Wstecz

Finansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji oraz czipowania zwierząt

Miejski program czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt

Akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów w Warszawie została zakończona z powodu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację zabiegów w 2021 roku. 

Elektroniczne znakowanie psów i kotów

Czipowanie (elektroniczne znakowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. W czytniki wyposażone są: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Eko Patrole Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz większość lecznic weterynaryjnych. Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy.

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania).

Wykaz lecznic (otwarcie w nowym oknie)

 

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota jest:

 1. wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze są dostępne w zakładach leczniczych,

 2. okazanie dowodu tożsamości,

 3. okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

 4. ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,

 5. ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych  SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu (otwarcie w nowym oknie)w terminie do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

W latach 2007-2020 elektronicznemu znakowaniu w ramach akcji prowadzonej przez Miasto poddano 104 214 psów i kotów.

Sterylizacja i kastracja

UWAGA! Akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów w Warszawie została zakończona z powodu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację zabiegów w 2021 roku.

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy. Dotyczy ona zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania).

 

ZALETY ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTARCJI ZWIERZĄT:

 1. u zwierząt poddanych tym zabiegom zmniejsza się niekontrolowana agresja,

 2. nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych,

 3. nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt,

 4. większe przywiązanie do właścicieli - swojego „stada”,

 5. sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,

 6. sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,

 7. kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty,

 8. dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

 

ABC  ZABIEGÓW:

 1. Podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.  

 2. Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.

 3. Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.

 4. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

 

Koszt zabiegu obejmuje:

 1. wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,

 2. wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,

 3. zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,

 4. wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

 

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest:

 1. posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),

 2. okazanie dowodu tożsamości,

 3. okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),

 4. wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,

 5. ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,

 6. to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),

 7. ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

 

UWAGA! Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

W latach 2012-2020 sterylizacji i kastracji w ramach akcji prowadzonej przez Miasto poddano 15 956 psów i kotów.

Pytania

Czy przy ww zabiegach obowiązuje rejonizacja z podziałem na dzielnice?

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania).

 

Jednym z warunków jest posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich), czy zamiennie może być okazany pit z pieczątką Urzędu Skarbowego?

Nie. Warunkiem jest posiadanie ważności uprawień „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka”. Wykonawcom udostępniono aplikację „KartaWawa” służącą do ich odczytywania. Lekarze weterynarii nie mogą sprawdzać PIT-ów właścicieli zwierząt w związku z ochroną danych osobowych.

Jednym z warunków skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest: posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich)

 

Czy Warszawska Karta Płatnicza z wgranym e-hologramem jest również honorowana?

Urząd m.st. Warszawy partnerom programu Karta Warszawiaka, w tym lekarzom weterynarii uczestniczącym w akcji, udostępnia aplikację „KartaWawa”, w której sprawdzają ważność e-hologramu mieszkańców.

Sprawdzenie ważności e-hologramu odbywa się przez wpisanie w aplikację numeru Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka.

Na wszystkich nośnikach zaakceptowanych przez ZTM, na których jest wgrany e-hologram Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka widnieje 11 cyfrowy numer karty w formacie 3+8, dzięki któremu można sprawdzić ważność karty w aplikacji KartaWawa i w portalu internetowym (otwarcie w nowym oknie)

Warszawska Karta Płatnicza z wgranym e-hologramem potwierdzającym ważność uprawnień jest honorowana w akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.

Posiadając e-hologram wgrany np. na legitymacji studenckiej osoba powinna posiadać taki numer.

Bez numeru nie ma możliwości sprawdzenia przez lekarzy, którzy mają podpisaną umowę ważności uprawień mieszkańców.

 


Nie znalazłeś informacji?