Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Sprawy urzędowe

Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędów bez pilnej potrzeby. Jeżeli sprawa nie jest terminowa – prosimy o załatwienie jej później.

Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – umów się na konkretny dzień i godzinę telefonicznie lub za pośrednictwem miejskiego systemu rezerwacji wizyt rezerwacje.um.warszawa.pl.

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym emailem. 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie „Dobry start” (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny można składać za pośrednictwem portalu empatia.

Co ważne, jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób go założyć znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Obsługa mieszkańców

Od 18 maja w Urzędzie m.st. Warszawy można już załatwić wszystkie sprawy, jednak tylko po umówieniu się przez telefon lub internet.

 • Mieszkańcy są obsługiwani we wszystkich sprawach realizowanych przez urząd wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie, lub przez system rezerwacji internetowych (rezerwacje.um.warszawa.pl).

 • Bez umówienia się można składać pisma i wnioski (za potwierdzeniem wpływu) we wszystkich punktach obsługi klienta (Wydziały Obsługi Mieszkańców, punkty obsługi klienta biur Urzędu), z wyjątkiem niektórych lokalizacji USC.

 1. Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia, zawiadomienia, informacje o etapie postępowania, protokół sporządzony podczas oględzin będą mogły być wysyłane na podany adres e-mail. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia, których ważność się kończy, mogą w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego złożyć wniosek o zmianę (wydłużenie) posiadanych zezwoleń na okres maksymalnie do 4 września 2020 r. Termin zezwolenia zostanie wydłużony pod warunkiem, że w dniu wydania decyzji zmieniającej, zezwolenie będące przedmiotem postępowania nie wygasło.

 • W kasach urzędu nie można płacić gotówką – przyjmowane są tylko płatności kartą. Opłaty można wnosić także przelewem lub poprzez inne formy płatności elektronicznej lub zdalnej.

 • Obsługa USC - od poniedziałku, 16 marca do odwołania zamknięte będą siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy na Ochocie, Bielanach, Białołęce, Wilanowie, Wesołej i Woli. W Sekcji Obrotu Zagranicznego przy ul. T. Chałubińskiego 8 oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego, ul. Smyczkowa 14, nie będzie można załatwiać spraw osobiście.

  Od poniedziałku, 23 marca 2020 r., do odwołania siedziby USC m.st. Warszawy będą czynne w godzinach 8.00-16.00.

  W Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy od 22 kwietnia bezpośrednio realizowane są wyłącznie następujące sprawy: rejestracja stanu cywilnego w wybranych siedzibach USC (m.in. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, uznanie ojcostwa oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na najbliższe terminy ślubów, po uprzednim umówieniu telefonicznym). Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast pozostałe wnioski, np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany).

  Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem.  

  Od dnia 14 maja 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przyjmuje zapisy na cywilne uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w terminach czerwiec-październik, po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w USC celem złożenia koniecznych dokumentów.

 • Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie Urzędu
  (m.in. dyżury radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, bezpłatne porady prawne – są udzielane telefonicznie i online https://warszawa19115.pl/-/dzialania-warszawy,).

 • W poniedziałki urzędy są czynne dla mieszkańców w godz. 8-16.

Realizacja usług może wiązać się z ograniczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak: ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie urzędu, obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa itp.

Powyższa organizacja pracy Urzędu m.st. Warszawy obowiązuje do odwołania.

Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronach www.warszawa19115.plwww.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic. Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115.

Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

 

 • Umawianie wizyt w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych.

 

Dowody osobiste, meldunki

Prawa jazdy i rejestracja

pojazdów

 

Bemowo

325 40 66

325 40 80

 

Białołęka

443 83 58

443 83 53

 

Bielany

443 48 62

443 48 49

 

Mokotów

443 63 83/80/81/84

443 65 02/503/497

 

Ochota

578 35 45

578 35 06

 

Praga-Południe

443 51 30/32/63

443 51 69/21

 

Praga-Północ

443 80 66

443 81 48/49

 

Rembertów

443 38 77/76

443 38 73/74

 

Śródmieście

443 91 32

443 91 61

 

Targówek

443 87 89/94

443 87 62/67/68, 443 38 777

Ursus

443 60 17/16

443 60 21/124

 

Ursynów

443 73 64

443 73 56

 

Wawer

443 69 75/80/82

443 69 84/90/92/94/95

 

   

443 70 07

 

Wesoła

443 40 72

443 40 80

 

Wilanów

443 50 84

443 50 92

 

Włochy

443 44 51

443 44 54/58

 

Wola

Żoliborz

443 59 73

443 89 21/29/30

443 59 51/68

443 89 22/33/37 

 

 

Wydział Licencji i Transportu Drogowego: 443 22 42

Wydział Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień: 443 29 32/55, 325 98 12

 • Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP: /UMSTWarszawa/skrytka

Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

 • Adres korespondencyjny Urzędu:

Urząd m.st. Warszawy

(wskazać biuro Urzędu)

ul. Kredytowa 3

00-056 Warszawa

Korespondencję można też kierować na adresy Urzędów Dzielnic.

