Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Sprawy urzędowe

Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędów bez pilnej potrzeby. Jeżeli sprawa nie jest terminowa – prosimy o załatwienie jej później.

Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – umów się na konkretny dzień i godzinę telefonicznie lub za pośrednictwem miejskiego systemu rezerwacji wizyt rezerwacje.um.warszawa.pl.

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. Część spraw można załatwić zwykłym emailem. 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie „Dobry start” (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny można składać za pośrednictwem portalu empatia.

Co ważne, jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób go założyć znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

Obsługa mieszkańców

Nowa organizacja pracy Urzędu

Od 9 czerwca 2020 roku obowiązuje nowa organizacja pracy Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędów Dzielnic w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Obowiązujące zasady pracy Urzędu

 1. Obsługa mieszkańców prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd - wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub przez system rezerwacji internetowych (rezerwacje.um.warszawa.pl).

 2. Bez uprzedniego umówienia realizowane będą sprawy związane z wyborami Prezydenta RP, w tym dopisywanie się do Rejestru lub Spisu Wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.

 3. Bez uprzedniego umówienia możliwe będzie składanie pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu). Pisma można składać we wszystkich punktach obsługi mieszkańca (Wydziały Obsługi Mieszkańców, punkty obsługi mieszkańca biur Urzędu), z wyjątkiem niektórych lokalizacji USC.

 4. Kasy Urzędu będą działały normalnie – przyjmowane będą wpłaty gotówką oraz kartami płatniczymi.

 5. Nieczynne będą siedziby USC w dzielnicach: Białołęka, Bielany, Ochota, Wesoła, Wilanów i Wola. Mieszkańcy tych dzielnic mogą załatwiać sprawy w pozostałych siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja):

 • ul. Falęcka 10 (Mokotów)

 • ul. Grochowska 274 (Praga-Południe)

 • ul. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)

 • ul.  Andersa 5 (Śródmieście)

 • ul. Kondratowicza 20 (Targówek)

 • pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)

 • al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)

 • ul. Włókiennicza 54 (Wawer)

W Sekcji Obrotu Zagranicznego przy ul.T.Chałubińskiego 8 oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego, ul.Smyczkowa 14, nie będzie można załatwiać spraw osobiście.

W Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy od 22 kwietnia bezpośrednio realizowane są wyłącznie następujące sprawy: rejestracja stanu cywilnego w wybranych siedzibach USC (m.in. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, uznanie ojcostwa oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na najbliższe terminy ślubów, po uprzednim umówieniu telefonicznym). Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast pozostałe wnioski, np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany).

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. 

Od dnia 14 maja 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przyjmuje zapisy na cywilne uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w terminach czerwiec-październik, po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w USC celem złożenia koniecznych dokumentów.

 1. Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie Urzędu (m.in. dyżury Radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, bezpłatne porady prawne, itp.).

 2. Bezpośrednia obsługa mieszkańców w poniedziałki będzie realizowana w godzinach 8.00-16.00.

 

Co się zmieniło?

Została dopuszczona płatność gotówką w kasie Urzędów. Bez wcześniejszego umówienia się będą realizowane sprawy, związane z wyborami Prezydenta RP, w tym dopisywanie się do Rejestru lub Spisu Wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. 

 

Umawianie wizyt w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych:

 

 

Dowody osobiste, meldunki

Prawa jazdy i rejestracja pojazdów

 

Bemowo

22 325 40 66

22 325 40 80

 

Białołęka

22 443 83 58

22 443 83 53

 

Bielany

22 443 48 62

22 443 48 49

 

Mokotów

22 443 63 83/80/81/84

22 443 65 02/503/467

 

Ochota

22 578 35 45

22 578 35 06

 

Praga-Południe

22 443 51 30/32/63

22 443 51 69/21

 

Praga-Północ

22 443 80 66

22 443 81 48/49

 

Rembertów

22 443 38 77/76

22 443 38 73/74

 

Śródmieście

22 443 91 32

22 443 91 61

 

Targówek

22 443 87 89/94

22 443 87 62/67/68

Ursus

22 443 60 17/16

22 443 60 21/124

 

Ursynów

22 443 73 64

22 443 73 56

 

Wawer

22 443 69 75/80/82

22 443 69 84/90/92/94/95

 

   

22 443 70 07

 

Wesoła

22 443 40 72

22 443 40 80

 

Wilanów

22 443 50 84

22 443 50 92

 

Włochy

22 443 44 51

22 443 44 54/58

 

Wola

22 443 59 73

22 443 59 51/68

 

Żoliborz

22 443 88 90

22 443 89 22/33/37

 

 

22 443 89 30/29/21

 

 

 

Wydział Licencji i Transportu Drogowego: 22 443 22 42

Wydział Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień  

rejestracja pojazdów cudzoziemców 22 443 29 32/55, 22 325 98 12 

 

Jak kontaktować się z Urzędem

 • Kontakt z Urzędem jest możliwy drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronach www.warszawa19115.plwww.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic. Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115.

 • Ogólny adres e-mail Urzędu: kancelaria@um.warszawa.pl. Korespondencję można też kierować na adresy e-mail poszczególnych biur i wydziałów Urzędu.

 • Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym). Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP: /UMSTWarszawa/skrytka

Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

 • Adres korespondencyjny Urzędu:

Urząd m.st. Warszawy

(wskazać biuro Urzędu)

ul. Kredytowa 3

00-056 Warszawa

Korespondencję można też kierować na adresy Urzędów Dzielnic.

 

Korzystaj z usług Warszawa 19115 czynnego non-stop

Do dyspozycji mieszkańców jest również całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu

Warszawa 19115, gdzie można m.in. zgłosić awarię lub interwencję służb miejskich. 

Usługi i informacje są dostępne na portalu warszawa19115.pl, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej oraz pod numerem telefonu 19115 czynnym całą dobę.

Każde zgłoszenie otrzymuje numer, dzięki któremu można sprawdzić, na jakim etapie znajduje się sprawa.

Szczegółowe adresy internetowe do załatwiania spraw urzędowych 

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu urzędów będą dostępne na stronach dzielnic.

Podatek od nieruchomości - wysyłamy decyzje

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował o wznowieniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na rok 2020.

Pod koniec marca w związku z pandemią wstrzymano wysyłkę decyzji podatkowych. Teraz, po poprawie sytuacji epidemicznej i wcześniejszej konsultacji z sanepidem, urzędy wznowiły wysyłkę dokumentów.

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i jest płatne po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji.

Stołeczni radni w maju przyjęli uchwałę o przedłużeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Z tej formy wsparcia mogli skorzystać przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku pandemią.

Wznawiamy wysyłkę zaświadczeń o użytkowaniu wieczystym

Warszawa „odmraża” wysyłkę zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Do mieszkańców trafi wkrótce ponad 74 tys. dokumentów przygotowanych podczas pandemii.

Przypomnijmy: w związku z pandemią koronawirusa 1 kwietnia wysyłka dokumentów związanych z przekształceniem została wstrzymana. Zaświadczenia były jednak przez cały czas przygotowywane. A teraz zostaną wysłane do adresatów.

