Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Seniorzy. System wsparcia

Miejski system pomocy dla seniorów podczas epidemii

Warszawa wdrożyła szereg projektów i uruchamia kolejne, które chronią seniorów - grupę mieszkańców najbardziej narażoną na rozwinięcie i przebieg ciężkiej postaci koronawirusa.

Miasto apeluje do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów. Jednocześnie rodziny są proszone, aby nie angażować seniorów w opiekę nad dziećmi.

Aktualne zalecenia i informacje dla osób starszych znajdują się też na miejskiej stronie senioralna.um.warszawa.pl.

Kontakty do Dzielnicowych Zespołów Warszawa Wspiera

 

System „Warszawa Wspiera”

Zespoły „Warszawa wspiera” będą docierały do seniorów oraz osób potrzebujących, dla których będą robić np. zakupy żywności, leków, środków higienicznych.

Ponadto zostanie im zapewniona niezbędna pomoc, w tym wsparcie psychologiczne. Analogiczną pomocą w ramach systemu „Warszawa Wspiera” będą również objęte osoby przebywające na kwarantannie. Projekt będzie realizowany we wszystkich dzielnicach – za koordynację działań odpowiadają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. Osoby te zostaną wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej.

Telefon zaufania Fundacji "Znajdź Pomoc"

Czujesz stres wywołany sytuacją związaną z koronawirusem?

Odczuwasz niepokój, niepewność, poczucie zagrożenia, dezinformacji?

Martwi Cię izolacja społeczna, problem z dostępem do codziennych produktów, masz trudności finansowe? Czujesz przygnębienie, masz obniżony nastrój, nietypowe myśli?

ZADZWOŃ DO NAS! 800 220 280

DLA KOGO JEST NASZ TELEFON?

Dla wszystkich osób, które odczuwają psychiczne skutki pandemii, m.in.:

- osób samotnych

- seniorów

- osób, które utraciły źródło utrzymania

- osób, które straciły kogoś bliskiego

- osób, które nie wiedzą jak sobie radzić w zaistniałej sytuacji

- pracowników służb zdrowia

Oferujemy wsparcie psychologiczne:

- bezpłatnie

- na terenie całego kraju

- bez wychodzenia z domu

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 17:00-20:00

Partnerami Telefonu Zaufania są: Orange Polska i Fundacja CAN-PACK.

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą wsparcia psycholigcznego TUTAJ

Telefon zaufania dla osób starszych

Pod numer telefonu zaufania 22 635 09 54, mogą zadzwonić osoby starsze, samotne, potrzebujące wsparcia psychologicznego.

Uruchomienie numeru ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą. Telefon zaufania prowadzi Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. 

Działalność miejskich jednostek opiekuńczo-leczniczych

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Pomoc dla powstańców

Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach.

Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i – w razie potrzeby – przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 został zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców. 

Przydatne telefony:

  • zamówienia na obiady, listy zakupów i leków – 572 817 999;
  • zgłoszenia powstańców do przychodni, zapotrzebowanie na recepty, wizyty lekarskie – 797 768 702 ;
  • wolontariat, kontakt dla partnerów oferujących pomoc – 572 817 999.

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

Pracownicy warszawskich ośrodków pomocy społecznej informują seniorów o  zaleceniach sanitarnych w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem oraz o procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Informacja przekazywana jest różnymi drogami (w czasie kontaktu osobistego, telefonicznie, poprzez informację na stronie internetowej, ulotki, informacje wywieszone w siedzibach OPS).

Zawieszona jest czasowo działalność prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej klubów seniora oraz ograniczana lub zawieszana jest działalność ośrodków wsparcia dla seniorów i dziennych domów pobytu. W  Sekcji Opieki Całodobowej Działu Wsparcia Społecznego w  Dzielnicy Śródmieście zostały wstrzymane odwiedziny osób przebywających całodobowo oraz przyjęcia nowych podopiecznych do SOC.

Proponowana i przyznawana seniorom pomoc ma różne formy w zależności od sytuacji życiowej: zdrowotnej, rodzinnej oraz dochodowej seniora i obejmuje świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoby niesamodzielne, które są objęte pomocą usługową, mają zabezpieczone podstawowe potrzeby przez realizatora usług. Monitorowana jest sytuacja osób starszych i działania będą dostosowywane do pojawiających się potrzeb.

Zapytaj sąsiada-seniora, czy nie potrzebuje Twojego wsparcia

Miasto prowadzi kampanię zachęcającą warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych – materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

Plakat do pobrania 

 

 

Plakat do pobrania 

 

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Ważne informacje w kilku językach

Warszawa na bieżąco informuje cudzoziemców o wszystkich zaleceniach i zmianach związanych z zagrożeniem epidemicznym w Polsce. Mieszkańcy i turyści mogą śledzić komunikaty m.in. w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim.

Stolica uruchomiła specjalne kanały informacji, gdzie na bieżąco zamieszcza obostrzenia i wskazówki dotyczące sytuacji cudzoziemców w Polsce w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19.

W Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 można znaleźć informacje o funkcjonowaniu miasta i o koronawirusie w Warszawie w języku angielskim. Na podstawie pytań od mieszkańców powstaną kolejne wskazówki przetłumaczone na kilka języków. Znajdą się tam odpowiedzi m.in. o zamkniętych granicach Polski czy zakazie transportu transgranicznego.
 
Na stronie Stołecznego Biura Turystyki i fanpage’u Go to Warsaw zamieszczane są komunikaty związane z dostępnością warszawskich atrakcji oraz zalecenia w zapobieganiu zakażenia koronawirusem, przygotowane przez polskie Ministerstwo Zdrowia w języku angielskim, niemieckim, chińskim, wietnamskim, rosyjskim oraz ukraińskim.
 
