Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Sprawy urzędowe

Zasady obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy

Od 16 maja 2022 r. zostają zniesione ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic), które były wprowadzone w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-COV-2.

 

Urząd Stanu Cywilnego 

Od 16 maja br. bezpośrednia obsługa klientów będzie świadczona łącznie w 11 lokalizacjach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (nie obowiązuje rejonizacja):

 • Falęcka 10 (Mokotów)

 • Grochowska 274 (Praga-Południe)

 • ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)

 • gen. W. Andersa 5 (Śródmieście)

 • L. Kondratowicza 20 (Targówek)

 • Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)

 • Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)

 • Włókiennicza 54 (Wawer)

 • S. Żeromskiego 29 (Bielany)

W lokalizacjach:

 • T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego) – przyjmowane są wnioski dot. wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,

 • M. Flisa 6 (Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego) – można załatwić m.in. sprawy związane z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji, protokołów, oświadczeń i orzeczeń sądowych.

Sprawy dotyczące zmiany imion i nazwisk można załatwić wyłącznie w siedzibie przy ul. Andersa 5.

Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu

Wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl - otwarcie w nowym oknie). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu. 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie „Dobry start” (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny można składać za pośrednictwem portalu empatia (otwarcie w nowym oknie).

Co ważne, jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób go założyć znajdują się na stronie (otwarcie w nowym oknie).

Centrum Obsługi Podatnika

 1. Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57 po uprzednim umówieniu wizyty na stronie https://rezerwacje.um.warszawa.pl/ (otwarcie w nowym oknie), a także bezpośrednio w urzędzie bez konieczności umawiania wizyty.

Obsługa telefoniczna prowadzona jest przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem 19115.

 1. Składanie różnych pism i wniosków w sprawach podatkowych możliwe jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej Dzielnicy lub w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57.

 2. Korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy Sekretariat.COP@um.warszawa.pl  lub  przez E-PUAP

 3. Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy:

Kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia dostępne są na stronie (otwarcie w nowym oknie)

 

Decyzje o wysokości podatku od nieruchomości

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i jest płatne po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji.

W przypadku chęci otrzymywania z Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy korespondencji, w tym decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, za pośrednictwem platformy EPUAP, należy złożyć wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na skrytkę EPUAP Urzędu m.st. Warszawy (link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl (otwarcie w nowym oknie) lub w wersji papierowej na adres Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Korzystaj z usług Warszawa 19115 czynnego non-stop

Do dyspozycji mieszkańców jest również całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, gdzie można m.in. zgłosić awarię lub interwencję służb miejskich. 

Usługi i informacje są dostępne na portalu warszawa19115.pl (otwarcie w nowym oknie), za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej oraz pod numerem telefonu 19115 czynnym całą dobę.

Każde zgłoszenie otrzymuje numer, dzięki któremu można sprawdzić, na jakim etapie znajduje się sprawa.

Szczegółowe adresy internetowe do załatwiania spraw urzędowych (otwarcie w nowym oknie)

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu urzędów będą dostępne na stronach dzielnic.

Punkty Paszportowe

Szczegółowe informacje dotyczące pracy Punktów Paszportowych w Warszawie sprawdź na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

Kalendarium wydarzeń

 1. W styczniu 2020 r. wprowadzono całodobową gotowość w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 2. 29.01.2020 r. zamieszczono na stronie intranetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy bieżące informacje na temat profilaktyki zabezpieczającej pracowników przed zakażeniem wirusem oraz na stronie Bezpieczna Warszawa informacje dla mieszkańców.

 3. 5.02.2020 r. Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy wystosował pismo do Wojewody Mazowieckiego w sprawie miejsc użyteczności publicznej, które mogłyby być przeznaczone do kwarantanny osób oraz w kwestii transportu osób do miejsc kwarantanny.

 4. 18.02.2020 r. spotkanie z Kierownictwem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w sprawie miejsc użyteczności publicznej do kwarantanny.

 5. 26.02.2020 r. wysłano pismo do dyrektorów biur, dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury i sportu, szpitali, Prezesów spółek miejskich, Burmistrzów dzielnic z zaleceniami postępowania w przypadku pracowników powracających z regionów objętych zagrożeniem epidemicznym lub epidemią oraz polecenie zainstalowania dozowników ze środkami dezynfekcyjnymi we wszystkich biurach, urzędach dzielnic i jednostkach miejskich.

 6. 28.02.2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, facebooku Bezpieczna Warszawa oraz stronach urzędów dzielnic informacje na temat wirusa ze stron instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne – informacje są na bieżąco aktualizowane.

 7. 28.02.2020 r. wzmożono dezynfekcję pojazdów komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje, pociągi w metra oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej).

 8. 2.03.2020 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zwołał posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

 9. 4.03.2020 r. przesłano do Wojewody Mazowieckiego zapotrzebowanie na dodatkowe środki ochrony i inny sprzęt, dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.

 10. 14.03.2020 r. rozpoczęto przekazywanie do Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego informacji o organizowanych przedsięwzięciach na terenie miasta, innych niż imprezy masowe i zgromadzenia publiczne, skupiających znaczną liczbę osób (pow. 200).

 11. 5.03.2020 r. przeprowadzono analizę możliwości wykorzystywania przy dezynfekcji środków transportu technologii ozonowania.

 12. 5.03.2020 r. przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie prośbę o potwierdzanie aktualności wcześniej wydanych opinii w sprawach imprez masowych.

 13. 5.03.2020 r. rozpoczęto przekazywanie wystąpień podmiotów zewnętrznych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie w sprawie wydarzeń (innych niż imprezy masowe) mogących skupiać dużą liczbę osób.

 14. 6.03.2020 r. wysłano kolejne zapytania o potwierdzenie wcześniej wydanych opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie dla trzech imprez odbywających się od 12 – do 15 marca br. Oczekujemy na zwrotną odpowiedź w tej sprawie.

 15. 6.03.2020 r. odbyło się spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w m.st. Warszawie i Biurem Polityki Zdrowotnej w zakresie uaktualniania opinii sanitarnych dotyczących przeprowadzania imprez masowych na terenie Miasta. Na spotkaniu tym ustalono sposób przyjmowania codziennych raportów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie zawierających: liczbę osób zakażonych wirusem, liczbę osób hospitalizowanych celem diagnostyki, liczbę osób objętych kwarantanną domową, liczbę osób objętych nadzorem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.

 16. 9.03.2020 r. udział Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (przyjęte rekomendacje: wstrzymanie odwiedzin w szpitalach, wstrzymanie zajęć w szkołach zależne od decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakupy dla szpitali wykonuje organ założycielski (wojewoda ma zwiększony na ten cel budżet o 8,5 mln zł), negocjować z organizatorami konieczność odwoływania imprez masowych - przypadku braku podporządkowania będzie wydawany zakaz przez wojewodę, imprezy sportowe halowe bez publiczności, zakazać wycieczek szkolnych i wymian uczniowskich szczególnie zagranicznych).

 17. 9.03.2020 r. odbyło się spotkanie robocze z Prezesami Spółek i z Dyrektorami jednostek miejskich w celu określenia obszarów krytycznych dla funkcjonowania Miasta oraz przyjęcia raportów dotyczących maksymalnej absencji chorobowej zapewniającej należyte wykonywanie podstawowych zadań np. MPWiK, MPO, transport miejski, Metro Warszawskie, CPR.

 18. 9.03.2020 r. odbyło się spotkanie z burmistrzami dzielnic, na którym: - przyjęto informację o prawidłowości funkcjonowania Urzędów Dzielnic, - wydano zalecenia w zakresie obsługi interesantów (przekazano prośbę o zorganizowanie stanowisk pracy do obsługi mieszkańców w taki sposób, aby zachować odstęp co najmniej 1-1,5 metra pomiędzy obsługiwanym mieszkańcem a pracownikiem Urzędu Miasta).

 19. 10 marca 2020 r. przekazano do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie kolejne zapytania dotyczące ważności opinii na imprezę organizowaną, informację o odwołaniu 4 imprez organizowanych na terenie COS TORWAR I – Cavaliada 2020 oraz informację o skierowaniu do dwóch organizatorów imprez (Legia Warszawa – Sekcja Koszykówki, Wagart Warszawa Sp. z o.o.) wystąpień z prośbą o odwołanie, zmianę terminu lub przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału publiczności.

 20. 10.03.2020 r. spotkanie z Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich oraz kierownikiem Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (19115) w celu omówienia możliwości usprawnienia zdalnego kontaktu mieszkańców z jednostkami miejskimi i załatwiania spraw drogą elektroniczną.

 21. 10.03.2020 r. zarekomendowanie Centrum Komunikacji Społecznej zorganizowania spotkania ze wszystkimi grupami działającymi w zakresie wolontariatu, celem diagnozy potencjalnych sił i środków przy ewentualnej konieczności wykorzystania pomocy seniorom i niepełnosprawnym. Do zadania tego zostanie zaangażowana również Straż Miejska.

 22. 10.03.2020 r. pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wstępnym zapotrzebowaniem na dodatkowe środki ochrony i inny sprzęt, dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym

 23. 10.03.2020 r. zamieszczono na facebooku Bezpieczna Warszawa skierowaną do seniorów informację na temat wirusa.

 24. 10.03.2020 r. odbyło się spotkanie Komisji Zdrowia z udziałem Radnych m.st. Warszawy, podczas którego referowano działania Miasta mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 25. 10.03.2020 r. wysłano do Delegatur BBiZK e-mail-a z informacją o ograniczeniu do minimum lub czasowym zawieszeniu spotkań organizowanych w ramach programu „Bezpieczne osiedle” oraz innych spotkań, które wiążą się z dużą liczbą zainteresowanych mieszkańców.

 26. 10.03.2020 r. wysłano pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Wojewody Mazowieckiego o zawieszenie opieki w żłobkach, zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

 27. 10.03.2020 r. – wysłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego prośbę o spowodowanie, aby komunikaty, które wykonane zostały przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie koronawirusa i publikowane są w miejskim systemie elektronicznym, były również przygotowane w języku angielskim i ukraińskim.

 28. 10.03.2020 r. wysłano do Burmistrzów dzielnic pismo w sprawie zorganizowania stanowisk pracy do obsługi mieszkańców w taki sposób, aby był zachowany odstęp co najmniej 1-1,5 metra pomiędzy obsługiwanym mieszkańcem a pracownikiem Urzędu Miasta.

 29. 10.03.2020 r. wysłano do Burmistrzów dzielnic pismo w sprawie zaleceń dotyczących przedsięwzięć lokalnych z większą liczbą osób oraz odwoływania zajęć w placówkach oświaty.

 30. 10.03.2020 r. Pani Dyrektor Magistratu opracowała, a następnie przesłała do Dyrektorów Biur Urzędu m.st. Warszawy i Burmistrzów dzielnic procedurę przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 31. 11.03.2020 r. wysłano pismo BBiZK do dyrektorów biur, dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury i sportu, szpitali, Prezesów spółek miejskich, Burmistrzów dzielnic przypominające o wyposażeniu siedzib w środki antyseptyczne do mycia rąk.

