Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Seniorzy. System wsparcia

Miejski system pomocy dla seniorów podczas epidemii

Warszawa wdrożyła szereg projektów i uruchamia kolejne, które chronią seniorów - grupę mieszkańców najbardziej narażoną na rozwinięcie i przebieg ciężkiej postaci koronawirusa.

Miasto apeluje do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów. Jednocześnie rodziny są proszone, aby nie angażować seniorów w opiekę nad dziećmi.

Aktualne zalecenia i informacje dla osób starszych znajdują się też na miejskiej stronie senioralna.um.warszawa.pl.

Kontakty do Dzielnicowych Zespołów Warszawa Wspiera

 

System „Warszawa Wspiera”

Zespoły „Warszawa wspiera” będą docierały do seniorów oraz osób potrzebujących, dla których będą robić np. zakupy żywności, leków, środków higienicznych.

Ponadto zostanie im zapewniona niezbędna pomoc, w tym wsparcie psychologiczne. Analogiczną pomocą w ramach systemu „Warszawa Wspiera” będą również objęte osoby przebywające na kwarantannie. Projekt będzie realizowany we wszystkich dzielnicach – za koordynację działań odpowiadają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. Osoby te zostaną wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej.

Telefon zaufania Fundacji "Znajdź Pomoc"

Czujesz stres wywołany sytuacją związaną z koronawirusem?

Odczuwasz niepokój, niepewność, poczucie zagrożenia, dezinformacji?

Martwi Cię izolacja społeczna, problem z dostępem do codziennych produktów, masz trudności finansowe? Czujesz przygnębienie, masz obniżony nastrój, nietypowe myśli?

ZADZWOŃ DO NAS! 800 220 280

DLA KOGO JEST NASZ TELEFON?

Dla wszystkich osób, które odczuwają psychiczne skutki pandemii, m.in.:

- osób samotnych

- seniorów

- osób, które utraciły źródło utrzymania

- osób, które straciły kogoś bliskiego

- osób, które nie wiedzą jak sobie radzić w zaistniałej sytuacji

- pracowników służb zdrowia

Oferujemy wsparcie psychologiczne:

- bezpłatnie

- na terenie całego kraju

- bez wychodzenia z domu

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 17:00-20:00

Partnerami Telefonu Zaufania są: Orange Polska i Fundacja CAN-PACK.

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą wsparcia psycholigcznego TUTAJ

Telefon zaufania dla osób starszych

Pod numer telefonu zaufania 22 635 09 54, mogą zadzwonić osoby starsze, samotne, potrzebujące wsparcia psychologicznego.

Uruchomienie numeru ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą. Telefon zaufania prowadzi Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. 

Działalność miejskich jednostek opiekuńczo-leczniczych

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Pomoc dla powstańców

Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach.

Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i – w razie potrzeby – przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 został zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców. 

Przydatne telefony:

 • zamówienia na obiady, listy zakupów i leków – 572 817 999;
 • zgłoszenia powstańców do przychodni, zapotrzebowanie na recepty, wizyty lekarskie – 797 768 702 ;
 • wolontariat, kontakt dla partnerów oferujących pomoc – 572 817 999.

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

Pracownicy warszawskich ośrodków pomocy społecznej informują seniorów o  zaleceniach sanitarnych w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem oraz o procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Informacja przekazywana jest różnymi drogami (w czasie kontaktu osobistego, telefonicznie, poprzez informację na stronie internetowej, ulotki, informacje wywieszone w siedzibach OPS).

Zawieszona jest czasowo działalność prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej klubów seniora oraz ograniczana lub zawieszana jest działalność ośrodków wsparcia dla seniorów i dziennych domów pobytu. W  Sekcji Opieki Całodobowej Działu Wsparcia Społecznego w  Dzielnicy Śródmieście zostały wstrzymane odwiedziny osób przebywających całodobowo oraz przyjęcia nowych podopiecznych do SOC.

