Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Program AKTYWNI 50+


Oferta skierowana jest do  osób bezrobotnych, które ukończyły 50 lat i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

Program oferuje:

  • pośrednictwo pracy,

  • doradztwo zawodowe,

  • wsparcie w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy.

Należy skontaktować się z doradcą zawodowym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10a pok. 207, 210, 211 lub na ul. Grochowskiej 171b pok. 114, 115, 116.

Urząd Pracy


Nie znalazłeś informacji?