 32. 11.03.2020 r. opracowano dokument przygotowany z perspektywy m.st. Warszawy dotyczący ciągłości działania administracji samorządowej w sytuacji wystąpienia epidemii lub pandemii

 33. 11.03.2020 r. decyzja o zamknięcie tarasu widokowego w PKiN.

 34. 11.03.2020 r. pismo do burmistrzów, dyrektorów biur, prezesów spółek o taką organizację pracy, aby zapewnić ciągłość działania administracji samorządowej.

 35. 11.03.2020 r. pismo Dyrektora Magistratu do dyrektorów biur i burmistrzów – zalecenia w kontaktach z klientem zewnętrznym.

 36. 11.03.2020 r. pismo do organizatora z prośbą o rozważenie odwołania bądź przeniesienia terminu Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA, planowanych w dniach 12-15 marca 2020 roku w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO w Warszawie.

 37. 11.03.2020 r. wystąpienia do czterech organizatorów największych liczebnie zgromadzeń o rozważenie możliwości ich odwołania lub przeniesienia na inny termin (dotyczą one dni: 14 marca – 3000 osób, 21 marca – 2000 osób, 22 marca 20 000 i 10 000 osób).

 38. 11.03.2020 r. w związku z decyzją rządu, Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy poinformował rodziców o zawieszeniu od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęć we wszystkich oferowanych przez miasto żłobkach i punktach dziennego opiekuna w Warszawie.

 39. 12.03.2020 r. wysłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo z informacją o zawieszeniu realizacji szkoleń obronnych i przełożeniu ich na drugą połowę roku.

 40. 12.03.2020 r. zgodnie z postanowieniem rządu, decyzja o zamknięciu do 25 marca br. wszystkich Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz Dzielnicowych Domów Kultury.

 41. 12.03.2020 r. umorzono 4 postępowania administracyjne w prowadzonych sprawach o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych (dwa z uwagi na rezygnacje organizatora z przeprowadzania imprez oraz dwa z uwagi na wydane przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzenie nr 92 - wprowadzający zakaz organizacji imprez masowych artystyczno-rozrywkowych).

 42. 13.03.2020 r. pismo do zarządów firm świadczących usługi na rzecz m.st. Warszawy (Innogy Polska S.A., Veolia Energia Warszawa S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) z prośbą o podjęcie niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie ciągłości wykonywania usług na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy oraz zabezpieczenia obsady kluczowych stanowisk pracy.

 43. 13.03.2020 r. pismo do zarządów firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów na rzecz m.st. Warszawy z prośbą o podjęcie niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie ciągłości wykonywania usług przez firmy na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy.

 44. 13.03.2020 r. pismo do Zarządu Transportu Miejskiego z sugestią o wydzielenie specjalnych stref w autobusach z częściowo otwartymi kabinami w ramach profilaktyki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 45. 13.03.2020 r. pismo do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o podjęcie działań umożliwiających natychmiastowe zawieszenie (zakończenie) kwalifikacji wojskowej prowadzonej przez 5 powiatowych komisji lekarskich w Warszawie.

 46. 13.03.2020 r. pismo do Burmistrzów dzielnic z poleceniem zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia.

 47. 15.03.2020 r. przekazano do Burmistrzów dzielnic pismo Sekretarza m.st. Warszawy w sprawie zasad organizacji pracy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz jednostek podległych

 48. 15.03.2020 r. przekazano do Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, WSSE, PSSE, Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie pismo w sprawie przeanalizowania i wskazania obszarów, w których m.st. Warszawy mogłoby zaangażować do współpracy potencjał własnych sił i środków

 49. 16.03.2020 r. skierowano wystąpienie do kolejnych siedmiu organizatorów zgromadzeń zwołanych w Warszawie z informacją o wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia rozporządzeniu w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.), obowiązującego od dnia 14 marca br. do odwołania, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, (w zakresie ograniczenia możliwości organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób). Pięciu z nich odwołało swoje zgromadzenia, dalsze czynności w toku.

 50. 16.03.2020 r. Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych przekazał do Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej instrukcję pomocy w zakresie żywieniowym, lekowym oraz psychologicznym dla osób objętych kwarantanną

 51. 16.03.2020 r. Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zawieszenie funkcjonowania placówek psychologiczno-pedagogicznych i pozostawienie kontaktu z podopiecznymi w formie konsultacji on-line (pismo do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej)

 52. 16.03.2020 r. Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zawieszenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w Instytucie Głuchoniemych - specjalnego ośrodka szkolno-wychowaczego (pismo do wiadomości Dyrektora Instytutu Głuchoniemych)

 53. 16.03.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej przekazało do Biura Planowania Budżetowego wniosek o przesunięcie kwoty 20,5 mln zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do Biura Polityki Zdrowotnej i Biura Nadzoru Właścicielskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej

 54. 17.03.2020 r. Pan Paweł Rabiej – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego oraz do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniem o finansowanie zaplanowanych, a nie wykonanych z przyczyn nie leżących po stronie świadczeniodawcy zabiegów i wystąpieniem braku realizacji kontraktu z publicznym płatnikiem w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego o rezygnacji z planowanych zabiegów i  pozostaniu w stanie gotowości podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa jest organem tworzącym lub w których posiada udziały (pisma do wiadomości Dyrektora MOW NFZ).

 55. 20.03.2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie przekazało do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informację, że obiekty wchodzące w skład infrastruktury krytycznej są zabezpieczane zarówno przez wewnętrzną służbę ochrony jak i przez koncesjonowany podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia.

 56. 23.03.2020 r. Zastępca Prezydenta m.st.  Warszawy, Pan Paweł Rabiej zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o interwencję umożliwiającą m.st. Warszawy zakup środków zabezpieczenia medycznego dla warszawskich szpitali z środków własnych.

 57. 25.03.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwrócił się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o wytyczne w zakresie możliwości zaangażowania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do zadań obejmujących wyniesienie odpadów komunalnych od osób objętych kwarantanną.

 58.  27.03.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie rozporządzenia w przedmiocie przedłużenia o 3 miesiące terminu płatności każdej z rat podatku od nieruchomości przypadającej w okresie marzec – lipiec 2020.

 59. 27.03.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Dyrektorów SPZOZ, Prezesów miejskich podmiotów leczniczych z inicjatywą utworzenia grupy zakupowej na zakup środków ochrony indywidualnej.

 60. 30.03.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Dyrektorów i Prezesów miejskich podmiotów leczniczych z prośbą o natychmiastowe informowanie o wszelkich sytuacjach kryzysowych związanych z zakażeniem koronawirusem, które są związane z koniecznością wyłączenia jednostek lub komórek organizacyjnych, zamknięciem poradni/przychodni, zakażeniem lub kwarantanną wśród personelu medycznego, które utrudniają lub uniemożliwiają funkcjonowanie podmiotu.

 61. 30.03.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o wskazanie miejsca, w którym osoby bezdomne z przestrzeni publicznej będą mogły odbyć kwarantannę przez przyjęciem do placówek udzielających tymczasowego schronienia.

 62. 30.03.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Komendanta Stołecznego policji z prośbą o przekazywanie do BBiZK informacji o ilości interwencji i miejscach ich podjęcia w związku z grupowaniem się ludności.

 63. 2.04.2020 r. Z-ca Prezydenta Michał Olszewski przekazał pismo do Zarządców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych m.st Warszawy w sprawie pomocy sąsiedzkiej.

 64. 3.04.2020 r. Z-ca Prezydenta Paweł Rabiej skierował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, w sprawie funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w warunkach pandemii.

 65. 03.04.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie przekazał prezydentowi Warszawy informację o sposobie ewidencjonowania przypadków zgonów.

 66. 6.04.2020 r.  Zarząd Dróg Miejskich przekazał w piśmie do Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz do Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji informację, że zniesienie opłaty za parkowanie może negatywnie wpłynąć na dostępność miejsc postojowych dla osób najbardziej potrzebujących.

 67. 6.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych wystąpiło do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o zawieszenie uiszczania opłat za postój pojazdów pracowników DPS w płatnej strefie parkowania.

 68. 7.04.2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji skierowało pismo do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości zakwaterowania pracowników w obiektach nie posiadających funkcji mieszkalnych w celu zabezpieczenia ciągłości usług dostawy wody i odbioru ścieków.

 69. 7.04.2020 r. Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa zwróciło się do VI Oddziału Terenów Straży Miejskiej z prośbą o interwencję dotyczącą nielegalnej działalności handlowej przy ul. Namysłowskiej 8.

 70. 8.04.2020 r. Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni skierował pismo do Ministra Zdrowia w sprawie przemieszczania się osób w celu opieki nad zwierzętami.

 71. 8.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w piśmie kierowanym do Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznych przekazało wytyczne w sprawie rozpatrywania wniosków o pomoc, przyznawania świadczeń i przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

 72. 9.04.2020 r. Biuro Nadzoru Właścicielskiego przekazało do Zarządów Jednoosobowych Spółek m.st Warszawy zalecenia dot. ulg dla najemców lokali użytkowych oraz dzierżawców terenów jednoosobowych spółek z udziałem Miasta.

 73. 10.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej przekazało Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej zalecenia dotyczące ograniczenia przyjmowania nowych mieszkańców.

 74. 10.04.2020 r. Wojewoda Mazowiecki przypomniał zasady wyznaczania obiektów, które mogłyby być przeznaczone na potrzeby kwarantanny.

 75. 10.04.2020 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał polecenie czasowego zawieszenia (od 11 do 26 kwietnia) działalności w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

 76. 10.04.2020 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał polecenie czasowego zawieszenia (od 11 do 26 kwietnia) działalności w klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 77. 10.04.2020 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informacje na temat zasad przeprowadzenia badań osób mających kontaktu z osobą zakażoną/podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 78. 11.04.2020 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał prezydentowi Warszawy informacje dotycząca prowadzonych statystyk zgonów związanych z COVID-19.

 79. 14.04.2020 r. Biuro Ochrony Środowiska pismem kierowanym do Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorat Ochrony Zwierząt przekazało informację dotyczące przemieszczania się społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.

 80. 14.04.2020 r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzowego zwróciło się do starostów powiatowych z prośbą o przekazanie informacji na temat stanu technicznego agregatów prądotwórczych we wszystkich szpitalach, zapasów paliwa oraz o wskazanie, przez jaki okres czasu zapewnić mogą one zasilanie.

 81. 14.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Przewodniczących Rad Społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z prośba o wsparcie podmiotów leczniczych.

 82. 14.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych poprosiło Kierowników Domów Pomocy Społecznej w Warszawie o wskazanie potrzeb dotyczących wsparcia opieki nad osobami, które znajdują się w podległych placówkach.

 83. 14.04.2020 r. Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy, zwrócił się do Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer o wydanie środków ochrony indywidualnej dla biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ. 

 84. 14.04.2020 r. Biuro Edukacji poinformowało Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, że zawieszenie wystawiania skierowań na badania lekarskie dotyczy jedynie badań okresowych. 

