W konkursach będzie można wygrać choinki oraz przygotowane na tę okazję świąteczne plakaty.

Już pod koniec listopada (28 i 29 listopada) podpowiemy jak przygotować piękne ozdoby świąteczne w duchu less waste, ograniczając ilość odpadów i jednocześnie świetnie się bawiąc. Warsztaty poprowadzi blogerka Katarzyna Ogórek. Najlepsze z ozdób wykonanych w domu będzie można zgłosić do konkursu.

W pierwszym tygodniu grudnia (5 i 6 grudnia) razem z Natalią Kudelą warszawiacy będą mogli nauczyć się jak zrobić i ozdobić świąteczne pierniczki, aby zachęcały nie tylko pysznym smakiem, ale również wyjątkowym wyglądem. Odbędzie się również konkurs na najlepsze warszawskie pierniczki.

Od 5 grudnia będzie można obejrzeć także cykl cotygodniowych filmików przygotowany przez Jagnę Niedzielską na temat ekologicznego przygotowywania bożonarodzeniowych potraw. Prowadząca pokaże jak ograniczać marnowanie jedzenia i kreatywnie wykorzystywać nadmiar pozostającej po świętach żywności.

Warszawskie Spotkania Teatralne online

Podczas 40. Warszawskich Spotkań Teatralnych pokazane zostaną najlepsze i najbardziej emocjonujące spektakle z całej Polski. Tegoroczne wydarzenie jest wyjątkowe, bo w całości odbędzie się online – od 5 do 16 grudnia.

12 spektakli online

Jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się online, ale zostanie zachowany charakter uczestniczenia w wydarzeniu na żywo, gdyż spektakle zostaną zagrane na scenach macierzystych teatrów i bezpośrednio stamtąd będą transmitowane. Transmisje będą dostępne wyłącznie w czasie trwania spektaklu poprzez stronę www.warszawskie.org. Warszawskie Spotkania Teatralne zainauguruje „Fedra” z Katarzyną Figurą w roli głównej. Jest to spektakl Teatru Wybrzeże w Gdańsku. W sumie pokazanych zostanie 12 spektakli teatralnych.

Spotkania z twórcami

Po spektaklach planowane są transmisje rozmów z twórcami, które będą udostępniane bezpłatnie na festiwalowym FacebookuWarszawskie Spotkania Teatralne są realizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Spektakle teatralne online

Od 7 listopada br. instytucje kulturalne zostaną zamknięte w związku z epidemią koronawirusa. Jednak coraz więcej wydarzeń kulturalnych jest przenoszonych do internetu.

 

TR Warszawa uruchamia VOD

7 listopada rusza kolejna platforma online warszawskiego teatru. Pod adresem online.trwarszawa.pl będzie transmitowana najnowsza premiera teatralna „Burza: 2020” w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Kolejne transmitowane online spektakle TR Warszawa do końca 2020 roku to m.in.: “Inni ludzie” w reż. Grzegorza Jarzyny (streaming 22 listopada) oraz “Cząstki kobiety” w reż. Kornéla Mundruczó (streaming 18 grudnia).

UWAGA !!!! Ze względu na bezpieczeństwo zespołu aktorsko-realizatorskiego związanego z możliwością zarażenia COVID-19, zostaje odwołana (6 listopada) premiera spektaklu “2020: Burza” w reż. Grzegorza Jarzyny oraz streaming spektaklu zaplanowany na sobotę 7 listopada w TR Online.

 

Teatry online

Pod adresem vod.teatrateneum.pl można oglądać cykl dziesięciu krótkich opowiadań Sławomira Mrożka (co tydzień dodawane są nowe odcinki). Korzystanie z platformy wymaga rejestracji. W tym momencie zawartość serwisu jest bezpłatna, ale w miarę dodawania nowych treści teatr zapowiada wprowadzenie opłat.  

Teatr Dramatyczny oferuje obecnie jeden spektakl online. To „Tajny dziennik” na podstawie M. Białoszewskiego, który można oglądać na stronie online.teatrdramatyczny.pl. Aby to zrobić, trzeba wykupić bilet i wpisać otrzymany kod. Bilet umożliwia obejrzenie filmu przez 24 godziny od zakupu. 

