null Europejski Miesiąc Różnorodności

W maju odchodzimy Europejski Miesiąc Różnorodności. Celem wydarzenia jest zwiększanie świadomości na temat znaczenia różnorodności i włączenia społecznego w miejscach pracy oraz innych obszarach naszego społeczeństwa.

Warszawski Miesiąc Różnorodności

W ramach Warszawskiego Miesiąca Różnorodności w wydarzeniach uczestniczą warszawskie biblioteki, muzea, domy kultury, teatry czy Miejsca Aktywności Lokalnej, ale też różne miejskie jednostki. Organizują spotkania, spektakle, promują literaturę tematyczną dotyczącą różnorodności, niedyskryminacji i praw człowieka.

Lista wydarzeń dostępna jest na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/warszawski-miesiac-roznorodnosci.

Konferencja poświęcona różnorodności w miejscu pracy

Miasto Warszawa razem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają 21 maja do udziału w konferencji „Miesiąc Różnorodności 2024”.

Spotkanie odbędzie się w Forcie Sokolnickiego w parku Stefana Żeromskiego w godzinach 10.00-15.00.

Największe wydarzenie realizowane w ramach Karty Różnorodności wspiera przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Każdego roku gromadzi osoby eksperckie zajmujące się zarządzaniem różnorodnością oraz działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją.

Więcej informacji o konferencji na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/otwieramy-rejestracje-na-zakonczenie-miesiaca-roznorodnosci-2024/.

Nie znalazłeś informacji?