 85. 14.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się  do Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu (do wiadomości Ośrodków Pomocy Społecznej oraz burmistrzów dzielnic), z prośbą o wyrażenie gotowości wsparcia pracownikami placówki innych jednostek.
 86. 14.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej m.st Warszawy z prośbą o wsparcie działań na rzecz osób bezdomnych oraz o przesłanie informacji o podjętych działaniach.
 87. 14.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do Biura Polityki Zdrowotnej zapotrzebowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze bezdomności na druga partię środków ochrony indywidualnej.
 88. 15.04.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego potwierdziło dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie gotowość dalszego udostępniania miejsc wytchnienia dla pracowników służb medycznych.

 89. 15.04.2020 r. Zastępca Prezydenta ponownie zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wydanie środków ochrony osobistej dla miejskich podmiotów leczniczych.
 90. 15.04.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy poinformował Marszałka Województwa Mazowieckiego o zabezpieczaniu dla ratowników medycznych na terenie Warszawy miejsc tymczasowego odpoczynku na czas kwarantanny lub izolacji od rodzinny.
 91. 15.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zaproponowało Caritas Archidiecezji Warszawskiej oddelegowanie pracowników placówek wsparcia dziennego do wsparcia działalności placówek opiekuńczo-leczniczych, przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 92. 15.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej poinformowało Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie o udostępnionych pomieszczeniach dla zespołów ratownictwa medycznego do czasowej izolacji.
 93. 15.04.2020 r. Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o wyrażenie zgody na dzierżawę budynku nr 1 dawnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Drewnicy z przeznaczeniem na schronisko opiekuńcze z usługami lekarskimi oraz hospicjum dla osób samotnych.
 94. 15.04.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy poinformował Caritas Archidiecezji Warszawskiej o udostepnieniu 8 miejsc noclegowych dla personelu medycznego w szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2, ZPEDM przy ul. Długiej 18/20.
 95. 16.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w piśmie do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci poparła propozycję działań związanych z pomocą żywnościową dla dzieci.
 96. 16.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Burmistrzów Dzielnic w sprawie działań związanych z pomocą żywnościową dla dzieci.
 97. 16.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało dyrektorowi Klubu Samopomocy „Warszawski Dom nad Fontanną” polecenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące czasowego zawieszenia działalności.
 98. 17.04.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do burmistrzów dzielnic, Lasów Miejskich-Warszawa oraz Zarządu Zieleni z prośbą o otwarcie od 20 kwietnia parków i terenów leśnych dla mieszkańców (nie dotyczy to placów zabaw dla dzieci).
 99. 17.04.2020 r. Biuro Kontroli przekazało do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wystąpienie mieszkańca w sprawie rozważenia możliwości dostarczenia dla mieszkańców m.st. Warszawy maseczek ochronnych w związku z epidemią SARS-CoV-2.

100. 20.04.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy wystąpił Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej o wprowadzenie regulacji umożliwiających placówkom opieki nad dziećmi do lat 3 realizacje zajęć z wykorzystywaniem metod i technik dostępnych na odległość.

101. 20.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Caritas Archidiecezji Warszawskiej z prośbą o dotrzymywanie formalności i zasad dotyczących korzystania z miejsc tymczasowego odpoczynku przeznaczonego dla personelu medycznego na czas kwarantanny i izolacji od rodziny.

102. 20.04.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego prośbą o przekazania informacji, gdzie i w jakiej formie należy zgłaszać przypadki związane z koniecznością stwierdzenia zgonu osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

103. 20.04.2020 r. Prezydent m.st Warszawy przekazał do biur oraz burmistrzów dzielnic instrukcję do pakietu #WarszawaPomagaPrzedsiębiorcom.

104. 21.04.2020 r. Prezydent m.st Warszawy zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozważenie zniesienia zakazu korzystania z systemu rowerów publicznych.

105. 21.04.2020 r. Paweł Rabiej, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, zwrócił się do SZPZLO Warszawa-Wawer z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla miejskich podmiotów  leczniczych.

106. 22.04.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Zarządów Jednoosobowych Spółek m.st.  Warszawy z prośbą o weryfikację planowanych wydatków na 2020 r. celem ich ograniczenia do niezbędnego minimum.

107. 22.04.2020 r. Dyrektor Magistratu przekazała do Burmistrzów i Dyrektorów Biur rozwiązania związane z wykonywaniem pracy przez pracowników w czasie epidemii COVID-19.

108. 23.04.2020 r.  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu z prośbą o wsparcie Domów Pomocy Społecznej Prowadzonych przez m.st. Warszawę.

109. 24.04.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Komendanta Stołecznej Policji z prośbą o uwzględnienie w dyslokacji służby miejsc chętnie uczęszczanych przez społeczność Warszawy.

110. 27.04.2020 r. Paweł Rabiej, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie możliwości dokonania zmian legislacyjnych w przepisach dot. wypłaty świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom, którzy z powodu stanu pandemii utracili pracę i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

111. 27.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do Burmistrzów, Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej, Kierowników i Dyrektorów Środowiskowych Domów Samopomocy, Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” polecenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące czasowego zawieszenia działalności placówek.

112. 27.04.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do stowarzyszeń, fundacji informacje i zalecenia dotyczące zawieszenia działań realizowanych na podstawie umów dotacyjnych zawartych z m.st. Warszawa.

113. 28.04.2020 r. Dyrektor Magistratu zwrócił się do burmistrzów dzielnic i dyrektorów biur z prośbą o wyznaczenie pracowników do wykonywania czynności z zakresu udzielania wsparcia dla przedsiębiorców.

114. 30.04.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Komendanta Stołecznej Policji z prośbą o patrolowanie parków, terenów leśnych i innych, które są chętnie uczęszczane przez mieszkańców.

115. 4.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło uwagę Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, że otrzymane od Wojewody Mazowieckiego środki dezynfekcyjne z przeznaczeniem dla żłobków, przedszkoli, klas zerowych oraz klubów dziecięcych umożliwią zabezpieczenie działalności tych placówek maksymalnie na tydzień.

116. 4.05.2020 r. Prezydent zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o przekazanie szczegółowych wytycznych i zaleceń dotyczących bezpiecznego korzystania z otwartych obiektów sportowych ze względu na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

117. 4.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy z prośbą o dalszą pomoc przy realizacji Mobilnego Punktu Poradnictwa poprzez asystę patrolu Straży Miejskiej na każdym przystanku.

118. 6.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo i Praga-Południe polecenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia działalności klubów integracji społecznej w terminie od 27 kwietnia do 10 maja.

119. 8.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego poinformowało burmistrzów dzielnic oraz Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, że przed wznowieniem działalności przedszkola i żłobki zostaną zdezynfekowane za pomocą wody wysoko ozonowanej.

120. 8.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wskazanie, czy w świetle posiadanych danych dotyczących zachorowań w Warszawie i wobec utrzymującego się wysokiego poziomu nowych zakażeń w całym kraju, uruchomienie żłobków, przedszkoli i klubów sportowych nie będzie stwarzać dodatkowego zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców Warszawy.

121. 8.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o wskazanie, czy w świetle posiadanych danych dotyczących zachorowań w Warszawie i wobec utrzymującego się wysokiego poziomu nowych zakażeń w całym kraju uruchomienie żłobków, przedszkoli i klubów sportowych nie będzie stwarzać dodatkowego zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców Warszawy.

122. 8.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przygotowało pismo, z apelem do mieszkańców, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka, o ograniczenie aktywności społecznej oraz o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

123. 11.05.2020 r. Prezydent Warszawy przekaże burmistrzom dzielnic pismo w sprawie otwarcia miejskich obiektów sportowych od 14 maja.

124. 11.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego zwrócił się do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o udzielenie wsparci, w zakresie przydzielenia środków ochrony osobistej, będących w centralnych zasobach administracji rządowej.

125. 12.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z prośbą o informowanie władz miasta o warunkach organizacyjno-sanitarnych dotyczących otwierania usług publicznych.

126. 12.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o informowanie władz miasta o możliwości uruchomienia kolejnych usług publicznych.

127. 12.05.2020 r. Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w trakcie epidemii COVID-19.

128. 13.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzieliło odpowiedzi Prezesowi Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w sprawie planowanego otwarcia Tarasu Widokowego od dnia 15 maja 2020 r.

129. 14.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Renata Kaznowska zwróci się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informację, od kiedy placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania mogą wznowić swoją działalność. Oraz określenie wytycznych, na podstawie których uczniowie mogą korzystać z burs i internatów.

130. 15.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy przekaże do burmistrzów dzielnic, Zastępcy Prezydenta, Dyrektora Koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni aktualną wersję szczegółowych wytycznych sanitarnych dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polce.

131. 15.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Renata Kaznowska przekazała do Ministra Edukacji Narodowej pismo dotyczące kształcenia zawodowego i realizacji praktyk w technikach i szkołach branżowych I stopnia oraz organizacji egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.

132. 19.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o pilne stanowisko: czy pracownikom przedszkoli, żłobków Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykonana testy przesiewowe.

133. 19.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Prezesa Zarządu SOLEC z prośbą o podjęcie działań w celu wyposażenia Szpitala Wolskiego SPZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do uruchomienia 6 dodatkowych stanowisk intensywnego nadzoru.

134. 19.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Prezesa Zarządu SOLEC z prośbą o podjęcie działań w celu wyposażenia Szpitala Bielańskiego SPZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do uruchomienia 10 dodatkowych stanowisk intensywnej terapii.

135. 20.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazało do burmistrzów dzielnic oraz Biuru Edukacji informacje o możliwości odbioru płynu do dezynfekcji powierzchni przeznaczonego na potrzeby do placówek oświatowych.
136. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska przesłała do Prezesa Oddziału Warszawa Mokotów, Ursynów, Wilanów Związku Nauczycielstwa Polskiego informacje dotyczące organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym.
137. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, odpowiedział na apel maturzystów oraz poinformował o braku możliwości zmiany terminów egzaminów maturalnych.
138. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do burmistrzów dzielnic z prośbą, by tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba, zwiększyć limit dzieci w grupie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, zgodnie w wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
139. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się z prośbą do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie finansowe bądź rzeczowe samorządu w zakupach środków ochrony osobistej dla kadry placówek opieki nad dziećmi do lat 3, niezbędnych do realizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
140. 20.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie procedur dla szkół podstawowych prowadzonych przez miasto po wznowieniu ich działalności w zakresie opieki w klasach I-III i konsultacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 

141. 22.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy poinformował o zawieszeniu funkcjonowania miejsc noclegowych dla personelu medycznego, które zostały zorganizowane przez m.st. Warszawę.

142. 22.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o pilną odpowiedz w sprawie finansowania ze środków publicznych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.

143. 22.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o przesłanie do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy informacji dot. zawieszenia oraz wznowienia udzielania świadczeń w komórkach organizacyjnych podmiotów leczniczych na terenie m.st. Warszawy związanych z pojawieniem się ognisk zakażeń SARS-CoV-2.

144. 22.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych poinformowało o możliwości wznowienia działalności m.in. stowarzyszeń, fundacji w związku z wdrażaniem od 25 maja br. kolejnego etapu „odmrażania” życia społecznego.

145. 22.05.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do stosowania i przekazania do właściwych jednostek, informację Wojewody Mazowieckiego dotyczącą możliwości wznowienia działalności placówek dziennego pobytu.

