Wstecz

Problemy z rejestracją pojazdów

Problemy z rejestracją pojazdów

Od  listopada ubiegłego roku w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy występują problemy z realizacją wniosków z zakresu rejestracji pojazdów. Powodem utrudnień są zakłócenia w działaniu systemu CEPIK 2.0 (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) - na co organ rejestrujący nie ma żadnego wpływu.