Do czasu wstrzymania wysyłki do mieszkańców trafiło blisko 230 tys. zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Opłata przekształceniowa ma być wnoszona przez okres 20 lat, jednak samorządy mogły udzielić bonifikaty od tej opłaty. Warszawianki i warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę, jeśli wpłacą całą kwotę jednorazowo.

Warszawski ratusz ograniczył wysyłkę pism o 84 proc.

W związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi informujemy: już na początku stanu epidemii wstrzymaliśmy wysyłkę zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność oraz decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. Wysyłka papierowych dokumentów została ograniczona w skali całego miasta z 200 tys. w marcu do 74 tys. w kwietniu.

Liczba pism wysłanych przez miasto (ratusz i dzielnice łącznie) w kwietniu br., w porównaniu do marca br., spadła o 63 proc. Dzielnice wysłały o 38 proc. mniej dokumentów, a sam ratusz wysłał o 84 proc. pism mniej w kwietniu niż w marcu.

Spadek liczby dokumentów wysłanych przez warszawskich urzędników w kwietniu br. wyniósł  50% względem tego samego okresu minionego roku.

Wcześniej, już na początku epidemii prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, podjął decyzję o wstrzymaniu wysyłki zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Stolica zaprzestała również przesyłania mieszkańcom decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r.

Zaświadczenia są przygotowywane, a wysyłka dokumentów będzie wznowiona, gdy minie zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2. Również decyzje podatkowe będą wysyłane dopiero po ustaniu stanu epidemii.

Wniosek na wymianę „Kopciucha” można złożyć zdalnie

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu urzędów, Warszawa wprowadza możliwość zdalnego składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy. 

Nabór wniosków na wymianę „kopciuchów” jest otwarty mimo ograniczeń w pracy urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic. Obecnie wniosek można przesłać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby:

 • mailowo - wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl,

 • telefonicznie - zadzwoń na numer 22 325 96 06. Dyżurujący specjaliści w godz. 8.00-16.00 odpowiedzą na pytania i wypełnią papierowy wniosek na podstawie danych, które zostaną podyktowane. Wniosek będzie można uzupełnić i podpisać w późniejszym terminie,

 • korespondencyjnie - można przesłać wypełniony wniosek w wersji papierowej na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione telefonicznie lub mailowo, a brakujące dane i oryginalne podpisy uzupełnione przed rozpoczęciem inwestycji, podczas spotkania z urzędnikiem prowadzącym sprawę. Wnioski będą przyjmowane w trybie zdalnym aż do odwołania.

Warszawa prowadzi kontrole inwestycji również w trybie zdalnym. Pracownicy najpierw kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie, umawiają termin kontroli oraz instruują, w jaki sposób przeprowadzić ją przy pomocy smartfona. Następnie umowę o dotację dostarcza do mieszkańca kurier, a potem dokumenty trafiają do urzędu.

Zachęcamy również do skorzystania z kalkulatora dotacji, który umożliwia obliczenie online wysokości dotacji na wymianę „kopciucha”. Kalkulator znajduje się tutaj. (link https://dotacje.um.warszawa.pl/)

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.). Formularz dotacji i więcej informacji o miejskim programie znajdują się na stronie zielona.um.warszawa.pl.(link https://zielona.um.warszawa.pl/)

Wniosek o dofinansowanie do gromadzenie deszczówki można złożyć zdalnie

Mieszkańcy Warszawy w dalszym ciągu mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń, które służą do gromadzenia wody opadowej i roztopowej. Dodatkowy nabór trwa do końca lipca.

Wnioski o dotacje można przesyłać pocztą na adres ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub skan dokumentacji mailowo, na adres Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl. Wniosek przysłany skanem będzie rozpatrzony, a oryginał będzie można dostarczyć w dniu podpisywania umowy o udzielenie dotacji.

Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji, dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Centrum Obsługi Podatnika

Mieszkańcy są obsługiwani przez COP wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Za pośrednictwem internetu można załatwić następujące sprawy:

 

Podatki i opłaty lokalne

 

Mieszkańcy mogą kontaktować się z COP telefonicznie – w tym celu uruchomiliśmy dodatkowe numery (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00):

 • 519 066 098

 • 514 603 566

 • 509 647 711

 • 22 325 91 41

 • 22 325 91 42

 • 22 443 99 91

Wszelką korespondencję do COP można wysyłać za pośrednictwem epuap.gov.pl oraz elektronicznie na adres: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

W związku ze stanem epidemii powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) zalecanym sposobem wnoszenia opłat za usługi cmentarne jest płatność bezgotówkowa lub z wykorzystaniem karty płatniczej.

Korespondencja przyjmowana jest za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej:

·         e-mail: cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl,

·         e-puap: //ZCKWarszawa/SkrytkaESP

Informacje dotyczące cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy udzielane są telefonicznie,

tel. 22 277 40 00.

Zarządowi Cmentarzy Komunalnych podlegają trzy cmentarze:

·         Cmentarz Komunalny Północny przy ul. Wóycickiego 14, 01-938 Warszawa

·         Cmentarz Wojskowy przy ul. Powązkowskiej 43/45,

·         Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, 05-503 gmina Piaseczno.

 

Komunikat

W związku ze świętem „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2020 r. i drugim dniem „Bożego Narodzenia” przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 r., zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych z 20 lipca 2020 r., w dniach 14 sierpnia (piątek) i 24 grudnia (czwartek) Zarząd Cmentarzy Komunalnych i kancelarie Cmentarza Komunalnego Północnego, Cmentarza Wojskowego i Cmentarza Komunalnego Południowego będą nieczynne.

Miejski Rzecznik Konsumentów wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

Mieszkańcy mogą także składać pisma bezpośrednio w siedzibie przy ul. Canaletta 2. Porady w sprawach konsumenckich udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod numerem (22) 44 33 444 lub pod adresem konsument@um.warszawa.pl. Zgłaszając się po poradę należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.). Wymagane jest używanie maseczek oraz korzystanie z płynu dezynfekującego (dystrybutor z płynem znajduje się przy wejściu do budynku). 

Zachęcamy do korzystanie z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów bez konieczności wizyty w urzędzie. Porad prawnych udziela także Konsumenckie Centrum E-porad. Aby uzyskać poradę wyślij zapytanie na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

SOdON pracuje w ograniczonym zakresie. Działa izba wytrzeźwień, to znaczy przyjmowane są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Zmiany w Wojewódzkim Urzędzie Mazowieckim

Bezpośrednia obsługa klientów realizowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie odbywa się wyłącznie przy zachowaniu rygorów sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty lub za pośrednictwem platformy e-usług.

Szczegółowe informacje na temat działania MUW w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej.

 

Składanie wniosku o wydanie paszportu

Złożenie wniosku o wydanie paszportu będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się na wizytę drogą telefoniczną. Wnioski można składać:

od poniedziałku do piątku w godz. 7-18.00 w:

 • Referacie Paszportowym przy ul. Kruczej 5/11 (tel. 22 695 73 06)

 • Referacie Paszportowym przy ul. Floriańskiej 10 (tel. 22 619 33 35)

od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 w:

 • Terenowych Punktach Paszportowych (Bemowo tel. 22 325 40 42, Praga Południe – tel. 22 443 54 25, Ursus – tel. 22 443 61 93, Żoliborz – tel. 22 443 90 69, Ursynów – tel.22 855 12 40)

od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 w delegaturach MUW:

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, tel. 23 671 93 50

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, tel. 29 746 62 70

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Kolegialna 15, tel. 24 235 11 12

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 53, tel. 48 362 08 91

 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, tel. 25 644 71 65

 

Odbiór paszportu

Dokument paszportowy można odebrać po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą telefoniczną:

 • w wyżej wskazanych lokalizacjach i godzinach obsługi klientów na dotychczasowych zasadach, tj. paszport odbierany jest w miejscu złożenia wniosku;

 • w Terenowym Punkcie Paszportowym w Warszawie  w Dzielnicy Bielany – tel. 22 373 30 52 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.W tej lokalizacji zostaje wyłączona możliwość składania wniosków o wydanie paszportu.

