Wstecz

Warszawska pomoc osłonowa

Od kwietnia 2021 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu najbardziej sprawiedliwego z rozwiązań, które przewidują przepisy: system naliczania opłaty od ilości zużytej wody.

Chroniąc rodziny wieloosobowe, m.st. Warszawa wprowadziło program osłonowy dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny. Każda zakwalifikowana do wsparcia osoba otrzyma ok. 25 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Obecnie (do 31 marca 2021 r.) mieszkańcy rozliczają się ryczałtowo – 65 zł miesięcznie w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i 94 zł w zabudowie wielorodzinnej.

W trosce o mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących Warszawa przygotowała osłonowe wsparcie w związku z obecnymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Finansowa pomocprzysługuje do 31 marca 2021 roku i pokrywa minimum 50% bieżących kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50  zł netto, a w szczególności ci, którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50 zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego.  


Mieszkańcy, aby uzyskać wsparcie osłonowe powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej dla danego miejsca zamieszkania.


Nie znalazłeś informacji?