Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Lokal dla Przedsiębiorczych - program dla bezrobotnych


Program "Lokal dla Przedsiębiorczych" adresowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, objętych programem aktywizacji zawodowej, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, z wykorzystaniem lokali użytkowych będących własnością m.st. Warszawy.

Lokale, które mogą być przeznaczone dla osób bezrobotnych, to lokale użytkowe tzw. ”POZA KONKURSEM”, które nie znalazły zainteresowania w konkursach ofert na najem. Przez 18 miesięcy najemca korzysta z obniżonych stawek czynszu, ponosząc opłaty niezależne od wynajmującego.

Sprawy prowadzą Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami lub Wydziały Zasobów Lokalowych właściwe ze względu na lokalizację lokalu użytkowego.

Lokale użytkowe na wynajem 


Sprawy lokalowe
 


Nie znalazłeś informacji?