Centrum Wielokulturowe w Warszawie obsługuje  specjalną infolinię:

  • w godz. 9-13 (tel. 515 566 226) – w języku polskim, rosyjskim, angielskim i gruzińskim,

  • w godz. 13-17 (tel. 666 533 522) – w języku polskim i angielskim.

 
Konsultanci będą przekazywać m.in. zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem  Covid-19 oraz wskazówki, np. jak korzystać z pomocy lekarskiej, zwłaszcza w przypadku osób nieubezpieczonych i o nieuregulowanym statusie. Cudzoziemcy moją uzyskać także poradę na temat niezbędnych formalności związanych z legalizacją pobytu w sytuacji ograniczonego działania urzędów. Informacje można także znaleźć na stronie centrumwielokulturowe.waw.pl oraz fanpage’u Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Wszystkie usługi poradnicze placówki: prawnik, doradca zawodowy i integracyjny, doradztwo ds. legalizacji pobytu oraz wsparcie psychologiczne, są kontynuowane zdalnie poprzez komunikator Skype i mailowo centrum@cww.waw.pl.
Przestrzeń Centrum Wielokulturowego, przy ul. Jagiellońskiej 54 jest zamknięta dla odwiedzających.

Osoby bezdomne podczas epidemii

Wprowadziliśmy dodatkowe zalecenia epidemiologiczne zmniejszające ryzyko zachorowania na COVID-19. Dotyczą one funkcjonowania schronisk, noclegowni, łaźni i jadłodajni.

Mobilny Punkt Poradnictwa zmienił formułę działania. Stał się mobilnym punktem odbioru paczek żywnościowych dla bezdomnych. Mogą je odbierać w lokalizacjach: przystanek Dworzec Wschodni 09 (od ul. Kijowskiej), przystanek pl. Zawiszy 10, przystanek Nowolipki 02, przystanek Park Traugutta 01. Więcej informacji www.facebook.com/autobusmpp

Jadłodajnie dla bezdomnych 

Caritas przy ul. Żytniej, św. Ryszarda Pampuri przy ul. Sapieżyńskiej oraz Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej zamiast posiłków wydają suchy prowiant. Jadłodajnia Caritas przy ul. Grochowskiej oraz Alter Ego przy ul. Wiślanej wydają ciepłe posiłki i wpuszcza osoby małymi grupami.

Apelujemy o przekazywanie żywności organizacjom pomagającym osobom bezdomnym.
Osoby, które chcą przekazać prowiant, który można włożyć do paczek (np. konserwy, chleb czy inne produkty nadające się do spożycia bez obróbki termicznej) prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej na adres mailowy: acacko@spiis.pl. Do organizacji mogą się zgłaszać również osoby, które chciałyby być wolontariuszami w Mobilnym Punkcie Poradnictwa.

Efektywnie wykorzystujemy środki z PFRON

Z powodu pandemii, przyznanie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów możliwe było w tym roku wyłącznie w okresie ferii zimowych. W związku z tym, wszyscy warszawscy radni zadecydowali, aby pozostałe środki z PFRON przeznaczyć na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnościami w związku ze zdalnym nauczaniem.

Ulice stolicy są regularnie dezynfekowane

Polski patent pomaga w walce z koronawirusem. Warszawa wykorzystuje innowacyjną technologię opatentowaną i wdrożoną przez polską firmę. Rozwiązanie zostało opracowane i przetestowane przed rokiem przez MPWiK. Wówczas wodę wysoko ozonowaną zastosowaliśmy po raz pierwszy - do dezynfekcji ścieków podczas usuwania awarii kolektora. Dziś, w czasie pandemii, po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, ozonowanie stało się metodą odkażania ulic miasta. Polska technologia dezynfekcji jest rekomendowana również przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Metoda jest bezpieczna dla ludzi i środowiska - wnika do wnętrza wirusów i bakterii przez błonę komórkową i niszczy je od środka. 

Dezynfekcja obejmuje wszystkie dzielnice Warszawy. Prowadzona jest w kluczowych miejscach przestrzeni publicznej, takich jak węzły przesiadkowe, zespoły przystanków, główne trakty komunikacyjne z dużą liczbą przystanków autobusowych i tramwajowych, przejścia podziemne, miejskie place, otoczenie dworców, szpitali, DPS-ów. Do dezynfekcji wielokilometrowych chodników używane są polewaczki. Jednej nocy udaje się zdezynfekować od 116 do 192 km ciągów pieszych. Do dezynfekcji mniejszych powierzchni wykorzystywane są opryskiwacze wysokociśnieniowe, plecakowe i rolnicze, obsługiwane przez pracowników w specjalnych kombinezonach i specjalistycznych maskach. Nocne prace wykonują podnajemcy dwóch jednostek miejskich: Zarządu Zieleni oraz Zarządu Oczyszczania Miasta. 40 pracowników przez 25 dni zdezynfekowało blisko 2500 km ulic, ponad 1,2 mln m² powierzchni i blisko 2000 przystanków komunikacji miejskiej. Dotychczasowy koszt ozonowania to ok. 770 tys. zł.

Woda wysoko ozonowana jest bezpieczna dla ludzi, środowiska naturalnego, urządzeń i infrastruktury. Nie wprowadza do środowiska żadnych sztucznych pierwiastków, ponieważ do produkcji potrzebne są woda, tlen i energia elektryczna. Dodatkową zaletą jest to, że po kilku minutach prowadzonej dezynfekcji odgazowana woda wysoko ozonowana rozkłada się do czystego tlenu. Jej właściwości i możliwości czynią ją skutecznym środkiem, wykorzystywanym do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się obecnego koronawirusa, jak i możliwych wirusów w przyszłości.


Nie znalazłeś informacji?