Swoje VOD uruchomił również Teatr Powszechny. 24 października zainaugurował platformę spektaklem „Main Kampf” w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Pod adresem vod.powszechny.com będzie można również oglądać najnowszą premierę tego teatru „Martwa natura”, w reżyserii Agnieszki Jakimiak. Spektakle są dostępne w czasie rzeczywistym dla wszystkich, którzy w systemie VOD zakupią online bilety z kodem.  

Festiwale filmowe online

Kina są zamknięte z powodu pandemii, dlatego kolejne edycje festiwali współfinansowanych przez Warszawę odbędą się w sieci.
 
Grand OFF
Codziennie do 27 listopada, o godz. 20.00 można obejrzeć krótkometrażowe filmy w ramach festiwalu Grand Off. Projekcje będą się odbywać online, na festiwalowym profilu w mediach społecznościowych. Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna z najważniejszych na świecie. Co roku najciekawsze produkcje niezależne poddawane są preselekcji i typowane przez profesjonalną komisję, która nominuje do nagród w 11 kategoriach: scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, scenografia, najlepsza aktorka, najlepszy aktor, fabuła, dokument, animacja oraz najlepszy film polski. Do tegorocznego konkursu zgłoszono cztery tysiące filmów ze 125 krajów! Lista nominowanych znajduje się na stronie Grand OFF. 
 
Pięć Smaków
Ponad 50 filmów pokazanych zostanie podczas 14. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Od 25 listopada do 6 grudnia zaprezentowane zostaną niezwykle różnorodne oblicza azjatyckich kinematografii: od kina grozy po słodkie melodramaty, od drapieżnego autorskiego kina po kojące podróże w nieznane zakątki kontynentu. 

Włodarze czterech miast – Londynu, Buenos Aires, Sztokholmu i Warszawy spróbują odpowiedzieć na to pytanie podczas panelu World Cities Culture Forum. Wydarzenie odbędzie się 29 października o godzinie 18.00. 

Miasta na całym świecie stoją przed ogromnym wyzwaniem odbudowy po skutkach pandemii. Co będzie w tym procesie najtrudniejsze? Jaką rolę odegra w nim kultura? Jakie wnioski można wyciągnąć z obecnego kryzysu? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć World Cities Culture Forum, do którego należy Warszawa.

Sadiq Khan, Horacio Rodríguez Larreta, Anna König Jerlmyr oraz Rafał Trzaskowski omówią wspólnie wnioski z podejmowanych w ich miastach działań związanych z pandemią, a także zastanowią się wspólnie nad możliwościami odbudowy kultury.

Wydarzenie odbędzie się online.

Mobilni w Kulturze. Warszawa wspiera artystów

122 projekty zgłoszone do programu Mobilni w Kulturze, służącego rozwojowi potencjału środowisk kulturalnych i kompetencji kadr kultury, otrzymają wsparcie m.st. Warszawy. Miasto pomaga osobom zajmującym się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Finansowany ze środków miasta Program spotkał się z wyjątkowym zainteresowaniem – zgłoszono do niego 826 wniosków. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 122 zwycięskie projekty. Doceniono m.in te zaangażowane społecznie, np. odwołujące się do problemów różnych grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych, imigrantów itp.), a także działania interdyscyplinarne, łączące walory artystyczne z tematyką ekologiczną, czy pomysły na sztukę dostępną – tworzoną z myślą o osobach, które na co dzień nie mają możliwości korzystania z oferty kulturalnej.

Założeniem programu Mobilni w Kulturze było udzielenie wsparcia warszawskim przedstawicielom środowiska kultury, prowadzącym działania kulturalne, edukacyjne i upowszechnieniowe (także w Internecie), tworzącym koncepcje twórcze oraz rozwijającym kompetencje związane z działalnością kulturalną. Chodziło szczególnie o osoby zajmujące się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Z wynikami naboru można zapoznać się na www.mobilniwkulturze.org. Już na początku sierpnia rozpocznie się etap zawierania umów i uruchomione zostaną pierwsze wypłaty dotacji.

