Specific category icon

Formy pomocy

Wstecz

Punkty pomocy dla osób bezdomnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki obsługuje bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia osób bezdomnych- wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

Straż miejska przyjmuje tego typu zapytania pod numerem 986.

Pod oba numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Pomoc dla bezdomnych - Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Informacje w sprawie osób bezdomnych należy przekazywać bezpośrednio do Straży Miejskiej na nr tel. 986 lub za pomocą bezpłatnej całodobowej wojewódzkiej infolinii 987. Straż Miejska informuje osoby bezdomne o adresach noclegowni i zachęca do korzystania z pomocy oferowanej przez te placówki. Strażnicy razem z pracownikami ośrodków pomocy społecznej monitorują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Wzorem lat ubiegłych, Straż Miejska rozwozi ciepłą zupę i ciepłą odzież tam, gdzie są osoby bezdomne odmawiające pójścia do noclegowni.

Adresy i godziny otwarcia jadłodajni i noclegowni 

Na Mazowszu działają 24 jadłodajnie i punkty żywienia (10 na terenie stolicy), wydających dziennie niemal 5 tys. posiłków (ok. 2,4 tys. w Warszawie). W czasie nadchodzącej zimy będą także działały wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej- w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1), Radomiu (ul. Główna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).

Mobilna Łaźnia

24 maja 2017 roku została otwarta pierwsza w Warszawie modułowa łaźnia mobilna dla osób bezdomnych. Będzie ona funkcjonować kolejno w trzech różnych lokalizacjach. Aktualnie znajduje się  przy ul. Wenedów na Nowym Mieście. Łaźnię na zlecenie miasta stołecznego Warszawy prowadzi Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Łaźnia mobilna usytuowana obecnie przy ul. Wenedów czynna jest siedem dni w tygodniu w godz. 9 - 13 i 15 - 19. Telefon do kierującej łaźnią siostry zakonnej 500 409 442 (s. Józefa).

Uwaga

Aktualnie (lipic 2018r) łaźnia znajduje się na ul. Żwirki i Wigury 34, następnie wróci na ul. Wenedów.

Łaźnia składa się z modułów zapewniających możliwość skorzystania z toalety, umycia się pod prysznicem, wymiany bielizny. Jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się dostęp do usług sanitarnych dla osób wykluczonych społecznie. Zakłada się, że łaźnia będzie mogła przyjąć dziennie około 60 osób, kobiet i mężczyzn, dla których wydzielono osobne pomieszczenia sanitarne. Łaźnia zapewni usługi także osobom o szczególnych potrzebach higienicznych. Poza możliwością skorzystania z kąpieli, zapewni przybory do golenia, wymianę bielizny oraz odzieży, a pracownicy łaźni udzielą informacji o możliwościach uzyskania dodatkowej pomocy w innych placówkach i instytucjach. Osoby bezdomne będą mogły korzystać z usług fryzjerskich.
 
Łaźnia na Żytniej

W Ośrodku „Tylko z darów miłosierdzia” Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Żytniej 1A w Warszawie czynna jest ogólnodostępna łaźnia, która dziennie obsługuje około 40 osób. Łaźnia zaopatrzona jest w środki higieny i podstawową apteczkę. Korzystający mogą również otrzymać odzież. Godziny pracy łaźni: 8.00-12.00 oraz 13.30-17.30 (oprócz niedziel).

 

Pogotowie Interwencji Społecznej

Pogotowie Interwencji Społecznej (w skrócie PIS) jest placówką specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie, wywołanym utratą bezpiecznego schronienia.

Głównym działań Pogotowia Interwencji Społecznej jest:

Udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej i długofalowej osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.

Przywrócenie osób wykluczonych społecznie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakres działań podejmowanych w Pogotowiu Interwencji Społecznej:

Po zgromadzeniu i rozpoznaniu danych dot. osoby i sytuacji potrzebującego (wg opracowanej ”karty usług PIS”), zainteresowany otrzymuje właściwą pomoc socjalną i prawną, a w wielu przypadkach także wsparcie psychopedagogiczne.

Pomoc socjalna pozwala na m.in. na:

  • kwaterowanie potrzebujących w schronisku, noclegowni lub innym miejscu zapewniającym im „dach nad głową”;
  • wydawanie art. spożywczych , odzieży, bielizny osobistej, obuwia, środków higienicznych;
  • prowadzenie poradnictwa, jak również świadczenie szerokiej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy na terenie Warszawy i nie tylko;
  • uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, w tym: wystąpienie o przydział lokalu socjalnego albo komunalnego, odwołanie od wyroku o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, przywrócenie zameldowania;
  • nawiązanie zerwanych więzi rodzinnych i odbudowie pozytywnych relacji;
  • pośredniczenie w pozyskiwaniu przez potrzebujących mebli, sprzętu RTV i AGD;
  • organizowanie okolicznościowych spotkań świątecznych wraz z wydawaniem paczek żywnościowych i higienicznych;
  • bezpłatne wyrabianie zdjęć dowodowych wraz z ukierunkowaniem na sprawne wyrobienie dokumentów;
  • udostępnianie telefonu i kserokopiarki dla załatwiania ważnych spraw osobistych;
  • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

Pomoc prawna - świadczona jest w kilku formach: poradnictwo, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie odwołań, opiniowanie próśb i wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń. Dodatkowo w sprawach podopiecznych podejmowane są bezpośrednie interwencje m.in. w urzędach.

Pogotowie Interwencji Społecznej pełni funkcje punktu porad obywatelskich.

Pogotowie Interwencji Społecznej jest jedną z niewielu placówek pomocowych o takim profilu, świadczącą nie tylko pomoc doraźną, ale przede wszystkim koncentrującą się na działaniach zmierzających do przywrócenia osobie zdolności do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Kontakt

Pogotowie Interwencji Społecznej 

Nowogrodzka 7 lok. 14

00-513 Warszawa

Tel/fax: (22) 622 96 33, 511 57 66 59

E-mail: spb.dom@wp.pl

http://www.spb.org.pl/pis

Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawa.

 

 

Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego, bezpłatne wykonanie zdjęcia

Czy w Urzędzie m.st. Warszawy (w mieście) istnieje możliwość darmowego wykonania zdjęcia do np. dowodu osobistego dla osoby bezdomnej?

Możliwość darmowego zrobienia zdjęcia i pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego oferuje osobom bezdomnym punkt poradnictwa Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 7 lokal 14. Jeżeli osoba bezdomna korzysta z pomocy któregoś z warszawskich OPS-ów może tam ubiegać się o zasiłek celowy na ten cel.


Nie znalazłeś informacji?