146. 25.05.2020 r. Prezydenta Warszawy zwrócił się do Ministra Sportu z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących udostepnienia kolejnych obiektów infrastruktury sportowej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

147. 25.05.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Państwowej Powiatowej Inspektora Sanitarnego z prośbą o informację, z czego wynika znaczący wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatniej dobie.

148. 28.05.2020 r. Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informację, czy rząd dopuszcza organizację wypoczynku letniego oraz półkolonii dzieci i młodzieży w nowym reżimie sanitarnym.

149. 29.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska przekazała do Burmistrzów dzielnic, Zastępców Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektora Koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Dyrektora Parku Kultury w Powsinie, Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa szczegółowe wytyczne sanitarne dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy.

150. 29.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej poinformował o możliwości wznowienia działalności placówek dziennego pobytu, w tym prowadzących działalności dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

151. 29.05.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przekazywanie informacji podmiotom leczniczym, które oddziały internistyczne są zamknięte i do kiedy oraz jaki jest proponowany przez MUW podział kierowania pacjentów internistycznych do poszczególnych szpitali.

152. 29.05.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska przekazała do Burmistrzów dzielnic pismo dotyczące organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży finansowanego ze środków m.st. Warszawy.

153. 1.06.2020 r.  Zastępca Prezydenta Warszawy, Pan Paweł Rabiej zwrócił się do Pani Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, Szpitala Bielańskiego, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Wolskiego, Szpitala Grochowskiego, Szpitala Praskiego, Szpitala Solec, Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ, Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Centrum Medycznego Żelazna, Społecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego.

154. 1.06.2020 r.  Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych zwrócił się do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z prośbą o informację o podjętych i przewidywanych działaniach służb sanitarnych wobec placówek pomocowych przy ul. Żytniej 1a, prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

155. 2.06.2020 r.  Sekretarz m.st. Warszawy zwrócił się do Pana Krzysztofa Skórczewskiego - Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przekazywanie codziennych informacji w zakresie liczby wykonywanych testów w kierunku wykrycia zakażeń, liczby punktów gdzie pobierane są wymazy, liczby laboratoriów wykonujących badania oraz podanie średniego czasu oczekiwania na wynik.

156. 3.06.2020 r.  Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o pilne wyjaśnienie kwestii niezbędnych do zaplanowania organizacji pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym.

157. 3.06.2020 r.  Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej zwrócił się do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m.st. Warszawa z prośbą o przekazywanie codziennych raportów o odnotowanych przypadkach zachorowania na COVID-19 występujących jako ogniska epidemii na obszarze m.st. Warszawy.

158. 1.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Paweł Rabiej wraz z Radną m.st. Warszawy, Panią Anną Auksel-Sekutowicz przekazali do Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich dokument opisujący procedury i zalecenia dla wszelkiego rodzaju wydarzeń: wydarzeń korporacyjnych, targów, kongresów i konferencji, imprez kulturalnych czy sportowych oraz szeregu innych eventów.

159. 4.06.2020 r.  Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Paweł Rabiej zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wydanie środków ochrony osobistej dla miejskich podmiotów leczniczych.

160. 8.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Renata Kaznowska przekazała do Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę pismo w sprawie wytycznych i procedur przeciwepidemicznych.

161. 08.06.2020 r. – Dyrektor Biura Kultury przesłał do Dyrektora BBiZK informacje o ponownym otwarciu instytucji artystycznych wraz z terminami przywrócenia ich funkcjonowania.

162. 9.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej poinformował Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o uruchomieniu nowej placówki dla osób bezdomnych zlokalizowanej na terenie Dzielnicy Bielany.

163. 10.06.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wskazanie szczegółowych wytycznych, jakie powinny być spełnione w przypadku otwarcia FabLabów i prowadzenia w nich warsztatów/zajęć dla uczestników oraz rozpoczęcia szkoleń.

164. 12.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzieliło odpowiedzi Prezesowi Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie uzyskania pomocy w pozyskaniu przestrzeni magazynowej niezbędnej do uruchomienia Magazynu Pomocy Humanitarnej.

165. 15.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Renata Kaznowska zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o rozstrzygnięcie kwestii ewentualnego wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z tytułu udzielania uczniom konsultacji w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.

166. 18.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazało do dzielnic, Zarządu Zieleni oraz do Biura Ochrony Środowiska przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na powietrzu.

167. 18.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazało do Zarządu Zieleni materiał pomocniczy w sprawie warunków uruchomienia fontann, instalacji wodnych typu
„dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych.

168. 23.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do SZPZLO Warszawa-Żoliborz z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, Szpitala Bielańskiego, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Wolskiego, Szpitala Grochowskiego, Szpitala Praskiego, Szpitala Solec, Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ, Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Centrum Medycznego Żelazna, Społecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego.

169. 23.06.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Paweł Rabiej zwrócił się do SZPZLO Warszawa- Żoliborz z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla: SPZOZ Warszawa – Białołęka, SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy, SZPZLO Warszawa – Mokotów, SZPZLO Warszawa – Ochota, SZPZLO Warszawa Praga Południe, SZPZLO Warszawa Praga Północ, SZPZLO Warszawa - Targówek, SZPZLO Warszawa – Rembertów, SPZOZ Warszawa - Ursynów, SZPZLO Warszawa - Wawer, SZPZLO Warszawa Wesoła, SZPZLO Warszawa Wola - Śródmieście, SZPZLO Warszawa – Żoliborz, Centrum Odwykowego SPZOZ.

170. 23.06.2020 r. - Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do SZPZLO Warszawa- Żoliborz z prośbą o wydanie środków ochrony indywidualnej dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleandrów 6. 

171. 23.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do burmistrzów dzielnic z prośbą o poinformowanie osób odpowiedzialnych za administrowanie i ochronę obiektów wyborczych o potrzebie udostępnienia wejścia na teren posesji pracownikom firmy usługowej.

172. 24.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy w czasie ogłoszonego stanu epidemii, istnieją przeciwskazania do rozsyłania, na dużą skalę, korespondencji w relacji urząd – adresat.

173. 25.06.2020 r. – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Michał Olszewski przekazał Burmistrzom dzielnic i Dyrektorom Biur pismo dot. oddelegowanych pracowników do wsparcia w ocenie wniosków pomocowych przekazanych do Urzędu Pracy w ramach tarczy antykryzysowej.

174. 26.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomniało burmistrzom dzielnic o planowanej dezynfekcji otoczenia lokali wyborczych.

175. 26.06.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformowało burmistrzów dzielnic i Biuro Edukacji, że na podstawie danych uzyskanych z Biura Edukacji, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowało do odbioru płyn do dezynfekcji rąk oraz płyn uniwersalny do rąk, powierzchni i urządzeń z przeznaczeniem dla placówek oświatowych prowadzących zajęcia w okresie wakacji w ramach akcji „Lato w mieście”.

176. 29.06.2020 r. Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych w piśmie poinformował Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego o przedłużeniu do 31 sierpnia br. działalności Mobilnego Punktu Poradnictwa dla bezdomnych oraz o kontynuacji transportu do schronisk na terenie Warszawy osób bezdomnych, które ukończyły dobrowolną kwarantannę w placówkach przejściowych.

177. 06.07.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomniało burmistrzom dzielnic o planowanej dezynfekcji otoczenia lokali wyborczych, przed II turą wyborów Prezydenta RP.

178. 7.07.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do CSK MSWiA z prośbą o podzielenie się informacjami o przebiegu, objawach oraz innych istotnych z medycznego punktu widzenia spostrzeżeniach dotyczących walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

179. 9.07.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformowało Burmistrza Dzielnicy Białołęka, że dezynfekcja placów zabaw była działaniem jednorazowym, mającym na celu wspomożenie zarządców tych miejsc w uruchomieniu ich po zmianie przepisów.

180. 9.07.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformowałp Komendanta Stołecznej Policji oraz Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy o zaplanowanej z 10 na 11 lipca akcji dezynfekcji otoczenia lokali wyborczych na terenie Warszawy.

181. 9.07.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Dyrektora Biura Księgowości i Kontrasygnaty z prośbą o kontrasygnatę aneksu do umowy dot. pobierania materiału laboratoryjnego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników schronisk.

182. 13.07.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwrócił się do Biura Pomocy i Projektów Społecznych z prośbą o pilne udzielenie informacji na temat ilości przekazanych środków ochrony indywidualnej personelowi zatrudnionemu w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie.

183. 16.07.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Paweł Rabiej przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu informację o wykorzystaniu dotacji Wojewody Mazowieckiego na zakup mienia (materiałów i wyposażenia) niezbędnego do zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zestawienie obrazujące sposób wykonania zadania.

184. 16.07.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Paweł Rabiej przekazał Dyrektorowi SPZZLO Warszawa polecenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania środków ochrony indywidualnej dla: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ; Szpitala Bielańskiego; Szpitala Czerniakowskiego; Szpitala Wolskiego; Szpitala Grochowskiego; Szpitala Praskiego; Szpitala Solec; Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny; Szpitala Specjalistycznego „Inflancka”; Centrum Medycznego Żelazna; Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego.

185. 16.07.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Paweł Rabiej przekazał do Dyrektora SPZZLO Warszawa polecenia Wojewody Mazowieckiego wydania środków ochrony indywidualnej dla: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka; Samodzielnych Zespołów Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy; Mokotów; Ochota; Praga Południe; Praga-Północ; Targówek; Rembertów; Ursynów; Wawer; Wesoła; Wola-Śródmieście; Żoliborz.

186. 28.07.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Paweł Rabiej zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o współpracę oraz podjęcie działań, które będą prowadzić do zwiększenia przestrzegania nakazów sanitarnych.

187.28.07.2020 r. Dyrektor Magistratu udzieliła odpowiedzi Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu w m.st. Warszawie w sprawie przestrzegania w Urzędzie m.st. Warszawy procedur mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

188. 30.07.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej przedstawiło Biuru Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego propozycje firmy MLD Invicta Sp. z o.o., która może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Warszawy.

189. 31.07.2020 r. Sekretarz m.st. Warszawy zwrócił się do Burmistrzów i Dyrektorów Biur z prośbą o przekazywanie do BBiZK informacji o wszystkich odnotowanych przypadkach zakażeń koronawirusem wśród pracowników urzędu dzielnic i biur, a także odbywaniu kwarantanny na podstawie decyzji służb sanitarnych.

190. 04.08.2020 r. Biuro Edukacji przypomniało Dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych oraz burs o dostosowaniu trybu funkcjonowania zarządzanych placówkach do zaistniałej sytuacji, z uwzględnieniem zaleceń GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

191. 11.08.2020 r. Dyrektor Magistratu zwróciła się do burmistrzów dzielnic i dyrektorów biur z prośbą o podjęcie kolejnych kroków, które zapewnią ciągłość działania Urzędu m.st. Warszawy.

192. 11.08.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Biura Księgowości i Kontrasygnaty z prośbą o kontrasygnatę umowy w sprawie wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

193. 13.08.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do miejskich podmiotów leczniczych z prośbą o wdrożenie i stosowanie schematu postepowania dla POZ i NiŚOZ opublikowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

194. 13.08.2020 r. Biura Polityki Zdrowotnej zwróciło się do miejskich podmiotów leczniczych z prośbą o zweryfikowanie przestrzegania opisanych procedur dotyczących postepowania z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenia koronawirusem.

