Specific category icon

Transport drogowy taksówką

Wstecz

Rozpatrywanie zgłoszenia pasażera na nieprawidłowe wykonanie usługi przewozowej taksówką

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj zawiadomienie.
 2. Dołącz paragon lub rachunek.
 3. Złóż zawiadomienie w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.
 4. W ciągu 1. miesiąca otrzymasz odpowiedź.

Wymagane Dokumenty

 1. Pisemne zgłoszenie pasażera na działalność prowadzoną przez taksówkarza, zawierające dane pozwalające na identyfikację kierowcy (paragon fiskalny lub rachunek za przejazd) oraz ocenę okoliczności zdarzenia (podanie miejsca, czasu, warunków przejazdu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

W zależności od charakteru zgłoszonego zdarzenia istnieje możliwość wystąpienia do:

 1. Izby Skarbowej m.st. Warszawy - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy zawyżenia opłaty za przejazd,
 2. Prokuratury Rejonowej - w przypadku gdy zgłoszenie było rozpatrywane przez Policję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm).
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z  2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).
 6. Uchwała Nr XXIX/608/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz. 8498).

Wymagane załączniki

Wzór formularza - zawiadomienie o nieprawidłowym wykonaniu usługi przewozowej taksówką.


Nie znalazłeś informacji?