Korespondencję można też kierować na adresy e-mail poszczególnych biur i wydziałów Urzędu.

Urząd Pracy

Od 25 maja, Urząd Pracy m.st. Warszawy, uruchamia możliwość bezpośredniej obsługi interesantów. W związku ze stanem epidemii bezpośrednia obsługa klientów, będzie odbywała się w ograniczonym zakresie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawiaków.

W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji jako osoba bezrobotna za pośrednictwem platformy praca.gov.pl rejestracja osobista będzie możliwa, ale wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zachęcamy również do skorzystania z internetowego formularza rejestracji.

Dodatkowo, od poniedziałku, 25 maja, będzie można osobiście składać wnioski i pisma w kancelariach Urzędu m.st. Warszawy, a działalność w zakresie pośrednictwa pracy wznawia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Przypominamy o możliwości składania wniosków przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na portalu: https://www.praca.gov.pl oraz kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Tegoroczny PIT – rozliczenia do końca maja 2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z decyzją rządu, standardowy termin na złożenie rocznego zeznania PIT został w tym roku wydłużony. Deklaracje podatkowe można składać do końca maja.

Jak rozliczyć PIT on-line?

Zeznanie podatkowe można rozliczyć za pośrednictwem portalu internetowego podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Można skorzystać z przygotowanego już przez administrację rządową gotowego zeznania podatkowego „Twój e-PIT” lub samodzielnie je wypełnić za pośrednictwem portalu. Aby rozliczyć swoje podatki w Warszawie, należy sprawdzić czy w rubryce „adres” widnieje adres zamieszkania w Warszawie i ewentualnie dokonać korekty. Chodzi tu nie o meldunek z dowodu osobistego, ale o faktyczne miejsce zamieszkania.

Jeśli wypełniamy deklarację podatkową w formie papierowej, informację dotyczącą adresu zamieszkania należy wpisać na pierwszej stronie w części B.

Korzystaj z usług Warszawa 19115 czynnego non-stop

Do dyspozycji mieszkańców jest również całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu

Warszawa 19115, gdzie można m.in. zgłosić awarię lub interwencję służb miejskich. 

Usługi i informacje są dostępne na portalu warszawa19115.pl, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej oraz pod numerem telefonu 19115 czynnym całą dobę.

Każde zgłoszenie otrzymuje numer, dzięki któremu można sprawdzić, na jakim etapie znajduje się sprawa.

Szczegółowe adresy internetowe do załatwiania spraw urzędowych 

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu urzędów będą dostępne na stronach dzielnic.

Wstrzymujemy wysyłkę zaświadczeń

Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność będą wysyłane do mieszkańców dopiero, gdy ustąpi zagrożenie epidemiczne. Taką decyzję wspólnie z burmistrzami podjął właśnie prezydent Rafał Trzaskowski.  

Mieszkańcy wszystkie sprawy, związane z przekształceniem załatwią później, nie martwiąc się ustawowymi terminami i nic na tym nie tracąc. Umożliwia to ostatnia uchwała Rady m.st. Warszawy, wprowadzająca dodatkowe bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 rok. 

Zaświadczenia będą oczywiście przygotowywane, a wysyłka dokumentów wznowiona, gdy minie zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2.

Płatności podatku od nieruchomości

Wysyłanie decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. zostało wstrzymane.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, muszą uiścić pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. To oznacza, że dopóki właściciel nieruchomości nie otrzyma decyzji, nie będzie musiał uiszczać podatku! Dzięki wstrzymaniu wysyłki, taka sytuacja dotyczyć będzie zdecydowanej większości podatników.

Równocześnie prezydent stolicy zwróci się do rządu, do ministra finansów, o wydanie rozporządzenia, które pozwoli przesunąć o trzy miesiące termin płatności pierwszej i drugiej raty podatku, w przypadku tych osób, które decyzję podatkową już otrzymały.

Osoby, które już otrzymały decyzje o wysokości podatku od nieruchomości, są zobowiązane do opłacenia do w ciągu 14 dni od daty odebrania pisma.

