Wstecz

Lato w Mieście 2022

Akcja "Lato w Mieście" potrwa od 27 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku.

Podobnie jak w minionych latach feryjne placówki edukacyjne (FPE) będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Informator o turnusach wakacyjnych – wybierz zakładkę Informator o ofercie turnusów wakacyjnych następnie wybierz termin i dzielnicę

Krok po kroku

  1. Wejdź na stronę https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl podaj PESEL dziecka i utwórz hasło.

  2. Wybierz turnusy feryjne, wskaż preferowane szkoły (można wybrać dowolną liczbę szkół).

  3. Po informacji o zakwalifikowaniu dziecka dokonaj opłaty za wyżywienie i opiekę.

  4. Złóż potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Ważne

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Szczegółowy harmonogram

Data

Zdarzenie

od 10 maja godz. 8.00 do 22 maja 2022 r. godz. 24.00

Zapisy kandydatów na stronie:
https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

24 maja 2022 r. godz. 16.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na Akcję "Lato w mieście".

od 25 maja godz. 8.00 do 8 czerwca 2022 r. godz. 12.00

Składanie przez rodziców kart oraz potwierdzeń opłat za opiekę i wyżywienie (zaświadczeń zwalniających z opłat).

13 czerwca 2022 r. godz. 12.00

Publikacja list kandydatów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania na Akcję "Lato w mieście".

20 czerwca 2022 r. godz. 8.00

Publikacja wolnych miejsc

od 20 czerwca 2022 r. godz. 8.00

Rekrutacja na wolne miejsca (w godzinach ustalonych w danej szkole)

9 czerwca 2022 r. godz. 16.00

Publikacja oferty Feryjnych Punktów Specjalistycznych

Zapisy

Od 10 maja od godziny 8:00 do 22 maja 2022 roku będą trwały zapisy, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło.

Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły.

Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00.

Opłaty

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych.

Opłata wynosi:

  • 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły,

  • 35 zł dziennie za opiekę.

Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zwolnienie z opłat

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Zasady zapisów

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

Zasady rekrutacji do szkół ogólnodostępnych i integracyjnych

Zasady rekrutacji do szkół specjalnych

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2022 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

Koordynatorzy w dzielnicach

Kontakt do koordynatorów akcji podany jest na stronie.

Pytania

Czy dziecko z Ukrainy - uchodźca które uczy się w szkole w Warszawie może być zapisane na akcje Lato w mieście 2022?

Od 31 maja 2022 r. ruszają zapisy do Akcji „Wspólne Warszawskie Lato” organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci - UNICEF. „Wspólne Warszawskie Lato” jest działaniem uzupełniającym ofertę Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022. Projekt finansowany jest przez UNICEF i przeznaczony dla dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. i mieszkających obecnie na terenie Warszawy. Więcej informacji na stronie.


Nie znalazłeś informacji?