195. 18.08.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska zwróciła się do Burmistrzów dzielnic z prośbą o niezwłoczne przekazanie dyrektorom szkół informacji o możliwości składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego.

196. 19.08.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Michał Olszewski poinformował Biura Urzędu i Burmistrzów dzielnic, że 7 sierpnia 2020 r. Warszawa złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów
o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

197. 19.08.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do burmistrzów dzielnic z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej możliwości utworzenia izolatorium w obiektach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

198. 19.08.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Biura Polityki Lokalowej z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej możliwości utworzenia izolatorium w obiektach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

199. 20.08.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących dowozu uczniów z niepełnosprawnościami.

200. 21.08.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy poprosił Głównego Inspektora Sanitarnego o rozważenie możliwości uruchomienia specjalnego telefonu komórkowego dla warszawskich dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w celu usprawnienia wzajemnego kontaktu.

201. 24.08.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zniesienie kryterium metrażu obowiązującego zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. oraz wsparcia przedszkoli i żłobków.

202. 21.08.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o doprecyzowanie przepisów w zakresie możliwości zawieszenia zajęć w szkole wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach w odniesieniu do uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.

203. 25.08.2020 r. -Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie informacji, czy MEN planuje wyposażyć w bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu przedszkolnego.

204. 25.08.2020 r. Sekretarz m.st. Warszawy ponownie poprosił Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o podanie codziennej liczby wykonywanych testów w kierunku wykrywania zakażeń, liczby punktów gdzie pobierane są wymazy dla mieszkańców m.st. Warszawy, liczby laboratoriów wykonujących badania, podanie średniego czasu oczekiwania na wynik.

205. 28.08.2020 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zwrócił się do Dyrektora Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni z prośbą o wytyczne dotyczące dezynfekcji urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych w celu odpowiedniego dostosowania harmonogramu prac oraz zabezpieczenia środków na wykonywanie zadania.

206. 31.08.2020 r. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy zalecił Domom Pomocy Społecznej wprowadzenia ograniczeń dotyczących bezpośredniego kontaktu mieszkańców z osobami spoza domu i podjęcie wzmożonych działań, które zabezpieczą i ochronią mieszkańców domów pomocy społecznej przed zakażeniem się wirusem

207. 1.09.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących nauczania dzieci z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.

208. 1.09.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się w do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o informację, czy Mazowiecki Urząd Wojewódzki planuje podjęcie wsparcia dla przedszkoli i żłobków.

209. 1.09.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do dyrektorów i prezesów zarządów miejskich podmiotów leczniczych z prośbą o przesyłanie dwa razy w miesiącu raportów dotyczących stanów magazynowych środków ochrony indywidualnej.

210. 3.09.2020 r. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy zaapelował do Ministra Edukacji Narodowej o wydanie jasnych i czytelnych zaleceń dotyczących obowiązku mierzenia temperatury ciała oraz stosowania środków ochrony osobistej u dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz o pilne stanowisko i decyzję dotyczącą świadczenia pracy przez nauczyciela będącego na kwarantannie.

211. 27.08.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wyposażenie miejskich szpitali w kontenery medyczne do triażu, które zastąpią użytkowane obecnie w większości szpitali namioty.

212. 9.09.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Biura Edukacji z prośbą o przekazywanie do ZK na bieżąco informacji o zmianie organizacji nauczania i opieki w nadzorowanych przez BE jednostkach oświaty w wyniku odnotowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

213. 9.09.2020 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do Biura Pomocy i Projektów Społecznych z prośbą o przekazywanie do ZK na bieżąco informacji o zmianie organizacji sprawowania opieki nad dziećmi w nadzorowanych przez PS żłobkach w wyniku odnotowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

214. 11.09.2020 r. Prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o przywrócenie szybkiej ścieżki przeprowadzenia przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie testów na obecność COVID-19.

215. 28.09.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Pan Paweł Rabiej, zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o przekazywanie raportów o zarejestrowanych przypadkach zachorowań na COVID-19.

216. 30.09.2020 r. – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pan Paweł Rabiej, zwrócił się do Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego z prośba o rozważenie zmiany organizacji funkcjonowania Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, w kontekście usprawnienia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy.

217. 1.10.2020 r. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Renata Kaznowska zwróciła się do Burmistrzów z apelem o wzmożoną kontrolę procedur i organizacji pracy oraz nauki w związku z sytuacją zagrożenia zachorowaniem na COVID-19.

218. 05.10.2020 r. Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej zwrócił się do Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o udzielenie informacji na temat aktualnej listy szpitali zakaźnych w Warszawie, figurujących jako placówki medyczne jednoimienne oraz wskazanie miejsca właściwego (w tym poradni) dla pacjentów z pozostałymi chorobami zakaźnymi.

219. 05.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego, z prośbą o udzielenie informacji, jakie dane z obszaru m.st. Warszawy zbiera lub ma do nich dostęp Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w związku ze stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS CoV-2. Poprosił także o ich przesyłanie tych danych w formie codziennych podsumowań lub poprzez nadanie uprawnień do odpowiednich systemów, w których te dane są gromadzone.

220. 06.10.2020 r. Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej zwrócił się z prośbą do dyrektorów/prezesów podmiotów leczniczych m.st. Warszawy posiadających poradnie POZ pismo Rzecznika Praw Pacjenta o zapoznanie się i stosowanie odpowiednich procedur i zasad dotyczących udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem możliwości realizacji świadczeń w formie kontaktu osobistego. Przekazał także link do wytycznych i zaleceń Konsultantów Krajowych w innych dziedzinach medycyny.

221. 07.10.2020 r.  Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się do Ministra Edukacji z prośbą o zmianę przepisów prawa tak, aby szkoły, w których decyzja Sanepidu zostaną zawieszone zajęcia dla co najmniej 2 oddziałów, miały możliwość wprowadzania zdalnego trybu nauczania dla wszystkich uczniów tej szkoły (pismo bez podpisu).

222. 7.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do dyrektorów domów pomocy społecznej z prośbą o stosowanie się do wytycznych Wojewody Mazowieckiego oraz zintensyfikowanie działań w celu najwyższego zabezpieczenia i ochrony mieszkańców DPS przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

223. 8.10.2020 r. Zastępca Prezydenta zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o rozwiązanie problemów dotyczących organizacji transportu pacjentów z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2 do szpitali II i III poziomu.

224. 8.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się z prośbą do dyrektorów/prezesów szpitali nadzorowanych przez m.st. Warszawy o przesyłanie informacji dotyczących możliwości zwiększenia liczby łóżek, tzw. COVID w ramach I poziomu zabezpieczenia. Zwrócił się także, w przypadku zajścia takiej możliwości i w ramach swoich możliwości, o przyjmowanie części pacjentów z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA z uwagi na przekształcenie CSK w szpital III poziomu zabezpieczenia.

225. 8.10.2020 r. Zastępca Prezydenta zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z propozycją wydzielenia części łóżek Szpitala Czerniakowskiego jako łózek II poziomu zabezpieczenia.

226. 8.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do podmiotów leczniczych m.st. Warszawy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie punktu pobrań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, z prośbą o przesyłanie tygodniowej liczby wykonanych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

227. 12.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o uregulowanie przepisów prawa, tak aby osoby udające się do punktów wymazowych, które nie posiadają swoich środków transportu, mogły korzystać z transportu sanitarnego lub usług taksówkarskich.

228. 12.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska zwróciła się do burmistrzów dzielnic i dyrektorów jednostek organizacyjnych z prośbą o codzienną weryfikację informacji publikowanych na stronach administracji rządowej oraz dostosowanie własnych regulaminów i procedur związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa i bezpiecznym korzystaniem z obiektów sportowych.

229. 13.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o przekazywanie do wiadomości prezydenta decyzji nakładających obowiązek zapewnienia określonej liczby łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 albo decyzji dotyczących leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

230. 14.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Michał Olszewski zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wydłużenie terminu dostosowania SOR Szpitala Czerniakowskiego do obowiązujących przepisów.

231. 16.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego (w nawiązaniu do decyzji o bezterminowym udostępnieniu szkolnego schroniska młodzieżowego nr 3 przy ul. Karolkowej 53a), z prośbą o zmianę decyzji poprzez wskazanie terminu końcowego udostepnienia placówki na izolatorium na dzień 30 czerwca 2021 r.

232. 16.10.2020 r. Prezydent Warszawy przekazał dyrektorom szkół ponadpodstawowych informację o objęciu Warszawy strefą czerwoną i rozpoczęciem od 19 października br. nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych.

233. 16.10.2020 r. Prezydent Warszawy przekazał rodzicom warszawskich uczniów szkół ponadpodstawowych informację o objęciu Warszawy strefą czerwoną, rozpoczęciem nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych i działaniach miasta dotyczących zakupów i wypożyczania sprzętu komputerowego oraz budowania środowiska cyfrowego Eduwarszawy.pl.

234. 16.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Narodowej zwrócił się z prośbą do Ministra Edukacji o pilna odpowiedź na pytania w sprawie funkcjonowania w strefie czerwonej jednostek systemu oświaty, w tym szkół ponadpodstawowych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół z oddziałami sportowymi oraz mistrzostwa sportowego.

235. 16.10.2020 r. Biuro Polityki i Projektów Społecznych przekazało Wydziałowi Polityki Społecznej MUW informację dotyczącą sytuacji w powiatach czerwonych i żółtych, dotyczącą zakazu odwiedzin w DPS, oraz zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy.

236. 16.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej poinformowało dyrektorów podmiotów lecznictwa otwartego dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym, że jedynym warunkiem utworzenia punktu pobrań materiałów do badań w kierunku SARS-CoV-2 jest zarejestrowanie podmiotu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

237. 18.10.2020 r. Sekretarz Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o spowodowanie większego zaangażowania służb mundurowych podległych Wojewodzie w kontrole przestrzegania przez osoby korzystające z transportu publicznego nałożonych obostrzeń.

238. 19.10.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zaleca zawieszenie od dnia 19 października br. do odwołana działalności placówek i innych działań realizowanych na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, celem zminimalizowania kontaktów między mieszkańcami by zmniejszyć możliwość zakażenia COVID-19, z zachowaniem personelu zatrudnionego.

239. 19.10.2020 r. Dyrektor Magistratu przekazał burmistrzom i dyrektorom biur informację o możliwości wnioskowania o zatrudnienie na umowę na zastępstwo za pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, tj. za osoby na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz niezdolnych do pracy powyżej 33 dni.

240. 19.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej poinformowało dyrektorów podmiotów lecznictwa otwartego, że w związku ze zgłaszanymi problemami dotyczacymi organizacji transportu pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku SARS-CoV-2, Wojewoda Mazowiecki na prośbę Prezydenta Warszawy, wystąpił do dyrektora MOW NFZ z prośbą o zwiększenie liczby transportów sanitarnych na terenie Warszawy.

241. 19.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do dyrektora MOW NFZ z prośbą o podjęcie działań dotyczących zmniejszenia czasu oczekiwania na realizację badań: rozszerzenie liczby punktów wymazowych oraz zaangażowanie także innych podmiotów leczniczych niż miejskie podmioty lecznicze.

