Specific category icon

Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Wstecz

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Dane teleadresowe

Miejska Pracownia Planowania 
Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

sekretariat: PKiN, pok. 1321, 13-te piętro
tel.: 22 656 67 18

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Zadania

Do głównych zadań Pracowni należy sporządzanie opracowań planistycznych dla m.st. Warszawy:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych części miasta

 • opracowań planistycznych dla indywidualnych przedsięwzięć publicznych


Ponadto Pracownia została upoważniona do wykonywania innych zadań, niezbędnych do planowania rozwoju Warszawy lub wynikających z bieżących potrzeb władz miasta. Są to m.in. takie opracowania jak:

 • analizy społeczne i demograficzne

 • analizy i studia komunikacyjne

 • opracowania ekofizjograficzne

 • prognozy oddziaływania na środowisko

 • prognozy skutków finansowych uchwalenia planu

 • prace analityczne i studia przestrzenne

Struktura organizacyjna jednostki

 • Zespół Generalnego Projektanta
 • Zespół Urbanistyczny Centrum
 • Zespół Urbanistyczny Północ
 • Zespół Urbanistyczny Południe
 • Zespół Komunikacji i Infrastruktury
 • Zespół Prognoz Ekonomiczno-Społecznych
 • Zespół Infrastruktur
   

Biuro Urzędu m.st. Warszawy nadzorujące jednostkę

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 


Nie znalazłeś informacji?