Ważne informacje w kilku językach

Warszawa na bieżąco informuje cudzoziemców o wszystkich zaleceniach i zmianach związanych z zagrożeniem epidemicznym w Polsce. Mieszkańcy i turyści mogą śledzić komunikaty m.in. w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim.

Stolica uruchomiła specjalne kanały informacji, gdzie na bieżąco zamieszcza obostrzenia i wskazówki dotyczące sytuacji cudzoziemców w Polsce w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19.

W Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 można znaleźć informacje o funkcjonowaniu miasta i o koronawirusie w Warszawie w języku angielskim. Na podstawie pytań od mieszkańców powstaną kolejne wskazówki przetłumaczone na kilka języków. Znajdą się tam odpowiedzi m.in. o zamkniętych granicach Polski czy zakazie transportu transgranicznego.
 
Na stronie Stołecznego Biura Turystyki i fanpage’u Go to Warsaw zamieszczane są komunikaty związane z dostępnością warszawskich atrakcji oraz zalecenia w zapobieganiu zakażenia koronawirusem, przygotowane przez polskie Ministerstwo Zdrowia w języku angielskim, niemieckim, chińskim, wietnamskim, rosyjskim oraz ukraińskim.
 
Centrum Wielokulturowe w Warszawie obsługuje  specjalną infolinię:

 • w godz. 9-13 (tel. 515 566 226) – w języku polskim, rosyjskim, angielskim i gruzińskim,

 • w godz. 13-17 (tel. 666 533 522) – w języku polskim i angielskim.

 
Konsultanci będą przekazywać m.in. zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem  Covid-19 oraz wskazówki, np. jak korzystać z pomocy lekarskiej, zwłaszcza w przypadku osób nieubezpieczonych i o nieuregulowanym statusie. Cudzoziemcy moją uzyskać także poradę na temat niezbędnych formalności związanych z legalizacją pobytu w sytuacji ograniczonego działania urzędów. Informacje można także znaleźć na stronie centrumwielokulturowe.waw.pl oraz fanpage’u Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Wszystkie usługi poradnicze placówki: prawnik, doradca zawodowy i integracyjny, doradztwo ds. legalizacji pobytu oraz wsparcie psychologiczne, są kontynuowane zdalnie poprzez komunikator Skype i mailowo centrum@cww.waw.pl.
Przestrzeń Centrum Wielokulturowego, przy ul. Jagiellońskiej 54 jest zamknięta dla odwiedzających.

Kalendarium wydarzeń

 1. W styczniu 2020 r. wprowadzono całodobową gotowość w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 2. 29.01.2020 r. zamieszczono na stronie intranetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy bieżące informacje na temat profilaktyki zabezpieczającej pracowników przed zakażeniem wirusem oraz na stronie Bezpieczna Warszawa informacje dla mieszkańców.

 3. 5.02.2020 r. Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy wystosował pismo do Wojewody Mazowieckiego w sprawie miejsc użyteczności publicznej, które mogłyby być przeznaczone do kwarantanny osób oraz w kwestii transportu osób do miejsc kwarantanny.

 4. 18.02.2020 r. spotkanie z Kierownictwem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w sprawie miejsc użyteczności publicznej do kwarantanny.

 5. 26.02.2020 r. wysłano pismo do dyrektorów biur, dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury i sportu, szpitali, Prezesów spółek miejskich, Burmistrzów dzielnic z zaleceniami postępowania w przypadku pracowników powracających z regionów objętych zagrożeniem epidemicznym lub epidemią oraz polecenie zainstalowania dozowników ze środkami dezynfekcyjnymi we wszystkich biurach, urzędach dzielnic i jednostkach miejskich.

 6. 28.02.2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, facebooku Bezpieczna Warszawa oraz stronach urzędów dzielnic informacje na temat wirusa ze stron instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne – informacje są na bieżąco aktualizowane.

 7. 28.02.2020 r. wzmożono dezynfekcję pojazdów komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje, pociągi w metra oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej).

 8. 2.03.2020 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zwołał posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

 9. 4.03.2020 r. przesłano do Wojewody Mazowieckiego zapotrzebowanie na dodatkowe środki ochrony i inny sprzęt, dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.

 10. 14.03.2020 r. rozpoczęto przekazywanie do Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego informacji o organizowanych przedsięwzięciach na terenie miasta, innych niż imprezy masowe i zgromadzenia publiczne, skupiających znaczną liczbę osób (pow. 200).

 11. 5.03.2020 r. przeprowadzono analizę możliwości wykorzystywania przy dezynfekcji środków transportu technologii ozonowania.

 12. 5.03.2020 r. przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie prośbę o potwierdzanie aktualności wcześniej wydanych opinii w sprawach imprez masowych.

 13. 5.03.2020 r. rozpoczęto przekazywanie wystąpień podmiotów zewnętrznych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w sprawie wydarzeń (innych niż imprezy masowe) mogących skupiać dużą liczbę osób.

 14. 6.03.2020 r. wysłano kolejne zapytania o potwierdzenie wcześniej wydanych opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie dla trzech imprez odbywających się od 12 – do 15 marca br. Oczekujemy na zwrotną odpowiedź w tej sprawie.

 15. 6.03.2020 r. odbyło się spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w m.st. Warszawie i Biurem Polityki Zdrowotnej w zakresie uaktualniania opinii sanitarnych dotyczących przeprowadzania imprez masowych na terenie Miasta. Na spotkaniu tym ustalono sposób przyjmowania codziennych raportów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie zawierających: liczbę osób zakażonych wirusem, liczbę osób hospitalizowanych celem diagnostyki, liczbę osób objętych kwarantanną domową, liczbę osób objętych nadzorem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.

 16. 9.03.2020 r. udział Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (przyjęte rekomendacje: wstrzymanie odwiedzin w szpitalach, wstrzymanie zajęć w szkołach zależne od decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakupy dla szpitali wykonuje organ założycielski (wojewoda ma zwiększony na ten cel budżet o 8,5 mln zł), negocjować z organizatorami konieczność odwoływania imprez masowych - przypadku braku podporządkowania będzie wydawany zakaz przez wojewodę, imprezy sportowe halowe bez publiczności, zakazać wycieczek szkolnych i wymian uczniowskich szczególnie zagranicznych).

 17. 9.03.2020 r. odbyło się spotkanie robocze z Prezesami Spółek i z Dyrektorami jednostek miejskich w celu określenia obszarów krytycznych dla funkcjonowania Miasta oraz przyjęcia raportów dotyczących maksymalnej absencji chorobowej zapewniającej należyte wykonywanie podstawowych zadań np. MPWiK, MPO, transport miejski, Metro Warszawskie, CPR.