242. 20.10.2020 r. Sekretarz Warszawy zwrócił się do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o informacje dotyczącą możliwych do wprowadzenia w rejonie stadionu PGE Narodowego utrudnień w ruchu kołowym lub innych ograniczeń, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie miasta oraz zapewnił o gotowości służb miejskich do współpracy przy czynnościach ograniczających ewentualne utrudnienia dla mieszkańców.

243. 20.10.2020 r. Prezydent Warszawy poinformował Prezesa Rady Ministrów o oddaniu do dyspozycji na potrzeby szpitala polowego lub izolatorium budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie.

244. 20.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Komendanta Straży Miejskiej z prośbą o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie miejsc realizacji wymazów.

245. 20.10.2020 r. Dyrektor Magistratu zwróciła się do dyrektorów i burmistrzów w związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wskazanie jednej osoby z każdej dzielnicy i biura, która zostanie skierowana do pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

246. 21.10.2020 r. Prezydent Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o informowanie Biura Polityki Zdrowotnej o wszelkich zmianach organizacyjnych dotyczących podmiotów leczniczych oraz o sytuacjach zaprzestania działalności przez komórki organizacyjne szpitali zlokalizowanych na obszarze Warszawy oraz zwrócił uwagę na niewłaściwe koordynowanie systemu ratownictwa medycznego.

247. 21.10.2020 r. Dyrektor Magistratu przypomniała dyrektorom i burmistrzom o stosowanych zasadach pracy zdalnej w Urzędzie m.st. Warszawy.

248. 21.10.2020 r. Prezydent Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wsparcie wojewody w zabezpieczeniu niezbędnych kadr medycznych.

249. 21.10.2020 r. Sekretarz Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o przedstawienie informacji w zakresie przygotowań do uruchomienia szpitali tymczasowych na terenie Warszawy, w szczególności o możliwych utrudnieniach w ruchu w ich pobliżu.

250. 22.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska przekazała burmistrzom dzielnic rekomendacje dotyczące utrzymania prawidłowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie pandemii COVID-19.

251. 22.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska przekazała w dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych nadzorowanych przez Biuro Edukacji informacje dotyczące utrzymania prawidłowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie pandemii COVID-19.

252. 23.10.2020 r. Prezydenta Warszawy zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z apelem o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie problemu pojawienia się nieuczciwych praktyk w zakresie pozyskiwania personelu medycznego dla potrzeby stworzenia obsady szpitala polowego w pomieszczeniach Stadionu Narodowego.

253. 22.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska przekazała burmistrzom dzielnic rekomendacje dotyczące utrzymania prawidłowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie pandemii COVID-19.

254. 22.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska przekazała w dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych nadzorowanych przez Biuro Edukacji informacje dotyczące utrzymania prawidłowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie pandemii COVID-19.

255. 23.10.2020 r. Prezydenta Warszawy zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z apelem o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie problemu pojawienia się nieuczciwych praktyk w zakresie pozyskiwania personelu medycznego dla potrzeby stworzenia obsady szpitala polowego w pomieszczeniach Stadionu Narodowego.

256. 26.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki do z prośbą o pilne wydanie jasnych i czytelnych zaleceń dotyczących korzystania przez uczniów klas I-III z basenów w ramach zajęć wychowania fizycznego, w związku z wprowadzeniem od 24 października br. nowych obostrzeń dotyczących stanu epidemii.

257. 26.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o zainicjowanie zmian w przepisach, które umożliwią testowanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 pracowników podmiotów leczniczych lecznictwa otwartego oraz pacjentów w zakresie, w jakim objęci są pracownicy szpitali i osoby hospitalizowane.

258. 26.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do dyrektorów podmiotów leczniczych posiadających punkty wymazowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 z prośbą o przesłanie zapotrzebowania na dodatkowe wsparcie przez Wojska Obrony Terytorialnej dla podmiotów leczniczych posiadających punkty wymazowe.

259. 26.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do dyrektorów podmiotów leczniczych posiadających punkty wymazowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 z prośbą o przesłanie informacji na temat celowości ewentualnej zmiany organizacji ruchu przy punktach wymazowych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, które realizują świadczenia w tym zakresie w podmiotach leczniczych.

260. 27.10.2020 r. Biuro Polityki i Pomocy Społecznej zwróciło się w Komendanta Straży Miejskiej z prośbą o wyznaczenie patroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom powracającym do zdrowia, w obrębie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej 53a, będącego izolatorium dla pacjentów oczekujących na wynik testu lub z potwierdzonym wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2.

261. 27.10.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska zwróciła się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z prośbą o wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania w strefie czerwonej jednostek systemu oświaty, w tym placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych.

262. 28.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej przekazało Wydziałowi Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o nieprawidłowej pracy dyspozytorów medycznych i transportowania pacjentów oraz zaapelował o wypracowanie mechanizmów zapobiegających nieprawidłowościom.

263. 29.10.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Okręgowej Izby Lekarskiej z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia liczby miejsc stażowych w szpitalach nadzorowanych przez m.st. Warszawę.

264. 29.10.2020 r. Dyrektor Magistratu zwróciła się do dyrektorów biur i burmistrzów z prośbą o wyznaczenie pracowników do bezpośredniej obsługi mieszkańców, którzy będą stanowili rezerwę kadrową na potrzeby BAiSO oraz USC.

265. 30.10.2020 r. Biuro Pomocy i Polityki Społecznej przesłało do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie tabelę dotyczącą sytuacji w powiatach czerwonych i żółtych strefach, dotyczącą zakazu odwiedzin w DPS oraz zawieszenia działalności ŚDS, w związku z wprowadzeniem od 17.10.2020 r. czerwonej strefy w Warszawie, stan na 29.10.2020 r.

266. 30.10.2020 r. Prezydent Warszawy przedstawił Wojewodzie Mazowieckiemu propozycję  przekształcenia Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w szpital II poziomu zabezpieczenia COVID-19 oraz zwrócił się z prośbą o podjęcie szybkiej decyzji dotyczącej przekształcenia szpitala Solec i analizę możliwości przyspieszenia prac nad oddaniem do użytku Szpitala Południowego.

267. 02.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do SP ZOZ i zarządów spółek z prośbą o podanie informacji na temat potrzeb miejskich szpitali w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz inne wyposażenie medyczne niezbędne do walki z COVID-19.

268. 02.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” SP ZOZ, z prośbą o podanie informacji na temat potrzeb i możliwości przygotowania szpitala na ewentualne przekształcenie w szpital II poziomu zabezpieczenia COVID-19.

269. 02.11.2020 r. Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej w piśmie do Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji wyjaśniających, dotyczących powołania lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

270. 02.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwrócił się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na system koordynowania transportu pacjentów na terenie Warszawy, tak aby uniknąć sytuacji, w których są oni przewożeni do podmiotu, który nie może udzielić im pomocy ze względu na brak wolnych łóżek.

271. 02.11.2020 r.  Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w piśmie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zwrócił się z prośbą o utrzymanie raportowania do BBiZK przez PSSE ognisk zakażeń na terenie m.st. Warszawy.

272. 4.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwrócił się do Oddziału Ginekologii i Położnictwa z prośbą o wyrażenie opinii w kwestii sposobu określania zakresu świadczeń zdrowotnych, jakich mogą udzielać położne (położni).

273. 4.11.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyrażenie opinii w kwestii sposobu określania zakresu świadczeń zdrowotnych, jakich mogą udzielać położne (położni).

274. 05.11.2020 r. – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w piśmie do Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego zwrócił się z prośbą o wyposażenie miejskich szpitali w sprzęt i urządzenia niezbędne do leczenia pacjentów z COVID-19 oraz innych pacjentów wymagających pilnej hospitalizacji.

275. 06.11.2020 r. – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej w piśmie do Dyrektora Biura Planowania Budżetowego przedłożył wniosek o dokonanie pilnych zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 rok, polegających na zmianie dysponenta środków finansowych będących częścią rezerwy kryzysowej w dyspozycji BPZ, na Biuro Ładu Korporacyjnego w celu wniesienia dopłat do kapitału Szpitala Praskiego oraz Szpitala Grochowskiego na zakupy aparatury niezbędnej do walki o zdrowie i życie pacjentów z COVID-19.

276. 06.11.2020 r. – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w piśmie do Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał informację na temat liczby łóżek przeznaczonych przez szpitale nadzorowane przez m.st. Warszawę na potrzeby zabezpieczenia leczenia pacjentów zakażonych bądź podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2

277. 06.11.2020 r. - Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pani Renata Kaznowska w piśmie do Dyrektorów podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym oraz Prezesów podmiotów leczniczych prowadzonych w formie spółek prawa handlowego, w których jedynym udziałowcem jest m.st. Warszawa, zwróciła się z prośbą o przekazywanie do niej oraz do Biura Polityki Zdrowotnej, informacji o istotnych ustaleniach i decyzjach podejmowanych w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych.

278. 06.11.2020 r.  Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej w piśmie do Dyrektorów SP ZOZ i Zarządów Spółek zwrócił się z prośbą o przekazywanie wszelkich potrzeb w zakresie zapotrzebowania na sprzęt  medyczny, środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji oraz inne materiały i wyposażenie niezbędne do walki z COVID-19 bezpośrednio do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

279. 09.11.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Renata Kaznowska w piśmie do Marszałka Województwa zwróciła się z prośbą o uwzględnienie potrzeb miejskich szpitali w projekcie Unii Europejskiej pn.: "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego". Zwróciła się także z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących przyznaniu lub zamiarze przyznania sprzętu, aparatury lub środków ochrony indywidualnej na rzecz miejskich podmiotów.

280. 09.11.2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Renata Kaznowska w piśmie do Ministra Edukacji i Nauki zwróciła się z prośbą o określenie wytycznych dla dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego i burs. W związku z brakiem odpowiedzi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na pismo Zastępcy Prezydenta z 16.10.2020 r. ponowiła także prośbę o pilną odpowiedź na ujęte w nim zagadnienia.

281. 10.11.2020 r. - Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej w piśmie do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciła się z prośbą o możliwość zorganizowania pokoi wypoczynku dla pracowników pogotowia.

282. 10.11.2020 r. - Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Pani Renata Kaznowska w piśmie do Ministra Zdrowia zwróciła się z prośbą o przekazanie szybkich testów antygenowych do stwierdzania zakażeń koronawirusem na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie.

283. 10.11.2020 r. - Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pani Renata Kaznowska w piśmie do Wojewody Mazowieckiego zadeklarowała pełną gotowość do współpracy w zakresie działań związanych z uruchomieniem Szpitala Południowego jako jednostki na potrzeby opieki pacjentów zarażonych SARS-CoV-2 oraz podsumowała dotychczasowe ustalenia i poprosiła o doprecyzowanie pojawiających się w tym temacie wątpliwości.

284. 12.11.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z ponowną prośbą o rozwiązanie problemów dotyczących organizacji transportu pacjentów z dodatnim wynikiem w kierunku SARS-CoV-2 do szpitali II i III poziomu, gdyż poruszany w poprzednim piśmie problem nie został rozwiązany.

