Projekty i programy lokalne

Wstecz

Projekt Naukowa Warszawa

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie, wdrożenie i upowszechnienie różnorodnych form współpracy między Urzędem m.st. Warszawy i instytucjami oraz indywidualnymi przedstawicielami warszawskiego sektora nauki.

Projekt zakłada usystematyzowanie, intensyfikację, poprawę jakości i wykorzystanie efektów współpracy. Działania koncentrują się na trzech obszarach: systematyzowanie współpracy, wspieranie zainteresowań badawczych Warszawa, szczególnie wśród młodych badaczy, oraz wspieranie przepływu wiedzy eksperckiej między naukowcami i urzędnikami.

Projekt jest prowadzony w oparciu o zestaw narzędzi współpracy, czyli procedur lub rozwiązań nieformalnych, które pozwolą wzmocnić i jak najlepiej spożytkować przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi a samorządem. Niektóre z zaproponowanych narzędzi są już w Urzędzie stosowane, inne zostały stworzone w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez urzędników i przedstawicieli sektora nauki.

Opisy opracowanych dotychczas narzędzi są dostępne w zakładkach na stronie: Nagroda Prezydenta, Spotkania, Praktyki, Porozumienia, Stypendia dla doktorantów

Adresaci projektu

  • pracownicy naukowi uczelni

  • pracownicy administracyjni

  • studenci

  • doktoranci

  • organizacje studenckie

Zawartość

Kontakt

Zespół projektu „Naukowa Warszawa”

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27, pokój 104, 00-099 Warszawa
e-mail: naukowa@um.warszawa.pl
tel. 22 443 34 72 oraz 22 443 01 76

Naukowa Warszawa


Nie znalazłeś informacji?