 18. 9.03.2020 r. odbyło się spotkanie z burmistrzami dzielnic, na którym: - przyjęto informację o prawidłowości funkcjonowania Urzędów Dzielnic, - wydano zalecenia w zakresie obsługi interesantów (przekazano prośbę o zorganizowanie stanowisk pracy do obsługi mieszkańców w taki sposób, aby zachować odstęp co najmniej 1-1,5 metra pomiędzy obsługiwanym mieszkańcem a pracownikiem Urzędu Miasta).

 19. 10 marca 2020 r. przekazano do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie kolejne zapytania dotyczące ważności opinii na imprezę organizowaną, informację o odwołaniu 4 imprez organizowanych na terenie COS TORWAR I – Cavaliada 2020 oraz informację o skierowaniu do dwóch organizatorów imprez (Legia Warszawa – Sekcja Koszykówki, Wagart Warszawa Sp. z o.o.) wystąpień z prośbą o odwołanie, zmianę terminu lub przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału publiczności.

 20. 10.03.2020 r. spotkanie z Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich oraz kierownikiem Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (19115) w celu omówienia możliwości usprawnienia zdalnego kontaktu mieszkańców z jednostkami miejskimi i załatwiania spraw drogą elektroniczną.

 21. 10.03.2020 r. zarekomendowanie Centrum Komunikacji Społecznej zorganizowania spotkania ze wszystkimi grupami działającymi w zakresie wolontariatu, celem diagnozy potencjalnych sił i środków przy ewentualnej konieczności wykorzystania pomocy seniorom i niepełnosprawnym. Do zadania tego zostanie zaangażowana również Straż Miejska.

 22. 10.03.2020 r. pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wstępnym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki ochrony i inny sprzęt, dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym

 23. 10.03.2020 r. zamieszczono na facebooku Bezpieczna Warszawa skierowaną do seniorów informację na temat wirusa.

 24. 10.03.2020 r. odbyło się spotkanie Komisji Zdrowia z udziałem Radnych m.st. Warszawy, podczas którego referowano działania Miasta mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 25. 10.03.2020 r. wysłano do Delegatur BBiZK e-mail-a z informacją o ograniczeniu do minimum lub czasowym zawieszeniu spotkań organizowanych w ramach programu „Bezpieczne osiedle” oraz innych spotkań, które wiążą się z dużą liczbą zainteresowanych mieszkańców.

 26. 10.03.2020 r. wysłano pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Wojewody Mazowieckiego o zawieszenie opieki w żłobkach, zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

 27. 10.03.2020 r. – wysłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego prośbę o spowodowanie, aby komunikaty, które wykonane zostały przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie koronawirusa i publikowane są w miejskim systemie elektronicznym, były również przygotowane w języku angielskim i ukraińskim.

 28. 10.03.2020 r. wysłano do Burmistrzów dzielnic pismo w sprawie zorganizowania stanowisk pracy do obsługi mieszkańców w taki sposób, aby był zachowany odstęp co najmniej 1-1,5 metra pomiędzy obsługiwanym mieszkańcem a pracownikiem Urzędu Miasta.

 29. 10.03.2020 r. wysłano do Burmistrzów dzielnic pismo w sprawie zaleceń dotyczących przedsięwzięć lokalnych z większą liczbą osób oraz odwoływania zajęć w placówkach oświaty.

 30. 10.03.2020 r. Pani Dyrektor Magistratu opracowała, a następnie przesłała do Dyrektorów Biur Urzędu m.st. Warszawy i Burmistrzów dzielnic procedurę przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 31. 11.03.2020 r. wysłano pismo BBiZK do dyrektorów biur, dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury i sportu, szpitali, Prezesów spółek miejskich, Burmistrzów dzielnic przypominające o wyposażeniu siedzib w środki antyseptyczne do mycia rąk.

 32. 11.03.2020 r. opracowano dokument przygotowany z perspektywy m.st. Warszawy dotyczący ciągłości działania administracji samorządowej w sytuacji wystąpienia epidemii lub pandemii

 33. 11.03.2020 r. decyzja o zamknięcie tarasu widokowego w PKiN.

 34. 11.03.2020 r. pismo do burmistrzów, dyrektorów biur, prezesów spółek o taką organizację pracy, aby zapewnić ciągłość działania administracji samorządowej.

 35. 11.03.2020 r. pismo Dyrektora Magistratu do dyrektorów biur i burmistrzów – zalecenia w kontaktach z klientem zewnętrznym.

 36. 11.03.2020 r. pismo do organizatora z prośbą o rozważenie odwołania bądź przeniesienia terminu Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA, planowanych w dniach 12-15 marca 2020 roku w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO w Warszawie.

 37. 11.03.2020 r. wystąpienia do czterech organizatorów największych liczebnie zgromadzeń o rozważenie możliwości ich odwołania lub przeniesienia na inny termin (dotyczą one dni: 14 marca – 3000 osób, 21 marca – 2000 osób, 22 marca 20 000 i 10 000 osób).

 38. 11.03.2020 r. w związku z decyzją rządu, Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy poinformował rodziców o zawieszeniu od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęć we wszystkich oferowanych przez miasto żłobkach i punktach dziennego opiekuna w Warszawie.

 39. 12.03.2020 r. wysłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo z informacją o zawieszeniu realizacji szkoleń obronnych i przełożeniu ich na drugą połowę roku.

 40. 12.03.2020 r. zgodnie z postanowieniem rządu, decyzja o zamknięciu do 25 marca br. wszystkich Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz Dzielnicowych Domów Kultury.

 41. 12.03.2020 r. umorzono 4 postępowania administracyjne w prowadzonych sprawach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych (dwa z uwagi na rezygnacje organizatora z przeprowadzania imprez oraz dwa z uwagi na wydane przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzenie nr 92 - wprowadzający zakaz organizacji imprez masowych artystyczno-rozrywkowych).

 42. 13.03.2020 r. pismo do zarządów firm świadczących usługi na rzecz m.st. Warszawy (Innogy Polska S.A., Veolia Energia Warszawa S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) z prośbą o podjęcie niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie ciągłości wykonywania usług na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy oraz zabezpieczenia obsady kluczowych stanowisk pracy.

 43. 13.03.2020 r. pismo do zarządów firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów na rzecz m.st. Warszawy z prośbą o podjęcie niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie ciągłości wykonywania usług przez firmy na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy.

 44. 13.03.2020 r. pismo do Zarządu Transportu Miejskiego z sugestią o wydzielenie specjalnych stref w autobusach z częściowo otwartymi kabinami w ramach profilaktyki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 45. 13.03.2020 r. pismo do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o podjęcie działań umożliwiających natychmiastowe zawieszenie (zakończenie) kwalifikacji wojskowej prowadzonej przez 5 powiatowych komisji lekarskich w Warszawie.

 46. 13.03.2020 r. pismo do Burmistrzów dzielnic z poleceniem zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia.

