Specific category icon

Zwierzęta w mieście

Wstecz

Finansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji oraz czipowania zwierząt

Czipowanie, kastracja i sterylizacja w 2020 roku

Radni m.st. Warszawy przyjęli 16 stycznia 2020 roku program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku.

Stolica będzie finansować m.in. czipowanie psów i kotów, pracę ekopatrolów, jak również wspierać działalność Schroniska Na Paluchu.

W chwili obecnej Urząd m.st. Warszawy prowadzi postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na ww. działania.

Po rozstrzygnięciu postępowania oraz po podpisaniu umów z wykonawcami, lista lecznic weterynaryjnych oraz szczegółowe informacje i zasady dot. akcji zostaną zamieszczone na stronie http://bip.warszawa.pl/bos w zakładce: zwierzęta
w mieście.

Rozpoczęcie akcji planowane jest w kwietniu. 

 

 

UCHWAŁA NR XXV/709/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2020 roku. 

Sterylizacja i kastracja przeprowadzana w zeszłym roku

W 2019 roku akcja prowadzona była przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 13 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku (uchwała nr VII/123/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r.).

 

Czipowanie zwierząt w zeszłym roku

W 2019 roku akcja prowadzona była przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 13 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku (uchwała nr VII/123/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia14 lutego 2019 r.).

 

Pytania

Czy przy ww zabiegach obowiązuje rejonizacja z podziałem na dzielnice?

Odp.: Nie. 

 

Jednym z warunków jest posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich) czy zamiennie może być okazany pit z pieczątką Urzędu Skarbowego?

Nie. Warunkiem jest posiadanie ważności uprawień „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka”. Wykonawcom udostępniono aplikację „KartaWawa” służącą do ich odczytywania. Lekarze weterynarii nie mogą sprawdzać PIT-ów właścicieli zwierząt w związku z ochroną danych osobowych.

Jednym z warunków skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest: posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich)

 

Czy Warszawska Karta Płatnicza z wgranym e-hologramem jest również honorowana?

Urząd m.st. Warszawy partnerom programu Karta Warszawiaka, w tym lekarzom weterynarii uczestniczącym w akcji, udostępnia aplikację „KartaWawa”, w której sprawdzają ważność e-hologramu mieszkańców.

 

Sprawdzenie ważności e-hologramu odbywa się przez wpisanie w aplikację numeru Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka.

Na wszystkich nośnikach zaakceptowanych przez ZTM, na których jest wgrany e-hologram Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka widnieje 11 cyfrowy numer karty w formacie 3+8, dzięki któremu można sprawdzić ważność karty w aplikacji KartaWawa i na portalu https://karta.um.warszawa.pl/aplikacja 

Warszawska Karta Płatnicza z wgranym e-hologramem potwierdzającym ważność uprawnień jest honorowana w akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.

Posiadając e-hologram wgrany np. na legitymacji studenckiej osoba powinna posiadać taki numer.

Bez numeru nie ma możliwości sprawdzenia przez lekarzy, którzy mają podpisaną umowę ważności uprawień mieszkańców.

 

Przydatne


Nie znalazłeś informacji?