Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Wstecz

Mieszkańcu, co powinieneś zrobić w przypadku stwierdzenia obecności azbestu?

Dokonaj oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w celu ustalenia stopnia pilności ich wymiany, wypełniając formularz pn. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

W terminie do 31 stycznia należy złożyć coroczną informację o wyrobach azbestowych lub ich usunięciu wyrobów azbestowych do:

Przedłóż Prezydentowi m.st. Warszawy informację o wyrobach zawierających azbest, wypełniając formularz pn. „Informacja o wyrobach zawierających azbest”. Pamiętaj wpisz stopień pilności wymiany.

Jeżeli już usunąłeś wyrób zawierający azbest, również przedłóż Prezydentowi m.st. Warszawy informację o usuniętych wyrobach zawierających azbest, wypełniając ten sam formularz
pn. „Informacja o usuniętych wyrobach zawierających azbest”.  Pamiętaj wpisz masę (kg) usuniętych wyrobów.   

Informacje i formularze do wypełnienia znajdziesz na stronie www.um.warszawa.pl
w zakładce „Załatw sprawę w Urzędzie" oraz na stronie Biura Ochrony Środowiska w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

  


Nie znalazłeś informacji?