 

W doręczonej decyzji znajdą się wszystkie informacje dotyczące:

1.      wysokości zobowiązania podatkowego,

2.      terminu zapłaty raty podatku,

3.     nowego indywidualnego numeru rachunku bankowego.

Warszawski ratusz ograniczył wysyłkę pism o 84 proc.

W związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi informujemy: już na początku stanu epidemii wstrzymaliśmy wysyłkę zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność oraz decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. Wysyłka papierowych dokumentów została ograniczona w skali całego miasta z 200 tys. w marcu do 74 tys. w kwietniu.

Liczba pism wysłanych przez miasto (ratusz i dzielnice łącznie) w kwietniu br., w porównaniu do marca br., spadła o 63 proc. Dzielnice wysłały o 38 proc. mniej dokumentów, a sam ratusz wysłał o 84 proc. pism mniej w kwietniu niż w marcu.

Spadek liczby dokumentów wysłanych przez warszawskich urzędników w kwietniu br. wyniósł  50% względem tego samego okresu minionego roku.

Wcześniej, już na początku epidemii prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, podjął decyzję o wstrzymaniu wysyłki zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Stolica zaprzestała również przesyłania mieszkańcom decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r.

Zaświadczenia są przygotowywane, a wysyłka dokumentów będzie wznowiona, gdy minie zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2. Również decyzje podatkowe będą wysyłane dopiero po ustaniu stanu epidemii.

Abonament parkingowy

Abonament mieszkańca uprawniający do bezpłatnego parkowania w płatnej strefie można załatwić drogą elektroniczną.


Wystarczy wysłać wniosek zawierający imię, nazwisko i datę urodzenia, a także skany niezbędnych dokumentów na adres abonamentzdomu@zdm.waw.pl. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej ZDM.

W mailu należy napisać, czy wniosek dotyczy przedłużenia ważności posiadanego abonamentu (wówczas będzie on przedłużony na dotychczasowych zasadach), czy wydania nowego abonamentu. Abonamentu wydanego drogą mailową nie trzeba drukować i wykładać za szybą – jest on widoczny dla kontrolerów w systemie elektronicznym.

Roczną opłatę abonamentową – 30 zł – można wnieść przelewem. Po weryfikacji płatności, wnioskodawca otrzyma informację o wydaniu abonamentu. Pełna procedura wydawania abonamentu drogą elektroniczną jest dostępna na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Wszystkie osoby, które otrzymają abonament drogą elektroniczną, będą zobowiązane do stawienia się osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów WTP do końca czerwca 2020 r., w celu okazania oryginałów niezbędnej dokumentacji i potwierdzenia tożsamości. Wizyta w POP będzie również konieczna w przypadku chęci zmiany listy parkomatów przypisanych do abonamentu. Obecnie część punktów obsługi jest zamknięta.

Wniosek na wymianę „Kopciucha” można złożyć zdalnie

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu urzędów, Warszawa wprowadza możliwość zdalnego składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy. 

Nabór wniosków na wymianę „kopciuchów” jest otwarty mimo ograniczeń w pracy urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic. Obecnie wniosek można przesłać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby:

 • mailowo - wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl,

 • telefonicznie - zadzwoń na numer 22 325 96 06. Dyżurujący specjaliści w godz. 8.00-16.00 odpowiedzą na pytania i wypełnią papierowy wniosek na podstawie danych, które zostaną podyktowane. Wniosek będzie można uzupełnić i podpisać w późniejszym terminie,

 • korespondencyjnie - można przesłać wypełniony wniosek w wersji papierowej na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione telefonicznie lub mailowo, a brakujące dane i oryginalne podpisy uzupełnione przed rozpoczęciem inwestycji, podczas spotkania z urzędnikiem prowadzącym sprawę. Wnioski będą przyjmowane w trybie zdalnym aż do odwołania.

Warszawa prowadzi kontrole inwestycji również w trybie zdalnym. Pracownicy najpierw kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie, umawiają termin kontroli oraz instruują, w jaki sposób przeprowadzić ją przy pomocy smartfona. Następnie umowę o dotację dostarcza do mieszkańca kurier, a potem dokumenty trafiają do urzędu.

Zachęcamy również do skorzystania z kalkulatora dotacji, który umożliwia obliczenie online wysokości dotacji na wymianę „kopciucha”. Kalkulator znajduje się tutaj. (link https://dotacje.um.warszawa.pl/)

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.). Formularz dotacji i więcej informacji o miejskim programie znajdują się na stronie zielona.um.warszawa.pl.(link https://zielona.um.warszawa.pl/)

Wniosek o dofinansowanie do gromadzenie deszczówki można złożyć zdalnie

Mieszkańcy Warszawy w dalszym ciągu mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń, które służą do gromadzenia wody opadowej i roztopowej. Dodatkowy nabór trwa do końca lipca.

