Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Opieka zdrowotna, szpitale

Zasady testowania w kierunku koronawirusa

Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa.

O skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa zdecyduje lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na COVID-19.

Test antygenowy

Jeśli lekarz POZ zdecyduje się wykonać test pacjentowi z niepokojącym objawami, to będzie to szybki test antygenowy. Wynik testu jest znany po kilku lub kilkunastu minutach. Test będzie bezpłatny dla pacjenta.

Test PCR

Test PCR będzie mógł zlecić lekarz przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. Test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem.

Samoizolacja

W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 lekarz zaleca samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów. Dokładnie tak, jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie.

Długość zwolnienia zależy od lekarza (zalecane minimum 7 dni), w zależności od stanu pacjenta, czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. brak szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowany wiek, choroby przewlekłe m.in. cukrzyca) oraz wysokiego zagrożenia wystąpienia powikłań.

Pulsoksymetry

Od 23 czerwca 2022 roku Domowa Opieka Medyczna nie wysyła już pulsoksymetrów chorym na COVID-19.

W ramach Domowej Opieki Medycznej pacjent z COVID-19 mógł otrzymać na czas izolacji pulsoksymetr. Do programu był kwalifikowany automatycznie lub kierował go lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Następnie listonosz dostarczał urządzenie.

Pacjent ściągał darmową aplikację PulscoCare, która pomagała mu monitorować poziom saturacji (natlenienia) oraz puls. Urządzenie łączyło się z aplikacją za pośrednictwem bluetooth i automatycznie zapisywało pomiary pacjenta w aplikacji. Dane można było również wprowadzić ręcznie w aplikacji lub przez stronę internetową po samodzielnym odczytaniu z wyświetlacza pulsoksymetru. Osoby bez dostępu do Internetu mogły zgłaszać wyniki pomiarów na automatycznej infolinii.

Jeśli Twoje wyniki wskazywały na pogorszenie stanu zdrowia, Centrum Kontaktu DOM, działające całodobowo, kontaktowało się z Tobą, żeby zweryfikować pomiary, umówić teleporadę lekarską lub psychologiczną, a w przypadkach zagrożenia życia polecić wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Od 23 czerwca nie można już otrzymać urządzenia. 

Krew ozdrowieńców ratuje życie chorym na COVID-19

Osocze mogą oddać wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  • Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji

  • Osoby w wieku 18-65 lat

  • Spełniają kryteria dla dawców krwi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od dawców krwi (wykaz wymagań i przeciwwskazań do oddawania krwi dostępny na stronie https://www.rckik-warszawa.com.pl/)

Osoby, które otrzymywały w przeszłości przetoczenia krwi lub jej składników, a także kobiety, które były kiedykolwiek w ciąży podlegają odrębnej procedurze: pobranie próbki krwi i oznaczenie przeciwciał do antygenów HLA przed donacją osocza.

Gdzie oddać osocze

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
ul. Saska 63/75, Warszawa

https://www.rckik-warszawa.com.pl/gdzie-i-kiedy-oddac-krew/ (otwarcie w nowym oknie).

Teleporady w przychodniach

Zgodnie z zalecaniami NFZ miejskie przychodnie wprowadziły możliwość skorzystania z teleporad. Z tej metody można korzystać nie tylko w sytuacjach związanych z podejrzeniem COVID-19, ale także we wszystkich innych sprawach zdrowotnych.

Podczas teleporady lekarz ma możliwość wystawienia e-recepty, zwolnienia lekarskiego a także przedstawienia zaleceń. Także podczas rozmowy telefonicznej lekarz podejmuje decyzję o ewentualnej konieczności wizyty pacjenta w przychodni (jeśli nie odbywa kwarantanny).

Poza wizytami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Poza teleporadami wiele miejskich podmiotów leczniczych wprowadziło możliwość składania wniosków dotyczących wystawienia recepty on-line. Taka możliwość jest ułatwieniem dla pacjentów przewlekle chorych, w sytuacjach, gdy konieczny jest wykup kolejnej dawki tych samych leków.

M.st. Warszawa zaleciło nadzorowanym podmiotom lecznictwa otwartego możliwie częste korzystanie z powyższych możliwości oraz informowanie pacjentów o możliwości korzystania z teleporad m.in. na stronach internetowych.

Tłumacz migowy on-line pomoże w kontakcie z przychodnią

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą kontaktować się z miejskimi placówkami podstawowej opieki zdrowotnej poprzez tłumacza migowego on-line. Usługa tłumacza jest dostępna na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Po nawiązaniu połączenia z tłumaczem migowym on-line za pośrednictwem strony warszawa19115.pl (otwarcie w nowym oknie), osoba głucha powinna przygotować numer telefonu do wybranej przychodni. Dzięki temu tłumacz będzie mógł łatwiej i szybciej skontaktować się z placówką w jej imieniu i przekazać niezbędne informacje. Rozwiązanie obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Przypominamy również, że osoby komunikujące się w języku migowym mogą uzyskać pełną i aktualną informację o bieżących działaniach miasta w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W tym celu należy połączyć się z tłumaczem migowym on-line poprzez Miejskie Centrum Kontaktu warszawa19115.pl (otwarcie w nowym oknie).

Wykaz oddziałów zakaźnych

Wykaz oddziałów zakaźnych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Nowe zasady kwarantanny dla pracowników ochrony zdrowia

Jesteś lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem albo diagnostą laboratoryjnym i uczestniczysz w udzielaniu pomocy pacjentom z COVID-19? Nie musisz odbywać obowiązkowej kwarantanny po bezpośrednim kontakcie z zarażonym pacjentem. Jest jednak jeden warunek. To codzienne badanie testem antygenowym – przez okres co najmniej 5 dni. Test musi być wykonywany codziennie przed rozpoczęciem udzielania pomocy medycznej. Okres 5 dni liczy się od następnego dnia po dniu narażenia Cię na kontakt z wirusem. 

Pamiętaj, jeśli wynik testu antygenowego będzie pozytywny, musisz poddać się izolacji. Jeśli wykonujesz zawód medyczny izolacja trwa:

  • 7 dni (od dnia uzyskania  pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2), 
  • lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Więcej informacji (otwarcie w nowym oknie).


Nie znalazłeś informacji?