Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

tel. (22) - 656-67-18

e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl


BIP

Zadania Miejskiej Pracowni

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – Biuro Urzędu m.st. Warszawy nadzorujące jednostkę

Nie znalazłeś informacji?