Warszawa 19115 - Miejskie Centrum Kontaktu

Wstecz

Rejestracja pojazdu używanego

Rejestracja pojazdu używanego

Od 1 lutego 2022 roku, składając wniosek o przerejestrowanie pojazdu używanego, zakupionego w Polsce, możesz pozostać przy dotychczasowym numerze rejestracyjnym. Pamiętaj jednak, że tablice muszą być czytelne, utrzymane w należytym stanie (np. niepogięte) oraz muszą być zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 1 lit. a. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli tablice rejestracyjne zakupionego pojazdu nie spełnią tych warunków będziemy musieli przerejestrować Twoje auto na nowe numery, co będzie wiązało się z wyższą opłatą.