Zmiany w organizacji ruchu i w rozkładach jazdy

Wstecz

Remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

2 lipca 2021 roku została podpisana umowa z firmą SKANSKA na przebudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola nad rondem Stanisława Sedlaczka.

Prace mają być zrealizowane w przeciągu 32 miesięcy, a ich koszt to 87,5 mln zł. Wiadukty, które służą od 1974 roku, zostaną rozebrane i wybudowane od podstaw.

Na przebudowanym fragmencie Trasy Łazienkowskiej o długości ok. 400 m, poza jezdniami, pojawią się obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie.

Nowe wiadukty zostaną wybudowane zgodnie z obowiązującymi, wyższymi standardami w zakresie dostępności i wytrzymałości obiektów.

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej potrwa do marca 2024 r.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Otwarcie ronda S. Sedlaczka

Wykonawca przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej kończy już rozbiórkę fragmentu konstrukcji nad rondem S. Sedlaczka. Otwarcie skrzyżowania ulic Rozbrat, Myśliwieckiej i Łazienkowskiej zaplanował na niedzielę, 20 lutego, ok. godz. 22.00.

Organizacja ruchu

Wyłączona z ruchu pozostanie zachodnia strona ronda, gdzie będzie trwała rozbiórka podpór, a następnie rozpocznie się budowa nowego wiaduktu.

W miejsce ronda powstanie tymczasowe skrzyżowanie ulic z sygnalizacją świetlną. 

Na każdym wlocie będą zachowane wszystkie relacje skrętne, z tym że ruch na obydwu wlotach ul. Myśliwieckiej oraz na wlocie ul. Łazienkowskiej będzie się odbywał w obu kierunkach po jednej jezdni. Także jezdnia ul. Rozbrat, z której będzie można skręcić w ul. Myśliwiecką w stronę ul. Górnośląskiej, będzie zwężona do jednego pasa.

Przejścia dla pieszych

Piesi nadal będą mogli przejść pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej tymczasowymi przejściami poza obszarem robót (po stronie ul. Łazienkowskiej).

Przystanek komunikacji miejskiej

Przed II LO im. Stefana Batorego urządzony zostanie tymczasowy przystanek komunikacji miejskiej. W tym miejscu obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, także na wyznaczonych miejscach postojowych.

Autobusy wracają na swoje trasy

Kursujące przez rondo S. Sedlaczka autobusy linii: 107, 108, 109, 159, 162, 171, N33 i N83 wrócą na swoje podstawowe trasy.

Pojazdy linii 107 i 159, jadące w kierunku ulicy Górnośląskiej będą zatrzymywały się przy tymczasowym przystanku na ul. Myśliwieckiej przed liceum.

Budowa nowego wiaduktu

Zmieniona organizacja ruchu u zbiegu ulic Myśliwieckiej, Rozbrat i Łazienkowskiej będzie obowiązywała do czasu zakończenia przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola. W przyszłości prace będą też wymagały czasowego zamknięcia wlotu ul. Myśliwieckiej (od strony ul. Górnośląskiej).  O terminie poinformujemy.

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej potrwa do marca 2024 r.


Nie znalazłeś informacji?