null Rejestracja pojazdów - zmiany od grudnia 2020 r.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki − od 4 grudnia 2020 r.

W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 

Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania – od 4 grudnia 2020 r.

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Nie znalazłeś informacji?