285. 13.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Dyrektora Szpitala Czerniakowskiego z prośbą o informację jaki jest zakres planowanych robót budowlanych związanych z modernizacją/rozbudową instalacji tlenowej.

286. 16.11.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o pilną informacje zwrotną dotyczącą terminu zaopatrzenia miejskich szpitali w sprzęt i wyposażenie medyczne niezbędne do walki z COVID-19, o który wnioskowały szpitale miejskie. Zwróciła się także z prośbą o rozważenie zmiany formy prawnej przekazanego sprzętu z umowy użyczenia na darowiznę.

287. 18.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej poinformowało Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, że szpitale nadzorowane przez m.st. Warszawy nie planują wyznaczania koordynatorów przekazywania pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 pomiędzy szpitalami.

288. 19.11.2020 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy poinformował Prezesa Zarządu Szpitala Czerniakowskiego, że wyraził zgodę na realizację robót budowlanych, dotyczących modernizacji i rozbudowy instalacji tlenowej, w związku z zapewnieniem w szpitalu bazy łóżkowej dla pacjentów z potwierdzonym zakażniem wirusem SARS-CoV-2.

289. 19.11.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do stosowania rekomendacje w sprawie działalność wszystkich placówek pobytu dziennego.

290. 19.11.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o zaktualizowanie przez MUW, zapotrzebowania w zakresie sprzętu i wyposażenia medycznego (kardiomonitory, respiratory) niezbędnego do walki z COVID-19, jakie zgłosiły poszczególne miejskie placówki lecznicze. Zwróciła się także o informowanie Biura Polityki Zdrowotnej o realizowanych dostawach.

291. 20.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej wyraziło zgodę na zawarcie przez Szpital Bielański umowy użyczenia na instalację mobilnego, modułowego aparatu tomografii komputerowej na potrzeby badania pacjentów z rozpoznanym COVID-19 oraz pacjentów kierowanych na SOR z wysokim ryzykiem infekcji.

292. 23.11.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o udzielenie informacji, czy przewiduje on możliwość organizacji półkolonii podczas najbliższych ferii zimowych w formie stacjonarnej w szkołach i placówkach oświatowych oraz czy będą obowiązywały te same wytyczne co podczas organizacji letniego wypoczynku.

293. 24.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przekazanie danych dotyczących liczby przebadanych próbek na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Warszawy od początku ogłoszenia stanu epidemii, z podziałem na wynik pozytywny i negatywny. Zwróciła się także z prośbą o ujęcie powyższych danych w codziennych komunikatach epidemiologicznych prezentowanych na stronie PSSE.

294. 24.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniem o zasadność tworzenia, w obecnej sytuacji, kolejnych punktów pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

295. 24.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciła się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby zespołów transportowych COVID-owych na terenie Warszawy.

296. 25.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przekazanie danych dotyczących liczby testów wykonanych w laboratoriach w Warszawie do początku ogłoszenia pandemii, z podziałem na wynik pozytywny i negatywny.

297. 26.11.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej przedstawiło Wydziałowi Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego analizę sytuacji epidemiologicznej w miejskich podmiotach leczniczych.

298. 25.11.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Kaznowska przesłała do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kolejną, zgodną ze wzorem otrzymanym z MUW, wersję zestawienia potrzeb miejskich szpitali na sprzęt medyczny i środki ochrony indywidualnej. Podkreśliła, że w związku z koniecznością odniesienia się jedynie do podanego we wzorze MUW asortymentu, wykaz ten nie spełnia rzeczywistych potrzeb szpitali, które w ostatnim czasie przekazywane były do MUW.

299. 08.12.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska poinformowała burmistrzów dzielnic, że poza miejskimi lodowiskami, które co do zasady nie zostaną uruchomione w sezonie zimowym 2020/2021, pozostałe obiekty sportowe będące w administrowaniu nadzorowanych przez burmistrzów jednostek organizacyjnych, powinny być nadal udostępniane z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obowiązujących przepisów. W przypadku zaistnienia nowych okoliczności wydawane będą w tym zakresie odpowiednie rekomendacje.

300. 10.12.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy z prośbą o rezygnację z wysyłania dodatkowych patroli w rejon ul. Karolkowej 53a po dniu 16 grudnia, w związku z uchyleniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji dotyczącej utworzenia izolatorium w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

301. 11.12.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przekazała Ministerstwu Edukacji i Nauki stanowisko Warszawskiej Rady Edukacyjnej w sprawie konieczności dostosowania wymagań podstawy programowej oraz zasad egzaminowania do warunków edukacji w czasie pandemii COVID-19.

302. 14.12.2020 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Biura Planowania Budżetowego oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju  z wnioskiem o pilne wprowadzenie do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok dotacji Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacjami instalacji tlenu medycznego dla Szpitala Czerniakowskiego.

303. 17.12.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wskazanie, czy zgodnie z treścią Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 można przyjąć, że na "Etapie 0" szczepieniom podlegają także członkowie rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rad nadzorczych spółek będących podmiotami leczniczymi.

304. 18.12.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o pilną interwencję w związku z niewywiązywaniem się przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z zawartych umów w sprawie wypłacenia osobom wykonującym zawód medyczny w podmiotach leczniczych i mającym bezpośredni kontakt z osobami podejrzanymi i zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, dodatków w wysokości 100 proc. należnego za dany miesiąc wynagrodzenia.

305. 22.12.2020 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła wytyczne dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, do których należy udostępnianie obiektów sportowych burmistrzom dzielnic oraz kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w obszarze sportu i rekreacji.

306. 23.12.2020 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o spowodowanie rozszerzenia dostępu do szczepień w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 w etapie 0 i/lub kolejnych etapach dla wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które są prowadzone przez gminy lub na zlecenie gminy – przez organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze.

307. 07.01.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Zdrowia o przyspieszenie prac związanych z dostosowaniem aktów normatywnych do przygotowanego Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

308. 07.01.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o udzielenie odpowiedzi na temat prawidłowego sposobu przechowywania rozcieńczonej szczepionki przeciwko chorobie COVID-19.

309. 08.01.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu pracy punktów pobrań zlokalizowanych w podmiotach leczniczych  utworzonych i prowadzonych przez m.st. Warszawę w formie spółki albo SPZOZ, w związku z planowanym od dnia 11 stycznia 2021 r. wykonaniem przesiewowych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród nauczycieli klas I-III szkół podstawowych.

310. 11.01.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do podmiotów leczniczych m.st. Warszawy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie punktu pobrań, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, z prośbą o przesyłanie danych dotyczących liczby wykonywanych testów wśród nauczycieli klas I-III szkół podstawowych oraz pracowników administracji szkolnej i obsługi.

311. 12.01.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wdrożenie cyklicznego testowania wszystkich nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, do momentu objęcia ich szczepieniami.

312. 12.01.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do miejskich podmiotów leczniczych z prośbą o przygotowanie i przesyłanie informacji dotyczącej realizacji szczepień przeciw COVID-19 wśród pracowników podmiotu leczniczego.

313. 13.01.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki z pytaniami dotyczącymi możliwości realizacji podstawy programowej w obliczu nowych wytycznych dotyczących organizacji nauczania stacjonarnego dla klas I-III szkół podstawowych.

314. 14.01.2021 r. Prezydent Warszawy przedstawił Wojewodzie Mazowieckiemu informacje dotyczące budowy szpitala tymczasowego w lokalizacji Szpitala Południowego.

315. 19.01.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła Pełnomocnikowi Wojewody Mazowieckiego ds. Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 informacje dotyczące uruchomienia infolinii dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

316. 19.01.2021 r. - Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki o wyjaśnienie, czy i w jaki sposób uczniowie szkół sportowych mają realizować zajęcia sportowe korzystając z obiektów sportowych objętych zakazem prowadzenia działalności.

317. 19.01.2021 r. Prezydent Warszawy przedstawił Wojewodzie Mazowieckiemu informacje dotyczące budowy szpitala tymczasowego w lokalizacji Szpitala Południowego.

318. 21.01.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do podmiotów leczniczych m.st. Warszawy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie punktów szczepień przeciwko COVID-19 z prośbą o przekazywanie do Biura Polityki Zdrowotnej informacji o zmianach w zakresie funkcjonowania punktów szczepień przeciw COVID-19 utworzonych w podmiotach leczniczych.

319. 22.01.2021 r. Zastępczyni Prezydenta Warszawy zwróciła się z do Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 prośbą o podjęcie działań związanych z precyzyjnym i zgodnym ze stanem faktycznym informowaniem na infolinii 989 oraz uruchomieniem mobilnych punktów szczepień przy punktach szczepień nie podlegających pod m.st. Warszawę.

320. 22.01.2021 r. Zastępczyni Prezydenta Warszawy zwróciła się do Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z prośbą o zamieszczenie informacji o numerach kontaktowych dotyczących transportu do punktów szczepień w m.st. Warszawie w materiałach opracowywanych przez administrację rządową.

321. 25.01.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie procedury szczepień w przypadku osób starszych, które nie mogły zgłosić się na szczepienie w wyznaczonym terminie z uwagi na zły stan zdrowia.

322. 26.01.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciła się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o cykliczne przesyłanie informacji o liczbie osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy zaszczepionych przeciw COVID-19 z podziałem na grupy wiekowe.

323. 26.01.2021 r. Prezydent Warszawy w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał się od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2021 r., znak WNP-III.021.1.2021, w sprawie zmiany decyzji z dnia 12 stycznia 2021 r. dotyczącej transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

324. 27.01.2021 r. Zastępczyni Prezydenta Warszawy zwróciła się do Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z prośbą podjęcie działań koordynacyjnych związanych z zapisywaniem mieszkańców Warszawy na szczepienia w punktach szczepień poza granicami administracyjnymi m.st. Warszawy.

325. 29.01.2021 r. Prezydent Warszawy przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu informacje o postępach prac zmierzających do uruchomienia szpitala tymczasowego przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 99 (lokalizacja Szpitala Południowego w budowie).

326. 1.02.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o nadanie uprawnień pozwalających na dostęp do systemu informatycznego w zakresie szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w celu analizy danych w czasie rzeczywistym.

327. 4.02.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z prośbą o nadanie uprawnień pozwalających na dostęp do systemu informatycznego w zakresie szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w celu analizy danych w czasie rzeczywistym.

328. 4.02.2021 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zwróciło się do Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 z ponowną prośbą o podjęcie działań celem uruchomienia zespołów mobilnych przy punktach szczepień niepodlegających pod Urząd m.st. Warszawy oraz pilne przekazanie wykazu teleadresowego zespołów mobilnych.

329. 5.02.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów z prośbą o informację dotyczącą wskazania liczby osób w podziale na Kombatantów i Powstańców Warszawskich zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2 w Przychodni Lekarskiej dla Kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13. 

330. 11.02.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o przesłanie wykazu dotyczącego punktów szczepień SARS-CoV-2 funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy.

331. 11.02.2021 r.  Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła burmistrzom i kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w obszarze spotu i rekreacji wytyczne dla jednostek organizacyjnych, do których właściwości należy udostępnianie obiektów sportowych.

