Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

null Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Krok po kroku

 1. Przyjdź do siedziby urzędu, w której zamierzasz złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska, które nosiłeś/-aś przed zawarciem małżeństwa (za wyjątkiem USC Praga-Południe).
 2. Zabierz ze sobą prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa oraz wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 3. Nie zapomnij o dokumencie tożsamości.
 4. Dokonaj na miejscu opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy (zabierz ze sobą oryginał uiszczenia opłaty). 
 5. W obecności zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego złożysz oświadczenie o powrocie do nazwiska.
 6. Pamiętaj, że możesz powrócić do nazwiska w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Po tym terminie możesz dokonać zmiany nazwiska w trybie administracyjnym.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

11 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 2. Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?