Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Społeczne innowacje w sektorze energii

Czym są społeczne innowacje w energetyce i jak je rozwijać? W jaki sposób mogą się do tego przyczynić miasta z Europy Środkowej i Wschodniej oraz jak robi to Warszawa? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można usłyszeć w czwartek 27 stycznia, podczas spotkania online SONNET on Tour in Warsaw.

SONNET to europejski projekt, w którym uczestniczy sześć instytucji badawczych i sześć europejskich miast, w tym Warszawa. Za pomocą takich metod jak City Laby, ankiety czy studium przypadku analizują społeczne innowacje w transformacji energetycznej, czyli rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć przejście od paliw kopalnych do bardziej zrównoważonych systemów energetycznych.

W czwartek, 27 stycznia w godzinach 10:00-13:15 odbędzie się spotkanie uczestników projektu SONNET. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online w języku angielskim. Do udziału zaproszeni są również wszyscy zainteresowani tematyką zrównoważonej transformacji energetycznej. Wystarczy zarejestrować się za pomocą internetowego formularza (otwiera się w nowej karcie). Dokładny program spotkania można znaleźć na stronie internetowej poświęconej projektowi (otwiera się w nowej karcie).

Organizatorami wydarzenia są: ICLEI Europe, Akademia Leona Koźmińskiego i m.st. Warszawa.

Projekt SONNET w Warszawie

W ramach projektu SONNET w stolicy został przeprowadzony eksperyment miejski City Lab, którego celem było poszukiwanie sposobów na zmniejszenie zużycia energii w codziennym życiu. W eksperymencie wzięło udział kilkanaście warszawskich gospodarstw domowych, w których mierzone było bieżące zużycie energii i czynniki wpływające na klimat pomieszczeń – stężenie dwutlenku węgla, wilgotność i temperatura. W kolejnym etapie uczestnicy otrzymywali zalecenia dotyczące mniejszego zużycia energii, a w ostatniej fazie zespół naukowy opracował zebrane dane, przedstawił wnioski i rozwiązania. Cały eksperyment pozwolił uzyskać wiedzę, jak zużywać mniej energii w domach poprzez eliminowanie nieefektywnych energetycznie zachowań.

Warszawa na rzecz efektywności energetycznej

Projekt SONNET to tylko jedna z inicjatyw z udziałem m.st. Warszawy na rzecz efektywności energetycznej. Stolica wdraża również zalecenia Warszawskiego Panelu Klimatycznego, opracowuje wytyczne dla miejskich budynków w ramach Warszawskiego Standardu Zielonego Budownictwa czy uczestniczy w projekcie Inżynierowie Nowej Generacji, którego celem jest dekarbonizacja budownictwa. Wszystkie te działania mają pomóc stolicy w osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku.

Nie znalazłeś informacji?