 47. 15.03.2020 r. przekazano do Burmistrzów dzielnic pismo Sekretarza m.st. Warszawy w sprawie zasad organizacji pracy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz jednostek podległych

 48. 15.03.2020 r. przekazano do Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, WSSE, PSSE, Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie pismo w sprawie przeanalizowania i wskazania obszarów, w których m.st. Warszawy mogłoby zaangażować do współpracy potencjał własnych sił i środków

 49. 16.03.2020 r. skierowano wystąpienie do kolejnych siedmiu organizatorów zgromadzeń zwołanych w Warszawie z informacją o wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia rozporządzeniu w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.), obowiązującego od dnia 14 marca br. do odwołania, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, (w zakresie ograniczenia możliwości organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób). Pięciu z nich odwołało swoje zgromadzenia, dalsze czynności w toku.

 50. 16.03.2020 r. Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych przekazał do Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej instrukcję pomocy w zakresie żywieniowym, lekowym oraz psychologicznym dla osób objętych kwarantanną

 51. 16.03.2020 r. Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zawieszenie funkcjonowania placówek psychologiczno-pedagogicznych i pozostawienie kontaktu z podopiecznymi w formie konsultacji on-line (pismo do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej)

 52. 16.03.2020 r. Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zawieszenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w Instytucie Głuchoniemych - specjalnego ośrodka szkolno-wychowaczego (pismo do wiadomości Dyrektora Instytutu Głuchoniemych)

 53. 16.03.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej przekazało do Biura Planowania Budżetowego wniosek o przesunięcie kwoty 20,5 mln zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do Biura Polityki Zdrowotnej i Biura Nadzoru Właścicielskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej

 54. 17.03.2020 r. Pan Paweł Rabiej – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego oraz do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniem o finansowanie zaplanowanych, a nie wykonanych z przyczyn nie leżących po stronie świadczeniodawcy zabiegów i wystąpieniem braku realizacji kontraktu z publicznym płatnikiem w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego o rezygnacji z planowanych zabiegów i  pozostaniu w stanie gotowości podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa jest organem tworzącym lub w których posiada udziały (pisma do wiadomości Dyrektora MOW NFZ).

 55. 20.03.2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie przekazało do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informację, że obiekty wchodzące w skład infrastruktury krytycznej są zabezpieczane zarówno przez wewnętrzną służbę ochrony jak i przez koncesjonowany podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia.

 56. 23.03.2020 r. Zastępca Prezydenta m.st.  Warszawy, Pan Paweł Rabiej zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o interwencję umożliwiającą m.st. Warszawy zakup środków zabezpieczenia medycznego dla warszawskich szpitali z środków własnych.

 57. 25.03.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwrócił się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o wytyczne w zakresie możliwości zaangażowania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do zadań obejmujących wyniesienie odpadów komunalnych od osób objętych kwarantanną.

 58.  27.03.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie rozporządzenia w przedmiocie przedłużenia o 3 miesiące terminu płatności każdej z rat podatku od nieruchomości przypadającej w okresie marzec – lipiec 2020.

 59. 27.03.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Dyrektorów SPZOZ, Prezesów miejskich podmiotów leczniczych z inicjatywą utworzenia grupy zakupowej na zakup środków ochrony indywidualnej.

 60. 30.03.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Dyrektorów i Prezesów miejskich podmiotów leczniczych z prośbą o natychmiastowe informowanie o wszelkich sytuacjach kryzysowych związanych z zakażeniem koronawirusem, które są związane z koniecznością wyłączenia jednostek lub komórek organizacyjnych, zamknięciem poradni/przychodni, zakażeniem lub kwarantanną wśród personelu medycznego, które utrudniają lub uniemożliwiają funkcjonowanie podmiotu.

 61. 30.03.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o wskazanie miejsca, w którym osoby bezdomne z przestrzeni publicznej będą mogły odbyć kwarantannę przez przyjęciem do placówek udzielających tymczasowego schronienia.

 62. 30.03.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Komendanta Stołecznego policji z prośbą o przekazywanie do BBiZK informacji o ilości interwencji i miejscach ich podjęcia w związku z grupowaniem się ludności.

 63. 2.04.2020 r. Z-ca Prezydenta Michał Olszewski przekazał pismo do Zarządców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych m.st Warszawy w sprawie pomocy sąsiedzkiej.

 64. 3.04.2020 r. Z-ca Prezydenta Paweł Rabiej skierował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, w sprawie funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w warunkach pandemii.

 65. 03.04.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie przekazał prezydentowi Warszawy informację o sposobie ewidencjonowania przypadków zgonów.

 66. 6.04.2020 r.  Zarząd Dróg Miejskich przekazał w piśmie do Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz do Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji informację, że zniesienie opłaty za parkowanie może negatywnie wpłynąć na dostępność miejsc postojowych dla osób najbardziej potrzebujących.

 67. 6.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych wystąpiło do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o zawieszenie uiszczania opłat za postój pojazdów pracowników DPS w płatnej strefie parkowania.

 68. 7.04.2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji skierowało pismo do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości zakwaterowania pracowników w obiektach nie posiadających funkcji mieszkalnych w celu zabezpieczenia ciągłości usług dostawy wody i odbioru ścieków.

 69. 7.04.2020 r. Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa zwróciło się do VI Oddziału Terenów Straży Miejskiej z prośbą o interwencję dotyczącą nielegalnej działalności handlowej przy ul. Namysłowskiej 8.

 70. 8.04.2020 r. Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni skierował pismo do Ministra Zdrowia w sprawie przemieszczania się osób w celu opieki nad zwierzętami.

 71. 8.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w piśmie kierowanym do Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznych przekazało wytyczne w sprawie rozpatrywania wniosków o pomoc, przyznawania świadczeń i przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

 72. 9.04.2020 r. Biuro Nadzoru Właścicielskiego przekazało do Zarządów Jednoosobowych Spółek m.st Warszawy zalecenia dot. ulg dla najemców lokali użytkowych oraz dzierżawców terenów jednoosobowych spółek z udziałem Miasta.

 73. 10.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej przekazało Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej zalecenia dotyczące ograniczenia przyjmowania nowych mieszkańców.

 74. 10.04.2020 r. Wojewoda Mazowiecki przypomniał zasady wyznaczania obiektów, które mogłyby być przeznaczone na potrzeby kwarantanny.

 75. 10.04.2020 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał polecenie czasowego zawieszenia (od 11 do 26 kwietnia) działalności w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

 76. 10.04.2020 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał polecenie czasowego zawieszenia (od 11 do 26 kwietnia) działalności w klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 77. 10.04.2020 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informacje na temat zasad przeprowadzenia badań osób mających kontaktu z osobą zakażoną/podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 78. 11.04.2020 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał prezydentowi Warszawy informacje dotycząca prowadzonych statystyk zgonów związanych z COVID-19.

 79. 14.04.2020 r. Biuro Ochrony Środowiska pismem kierowanym do Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorat Ochrony Zwierząt przekazało informację dotyczące przemieszczania się społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.

 80. 14.04.2020 r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzowego zwróciło się do starostów powiatowych z prośbą o przekazanie informacji na temat stanu technicznego agregatów prądotwórczych we wszystkich szpitalach, zapasów paliwa oraz o wskazanie, przez jaki okres czasu zapewnić mogą one zasilanie.

 81. 14.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Przewodniczących Rad Społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z prośba o wsparcie podmiotów leczniczych.