Proponowana i przyznawana seniorom pomoc ma różne formy w zależności od sytuacji życiowej: zdrowotnej, rodzinnej oraz dochodowej seniora i obejmuje świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoby niesamodzielne, które są objęte pomocą usługową, mają zabezpieczone podstawowe potrzeby przez realizatora usług. Monitorowana jest sytuacja osób starszych i działania będą dostosowywane do pojawiających się potrzeb.

Zapytaj sąsiada-seniora, czy nie potrzebuje Twojego wsparcia

Miasto prowadzi kampanię zachęcającą warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych – materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

Plakat do pobrania 

 

 

Plakat do pobrania 

 

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Warszawa wspiera ofiary przemocy domowej

Konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny. Stolica nieprzerwanie świadczy pomoc ofiarom przemocy.

Na stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa można znaleźć aktualne informacje o funkcjonowaniu instytucji pomocowych: numerach telefonów zaufania, bezpłatnej pomocy prawnej, wsparciu psychologicznym, miejscach pomocy w najbliższej okolicy. W związku z epidemią koronawirusa, placówki funkcjonują z zachowaniem odpowiednich procedur sanitarnych.

Strona jest również przetłumaczona na język angielski. Informacje na temat pomocy dostępnej w stolicy można również uzyskać pod numerem telefonu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115 – czynnego całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Wsparcie organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie udzielają konsultacji przez telefon oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Informacje, dotyczące oferty pomocowej realizowanej przez NGO, dostępne są na stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa.

Działalność Ośrodków Pomocy Społecznej

Pracownicy socjalni, asystenci rodzin czy psychologowie z warszawskich ośrodków pomocy społecznej monitorują sytuację członków rodzin, w których dochodziło do przemocy, np. kontaktując się z nimi telefonicznie. OPS zapewniają dyżury specjalistów oraz konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy domowej.

Miejsca schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Obecnie możliwe są przyjęcia do:

 • Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (WOIK), ul. 6 Sierpnia 1/5, tel. 514 202 619 (czynny całodobowo). WOIK wprowadził procedurę, która dotyczy pracowników ośrodka i osób, korzystających z usług jednostki. Osoby te są na bieżąco informowane o zaleceniach, a opuszczanie hostelu jest ograniczone wyłącznie do załatwienia spraw życiowych (np. zakup żywności, wyjście i powrót z pracy).

 • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW), adres utajniony, tel. 22 828 38 26, telefon interwencyjny: 600 07 07-17 (czynny całodobowo). Placówka prowadzona jest przez organizację pozarządową Fundację Centrum Praw Kobiet. W ośrodku odbywają się przyjęcia interwencyjne – w takim przypadku nowo przyjęte podopieczne są objęte 14-dniową kwarantanną w wydzielonych odrębnych pomieszczeniach placówki.

 • Uzyskanie schronienia możliwe jest również w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”, ul. Chlubna 9A/9D, tel. 604 930 292 (czynny całodobowo). Jednostka przyjmuje nowe osoby. Osoby przyjmowane do ośrodka muszą uzupełnić ankietę dotyczącą m.in. stanu zdrowia i kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem.

Zachęcamy do pomocy w rozpowszechnianiu specjalnego plakatu informacyjnego. Można to zrobić elektronicznie lub też drukować i umieszczać w przestrzeni publicznej, np. w widocznym miejscu w sklepach. Pobierz plakat

Osoby bezdomne podczas epidemii

Wprowadziliśmy dodatkowe zalecenia epidemiologiczne zmniejszające ryzyko zachorowania na COVID-19. Dotyczą one funkcjonowania schronisk, noclegowni, łaźni i jadłodajni.

