Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Opieka zdrowotna, szpitale

Teleporady w warszawskich przychodniach

Zgodnie z zalecaniami NFZ miejskie przychodnie wprowadziły możliwość skorzystania z teleporad. Z tej metody można korzystać nie tylko w sytuacjach związanych z podejrzeniem COVID-19, ale także we wszystkich innych sprawach zdrowotnych.

Podczas teleporady lekarz ma możliwość wystawienia e-recepty, zwolnienia lekarskiego a także przedstawienia zaleceń. Także podczas rozmowy telefonicznej lekarz podejmuje decyzję o ewentualnej konieczności wizyty pacjenta w przychodni (jeśli nie odbywa kwarantanny).

Poza wizytami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Poza teleporadami wiele miejskich podmiotów leczniczych wprowadziło możliwość składania wniosków dotyczących wystawienia recepty on-line. Taka możliwość jest ułatwieniem dla pacjentów przewlekle chorych, w sytuacjach, gdy konieczny jest wykup kolejnej dawki tych samych leków.

M.st. Warszawa zaleciło nadzorowanym podmiotom lecznictwa otwartego możliwie częste korzystanie z powyższych możliwości oraz informowanie pacjentów o możliwości korzystania z teleporad m.in. na stronach internetowych.

Przygotowanie warszawskich szpitali

Zgodnie z decyzją rządu siedem warszawskich szpitali jest w stanie podwyższonej gotowości. Wojewoda zadecydował, że rządowy szpital MSWiA przy ul. Wołoskiej będzie szpitalem, który zostanie w pierwszej kolejności przekształcony na potrzeby osób zarażonych koronawirusem.

To oznacza, że obecni pacjenci z tej placówki zostaną częściowo relokowani do pięciu szpitali, m.in. do dwóch miejskich – Bielańskiego i Wolskiego. Tym ważniejsze jest dobre wyposażenie miejskich placówek w środki ochrony.

Pieniądze i środki ochrony do tej pory przekazane nam przez rząd nie są wystarczające. Nie czekając na realizację naszej prośby o dodatkowe wsparcie, zdecydowaliśmy się kupić potrzebny sprzęt ze środków miasta – z rezerwy kryzysowej w budżecie miasta. Chodzi o stanowiska OIOM (z respiratorami, kardiogramami i innymi funkcjami podtrzymywania życia) oraz tzw. dekontaminatory. Całość na kwotę ok. 8,5 mln zł.

Podjęliśmy również decyzję o przeznaczeniu 12 mln zł z budżetu miasta na dodatkowe zakupy środków zabezpieczenia. Środki te, maseczki, rękawice, kombinezony, będą mogły być również używane w systemie pomocy osobom starszym i niesamodzielnym, który musimy rozwinąć.

Mamy nadzieję, że rząd uruchomi jak najszybciej rezerwę strategiczną, aby można było z niej zaopatrzyć szpitale i przychodnie w niezbędne środki ochrony. Potrzeby w tym zakresie są zgłaszane nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju.

 

Porody rodzinne znów możliwe

W kwietniu, ze względu na epidemię koronawirusa porody rodzinne były wstrzymane. Od początku maja bliskie osoby znów mogą towarzyszyć ciężarnym na sali.

Zapewnienie bezpieczeństwa kobiet rodzących, personelu medycznego i osób towarzyszących podczas porodu to priorytet oddziałów położniczych nadzorowanych przez stolicę. Jest to szczególnie ważne w czasie stanu epidemicznego. Zarówno Szpital Bielański, Praski, Szpital Specjalistyczny „Inflancka”, Centrum Medyczne "Żelazna", Szpital na Solcu, jak i Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w trosce o zdrowie pacjentek, stosuje zalecenia sanepidu.

Tłumacz migowy on-line pomoże w kontakcie z przychodnią

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą kontaktować się z miejskimi placówkami podstawowej opieki zdrowotnej poprzez tłumacza migowego on-line. Usługa tłumacza jest dostępna na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.


