null Minimum półtora metra - ZDM testuje nowe symbole informacyjne dla kierowców

Niebieska linia z syrenką ma pokazywać kierowcom, ile co najmniej miejsca muszą pozostawić pieszym, aby legalnie zaparkować samochód na chodniku. Pilotaż tego rozwiązania rozpoczęliśmy na Woli.

 

Prawo o ruchu drogowym bezwzględnie wymaga jednak w takiej sytuacji od kierowcy pozostawienia dla pieszych co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni.

 

Jaki jest problem

Niestety wielu kierowców, choć chętnie korzysta z zawartego w krajowym prawie przywileju, to zapomina o obowiązkach, jakie są z nim związane. Wybierają na postój zbyt wąskie do tego chodniki lub też decydują się na postój w całości na chodniku, zamiast wykorzystać w tym celu choć częściowo także jezdnię. W efekcie łamią prawo, zostawiając pieszym ledwie metr lub mniej. Znane są również przypadki całkowitego zablokowania chodników przez parkujące samochody. Pieszym może być również osoba z wózkiem lub na wózku. Parkując zbyt blisko ściany budynku, tworzy się dla tych najsłabszych bariery nie do pokonania.

W ramach rozszerzenia strefy płatnego parkowania o Wolę i część Pragi-Północ Zarząd Dróg Miejskich wprowadził nowość — strefy opatrzone znakiem B-35, przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców, którym wydawany jest w tym celu specjalny identyfikator. W ten sposób oznakowane zostały odcinki dróg, na których nie było możliwości wyznaczenia pełnowymiarowych miejsc, jednak jednocześnie istnieje tam fizyczna możliwość zaparkowania samochodu przy jednoczesnym pozostawieniu dla pieszych co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni. Strefy B-35 pozwoliły wygospodarować w każdej z dwóch dzielnic kilkaset dodatkowych miejsc na pojazdy mieszkańców.

Po wprowadzeniu stref, zarówno na podstawie obserwacji, jak i zgłoszeń od mieszkańców, zostało potwierdzone, że kierowcom korzystającym z nich zdarza się zbyt głęboko wjeżdżać na chodnik.

 

Jak pomogą symbole

Zaproponowane przez Zarząd Dróg MIejskich rozwiązanie polega na zabarwieniu nawierzchni chodnika i oznaczeniu jej specjalnym symbolem. Linia namalowana jest na niebiesko, aby była jednocześnie widoczna i nie budziła zanadto skojarzeń ze znakami drogowymi, dla których używa się kolorów białego i żółtego.

Linia sama w sobie nie jest bowiem znakiem drogowym i nie tworzy wobec kierujących żadnych nowych obowiązków — informuje jedynie dodatkowo o tych już istniejących. Znajduje się bowiem precyzyjnie w odległości 1,5 metra od zewnętrznej krawędzi chodnika. Zaparkowanie samochodu w sposób przekraczający linię jest więc jednoznaczne ze złamaniem przez kierowcę przepisów prawa o ruchu drogowym.

Barwiona nawierzchnia pomoże kierowcom łatwiej w sposób świadomy stosować się do istniejących przepisów. Ułatwi też Straży Miejskiej weryfikowanie zgłoszeń o nieprawidłowym parkowaniu.

 

Na początek SPPN

W porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Wola rozpoczęliśmy pilotaż nowego rozwiązania w strefie B-35 na obszarze, gdzie obowiązuje płatne parkowanie. Symbole pojawiły się na lokalnej ulicy Agawy. Rozwiązanie było konsultowane nie tylko z urzędem dzielnicy, ale również ze Strażą Miejską. Niewykluczone jest rozszerzenie zasięgu akcji – na początek na wszystkie strefy B-35 na Woli i Pradze-Północ.

ZDM (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?