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5000, 7000 lub 9000 zł.

Organizatorem programu Mobilni w Kulturze jest Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, a Realizatorem Programu – Fundacja Stocznia.

Zasady sanitarne w żłobkach i przedszkolach

Miasto opracowało niezbędne procedury i instrukcje, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa maluchom, rodzicom i personelowi.  

Zasady opieki:

 • zgodnie z wytycznymi rządowymi w jednej grupie w przedszkolu lub żłobku może być maksymalnie 12 dzieci (przy zapewnieniu 4 m² powierzchni na jedno dziecko); 

 • usunięto wszystkie zabawki i sprzęty, których nie da się zdezynfekować. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek; 

 • w żłobkach nie wolno zostawiać wózków dziecięcych;

 • do placówek nie są przyjmowane dzieci z rodzin, które przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;

 • przyjęcia do grup odbywają się tylko w określonych godzinach; 

 • zdrowe osoby, przyprowadzające i odprowadzające dzieci, muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe;  

 • w przestrzeni wspólnej rodzice mogą przebywać przy zachowaniu co najmniej 2 m dystansu. Czas pobytu rodziców będzie ograniczony do niezbędnego minimum – rodzice powinni jak najszybciej przekazać lub odebrać dziecko, nie spacerować po placówce i nie prowadzić rozmów telefonicznych; 

 • opieka w placówkach jest tak zorganizowana, aby grupy się nie mieszały

 • sale są wietrzone co godzinę, a dzieci pilnowane, aby często myły ręce (m.in. przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza); 

 • leżaczki i łóżeczka do spania są rozstawiane z zachowaniem odpowiedniej odległości, a po odpoczynku dezynfekowane;

 • place zabaw były dezynfekowane, a dzieci będą z nich korzystały wyłącznie w małych grupach, 

 • w przedszkolach i żłobkach nie będzie żadnych zajęć dodatkowych ani imprez okolicznościowych. 

Rodzice otrzymali te instrukcje – również po to, aby przygotować dzieci do nowej sytuacji w placówkach, np. do sytuacji, że personel nosi środki ochrony osobistej.

W żłobkach, już po wejściu do budynku, opiekunowie w przyłbicach codziennie mierzą dzieciom temperaturę i przeprowadzają krótki wywiad z rodzicami lub opiekunami. Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, jeśli ma podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C), pracownik zaobserwuje u niego katar, kaszel, kichanie. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, zostanie ono odizolowane, a rodzice lub opiekunowie zobowiązani do odebrania go niezwłocznie. Ponadto konieczne będzie okazanie wyniku badania, a przed powrotem dziecka do placówki zaświadczenia lekarza, że jest ono zdrowe.

Olbrzymią rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa sanitarnego odgrywają również rodzice i opiekunowie dzieci i przestrzeganie przez nich restrykcyjnych zasad oraz monitorowanie stanu zdrowia rodziny oraz nieprzyprowadzanie dziecka chorego, z objawami przeziębienia.

Warszawa kupiła blisko 3 mln par rękawiczek, ponad 330 tys. maseczek, blisko 22 tys. przyłbic i ponad 3,5 tys. fartuchów. Przed otwarciem żłobków i przedszkoli tereny w ich pobliżu, w tym place zabaw, zostały zdezynfekowane metodą ozonowania. Kierownicy miejskich żłobków wzięli także udział w internetowym szkoleniu z lekarzem na temat ochrony sanitarnej.

Na podstawie przeprowadzonych przez miasto ankiet wśród ponad 70 tys. rodzin chęć oddania dzieci do przedszkoli zgłosiło 24 proc. rodzin, a do żłobków – 34 proc. Oznacza to, że do żłobków trafi ok. 2,8 tys. maluchów, a do przedszkoli ok. 14 tys. dzieci. Zgodnie z rekomendacją rządu w pierwszej kolejności do placówek będą przyjmowane dzieci osób, które walczą z epidemią (służba medyczna, służby mundurowe) oraz pracowników sektora opieki nad dziećmi i przedsiębiorstw, których działalność jest związana z przeciwdziałaniem COVID-19.  