Po nawiązaniu połączenia z tłumaczem migowym on-line za pośrednictwem strony warszawa19115.pl, osoba głucha powinna przygotować numer telefonu do wybranej przychodni. Dzięki temu tłumacz będzie mógł łatwiej i szybciej skontaktować się z placówką w jej imieniu i przekazać niezbędne informacje. Rozwiązanie obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Przypominamy również, że osoby komunikujące się w języku migowym mogą uzyskać pełną i aktualną informację o bieżących działaniach miasta w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W tym celu należy połączyć się z tłumaczem migowym on-line poprzez Miejskie Centrum Kontaktu warszawa19115.pl.

Wykaz oddziałów zakaźnych - województwo mazowieckie

  1. Ciechanów – Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

  2. Kozienice – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Oddział Zakaźny, al. Sikorskiego 10

  3. Ostrołęka – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Jana Pawła II 120a

  4. Płock – Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Medyczna 19

  5. Radom – Radomski Szpital Specjalistyczny im. dra Tytusa Chałubińskiego, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Jednego Dnia Leczenia Chorób Wątroby, ul. Tochtermana 1

  6. Siedlce – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Starowiejska 15

  7. Warszawa – Praga-Południe – Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, ul. Szaserów 128

  8. Warszawa – Wola – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Wolska 37

  9. Warszawa – Mokotów – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii, ul. Wołoska 137

  10. Warszawa – Ochota – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno-Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A

Warszawa przekazała lekarzom sprzęt do walki z pandemią

Do miejskich szpitali, przychodni, Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego oraz organizacji pozarządowych trafiła kolejna transza środków ochrony osobistej. Warszawa przekazała im łącznie 900 tys. sztuk sprzętu. Od wybuchu epidemii na zakup środków medycznych miasto wydało ponad 30 mln zł.

Łącznie Warszawa przekazała blisko 650 tys. maseczek, 100 tys. fartuchów, 50 tys. rękawic, 20 tys. kombinezonów ochronnych, a także gogli, przyłbic i pojemników z płynem do dezynfekcji. Środki ochrony osobistej trafiły do miejskich szpitali, przychodni Stołecznego Centrum Opiekuńczo–Leczniczego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ. Warszawa zakupiła też 30 nowych respiratorów i kompletnych stanowisk (łóżek) OIOM dla miejskich szpitali, żeby wzmocnić ich zdolność ratunkową.

Zadbaliśmy również o potrzeby organizacji pozarządowych, które dbają o powstańców warszawskich i prowadzą noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności. Wspomogliśmymy także hospicja.

Zorganizowaliśmymy też miejsca wypoczynku dla załóg karetek pogotowia, tymczasowe schronienie dla personelu medycznego przebywającego w kwarantannie i miejsca wytchnienia. Dodatkowo, decyzją prezydenta Trzaskowskiego, pracownicy szpitali i pogotowia, placówek medycznych, domów opieki społecznej, sanepidu, NFZ oraz inni, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem, zostali zwolnieni z opłat za parkowanie zlokalizowane na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN).

Setki tysięcy sztuk środków ochrony dla szpitali

Do dziesięciu miejskich szpitali w Warszawie trafiły już środki ochrony indywidualnej. To decyzja Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, który specjalnie na ten cel uruchomił 12 mln zł z kryzysowej rezerwy miasta.

Pracownicy szpitali będą mieli do dyspozycji 140 tys. maseczek różnej klasy (głównie chirurgicznych), 35 tys. przyłbic, 40 tys. rękawic ochronnych, 170 tys. różnego rodzaju fartuchów ochronnych, a także ponad 60 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych do rąk. Środki ochrony zostały rozdysponowane między miejskie szpitale, z których siedem znajduje się w sieci zabezpieczenia epidemiologicznego stolicy. Przy podziale środków ochrony wzięto pod uwagę liczbę łóżek, pracowników oraz oddziałów. 

Dodatkowo Warszawa uruchomiła kolejnych 10 mln zł z rezerwy na dalsze zakupy, by jak najlepiej chronić lekarzy i pielęgniarki.