 82. 14.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych poprosiło Kierowników Domów Pomocy Społecznej w Warszawie o wskazanie potrzeb dotyczących wsparcia opieki nad osobami, które znajdują się w podległych placówkach.

 83. 14.04.2020 r. Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy, zwrócił się do Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer o wydanie środków ochrony indywidualnej dla biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ. 

 84. 14.04.2020 r. Biuro Edukacji poinformowało Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, że zawieszenie wystawiania skierowań na badania lekarskie dotyczy jedynie badań okresowych. 

 85. 14.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się  do Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu (do wiadomości Ośrodków Pomocy Społecznej oraz burmistrzów dzielnic), z prośbą o wyrażenie gotowości wsparcia pracownikami placówki innych jednostek.
 86. 14.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej m.st Warszawy z prośbą o wsparcie działań na rzecz osób bezdomnych oraz o przesłanie informacji o podjętych działaniach.
 87. 14.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do Biura Polityki Zdrowotnej zapotrzebowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze bezdomności na druga partię środków ochrony indywidualnej.
 88. 15.04.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego potwierdziło dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie gotowość dalszego udostępniania miejsc wytchnienia dla pracowników służb medycznych.

 89. 15.04.2020 r. Zastępca Prezydenta ponownie zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wydanie środków ochrony osobistej dla miejskich podmiotów leczniczych.
 90. 15.04.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy poinformował Marszałka Województwa Mazowieckiego o zabezpieczaniu dla ratowników medycznych na terenie Warszawy miejsc tymczasowego odpoczynku na czas kwarantanny lub izolacji od rodzinny.
 91. 15.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zaproponowało Caritas Archidiecezji Warszawskiej oddelegowanie pracowników placówek wsparcia dziennego do wsparcia działalności placówek opiekuńczo-leczniczych, przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 92. 15.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej poinformowało Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie o udostępnionych pomieszczeniach dla zespołów ratownictwa medycznego do czasowej izolacji.
 93. 15.04.2020 r. Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o wyrażenie zgody na dzierżawę budynku nr 1 dawnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Drewnicy z przeznaczeniem na schronisko opiekuńcze z usługami lekarskimi oraz hospicjum dla osób samotnych.
 94. 15.04.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy poinformował Caritas Archidiecezji Warszawskiej o udostepnieniu 8 miejsc noclegowych dla personelu medycznego w szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2, ZPEDM przy ul. Długiej 18/20.
 95. 16.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w piśmie do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci poparła propozycję działań związanych z pomocą żywnościową dla dzieci.
 96. 16.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Burmistrzów Dzielnic w sprawie działań związanych z pomocą żywnościową dla dzieci.
 97. 16.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało dyrektorowi Klubu Samopomocy „Warszawski Dom nad Fontanną” polecenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące czasowego zawieszenia działalności.
 98. 17.04.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do burmistrzów dzielnic, Lasów Miejskich-Warszawa oraz Zarządu Zieleni z prośbą o otwarcie od 20 kwietnia parków i terenów leśnych dla mieszkańców (nie dotyczy to placów zabaw dla dzieci).
 99. 17.04.2020 r. Biuro Kontroli przekazało do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wystąpienie mieszkańca w sprawie rozważenia możliwości dostarczenia dla mieszkańców m.st. Warszawy maseczek ochronnych w związku z epidemią SARS-CoV-2.

100. 20.04.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy wystąpił Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej o wprowadzenie regulacji umożliwiających placówkom opieki nad dziećmi do lat 3 realizacje zajęć z wykorzystywaniem metod i technik dostępnych na odległość.

101. 20.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Caritas Archidiecezji Warszawskiej z prośbą o dotrzymywanie formalności i zasad dotyczących korzystania z miejsc tymczasowego odpoczynku przeznaczonego dla personelu medycznego na czas kwarantanny i izolacji od rodziny.

102. 20.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego prośbą o przekazania informacji, gdzie i w jakiej formie należy zgłaszać przypadki związane z koniecznością stwierdzenia zgonu osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

103. 20.04.2020 r. Prezydent m.st Warszawy przekazał do biur oraz burmistrzów dzielnic instrukcję do pakietu #WarszawaPomagaPrzedsiębiorcom.

104. 21.04.2020 r. Prezydent m.st Warszawy zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozważenie zniesienia zakazu korzystania z systemu rowerów publicznych.

105. 21.04.2020 r. Paweł Rabiej, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, zwrócił się do SZPZLO Warszawa-Wawer z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla miejskich podmiotów  leczniczych.

106. 22.04.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Zarządów Jednoosobowych Spółek m.st.  Warszawy z prośbą o weryfikację planowanych wydatków na 2020 r. celem ich ograniczenia do niezbędnego minimum.

107. 22.04.2020 r. Dyrektor Magistratu przekazała do Burmistrzów i Dyrektorów Biur rozwiązania związane z wykonywaniem pracy przez pracowników w czasie epidemii COVID-19.

108. 23.04.2020 r.  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu z prośbą o wsparcie Domów Pomocy Społecznej Prowadzonych przez m.st. Warszawę.

109. 24.04.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Komendanta Stołecznej Policji z prośbą o uwzględnienie w dyslokacji służby miejsc chętnie uczęszczanych przez społeczność Warszawy.

110. 27.04.2020 r. Paweł Rabiej, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie możliwości dokonania zmian legislacyjnych w przepisach dot. wypłaty świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom, którzy z powodu stanu pandemii utracili pracę i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

111. 27.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do Burmistrzów, Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej, Kierowników i Dyrektorów Środowiskowych Domów Samopomocy, Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” polecenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące czasowego zawieszenia działalności placówek.

112. 27.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do stowarzyszeń, fundacji informacje i zalecenia dotyczące zawieszenia działań realizowanych na podstawie umów dotacyjnych zawartych z m.st. Warszawa.

113. 28.04.2020 r. Dyrektor Magistratu zwrócił się do burmistrzów dzielnic i dyrektorów biur z prośbą o wyznaczenie pracowników do wykonywania czynności z zakresu udzielania wsparcia dla przedsiębiorców.

114. 30.04.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Komendanta Stołecznej Policji z prośbą o patrolowanie parków, terenów leśnych i innych, które są chętnie uczęszczane przez mieszkańców.

115. 4.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło uwagę Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, że otrzymane od Wojewody Mazowieckiego środki dezynfekcyjne z przeznaczeniem dla żłobków, przedszkoli, klas zerowych oraz klubów dziecięcych umożliwią zabezpieczenie działalności tych placówek maksymalnie na tydzień.

116. 4.05.2020 r. Prezydent zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o przekazanie szczegółowych wytycznych i zaleceń dotyczących bezpiecznego korzystania z otwartych obiektów sportowych ze względu na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

117. 4.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy z prośbą o dalszą pomoc przy realizacji Mobilnego Punktu Poradnictwa poprzez asystę patrolu Straży Miejskiej na każdym przystanku.

118. 6.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo i Praga-Południe polecenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia działalności klubów integracji społecznej w terminie od 27 kwietnia do 10 maja.

119. 8.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego poinformowało burmistrzów dzielnic oraz Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, że przed wznowieniem działalności przedszkola i żłobki zostaną zdezynfekowane za pomocą wody wysoko ozonowanej.