Obecnie miasto może zapewnić opiekę dla 21 tys. dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz ponad 3 tys. maluchów w żłobkach. Jeśli rząd nie złagodzi wytycznych sanitarnych, może być problem z przyjmowaniem kolejnych dzieci.

 

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

Główny Inspektorat Sanitarny przygotował wytyczne, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw oraz ich opiekunów.

Wytyczne mówią m.in. o tym, że:

 • Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

 • Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

Więcej informacji

Ważność legitymacji studenckich

Legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne do 29 listopada.

Szczegółowe informacje 

Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin

Warszawscy uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią oraz wskazówki dotyczące edukacji zdalnej. Uzyskają je telefonicznie w czterech specjalistycznych poradniach.

W Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Obecnie dyżury telefoniczne pełnią:

• Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” – od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00, pod numerem tel. 519 047 372;

• Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” - od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00, tel. 500 717 258;

• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 pod numerem tel. 510 205 050, a w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00 pod numerem 519 047 370.

• Działa także Młodzieżowy Telefon Zaufania w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Ze specjalistami można się kontaktować od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00-19.00:

 • 27 maja - 570 801 694

 • 28 maja - 667 147 779

 • 29 maja - 574 488 801

 • 1 czerwca - 502 856 44

 • 2 czerwca - 667 147 738

 • 3 czerwca - 570 801 694

 • 4 czerwca - 667 147 779

 • 5 czerwca - 574 488 801

Można również wysłać maila na adres: mtz@mtz.waw.pl.

Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne (kliknij i pobierz numery telefonów i godziny dyżurów). Dyżur w godzinach 9-19.

Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiadają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy tłumaczą i służą radą (nie rozwiązują konkretnych zadań). Kontakt z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl

Warszawskie ZOO

ZOO można zwiedzać w godz. 9-18, a w weekendy i święta w godz. 9-19. Zachęcamy gości do kupna biletów bezgotówkowo lub przez internet na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej mPay oraz w biletomatach przy bramach wejściowych. 

Zwiedzających obowiązują wszystkie zasady bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych – zakrywanie nosa i ust, zachowanie 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi. Na jednej ławce również będzie mogła siedzieć tylko jedna osoba – wyjątkiem są osoby mieszkające ze sobą. Odwiedzający powinni też pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do toalet, a także o zachowaniu zasad sanitarnych, np. nie należy dotykać szyb podglądowych i barierek.

Gry, konkursy i ciekawostki o zwierzętach można śledzić na Facebooku, na profilu Warszawskie ZOO i ZOO Edukacja codziennie w godz. 9-17. 

Od 10 października wejście i wyjście oraz kasa od ul. Jagiellońskiej są czynne do godz. 16. Po godz. 16 wyjść można tylko bramami od ul. Ratuszowej i od Mostu Gdańskiego. Wyjście od ul. Wybrzeże Helskie pozostaje nieczynne.

Taras widokowy na XXX piętrze PKiN

Na XXX piętro można wjechać codziennie w godzinach 10-20. Goście oczekujący na windę, stoją w bezpiecznych 2-metrowych odstępach. Windy pracują bez obsługi windziarzy, pod dozorem kamer i dyspozytora dźwigów. Pałac Kultury i Nauki zapewnia gościom pełen dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk, a kupując bilety na taras widokowy można także nabyć maski ochronne.

Spacery „Warszawskie Konserwacje” online

Od kilkunastu lat warszawskie zabytki pięknieją dzięki dotacjom miasta. Efekty remontów mieszkańcy mogli podziwiać podczas spacerów „Warszawskie Konserwacje”. W tym roku, z powodu epidemii, formuła wycieczek uległa zmianie. Zapraszamy do obejrzenia wyremontowanych zabytków online.

 

Film o remoncie elewacji północnej Kolonii Wawelberga, przy ul. Wawelberga 3 i historia tego osiedla dostępny jest tutaj

(https://www.youtube.com/watch?v=V6x1vxzVxKw&feature=youtu.be)


Nie znalazłeś informacji?