Wnioski o dotacje można przesyłać pocztą na adres ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub skan dokumentacji mailowo, na adres Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl. Wniosek przysłany skanem będzie rozpatrzony, a oryginał będzie można dostarczyć w dniu podpisywania umowy o udzielenie dotacji.

Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji, dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Centrum Obsługi Podatnika zawiesza obsługę bezpośrednią

Za pośrednictwem internetu można załatwić następujące sprawy:

 

Podatki i opłaty lokalne

 

Mieszkańcy mogą kontaktować się z COP telefonicznie – w tym celu uruchomiliśmy dodatkowe numery (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00):

 • 519 066 098

 • 514 603 566

 • 509 647 711

 • 22 325 91 41

 • 22 325 91 42

 • 22 443 99 91

Wszelką korespondencję do COP można wysyłać za pośrednictwem epuap.gov.pl oraz elektronicznie na adres: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

W związku ze stanem epidemii powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) zalecanym sposobem wnoszenia opłat za usługi cmentarne jest płatność bezgotówkowa lub z wykorzystaniem karty płatniczej.

Korespondencja przyjmowana jest za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej:

·         e-mail: cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl,

·         e-puap: //ZCKWarszawa/SkrytkaESP

Informacje dotyczące cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy udzielane są telefonicznie,

tel. 22 277 40 00.

Zarządowi Cmentarzy Komunalnych podlegają trzy cmentarze:

·         Cmentarz Komunalny Północny przy ul. Wóycickiego 14, 01-938 Warszawa

·         Cmentarz Wojskowy przy ul. Powązkowskiej 43/45,

·         Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, 05-503 gmina Piaseczno.

Miejski Rzecznik Konsumentów wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

Mieszkańcy mogą także składać pisma bezpośrednio w siedzibie przy ul. Canaletta 2. Porady w sprawach konsumenckich udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod numerem (22) 44 33 444 lub pod adresem konsument@um.warszawa.pl. Zgłaszając się po poradę należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.). Wymagane jest używanie maseczek oraz korzystanie z płynu dezynfekującego (dystrybutor z płynem znajduje się przy wejściu do budynku). 

Zachęcamy do korzystanie z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów bez konieczności wizyty w urzędzie. Porad prawnych udziela także Konsumenckie Centrum E-porad. Aby uzyskać poradę wyślij zapytanie na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

SOdON pracuje w ograniczonym zakresie. Działa izba wytrzeźwień, to znaczy przyjmowane są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Zmiany w Wojewódzkim Urzędzie Mazowieckim

Bezpośrednia obsługa klientów realizowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie odbywa się wyłącznie przy zachowaniu rygorów sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty lub za pośrednictwem platformy e-usług.

Szczegółowe informacje na temat działania MUW w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej.

 

Składanie wniosku o wydanie paszportu

Złożenie wniosku o wydanie paszportu będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się na wizytę drogą telefoniczną. Wnioski można składać:

od poniedziałku do piątku w godz. 7-18.00 w:

 • Referacie Paszportowym przy ul. Kruczej 5/11 (tel. 22 695 73 06)

 • Referacie Paszportowym przy ul. Floriańskiej 10 (tel. 22 619 33 35)

od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 w:

 • Terenowych Punktach Paszportowych (Bemowo tel. 22 325 40 42, Praga Południe – tel. 22 443 54 25, Ursus – tel. 22 443 61 93, Żoliborz – tel. 22 443 90 69, Ursynów – tel.22 855 12 40)

od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 w delegaturach MUW:

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, tel. 23 671 93 50

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, tel. 29 746 62 70

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Kolegialna 15, tel. 24 235 11 12

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 53, tel. 48 362 08 91

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, tel. 25 644 71 65

 

Odbiór paszportu

Dokument paszportowy można odebrać po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą telefoniczną:

 • w wyżej wskazanych lokalizacjach i godzinach obsługi klientów na dotychczasowych zasadach, tj. paszport odbierany jest w miejscu złożenia wniosku;

 • w Terenowym Punkcie Paszportowym w Warszawie  w Dzielnicy Bielany – tel. 22 373 30 52 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.W tej lokalizacji zostaje wyłączona możliwość składania wniosków o wydanie paszportu.


Nie znalazłeś informacji?