Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

null Nowelizacja Ustawy o zgromadzeniach

Od 2017 roku obowiązuje zasada organizowania zgromadzeń, w której określona została odległość między dwoma konkurencyjnymi zgromadzeniami. Odległość ta nie może być mniejsza niż 100 metrów. 

Pojawił się również nowy zapis o zgromadzeniach cyklicznych, z ktorego wynika, że jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie, co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Nie znalazłeś informacji?