120. 8.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wskazanie, czy w świetle posiadanych danych dotyczących zachorowań w Warszawie i wobec utrzymującego się wysokiego poziomu nowych zakażeń w całym kraju, uruchomienie żłobków, przedszkoli i klubów sportowych nie będzie stwarzać dodatkowego zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców Warszawy.

121. 8.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o wskazanie, czy w świetle posiadanych danych dotyczących zachorowań w Warszawie i wobec utrzymującego się wysokiego poziomu nowych zakażeń w całym kraju uruchomienie żłobków, przedszkoli i klubów sportowych nie będzie stwarzać dodatkowego zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców Warszawy.

122. 8.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przygotowało pismo, z apelem do mieszkańców, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka, o ograniczenie aktywności społecznej oraz o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

123. 11.05.2020 r. Prezydent Warszawy przekaże burmistrzom dzielnic pismo w sprawie otwarcia miejskich obiektów sportowych od 14 maja.

124. 11.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego zwrócił się do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o udzielenie wsparci, w zakresie przydzielenia środków ochrony osobistej, będących w centralnych zasobach administracji rządowej.

125. 12.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z prośbą o informowanie władz miasta o warunkach organizacyjno-sanitarnych dotyczących otwierania usług publicznych.

126. 12.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o informowanie władz miasta o możliwości uruchomienia kolejnych usług publicznych.

127. 12.05.2020 r. Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w trakcie epidemii COVID-19.

128. 13.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzieliło odpowiedzi Prezesowi Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w sprawie planowanego otwarcia Tarasu Widokowego od dnia 15 maja 2020 r.

129. 14.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Renata Kaznowska zwróci się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informację, od kiedy placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania mogą wznowić swoją działalność. Oraz określenie wytycznych, na podstawie których uczniowie mogą korzystać z burs i internatów.

130. 15.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy przekaże do burmistrzów dzielnic, Zastępcy Prezydenta, Dyrektora Koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni aktualną wersję szczegółowych wytycznych sanitarnych dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polce.

131. 15.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Renata Kaznowska przekazała do Ministra Edukacji Narodowej pismo dotyczące kształcenia zawodowego i realizacji praktyk w technikach i szkołach branżowych I stopnia oraz organizacji egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.

132. 19.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o pilne stanowisko: czy pracownikom przedszkoli, żłobków Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykonana testy przesiewowe.

133. 19.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Prezesa Zarządu SOLEC z prośbą o podjęcie działań w celu wyposażenia Szpitala Wolskiego SPZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do uruchomienia 6 dodatkowych stanowisk intensywnego nadzoru.

134. 19.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Prezesa Zarządu SOLEC z prośbą o podjęcie działań w celu wyposażenia Szpitala Bielańskiego SPZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do uruchomienia 10 dodatkowych stanowisk intensywnej terapii.

135. 20.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazało do burmistrzów dzielnic oraz Biuru Edukacji informacje o możliwości odbioru płynu do dezynfekcji powierzchni przeznaczonego na potrzeby do placówek oświatowych.
136. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska przesłała do Prezesa Oddziału Warszawa Mokotów, Ursynów, Wilanów Związku Nauczycielstwa Polskiego informacje dotyczące organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym.
137. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, odpowiedział na apel maturzystów oraz poinformował o braku możliwości zmiany terminów egzaminów maturalnych.
138. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do burmistrzów dzielnic z prośbą, by tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba, zwiększyć limit dzieci w grupie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, zgodnie w wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
139. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się z prośbą do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie finansowe bądź rzeczowe samorządu w zakupach środków ochrony osobistej dla kadry placówek opieki nad dziećmi do lat 3, niezbędnych do realizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
140. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie procedur dla szkół podstawowych prowadzonych przez miasto po wznowieniu ich działalności w zakresie opieki w klasach I-III i konsultacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 

141. 22.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy poinformował o zawieszeniu funkcjonowania miejsc noclegowych dla personelu medycznego, które zostały zorganizowane przez m.st. Warszawę.

142. 22.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o pilną odpowiedz w sprawie finansowania ze środków publicznych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.

143. 22.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o przesłanie do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy informacji dot. zawieszenia oraz wznowienia udzielania świadczeń w komórkach organizacyjnych podmiotów leczniczych na terenie m.st. Warszawy związanych z pojawieniem się ognisk zakażeń SARS-CoV-2.

144. 22.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych poinformowało o możliwości wznowienia działalności m.in. stowarzyszeń, fundacji w związku z wdrażaniem od 25 maja br. kolejnego etapu „odmrażania” życia społecznego.

145. 22.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do stosowania i przekazania do właściwych jednostek, informację Wojewody Mazowieckiego dotyczącą możliwości wznowienia działalności placówek dziennego pobytu.

146. 25.05.2020 r. Prezydenta Warszawy zwrócił się do Ministra Sportu z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących udostepnienia kolejnych obiektów infrastruktury sportowej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

147. 25.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Państwowej Powiatowej Inspektora Sanitarnego z prośbą o informację, z czego wynika znaczący wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatniej dobie.

148. 28.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informację, czy rząd dopuszcza organizację wypoczynku letniego oraz półkolonii dzieci i młodzieży w nowym reżimie sanitarnym.

149. 29.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska przekazała do Burmistrzów dzielnic, Zastępców Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektora Koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Dyrektora Parku Kultury w Powsinie, Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa szczegółowe wytyczne sanitarne dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy.

150. 29.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej poinformował o możliwości wznowienia działalności placówek dziennego pobytu, w tym prowadzących działalności dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

151. 29.05.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przekazywanie informacji podmiotom leczniczym, które oddziały internistyczne są zamknięte i do kiedy oraz jaki jest proponowany przez MUW podział kierowania pacjentów internistycznych do poszczególnych szpitali.

152. 29.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska przekazała do Burmistrzów dzielnic pismo dotyczące organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży finansowanego ze środków m.st. Warszawy.

153. 1.06.2020 r.  Zastępca Prezydenta Warszawy, Pan Paweł Rabiej zwrócił się do Pani Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, Szpitala Bielańskiego, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Wolskiego, Szpitala Grochowskiego, Szpitala Praskiego, Szpitala Solec, Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ, Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Centrum Medycznego Żelazna, Społecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego.

154. 1.06.2020 r.  Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych zwrócił się do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z prośbą o informację o podjętych i przewidywanych działaniach służb sanitarnych wobec placówek pomocowych przy ul. Żytniej 1a, prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

155. 2.06.2020 r.  Sekretarz m.st. Warszawy zwrócił się do Pana Krzysztofa Skórczewskiego - Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przekazywanie codziennych informacji w zakresie liczby wykonywanych testów w kierunku wykrycia zakażeń, liczby punktów gdzie pobierane są wymazy, liczby laboratoriów wykonujących badania oraz podanie średniego czasu oczekiwania na wynik.

156. 3.06.2020 r.  Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o pilne wyjaśnienie kwestii niezbędnych do zaplanowania organizacji pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym.

157. 3.06.2020 r.  Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej zwrócił się do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m.st. Warszawa z prośbą o przekazywanie codziennych raportów o odnotowanych przypadkach zachorowania na COVID-19 występujących jako ogniska epidemii na obszarze m.st. Warszawy.