Mobilny Punkt Poradnictwa zmienił formułę działania. Stał się mobilnym punktem odbioru paczek żywnościowych dla bezdomnych. Mogą je odbierać w lokalizacjach: przystanek Dworzec Wschodni 09 (od ul. Kijowskiej), przystanek pl. Zawiszy 10, przystanek Nowolipki 02, przystanek Park Traugutta 01. Więcej informacji www.facebook.com/autobusmpp

Jadłodajnie dla bezdomnych 

Caritas przy ul. Żytniej, św. Ryszarda Pampuri przy ul. Sapieżyńskiej oraz Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej zamiast posiłków wydają suchy prowiant. Jadłodajnia Caritas przy ul. Grochowskiej oraz Alter Ego przy ul. Wiślanej wydają ciepłe posiłki i wpuszcza osoby małymi grupami.

Apelujemy o przekazywanie żywności organizacjom pomagającym osobom bezdomnym.
Osoby, które chcą przekazać prowiant, który można włożyć do paczek (np. konserwy, chleb czy inne produkty nadające się do spożycia bez obróbki termicznej) prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej na adres mailowy: acacko@spiis.pl. Do organizacji mogą się zgłaszać również osoby, które chciałyby być wolontariuszami w Mobilnym Punkcie Poradnictwa.

Nowe izolatorium dla bezdomnych: tu mogą przejść kwarantannę

Warszawa uruchomiła na Bielanach specjalny punkt schronienia, gdzie warszawiacy w kryzysie bezdomności mogą przejść dobrowolną kwarantannę. Dzięki natychmiastowym działaniom miasta, prace przy tworzeniu izolatorium zostały ukończone wcześniej niż zakładano. Dzięki temu do nowego punktu mógł przyjąć także osoby ze schroniska Caritasu przy Żytniej, gdzie stwierdzono przypadki COVID-19.

W czasie epidemii osoby dotknięte kryzysem bezdomności przed przyjęciem do schronisk muszą odbyć 14-dniową, dobrowolną kwarantannę. To warunek, który pozwala zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aby to ułatwić, Warszawa stworzyła przy ul. Wóycickiego na Bielanach nową placówkę buforową. Jest ona dostępna dla kobiet i mężczyzn - zapewnia łącznie 32 miejsca, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Składa się z 11 kontenerów mieszkalnych: trzech ośmioosobowych modułów i ośmiu izolatek z łazienkami.

W nowym punkcie miasto zapewniło też osobne kontenery do dezynfekcji, na ambulatorium oraz zaplecze magazynowe i socjalne. A także oddzielną, dwukabinową łazienkę dostępną z zewnątrz - w przyszłości będzie ona mogła służyć również osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej.

Pomoc miasta dla placówek Caritasu

 

Od początku pandemii miasto wspiera organizacje pomocowe, m.in. Caritas, dostarczając środki zabezpieczenia. Warszawa przekazała już Caritasowi 600 maseczek, 1500 par rękawiczek i 115 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Dalsze potrzeby placówek są na bieżąco identyfikowane.

Środki ochrony dla Caritasu

Warszawski Caritas oraz placówka opiekuńcza przy ul. Bobrowieckiej otrzymały dziś partię sprzętu do ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki.

Dodatkowo do placówki przy Krakowskim Przedmieściu Warszawa może skierować pracowników z dziennych domów opieki finansowanych przez miasto, które teraz są zamknięte. Pracownicy Caritasu, oczekujący na wyniki testów, mogą korzystać z pokoi przygotowanych w miejskich szkolnych bursach. 

Od wybuchu epidemii miasto przekazało ponad 20 stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działania na rzecz potrzebujących lub bezdomnych ponad 7 tys. maseczek, 11,5 tys. rękawic, blisko 700 litrów płynu do rąk i 300 litrów płynu dezynfekującego, a także przyłbice i fartuchy ochronne. W najbliższym czasie następne partie sprzętu zostaną przekazane kolejnym organizacjom.

