Osoby niepełnosprawne

null Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

INFORMACJA Z 16 MAJA 2023 r.:

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” zakończyło rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023.
Do uczestnictwa w Programie zakwalifikowano 198 osób.

Regulamin Programu nie przewiduje procedury odwoławczej oraz pisemnego powiadamiania uczestników o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu do Programu.
Protokół z rekrutacji oraz zaktualizowany regulamin znajdują się w załącznikach.

INFORMACJA Z 7 MARCA 2023 r.

Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Planowany okres realizacji Programu: 1 maja 2023 r. – 30 listopada 2023 r.

Co jest celem programu?

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej?

 Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.

 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.

 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.

 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • znacznym

 • umiarkowanym

 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA Z 24 MARCA 2023 r.

Rekrutacja.

Realizator prowadzi rekrutację do Programu od 24 marca do 25 kwietnia 2023 r.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.
   
 2. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu:

Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne
do wymienionych) oraz w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

 1. Złóż dokumenty:
 • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
  w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • drogą pocztową na adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa;
 • na Epuap adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

numery telefonów: 22 277 49 86, 22 277 49 85,

e-mail: projekt.asystent@um.warszawa.pl

Program jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość dofinansowania – 2 940 500,00 zł

całkowita wartość zadania – 2 940 500,00 zł 

 

Nie znalazłeś informacji?