Obiekty i programy sportowo-rekreacyjne

Wstecz

Kompleks sportowy „Skra”

Rewitalizacja „Skry”

9 lutego 2022 roku ruszył przetarg na I etap rewitalizacji „Skry”, którego celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do uprawiania sportu zarówno wyczynowego, jak i rekreacyjnego.

Zostanie wybudowany nowoczesny stadion lekkoatletyczny z zapleczem i boiska, ale także strefa rekreacyjno-sportowa dostępna dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

Przetarg zorganizowano w formie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlanych polegających na rewitalizacji kompleksu, w tym m.in. budowy stadionu lekkoatletycznego z bieżnią czterotorową 400 m i trybuną na 500 osób, budowy rzutni treningowej ze stanowiskami np. do pchnięcia kulą oraz pełnowymiarowego boiska do gry w rugby.

W ramach I etapu rewitalizacji „Skry” powstanie też strefa boisk sportowych: dwa pełnowymiarowe boiska do koszykówki, boisko do gry w siatkówkę oraz boisko do gry w siatkówkę plażową.

Wykonawca będzie miał 32 miesiące od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych.

Oferty można było składać do 14 marca 2022 r., a jednostką nadzorującą inwestycję jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

Więcej informacji na stronie: aktywnawarszawa.waw.pl.

Oferty w przetargu

15 marca 2022 roku zostały otwarte oferty w przetragu.

O I etap modernizacji rywalizują dwa podmioty:

  • konsorcjum spółek Tamex Obiekty Sportowe i Gardenia Sport, które złożyło ofertę opiewającą na 51 959 894,74 złotych brutto;

  • spółka Eversport z ofertą w kwocie 52 701 382,56 złotych brutto.

Komisja przetargowa przez dwa tygodnie będzie analizowała złożone oferty.

Zwycięzca będzie miał maksymalnie 32 miesiące (od momentu podpisania umowy) na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych I etapu rewitalizacji kompleksu. 

Batalia sądowa

28 stycznia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok podtrzymujący orzeczenie I instancji, nakazujący wydanie miastu kompleksu sportowego „Skra”. Pozew miasta został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie 3 października 2018 r.

Informacje o planach przebudowy obiektu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta (otwarcie w nowym oknie).

Kompleks sportowy „Skra” został oddany Stowarzyszeniu RKS Skra w użytkowanie wieczyste na mocy umowy zawartej 29 stycznia 1974 r. na okres 40 lat. Mimo starań klubu o kontynuację wieczystego użytkowania, Sąd Okręgowy oddalił powództwo o przedłużenie umowy użytkowania wieczystego. W uzasadnieniu sąd podał, że klub RKS Skra nie wykazał, aby nieruchomość była potrzebna na cele publiczne lub społeczne ani nie przeznaczył na nie wystarczających środków finansowych. Co ważne, zwrócono też uwagę na katastrofalny stan techniczny obiektu.

Klub RKS Skra przegrywał również w kolejnych instancjach. Sąd Najwyższy wyrokiem z 20 listopada 2015 r. oddalił skargę kasacyjną pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego z 15 stycznia 2014 r. W 2017 r. miasto wezwało klub do próby ugodowej, a następnie po posiedzeniu sądu 24 października 2017 r., kiedy ostatecznie do ugody nie doszło, miasto przystąpiło do czynności zakończonych złożeniem pozwu przeciwko RKS Skra o wydanie nieruchomości.

Pozew miasta o wydanie nieruchomości został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 3 października 2018 r., a 16 grudnia 2019 r. zapadł korzystny dla Warszawy wyrok w sprawie, od którego pozwany złożył odwołanie. 28 stycznia 2021 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał orzeczenie I instancji, które nakazuje wydanie miastu nieruchomości.

Mimo wcześniejszych orzeczeń i wielokrotnych prób przejęcia nieruchomości, przez lata pozostawała ona we władaniu Stowarzyszenia. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest wyrokiem kończącym długoletni spór o nieruchomość i dający możliwość przywrócenia kompleksowi sportowemu „Skra” dawnej świetności.

Założeniem m.st. Warszawy było przejęcie nieruchomości w sposób, który w możliwie najmniejszym stopniu negatywnie wpłynie na sportową działalność organizacji funkcjonujących na terenie Skry. W trakcie tego procesu przedstawicieli klubu poinformowano o szeregu możliwości i wariantów, które umożliwiłyby przejęcie przez miasto terenów „Skry” (w tym przejęcie odpowiedzialności za jej stan) – wraz z pozostawieniem klubowi i jego zawodnikom możliwości korzystania z obiektów i urządzeń sportowych. O ile pierwszy etap tego procesu uzasadniał prowadzenie z klubem takich rozmów (m.in. analizowane były miejskie propozycje; przedstawiane kontrpropozycje, itd.), o tyle w późniejszym okresie - z uwagi na nieuzasadnioną z naszego punktu widzenia bierną postawę RKS SKRA - zostaliśmy zmuszeni do odstąpienia od tych rozmów i przystąpienia do odzyskania nieruchomości na drodze sądowej.


Nie znalazłeś informacji?