Osoby niepełnosprawne

null Niepelnosprawnik.pl na mapie Warszawy

Na oficjalnej mapie Warszawy, dzięki danym z wyszukiwarki Niepełnosprawnik (otwiera nowe okno) osoby z ograniczoną mobilnością mogą już sprawdzić dostępność do blisko 8 tysięcy miejsc publicznych. 
 
Na mapie Warszawy (otwiera nowe okno) można znaleźć informacje m.in. o podziale administracyjnym miasta, planach zagospodarowania, drogach dla rowerów i zobaczyć Warszawę w jej historycznych granicach. Na mapie pojawiła się właśnie kolejna ważna warstwa: Warszawa Dostępna z danymi z wyszukiwarki Niepełnosprawnik.
 
Niepełnosprawnik prowadzi Fundacja TUS. Jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i obecny w Warszawie już od 8 lat. Dostarcza informacji o dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami miejscach publicznych: urzędach, sklepach, kawiarniach, kinach, bankach, pocztach i wielu innych (ogółem o prawie 8 tys. obiektów). Teraz będą one osiągalne bezpośrednio z mapy Warszawy.
 
Niepełnosprawnik na mapie Warszawy to przykład dobrej współpracy miasta z Fundacją TUS i dowód na to, że współpraca samorządu i organizacji pozarządowych może w istotny sposób wpływać na sytuację osób z niepełnosprawnościami i ułatwić im codzienną aktywność w korzystaniu z przestrzeni publicznej. 
 
Miasto sukcesywnie modernizuje swoją infrastrukturę tak, aby była przyjaźniejsza dla osób niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się i  rodziców z wózkami. Od dwóch lat bariery architektoniczne likwidowane są ze specjalnie przeznaczonych na ten cel pieniędzy (ok. 1 mln zł rocznie). W ubiegłym roku usunięto 200 barier, a w tym trwa usuwanie ponad 200 kolejnych.
 

Nie znalazłeś informacji?