Wstecz

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

[!] Zmiany w realizacji programu Rodzina 500+

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ przejął ZUS.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać tylko elektronicznie od 1 lutego. Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów. 500 zł miesięcznie otrzymasz na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 lat.

Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl

 


Nie znalazłeś informacji?