332. 22.02.2021 r. Zastępczyni Prezydenta Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o przedłużenie terminu zgłaszania danych osobowych pracowników placówek wsparcia dziennego poprzez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

333. 23.02.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej zwróciło się do Komendanta Straży Miejskiej z prośbą o objęcie obszarów punktów Drive-Thru szczególnym nadzorem Straży Miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem punktu przy ul. Powązkowskiej, gdzie dochodzi do najczęstszych aktów wandalizmu.

334. 23.02.2021 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji uchylającej decyzję z dnia 16 października 2020 r. ws. zawieszenia działalności w placówkach poinformował o możliwości wznowienia działalności w placówkach, zarekomendował poinformowanie beneficjentów działań oraz przeanalizowanie konieczności przeorganizowania pracy w sposób umożliwiający realizację działań w reżimie sanitarnym oraz zwrócił się o przesłanie informacji o zakresie wznowienia działalności.

335. 23.02.2021 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazało do stosowania i przekazania do właściwych jednostek informację Wojewody Mazowieckiego dotyczącą możliwość wznowienia działalności placówek dziennego pobytu, zarekomendował poinformowanie beneficjentów działań oraz przeanalizowanie konieczności przeorganizowania pracy w sposób umożliwiający realizację działań w reżimie sanitarnym oraz zwrócił się o przesłanie informacji o zakresie wznowienia działalności.

336. 12.03.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła burmistrzom dzielnic oraz kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w obszarze sportu i rekreacji wytyczne dotyczące udostępniania obiektów sportowych. 

337. 15.03.2021 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poprosił burmistrzów o wytypowanie miejsc, w których dystrybuowane będą maseczki dla mieszkańców Warszawy.

338. 16.03.2021 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia współpracy z samorządem Warszawy w dystrybucji maseczek na terenie całego miasta.

339. 16.03.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zorganizowanie spotkania w sprawie omówienia bieżącej sytuacji i funkcjonowania szpitali tymczasowych.

340. 17.03.2021 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciło się do 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia współpracy z samorządem Warszawy w dystrybucji maseczek na terenie całego miasta.

341. 25.03.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o wskazanie sposobu funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek wychowania pozaszkolnego w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń w Polsce obowiązujących od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.,

342. 25.03.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy udzieliła odpowiedzi na pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie oddelegowania lekarzy i pielęgniarek do pracy w szpitalach tymczasowych, informując Wojewodę o brakach kadrowych z którymi borykają się wszystkie podmioty lecznicze, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym oraz podmioty lecznicze prowadzone w formie spółek prawa handlowego, w których jedynym udziałowcem jest m.st. Warszawa.

343. 26.03.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do dyrektorów podmiotów medycznych leczniczych i prezesów spółek prowadzących szpitale tymczasowe na terenie m.st. Warszawy z prośbą o prowadzenie naboru kadr do pracy w szpitalach tymczasowych na zasadach równej i niekonkurencyjnej wobec innych szpitali tymczasowych na terenie m.st. Warszawy.

344. 26.03.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła burmistrzom dzielnic oraz kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w obszarze sportu i rekreacji wytyczne w zakresie udostępniania obiektów sportowych.

345. 26.03.2021 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwrócił się do Biura Polityki Mobilności i Transportu z prośbą o uzgodnienie stanowiska w sprawie zaklejania przycisków w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego z nadzorującym Zastępcą Prezydenta oraz Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego

346. 2.04.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła burmistrzom dzielnic oraz kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w obszarze sportu i rekreacji wytyczne w zakresie udostępniania obiektów sportowych.

347. 7.04.2021 r. Prezydent Warszawy przedstawił Wojewodzie Mazowieckiemu wyjaśnienia dotyczące zorganizowania Szpitala Tymczasowego w obiekcie przy ul. rtm. W. Pileckiego 99.

348. 8.04.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Burmistrza Dzielnicy Wawer z prośbą o doprowadzenie do zawarcia umowy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, niezbędnej do zorganizowania Punktu Szczepień Masowych przy ul. Żegańskiej 1.

349. 14.04.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła burmistrzom dzielnic zasady organizacji nauki od 19 kwietnia 2021 r.

350. 15.04.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o wskazanie, czy Punkty Szczepień Powszechnych, które miałyby być organizowane przez podmioty lecznicze, winny być wpisane (zarejestrowane), jako komórka organizacyjna danego podmiotu leczniczego, do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

351. 16.04.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła burmistrzom dzielnic oraz kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w obszarze sportu i rekreacji wytyczne w zakresie udostępniania obiektów sportowych.

352. 16.04.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z prośbą o przedstawienie zasad realizacji dostaw szczepionek do punktów szczepień powszechnych, w szczególności dotyczących maksymalnej liczby szczepionek w ramach jednego zamówienia do punktu, częstotliwości realizacji dostaw i rodzaju szczepionek, które będzie można zamawiać.

353. 21.04.2021 r. Prezydent Warszawy zwrócił się do Ministra Zdrowia  z apelem o pilne wprowadzenie również innych programów finansowanych z środków budżetu państwa oprócz programu rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19 oraz pilotażowego programu w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej.

354. 30.04.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła burmistrzom dzielnic oraz kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w obszarze sportu i rekreacji wytyczne w zakresie udostępniania obiektów sportowych.

355. 30.04.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie informacji o stanie przygotowań Szpitala Tymczasowego zorganizowanego w budynku Szpitala Południowego przy ul. Pileckiego 99, do przyjęcia 300 pacjentów z potwierdzonym wynikiem na obecność wirusa SARS-CoV-2, w tym nie mniej niż 80 łóżek respiratorowych.

356. 7.05.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o udzielenie informacji, czy Ministerstwo przewiduje możliwość organizacji półkolonii (wypoczynku w miejscu zamieszkania) dla dzieci latem 2021 roku.

357. 17.05.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z prośbą o pilne przedstawienie wiążącego planu dostaw szczepionek Comirnaty oraz COVID-19 Vaccine Janssen do warszawskich Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) w czerwcu br.

358. 21.05.2021 r. Prezydent Warszawy zwrócił się  do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uchylenie decyzji Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. i przywrócenie pełni praw Miasta Stołecznego Warszawy do decydowania o Szpitalu Solec Sp. z .o.o. w ramach kompetencji posiadanych dotychczas (tj. przed wydaniem Decyzji Ministra Zdrowia).

359. 28.05.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy w piśmie zwróciła się do partnerów akcji „Zaszczep się, bądź zdrowy, wygrywaj nagrody!” z zaproszeniem do włączenia się w akcję promującą szczepienia przeciwko COVID-19 wśród mieszkańców m.st. Warszawy.

360. 9.06.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy w piśmie do Rodziców i Opiekunów młodzieży powyżej 12. roku życia, przekazała informacje o możliwości szczepień młodzieży w wieku 12-15 przeciwko koronawirusowi.

361. 9.06.2021 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwrócił się do Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą o wskazanie odpowiedniej powierzchni magazynowej umożliwiającej złożenie środków ochrony osobistej przekazanej miastu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

362. 25.06.2021 r. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy zaakceptowała przeniesienie Punktu Szczepień Powszechnych do przychodni przy ul. Chmielnej 14 z dniem 12 lipca 2021 r.

363. 5.07.2021 r. Biuro Polityki Zdrowotnej przedstawiło Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie podjęte działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

364. 15.07.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy poinformowała Wojewodę Mazowieckiego, że pierwszy raport dotyczący działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 zostanie przesłany w dniu 22 lipca 2021 r., a nie w terminie (15 lipca 2021 r.), jaki wyznaczył w swoim piśmie Wojewoda Mazowiecki. Związane jest to z przygotowaniem danych wymagających skoordynowania pracy kilku jednostek m.st. Warszawy.

365. 15.07.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie zagadnień dotyczących organizacji szczepień na terenie szkół.

366. 29.07.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy ponownie zwróciła się do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych m.st. Warszawy z zachętą do przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, w celu osiągnięcia odporności zbiorowej na poziomie 70 proc. wyszczepienia oraz ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby lub śmiercią z powodu COVID-19. 

367. 29.07.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przesłała Wojewodzie Mazowieckiemu dane za okres 16.07-29.07.2021 r. dotyczące działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

368. 19.08.2021 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w piśmie do rodziców i opiekunów młodzieży powyżej 12. roku życia, przekazała informacje dotyczące programu szczepień przeciw COVID-19 dla młodzieży powyżej 12. roku życia.

369. 26.08.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przesłała Wojewodzie Mazowieckiemu dane za okres 13.08 - 26.08.2021 r. dotyczące działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

370. 27.08.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy w piśmie przekazała I Wicewojewodzie Mazowieckiemu wykaz podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym.

371. 23.09.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przesłała Wojewodzie Mazowieckiemu dane za okres 10.09 - 23.09.2021 r. dotyczące działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

372. 28.09.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o weryfikację podziału i korektę oczywistej pomyłki dotyczącej podziału środków ochrony indywidualnej i płynów do dezynfekcji otrzymanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

373. 28.10.2021 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego przekazało Wojewodzie Mazowieckiemu informację o dystrybucji środków ochrony indywidualnej oraz płynów do dezynfekcji przekazanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na rzecz podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

374. 10.11.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z apelem o racjonalne wyznaczenie kolejnych warszawskich szpitali, w których miałyby być zapewnione łóżka dla grupy pacjentów, którzy jednocześnie wymagają specjalistycznego leczenia związanego z innymi chorobami niż COVID-19 oraz pacjentów wyłącznie, tzw. covidowych.

375. 10.11.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy wyjaśniła Wojewodzie Mazowieckiemu, że brak jest uzasadnienia prawnego i finansowego do tego, aby Miasto Stołeczne Warszawa ponosiło koszty załadowania i transportu nieodebranych środków ochrony indywidualnej przekazanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, które zgodnie z dyspozycją Wojewody powinny zostać zwrócone do magazynu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

374. 12.11.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych m.st. Warszawy z zachętą do przyjęcia trzeciej dawki szczepień przeciw COVID-19.

375. 13.12.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska zwróciła się do dyrektorów, nauczycieli i pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z prośbą o zaszczepienie się osób, które są niezaszczepione lub nie w pełni zaszczepione oraz poinformowała o rozszerzeniu lokalizacji, w których pracownicy oświaty będą mogli się zaszczepić.

376. 13.12 2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 5-11 lat z zachętą do szczepień przeciw COVID-19.

377. 30.12.2021 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zmniejszenie od dnia 3 stycznia 2022 roku liczby łóżek dla pacjentów z Covid+ w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o., na rzecz odblokowania miejsc dla pacjentów internistycznych.

378. 25.01.2022 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o jednoznaczne wytyczne, jak w kontekście rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii, mają zachować się kierownicy podmiotów leczniczych wobec zatrudnionych tam osób wykonujących zawód medyczny (w tym lekarzy), które odmawiają zrealizowania obowiązku poddania się szczepieniom przeciwko COVID19.

379. 26.01.2022 r. Zastępca Prezydenta Warszawy zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej organizacji w ferie zimowych półkolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 roku.

380. 28.01.2022 r. Zastępca Prezydenta Warszawy przedstawiła uwagi do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 151) zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.


Nie znalazłeś informacji?