Miasto przekazało również środki ochrony ponad 20 organizacjom i wolontariuszom, zajmującym się osobami w kryzysie bezdomności – prowadzącym schroniska, noclegownie, jadłodajnie i łaźnie oraz leczącym bezdomnych. Przekazano im płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń oraz środki zabezpieczenia osobistego: maseczki i rękawice.

Stolica kupi testy i uruchomi 13 mln na środki ochrony

Warszawa przeznaczy dalszych 13 mln zł na kolejne zakupy wyposażenia ochronnego. Rozpoczęliśmy też procedurę zakupu usługi 4 tys. badań laboratoryjnych dla pracowników DPS. 

Kolejna transza zakupów to m.in. 100 tys. fartuchów jednorazowych, 200 tys. maseczek, 300 tys. rękawiczek, 50 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 70 tys. półmasek i 100 tys. ochraniaczy na głowę i buty.

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do miejskich szpitali i przychodni, a także do domów opieki społecznej, ośrodków pomagających osobom bezdomnym oraz wolontariuszom wspierającym m.in. seniorów.

Miejsca na kwarantannę dla medyków

Warszawa przeznaczy trzy schroniska młodzieżowe do odbywania kwarantanny dla  pracowników służby zdrowia. 

Miasto wytypowało trzy lokalizacje z 43 miejscami (w Śródmieściu i na Woli), w  których zorganizowano tymczasowy pobyt pracowników szpitali. Osoby, które skorzystają ze schronisk młodzieżowych jako miejsca kwarantanny, mają zagwarantowany pobyt w pełni wyposażonym 1-osobowym pokoju z wyżywieniem. Koszt dwutygodniowego pobytu w schronisku jednej osoby wraz z wyżywieniem to 1000 zł – pokryje go miasto.

Medycy, którzy nie chcą narażać swoich rodzin w domach, mogą zgłosić się do bezpośredniego przełożonego. Zgłoszenia będą z kolei przesyłane do miasta, które skieruje medyka do przeznaczonego na ten cel schroniska. Jeśli zajdzie taka potrzeba, miasto zapewni transport większej liczbie pracowników, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

W wypadku zapełnienia się miejsc w schroniskach młodzieżowych miasto ma do dyspozycji 60 w pełni wyposażonych mieszkań udostępnionych samorządowi przez jednego ze stołecznych deweloperów.

Warszawa oferuje pracownikom służby zdrowia także miejsca wytchnienia w ośmiu szkolnych bursach. Mogą tam odpocząć, gdy ze względów bezpieczeństwa nie chcą wracać do swoich domów. Od zaraz może ich przyjąć bursa przy ul. Długiej ze 170 miejscami.

Podobne miejsca miasto od ponad dwóch tygodni zapewniamy dla ratowników medycznych na Woli, Mokotowie i Pradze.

Miejsca odpoczynku są też dostępne dla funkcjonariuszy komendy stołecznej na Woli, Targówku i Pradze-Południe.

Warszawa kupuje dodatkowe łóżka na OIOM-y

Zakup 30 łóżek do intensywnej terapii to kolejne wsparcie Warszawy dla placówek służby zdrowia. Środki z rezerwy celowej miasta zostały m.in. przeznaczone na zakup 30 stanowisk intensywnej terapii oraz urządzeń do dezynfekcji.

Na jedno stanowisko składa się specjalistyczne łóżko OIT, respirator stacjonarny, kardiomonitor, stacja pomp infuzyjnych, ssak elektryczny.

Koszt zakupu jednego stanowiska to około 230 tys. zł. Sprzęt dostarczany jest etapowo. Urządzenia będą uruchamiane w przypadku pełnego wykorzystania standardowo dostępnych stanowisk intensywnej terapii w miejskich szpitalach.

Bezpłatne parkowanie dla kolejnych pracowników służby zdrowia

Pracownicy placówek leczniczych, domów opieki społecznej oraz NFZ i sanepidu mogą bezpłatnie parkować w płatnej strefie. Dołączają oni do pracowników szpitali i pogotowia, którzy również są zwolnieni z opłat. Jest to możliwe dzięki utrzymaniu opłat dla pozostałych użytkowników.

