null Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030 wskazuje kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie.

Założenia strategii

Strategia rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030 zakłada, że:

  1. rozwiniemy ofertę specjalistycznych usług - tak, aby pomoc była „szyta na miarę” i dopasowana do indywidualnych potrzeb oraz konkretnej sytuacji;

  2. poszukamy innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność profilaktyki i rozwiązywania problemów;

  3. postawimy na dobre relacje i zdrowy styl życia;

  4. włączymy wszystkich mieszkańców w pomaganie;

  5. wzmocnimy współpracę z instytucjami działającymi w wielu obszarach.

Warszawiacy już pokazali ogromny potencjał solidarności społecznej. Od początku pandemii do ośrodków pomocy społecznej zgłosiło się wielu wolontariuszy. Chcemy na tak pozytywnym doświadczeniu budować nowy wizerunek pomocy społecznej.

Kontekst powstania strategii

Wspieranie samodzielności dotyczy osób, które z powodu ograniczeń stwarzanych przez otoczenie nie mogą w pełni samodzielnie funkcjonować. Likwidacja barier sprawia, że wiele osób może być bardziej samodzielne. Empatia i wrażliwość społeczna ułatwiają samodzielność lub dążenie do niej. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Jednak każdy może znaleźć się w trudnej sytuacji i potrzebować wsparcia.

Wiele osób ukrywa swoje problemy np. z uzależnieniami czy przemocą, nie sięga po pomoc w trudnej sytuacji m.in. z powodu wstydu. Nie chce też należeć do grupy negatywnie postrzeganej przez innych dlatego pragniemy pomóc w zwalczaniu takich stereotypów.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zmieni postrzeganie pomocy społecznej. Skupia się na problemach, z którymi osoby i rodziny nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Pracownicy socjalni będą przewodnikami w znajdowaniu rozwiązania.

Projekt strategii i konsultacje społeczne

Zapoznaj się z projektem strategii (otwarcie w nowym oknie) oraz informacjami o konsultacjach (otwarcie w nowym oknie).

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00 - 412 Warszawa

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?