Efektywnie wykorzystujemy środki z PFRON

Z powodu pandemii, przyznanie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów możliwe było w tym roku wyłącznie w okresie ferii zimowych. W związku z tym, wszyscy warszawscy radni zadecydowali, aby pozostałe środki z PFRON przeznaczyć na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnościami w związku ze zdalnym nauczaniem.

Ulice stolicy są regularnie dezynfekowane

Polski patent pomaga w walce z koronawirusem. Warszawa wykorzystuje innowacyjną technologię opatentowaną i wdrożoną przez polską firmę. Rozwiązanie zostało opracowane i przetestowane przed rokiem przez MPWiK. Wówczas wodę wysoko ozonowaną zastosowaliśmy po raz pierwszy - do dezynfekcji ścieków podczas usuwania awarii kolektora. Dziś, w czasie pandemii, po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, ozonowanie stało się metodą odkażania ulic miasta. Polska technologia dezynfekcji jest rekomendowana również przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Metoda jest bezpieczna dla ludzi i środowiska - wnika do wnętrza wirusów i bakterii przez błonę komórkową i niszczy je od środka. 

Dezynfekcja obejmuje wszystkie dzielnice Warszawy. Prowadzona jest w kluczowych miejscach przestrzeni publicznej, takich jak węzły przesiadkowe, zespoły przystanków, główne trakty komunikacyjne z dużą liczbą przystanków autobusowych i tramwajowych, przejścia podziemne, miejskie place, otoczenie dworców, szpitali, DPS-ów. Do dezynfekcji wielokilometrowych chodników używane są polewaczki. Jednej nocy udaje się zdezynfekować od 116 do 192 km ciągów pieszych. Do dezynfekcji mniejszych powierzchni wykorzystywane są opryskiwacze wysokociśnieniowe, plecakowe i rolnicze, obsługiwane przez pracowników w specjalnych kombinezonach i specjalistycznych maskach. Nocne prace wykonują podnajemcy dwóch jednostek miejskich: Zarządu Zieleni oraz Zarządu Oczyszczania Miasta. 40 pracowników przez 25 dni zdezynfekowało blisko 2500 km ulic, ponad 1,2 mln m² powierzchni i blisko 2000 przystanków komunikacji miejskiej. Dotychczasowy koszt ozonowania to ok. 770 tys. zł.

Woda wysoko ozonowana jest bezpieczna dla ludzi, środowiska naturalnego, urządzeń i infrastruktury. Nie wprowadza do środowiska żadnych sztucznych pierwiastków, ponieważ do produkcji potrzebne są woda, tlen i energia elektryczna. Dodatkową zaletą jest to, że po kilku minutach prowadzonej dezynfekcji odgazowana woda wysoko ozonowana rozkłada się do czystego tlenu. Jej właściwości i możliwości czynią ją skutecznym środkiem, wykorzystywanym do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się obecnego koronawirusa, jak i możliwych wirusów w przyszłości.

Warszawa w dobie pandemii – jak pomagamy

Mieszkańcy i miasto łączą swoje siły w walce z koronawirusem, niosąc pomoc osobom najbardziej potrzebującym, wspierając personel medyczny i służby, które przeciwdziałają epidemii. Realizowane działania mają różnorodny charakter i formę, ale łączy je troska o ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo.

Wsparcie dla lokalnych projektów

Żeby realizować ważne dla społeczności czy sąsiadów projekty, można składać wnioski o wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej, która polega na partnerskiej współpracy z miastem. Wniosek może złożyć minimum dwóch mieszkańców lub organizacja pozarządowa. Tak zrobili mieszkańcy Wawra, dla których materiały niezbędne do szycia maseczek ochronnych zakupił urząd dzielnicy. Z kolei mieszkańcy zajmą się kolportażem materiałów, szyciem i dostawą gotowych maseczek do osób potrzebujących. Wolontariusze z tej dzielnicy uszyli już 5 tys. maseczek, które trafiły m.in. do Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniki Budzik, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, Schroniska dla nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy. Z inicjatywy lokalnej „Wawer szyje maseczki dla seniorów” powstaje kolejnych 3 tysiące sztuk, które zostaną przekazane seniorom.

