null Nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Niedługo w Warszawie rozbudowana zostanie infrastruktura dostosowana do zeroemisyjnych środków transportu. Rada Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą budowy w mieście ponad 800 ogólnodostępnych punktów ładowania.

Jednym z najważniejszych zadań Warszawy jest rozwój transportu publicznego, który nie emituje zanieczyszczeń – tramwajów, metra, szybkiej kolei miejskiej, autobusów elektrycznych, rowerów publicznych. Kolejnym ważnym krokiem jest promowanie elektromobilności indywidualnej, czyli głównie samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Przyjazne środowisku napędy alternatywne są jednym z elementów działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza. Dlatego wkrótce w Warszawie powstaną nowe stacje ładowania takich pojazdów.

W grudniu 2020 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy”, który przewiduje zainstalowanie w 408 ogólnodostępnych stacjach na terenie wszystkich dzielnic łącznie 816 punktów ładowania. Stanowi to realizację przepisów „Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych”.

Ładowarki elektryczne

Każda planowana stacja to wolnostojący słupek (o wymiarach: do 170 cm wysokości, 45 cm szerokości i 50 cm głębokości) z dwoma punktami ładowania.

Moc pojedynczego punktu (co najmniej 22 kW) pozwoli na ładowanie jednego pojazdu w czasie 1-3 godzin.

Każdy słupek umożliwi ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie, dlatego konieczne jest wyznaczenie przy nim dwóch stanowisk postojowych.

Konsultacje z mieszkańcami

Lokalizacje wszystkich stacji uzgadniane były z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych.

Przeanalizowaliśmy wszystkie głosy i w zdecydowanej większości przypadków uwzględniliśmy sugestie mieszkańców.

W rezultacie konsultacji dodaliśmy do planu 30 stacji, a 5 usunęliśmy. Teraz etap przygotowań i planowania został już zakończony, czekamy na budowę stacji.

Etap budowy

Za budowę odpowiadać będzie dwóch operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy funkcjonują na terenie Warszawy. Są to PGE Dystrybucja SA o/Warszawa – w dzielnicy Wesoła oraz innogy Stoen Operator sp. z o.o. w pozostałych 17 dzielnicach.

Zapoznaj się z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLI/1264/2020 (otwarcie w nowym oknie) ws. przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy”. Znajdziesz w niej m.in. informacje nt. lokalizacji planowanych stacji ładowania i terminarz ich budowy.

Nie znalazłeś informacji?