Warszawska Karta Miejska

null Personalizacja Warszawskiej Karty Miejskiej - najczęściej zadawane pytania

Ile jest czasu na aktywację biletu zakodowanego na WKM?

Nie ma określonego czasu na aktywację biletu zakodowanego na WKM. Bilet należy aktywować najpóźniej przed dniem wejścia w życie nowej taryfy przewozowej.

Czy pełnomocnictwo notarialne jest honorowane przy wyrobieniu WKM?

Podczas odbioru karty w POP potwierdzane są wraz z dokumentem tożsamości dane zawarte we wniosku. W tym również i wizerunek. Z tego powodu istotne jest, aby do punktu pasażer zgłosił się osobiście. Dodatkowo we wniosku zawarte są klauzule RODO, które wnioskodawca musi podpisać.

Ze względu na powyższe nie ma możliwości wyrobienia karty na podstawie pełnomocnictwa.

Czy podczas składania wniosku rodzinnego (R) aby wyrobić Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka potrzebna jest legitymacja szkolna?

Jeżeli dziecko posiada WKM to do wgrania uprawnień Karty młodej warszawianki/ Karty młodego warszawiaka legitymacja nie jest potrzebna. Natomiast jeżeli wyrabiana będzie nowa WKM to legitymacja lub inny dokument dziecka będzie konieczny do okazania.

Czy na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta, że dowód osobisty jest w trakcie wyrabiania, można wyrobić duplikat Warszawskiej Karty Miejskiej w sytuacji kiedy Mieszkaniec utracił dokumenty tożsamości w wyniku kradzieży bądź zguby?

Duplikat WKM wydawany jest na podstawie oryginału takiego druku po jego przedstawieniu do wglądu.

Jeśli ktoś zgubi WKM i uda się do jednego z POP to czy jest tam jakaś baza, w której będzie, że karta została oddana w np. POP Dworzec Centralny. Czyli idę np. do POP na Wschodni i pytam się czy nie została odnaleziona moja karta a tam ktoś sprawdza i mówi, że karta się znalazła i do odbioru jest w POP na Centralnym?

Jest dostępna taka baza, można poprosić o przekazanie WKM do konkretnego POP-u i tam ją odebrać. ZTM kontaktuje się również z pasażerami, którzy wyrazili zgodę na taki kontakt. W przypadku wyrobienia duplikatu – przekodowania kontraktu i późniejszym odnalezieniu karty, kontrakt jest przeniesiony i na starej karcie nie jest aktywny.

Chce zwrócić bilet długookresowy w POP, bez potrącenia opłaty manipulacyjnej. Zwracam kontrakt i kupuję nowy bilet i tu moje pytanie czy nowy kontrakt jest aktywowany od razu? Czy można uściślić tę kwestię? Przykład jutro jadę na wakacje dziś idę do POP zwracam kontrakt i kupuje nowy (w taki sposób nie jest pobrana opłata manipulacyjna) nie aktywuje od razu nowego kontraktu tylko po powrocie z wakacji?

Nie, kontrakt jest wgrany, natomiast nie jest aktywny. Pasażer aktywuje bilet w dogodnym dla siebie momencie.

Czy kontrolerzy w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM mają obowiązek podawać pasażerom swoje imię i nazwisko?

Nie, kontrolerzy nie mają takiego obowiązku. Swoje imię i nazwisko muszą okazać jedynie na żądanie policji lub straży miejskiej. Osoby uprawnione do kontroli biletów są zobowiązane do posiadania identyfikatora służbowego umieszczonego w widocznym miejscu.

Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:

  1. nazwę "Miasto Stołeczne Warszawa — Zarząd Transportu Miejskiego",

  2. zdjęcie kontrolera,

  3. numer identyfikacyjny kontrolera,

  4. datę wystawienia i okres ważności,

  5. zakres upoważnienia,

  6. pieczęć i podpis wystawcy,

  7. hologram.

Podstawa prawna: Uchwała nr XLVII/1273/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (z późn. zmianami)

Co warto wiedzieć o historii Warszawskiej Karty Miejskiej?

Wniosek o wydanie historii Warszawskiej Karty Miejskiej można złożyć we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów. Nie ma potrzeby załączenia do wniosku WKM czy innego nośnika. Rozpatrzenie wniosku trwa do miesiąca, a historia WKM jest wydawana bezpłatnie. Wniosek może być złożony przez osobę niepełnoletnią. Historię Warszawskiej Karty Miejskiej od ręki otrzymują pasażerowie, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty — np. w Kolejach Mazowieckich lub WKD — i historia WKM jest im niezbędna do prowadzenia postępowania wyjaśniającego u tych przewoźników.

Czy możliwe jest zakodowanie dwóch biletów na Warszawskiej Karcie Miejskiej?

Na WKM można zakodować najwyżej dwa bilety. Bilety muszą być tego samego rodzaju i typu, a zakup drugiego biletu jest możliwy tylko po aktywowaniu pierwszego.

Czy Warszawską Kartę Miejską może odebrać ktoś za inną osobę czy należy zrobić to osobiście?

Warszawską Kartę Miejską należy odebrać osobiście.

Czy w bibliotekach z dzielnicy Wawer można już rejestrować się za pomocą WKM?

Nie ma możliwości wypożyczania książek na WKM. W tym celu należy założyć kartę biblioteczną.

Na razie nie ma w planach takiej opcji.

Gdzie można uzyskać bezpłatne uprawnienia (bilety dla osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów)?

Od 3 sierpnia 2021 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wgrywane są od ręki w każdym POP.

Wgranie uprawnień nie wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Konieczne jest wypisanie wniosku oraz okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.

Nie znalazłeś informacji?