Wstecz

Identyfikator MW - budowa II linii metra na Woli

Kto może otrzymać identyfikator MW

Z powodu budowy II linii metra na Woli Zarząd Dróg Miejskich wydaje identyfikatory umożliwiające przejazd ul. Górczewską do posesji, które mają dojazd tylko z północnej jezdni tej ulicy. 
           
Dojazd do posesji przy ul. Górczewskiej 90, 92A, 104, 106, 116 i 118, które mają wjazdy z północnej jezdni ulicy jest możliwy na podstawie wydanego przez Zarząd Dróg Miejskich identyfikatora Metro Wola (MW).
 
Wniosek o wydanie identyfikatora Metro Wola (MW) mogą składać właściciele i najemcy lokali mieszkalnych i garaży oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

 

Metro oddaje Górczewską - komunikat dotyczący również posiadaczy identyfikatorów MW.
 

Identyfikatory Metro Wola (MW) wydawane są bezpłatnie.

 

O wydanie identyfikatora mogą ubiegać się:

  1. właściciele/najemcy lokali mieszkalnych,

  2. właściciele/najemcy garaży,

  3. osoby prowadzące działalność gospodarczą,

które są ponadto:

  4. właścicielem pojazdu,

  5. współwłaścicielem pojazdu,

  6. osobą dysponującą pojazdem na podstawie odpłatnej czynności cywilnoprawnej lub umowy użyczenia.

UWAGA!
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać wyłącznie jeden Identyfikator MW.

Obsługa budowy metra

Pojazdy obsługujące i nadzorujące budowę metra przy północnej jezdni ulicy Górczewskiej na odcinku Deotymy - Konarskiego z zapewnionym dojazdem poprzez istniejący zjazd z jezdni ulicy Górczewskiej otrzymują identyfikator MW.

Wymagane dokumenty i załączniki

  1. wypełniony wniosek MW,

  2. dokumenty potwierdzające zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,

  3. dokument poświadczający wynajem lokalu mieszkalnego/gospodarczego/garażu,

  4. zaświadczenie o możliwości parkowania pojazdu na terenie posesji wydane przez jej właściciela (lub osobę przez niego upoważnioną), której obsługa możliwa jest jedynie od północnej jezdni ulicy Górczewskiej poprzez istniejący wjazd.

Identyfikator MW „na okaziciela”

W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich wydaje identyfikator bez wskazania na identyfikatorze numeru rejestracyjnego pojazdu czyli identyfikator „na okaziciela”.

Miejsce złożenia i odbioru

Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich

Chmielna 120,  

00-801 Warszawa,

pn - pt w godz. 7.30-15.30

Duplikat Identyfikatora MW

W przypadku utraty lub uszkodzenia identyfikatora uniemożliwiające jego dalsze użycie, nowy identyfikator może być wydany dopiero po złożeniu przez wnioskodawcę stosownego oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego identyfikatora.

W przypadku uszkodzenia identyfikatora należy go zwrócić wraz z oświadczeniem o uszkodzeniu.

Jeśli upłynął termin ważności identyfikatora należy ponowić procedurę składania wniosku wraz z aktualnymi dokumentami oraz zwrotem poprzedniego identyfikatora.

Typy identyfikatorów

ZDM wydaje dwa typy identyfikatorów MW:

  1. krótkoterminowe,

  2. długoterminowe (mieszkańcy, obsługa budowy metra).

O terminie ważności identyfikatorów MW decyduje Zarząd Dróg Miejskich.

Opłaty

Identyfikatory wydawane są bezpłatnie.

Umieszczenie identyfikatora w pojeździe

Identyfikator MW należy umieścić w pojeździe bezpośrednio za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie zawartych na awersie danych przez organy kontrolne. Umieszczenie identyfikatora MW w sposób uniemożliwiający jego odczytanie będzie traktowane jako wjazd nieuprawniony.

Dodatkowe informacje

Sczegółowe informacje na temat identyfikatorów można otrzymać w Wydziale Organizacji Ruchu Zarządu Dróg Miejskich (ul. Chmielna 124, wejście od ul. Żelaznej, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 22 55-89-211).

ZDM   
 


Nie znalazłeś informacji?