Od 27 marca uprawnienia do bezpłatnego parkowania przysługują pracownikom placówek szpitali i pogotowia zlokalizowanych na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Do dziś takie uprawnienie otrzymało ok. 1,7 tys. osób.

Po przeprowadzonych analizach  (szczegóły na stronie ZDM) i pomiarach zapełnienia zdecydowaliśmy się dodatkowo zwolnić z opłat pozostałych pracowników placówek leczniczych, domów pomocy społecznej, a także placówek NFZ i sanepidu. Warunkiem jest lokalizacja placówki w obrębie SPPN. Praca i mobilność tych osób jest szczególnie ważna dla funkcjonowania miasta i bezpieczeństwa mieszkańców w czasie epidemii.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, listę osób i pojazdów upoważnionych do zerowej stawki przygotowują kierownicy placówek. Taka lista zostanie uwzględniona przy prowadzonych kontrolach.

Zmiany w parkowaniu

W trosce o zdrowie pracowników kontrola opłat jest prowadzona wyłącznie zdalnie, za pomocą pojazdów wyposażonych w kamery. Zdalnie można również wyrobić lub przedłużyć abonament mieszkańca (szczegóły na stronie ZDM).

Operator sieci parkomatów prowadzi dezynfekcję urządzeń. Przypominamy, że za parkowanie można zapłacić bez używania parkomatów: za pomocą aplikacji mobilnej SkyCash, wiadomości SMS, kodów USSD lub komend telefonicznych IVR. Szczegóły [zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/oplata-za-postoj]na stronie ZDM.

Procedury skuteczną bronią przeciwko COVID-19

Szybka reakcja personelu oraz przestrzeganie procedur zapobiegły rozprzestrzenieniu się wirusa w DPS przy ul. Dickensa.

Zarażona koronawirusem mieszkanka została przyjęta do miejskiego Domu Pomocy Społecznej z prywatnej placówki. Dyrekcja DPS przy ul. Dickensa nie była poinformowana, że przyjęta podopieczna została wcześniej poddana testowi w związku z podejrzeniem COVID-19. Wynik testu okazał się pozytywny.

Dyrekcja DPS-u natychmiast podjęła kroki względem osób, które miały kontakt z zakażoną – jedną podopieczną odizolowano na kwarantannie, pracownicy zostali poddani kwarantannie w domach lub w placówce. Wszyscy zostali zgłoszeni do sanepidu, mają wykonywane testy.

W DPS-ie zaostrzono reżim sanitarny. Mieszkańcom i pracownikom, przed wejściem do placówki, regularnie mierzona jest temperatura. Obowiązków nie mogą podjąć pracownicy, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę. Placówka ma zapewnioną wystarczającą liczbę leków, środków ochrony osobistej i wyżywienie. Posiłki serwowane są w pokojach, zawieszono zajęcia grupowe. Przestrzega się zasady częstego mycia rąk i dezynfekcji. Cały czas obowiązuje zakaz odwiedzin.

Nowe zasady pracy DPS-ów

Miasto wprowadziło nowy system pracy w tych placówkach. Opiekunowie pracują w trybie zmianowym w taki sposób, by zmiany nie spotykały się ze sobą. Pracownicy będą badani na dzień przed powrotem na kolejny, 14-dniowy dyżur. Miasto kupi usługę 4 tysięcy badań diagnostycznych dla pracowników DPS na wykrycie zakażenia COVID-19, które będą wykonywać dwa prywatne laboratoria.

Niedługo DPS-y otrzymają kupione z rezerwy kryzysowej miasta jednorazowe środki ochrony oraz 4 tys. maseczek wielorazowych.

Warszawskie DPS-y zapewniają 1850 miejsc dla osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i/lub niepełnosprawności. Okolice 19 warszawskich DPS-ów są dezynfekowane. Ozonowanie jest powtarzane co kilka dni.

Warszawa podziękowała pracownikom służby zdrowia

Z okazji przypadającego na 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia, przez dwie noce most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki były podświetlone na niebiesko.

W ten sposób Warszawa symbolicznie podziękowała wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich walkę z epidemią koronawirusa.


Nie znalazłeś informacji?