Specific category icon

Zwierzęta w mieście

Wstecz

Finansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji oraz czipowania zwierząt

Sterylizacja/kastracja

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 13 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku (uchwała nr VII/123/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r.).

Dotyczy ona zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wykonania zabiegu zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania).

 

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest:

 • posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),

 • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza pn. „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota na koszt m.st. Warszawy w 2019 roku” . Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,

 • okazanie dowodu tożsamości,

 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

 • ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,

 • to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),

 • ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

 

UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

Wykaz lecznic

Lista wykonawców oraz szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Czipowanie zwierząt

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 13 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku (uchwała nr VII/123/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia14 lutego 2019 r.).

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych bez względu na dzielnicę zamieszkania.

 

Warunki bezpłatnego oznakowania psa/kota:

 • wypełnienie w 2 egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze są dostępne w zakładach leczniczych,

 • okazanie dowodu tożsamości,

 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

 • ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,

 • ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

 

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej  Bazy Danych  SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu w terminie do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

 

Stop bezdomności zwierząt

Pytania

Czy przy ww zabiegach obowiązuje rejonizacja z podziałem na dzielnice?

Odp.: Nie. 

 

Jednym z warunków jest posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich) czy zamiennie może być okazany pit z pieczątką Urzędu Skarbowego?

Nie. Warunkiem jest posiadanie ważności uprawień „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka”. Wykonawcom udostępniono aplikację „KartaWawa” służącą do ich odczytywania. Lekarze weterynarii nie mogą sprawdzać PIT-ów właścicieli zwierząt w związku z ochroną danych osobowych.

Jednym z warunków skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest: posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich)

 

Czy Warszawska Karta Płatnicza z wgranym e-hologramem jest również honorowana?

Urząd m.st. Warszawy partnerom programu Karta Warszawiaka, w tym lekarzom weterynarii uczestniczącym w akcji, udostępnia aplikację „KartaWawa”, w której sprawdzają ważność e-hologramu mieszkańców.

 

Sprawdzenie ważności e-hologramu odbywa się przez wpisanie w aplikację numeru Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka.

Na wszystkich nośnikach zaakceptowanych przez ZTM, na których jest wgrany e-hologram Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka widnieje 11 cyfrowy numer karty w formacie 3+8, dzięki któremu można sprawdzić ważność karty w aplikacji KartaWawa i na portalu https://karta.um.warszawa.pl/aplikacja 

Warszawska Karta Płatnicza z wgranym e-hologramem potwierdzającym ważność uprawnień jest honorowana w akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.

Posiadając e-hologram wgrany np. na legitymacji studenckiej osoba powinna posiadać taki numer.

Bez numeru nie ma możliwości sprawdzenia przez lekarzy, którzy mają podpisaną umowę ważności uprawień mieszkańców.

 

Przydatne


Nie znalazłeś informacji?