Wstecz

Odciski palców w dowodach osobistych

Od 2 sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych miały być zamieszczane odciski palców.

Sejm przesunął datę wejścia w życie dowodów osobistych z odciskami palca.
Zostanie wydany oddzielny komunikat przez ministra cyfryzacji w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych, w którym zostanie wskazany termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

 

Pozostałe zmiany

Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci również podpis posiadacza. W związku z tym od 27 lipca 2021 roku nie będzie możliwości składania online wniosków o dowód osobisty. Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych. 


Nie znalazłeś informacji?