null Finansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji oraz czipowania zwierząt

Rozpoczęcie kolejnej edycji akcji planowane jest na początku II kwartału 2024 roku.

Termin może ulec zmianie w związku z koniecznością przeprowadzenia nowego zamówienia publicznego.

Sterylizacja, kastracja oraz elektroniczne znakowanie psów i kotów w 2023 roku

Obecnie placówki weterynaryjne przeprowadzają zabiegi na podstawie listy osób wcześniej zapisanych. Placówki weterynaryjne biorące udział w akcji nie przyjmują już nowych zapisów.

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy.

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem nr 49 wprowadził obowiązek na obszarze zagrożonym wścieklizną szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Od 15 kwietnia 2022 r. obszar zagrożony wścieklizną objął już cały teren m.st. Warszawy.

Obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie jest czasowy i obowiązuje do momentu odwołania go przez Wojewodę Mazowieckiego.

Mieszkańcy m.st. Warszawy powinni spełniać obowiązek wynikający z aktualnych rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego regulujących przedmiotową kwestię. Niewypełnienie obowiązku zaszczepienia zwierzęcia jest wykroczeniem, za które właścicielowi grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Akcja elektronicznego znakowania psów i kotów w Warszawie

Czipowanie (elektroniczne znakowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu.

Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. W czytniki wyposażone są: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Eko Patrole Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz większość lecznic weterynaryjnych.

Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania).

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota jest:

 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze są dostępne w zakładach leczniczych,

 • okazanie dowodu tożsamości,

 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

 • ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,

 • ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu w terminie do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

W latach 2007-2022 elektronicznemu znakowaniu w ramach akcji prowadzonej przez Miasto poddano 108 963 psów i kotów.

Akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów w Warszawie

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.

ZALETY ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTARCJI ZWIERZĄT:

 • u zwierząt poddanych tym zabiegom zmniejsza się niekontrolowana agresja;

 • nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych;

 • nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt;

 • większe przywiązanie do właścicieli - swojego „stada”;

 • sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej;

 • sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków;

 • kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty;

 • dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

A B C  ZABIEGÓW:

 • Podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.  

 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.

 • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.

 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy. Dotyczy ona zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania).

M.st. Warszawa finansuje standardowe zabiegi sterylizacji i kastracji w narkozie infuzyjnej, w liczbie maksymalnie dwóch zwierząt rocznie w odniesieniu do jednego właściciela.

Koszt zabiegu obejmuje:

 • wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,

 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,

 • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku po zabiegu,

 • przekazanie psa/kota właścicielowi wraz z informacją o przeprowadzonym zabiegu
  i pisemnymi zaleceniami pooperacyjnymi,

 • opieka pooperacyjna, w tym wizyty kontrolne, obejmujące (jeżeli jest to konieczne):

 • badanie kliniczne i kontrola rany pooperacyjnej;

 • antybiotyk i jego podanie;

 • lek przeciwbólowy i jego podanie;

 • zdjęcie szwów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest:

 • posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),

 • okazanie dowodu tożsamości,

 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,

 • ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,

 • to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),

 • ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

W latach 2012-2022 sterylizacji i kastracji w ramach akcji prowadzonej przez Miasto poddano 20 695 psów i kotów.

Nie znalazłeś informacji?