Warszawiacy szyją maseczki

Mieszkańcy Warszawy pokazują sąsiedzką solidarność i organizują wzajemną pomoc.

 • Na Bielanach Stowarzyszenie „Nasze Młociny” dostarczyło do skrzynek sąsiadów ponad tysiąc zestawów antywirusowych (maseczka i rękawiczki).
 • Do podobnego przedsięwzięcia przygotowują się mieszkańcy Żoliborza, zorganizowani wokół Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL).
 • Wolskie Centrum Kultury, którego trzy filie działają jako MAL-e, wspiera akcję Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego „Stołeczne Szycie Maseczek”, udostępniając maszyny do szycia. Pracownicy Wolskiego Centrum Kultury zawożą także gotowe maski do szpitali, przychodni i ośrodków pomocy społecznej.
 • MAL we Włochach, filia dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej, zbiera potrzebne materiały dla sąsiadek, które szyją maseczki dla seniorów.
 • Pomaga też „Kredens Pod Oknami”, czyli Miejsce Aktywności Lokalnej na Pradze-Północ, prowadzony przez organizację pozarządową przy wsparciu środków miejskich. Obecnie funkcjonuje jako magazyn materiałów do szycia i gotowych maseczek.
 • W ramach akcji „Targówek szyje maseczki” zainicjowanej przez mieszkańców tej dzielnicy, przekazano już ponad 8,5 tys. maseczek do placówek opiekuńczo-leczniczych, organizacji pozarządowych i służb bezpieczeństwa. W kolejnym etapie akcji maseczki będą rozdawane seniorom, mieszkającym na terenie dzielnicy.

„Warszawa Wspiera” – system pomocy w dzielnicach

Na początku kwietnia został uruchomiony miejski system „Warszawa Wspiera”. Na terenie każdej dzielnicy działają specjalne zespoły, które pomagają osobom pozostającym w dobrowolnej izolacji – najbardziej narażonym na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby COVID-19 – a więc przede wszystkim osobom starszym. Aktualnie pod opieką systemu „Warszawa Wspiera” znajduje się prawie 600 osób, które otrzymują wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak robienie zakupów, wyrzucanie śmieci czy wyprowadzanie psa. Dzielnicowe zespoły współpracują z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, a ich działania uzupełniają system pomocy społecznej. W pracę zespołów „Warszawa Wspiera” są zaangażowani pracownicy urzędu oraz przeszło 500 wolontariuszy z organizacji pozarządowych, które współpracują z miastem. Zespoły przyjmują zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące osób potrzebujących wsparcia. Numery kontaktowe do każdego z dzielnicowych zespołów są dostępne na Miejskim Portalu Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl w zakładce „Wsparcie mieszkańców”.

Jak pomagać – propozycje wolontariatu

Osoby, które chcą wspierać seniorów i innych potrzebujących, mają możliwość zaangażowania się w wolontariat. Do współpracy zapraszają m.in. Fundacja Legii, Pogotowie Harcerek i Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Fundacja Kreatywni w działaniu, a także dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na Miejskim Portalu Wolontariatu ochotnicy.waw.pl.

Zamieszczane są tam również informacje dla darczyńców – firm, organizacji i osób prywatnych, które chcą wspierać działania Warszawy i miejskich instytucji, w tym szpitali. Na portalu publikowane są też propozycje wolontariatu związane z bezpośrednią pomocą dla osób dotkniętych aktualną sytuacją epidemiczną oraz w innych obszarach. Propozycje, które dotyczą m.in. kultury, edukacji czy środowiska mają przede wszystkim formę e-wolontariatu, co pozwala na udział w nich, mimo panującej epidemii.


Nie znalazłeś informacji?