158. 1.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Paweł Rabiej wraz z Radną m.st. Warszawy, Panią Anną Auksel-Sekutowicz przekazali do Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich dokument opisujący procedury i zalecenia dla wszelkiego rodzaju wydarzeń: wydarzeń korporacyjnych, targów, kongresów i konferencji, imprez kulturalnych czy sportowych oraz szeregu innych eventów.

159. 4.06.2020 r.  Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Paweł Rabiej zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wydanie środków ochrony osobistej dla miejskich podmiotów leczniczych.

160. 8.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Renata Kaznowska przekazała do Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę pismo w sprawie wytycznych i procedur przeciwepidemicznych.

161. 08.06.2020 r. – Dyrektor Biura Kultury przesłał do Dyrektora BBiZK informacje o ponownym otwarciu instytucji artystycznych wraz z terminami przywrócenia ich funkcjonowania.

162. 9.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej poinformował Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o uruchomieniu nowej placówki dla osób bezdomnych zlokalizowanej na terenie Dzielnicy Bielany.

163. 10.06.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wskazanie szczegółowych wytycznych, jakie powinny być spełnione w przypadku otwarcia FabLabów i prowadzenia w nich warsztatów/zajęć dla uczestników oraz rozpoczęcia szkoleń.

164. 12.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzieliło odpowiedzi Prezesowi Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie uzyskania pomocy w pozyskaniu przestrzeni magazynowej niezbędnej do uruchomienia Magazynu Pomocy Humanitarnej.

165. 15.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Renata Kaznowska zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o rozstrzygnięcie kwestii ewentualnego wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z tytułu udzielania uczniom konsultacji w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.

166. 18.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazało do dzielnic, Zarządu Zieleni oraz do Biura Ochrony Środowiska przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na powietrzu.

167. 18.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazało do Zarządu Zieleni materiał pomocniczy w sprawie warunków uruchomienia fontann, instalacji wodnych typu
„dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych.

168. 23.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do SZPZLO Warszawa-Żoliborz z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, Szpitala Bielańskiego, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Wolskiego, Szpitala Grochowskiego, Szpitala Praskiego, Szpitala Solec, Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ, Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Centrum Medycznego Żelazna, Społecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego.

169. 23.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Paweł Rabiej zwrócił się do SZPZLO Warszawa- Żoliborz z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla: SPZOZ Warszawa – Białołęka, SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy, SZPZLO Warszawa – Mokotów, SZPZLO Warszawa – Ochota, SZPZLO Warszawa Praga Południe, SZPZLO Warszawa Praga Północ, SZPZLO Warszawa - Targówek, SZPZLO Warszawa – Rembertów, SPZOZ Warszawa - Ursynów, SZPZLO Warszawa - Wawer, SZPZLO Warszawa Wesoła, SZPZLO Warszawa Wola - Śródmieście, SZPZLO Warszawa – Żoliborz, Centrum Odwykowego SPZOZ.

170. 23.06.2020 r. - Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do SZPZLO Warszawa- Żoliborz z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleandrów 6. 

171. 23.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do burmistrzów dzielnic z prośbą o poinformowanie osób odpowiedzialnych za administrowanie i ochronę obiektów wyborczych o potrzebie udostępnienia wejścia na teren posesji pracownikom firmy usługowej.

172. 24.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy w czasie ogłoszonego stanu epidemii, istnieją przeciwskazania do rozsyłania, na dużą skalę, korespondencji w relacji urząd – adresat.

173. 25.06.2020 r. – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Michał Olszewski przekazał Burmistrzom dzielnic i Dyrektorom Biur pismo dot. oddelegowanych pracowników do wsparcia w ocenie wniosków pomocowych przekazanych do Urzędu Pracy w ramach tarczy antykryzysowej.

174. 26.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomniało burmistrzom dzielnic o planowanej dezynfekcji otoczenia lokali wyborczych.

175. 26.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformowało burmistrzów dzielnic i Biuro Edukacji, że na podstawie danych uzyskanych z Biura Edukacji, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowało do odbioru płyn do dezynfekcji rąk oraz płyn uniwersalny do rąk, powierzchni i urządzeń z przeznaczeniem dla placówek oświatowych prowadzących zajęcia w okresie wakacji w ramach akcji „Lato w mieście”.

176. 29.06.2020 r. Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych w piśmie poinformował Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego o przedłużeniu do 31 sierpnia br. działalności Mobilnego Punktu Poradnictwa dla bezdomnych oraz o kontynuacji transportu do schronisk na terenie Warszawy osób bezdomnych, które ukończyły dobrowolną kwarantannę w placówkach przejściowych.

177. 06.07.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomniało burmistrzom dzielnic o planowanej dezynfekcji otoczenia lokali wyborczych, przed II turą wyborów Prezydenta RP.

178. 7.07.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do CSK MSWiA z prośbą o podzielenie się informacjami o przebiegu, objawach oraz innych istotnych z medycznego punktu widzenia spostrzeżeniach dotyczących walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

179. 9.07.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformowało Burmistrza Dzielnicy Białołęka, że dezynfekcja placów zabaw była działaniem jednorazowym, mającym na celu wspomożenie zarządców tych miejsc w uruchomieniu ich po zmianie przepisów.

180. 9.07.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformowałp Komendanta Stołecznej Policji oraz Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy o zaplanowanej z 10 na 11 lipca akcji dezynfekcji otoczenia lokali wyborczych na terenie Warszawy.

181. 9.07.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Dyrektora Biura Księgowości i Kontrasygnaty z prośbą o kontrasygnatę aneksu do umowy dot. pobierania materiału laboratoryjnego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników schronisk.

182. 13.07.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwrócił się do Biura Pomocy i Projektów Społecznych z prośbą o pilne udzielenie informacji na temat ilości przekazanych środków ochrony indywidualnej personelowi zatrudnionemu w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie.

183. 16.07.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Paweł Rabiej przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu informację o wykorzystaniu dotacji Wojewody Mazowieckiego na zakup mienia (materiałów i wyposażenia) niezbędnego do zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zestawienie obrazujące sposób wykonania zadania.

184. 16.07.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Paweł Rabiej przekazał Dyrektorowi SPZZLO Warszawa polecenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania środków ochrony indywidualnej dla: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ; Szpitala Bielańskiego; Szpitala Czerniakowskiego; Szpitala Wolskiego; Szpitala Grochowskiego; Szpitala Praskiego; Szpitala Solec; Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny; Szpitala Specjalistycznego „Inflancka”; Centrum Medycznego Żelazna; Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego.

185. 16.07.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Paweł Rabiej przekazał do Dyrektora SPZZLO Warszawa polecenia Wojewody Mazowieckiego wydania środków ochrony indywidualnej dla: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka; Samodzielnych Zespołów Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy; Mokotów; Ochota; Praga Południe; Praga-Północ; Targówek; Rembertów; Ursynów; Wawer; Wesoła; Wola-Śródmieście; Żoliborz.

186. 28.07.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Paweł Rabiej zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o współpracę oraz podjęcie działań, które będą prowadzić do zwiększenia przestrzegania nakazów sanitarnych.

187.28.07.2020 r. Dyrektor Magistratu udzieliła odpowiedzi Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu w m.st. Warszawie w sprawie przestrzegania w Urzędzie m.st. Warszawy procedur mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.


Nie znalazłeś informacji?